Nekromanti Ska vi ta tag i den här jävla skiten eller?

EchonCique

Hero
Joined
22 May 2000
Messages
1,779
.. kassakon.

Jag har fortfarande inte lust att vara med i en Sverokförening som det skrivits om här av det enkla skäl att det genomgående skälet till föreningen som skrivits och tyckts till om är att skyffla pengar till att driva sajten.
Jag, å andra sidan, har mindre lust att vara med i en eventuell förening ju mer den tar sig före att hålla på med annat än bidragsinhämtning åt webplatsen och arrangemang av forumträffar. Jag vill se en förening som fokuserar helhjärtat på stöd åt rollspel.nu, inte en som blåser sina resurser på att trycka upp usla spel skriva av folk jag tycker illa om och spekulera i aktier. Jag tycker inte sådana saker är "mer intressanta och givande"; sannerligen inte för ett flertal av medlemmarna.

Nej, fram för en förening som fokuserar ordentligt på det alla rimligen presumtiva medlemmar har gemensamt!
Varsågod att starta upp en kassako för wrnu. Jag tänker inte bli medlem, men det verkar som om du inte kommer bli ensam i en dylik förening. Det är ingenting som hindrar flera föreningar med ungefär samma mål, sålänge styrelserna skiljer sig markant åt.

Och om det enda gemensamma vi som besöker wrnu har är att vi besöker wrnu tycker jag synd om kollektivet som utgör basen för wrnus eventuella förening.
 

EchonCique

Hero
Joined
22 May 2000
Messages
1,779
Lite samlade svar och tankar/förslag

Jag var ju inte helt seriös med alla mina punkter. Det var mest ämnat att få lite fart på diskussion och det lyckades jag väl hjälpligt med i alla fall.

Det är en start att börja ifrån, det behöver inte bli jobbigare än vad man gör det själv. Det som en eventuell styrelse skall göra är att ta huvudansvaret för att verksamhetsplanen blir följd samt att den ekonomiska berättelsen går ihop. Detta innebär inte att det är styrelsen som måste göra allt arbete, tvärtom är det en sund idé om man lägger ut så mycket arbete man kan på föreningens medlemmar. Det finns många vinster i att göra detta, vilket kan tas i en annan tråd.

Att komma fram till ungefärliga förslag på vad som skall vara föreningens aktivitet innan man startar är för mig något naturligt. Jag startar inte en förening om jag inte vet vad föreningen skall vara till för. Då det finns många kontaktytor mellan föreningen och wrnu så kommer det nog aldrig komma en tid då dessa enheter är helt separerade utan inflytande över varandra.

Det finns redan en hel del att bygga på med tanke på att många av oss som diskuterar just i denna tråd åker Sverige runt på konvent och annat rollspelsrelaterade event. En mindre del har också egna rollspel, på ideell eller professionel nivå, som de upprätthåller och håller aktiva. Det finns helt enkelt en jäkla potential för att göra en dundrande bra förening med positiv verksamhet för medlemmarna och utomstående - om det speglar ett antal forumiters vilja.

Sedan har ju Magnus Seter också en del poänger i det att han skriver om jävsituationer kring eventuella tryck av rollspel eller sponsring/köp av aktier av rollspelsföretag. Det är en problematik man får utreda om det blir aktuellt och komma fram till ett bra beslut kring det hela. Det finns fina författningslagar och policydokument om jäv vi kan ha som grund för det hela i ett senare tillfälle, om det då blir aktuellt.

Om någon dag vore det väl en lämplig idé att samla ihop alla nominerade till styrelsen som dessutom tackat ja, för att ge dem i uppdrag att förbereda ett första årsmöte och dess handlingar.

Tills dess kanske det vore en idé att samla upp idéerna som hittils är framlagda kring verksamheten för föreningen i en tråd där man ber om konkreta förslag som sedan interimstyrelsen får i uppdrag att reda ut och lägga förslag på till årsmötet. Sedan är det upp till de närvarande att debattera och rösta kring vilka verksamhetsförslag som skall skrivas in i föreningens styrdokument.

Lite härlig demokrati i klassisk svensk anda.
 

Feliath

Swashbuckler
Joined
28 Nov 2000
Messages
1,905
Det är för att du är en gösfarmare

Det är inte ens säkert att vi blir beviljade Sverok-medlemskap om det är vårt enda syfte.
Tja, jag känner ju till gott om Sverok-föreningar som har pengar som enda syfte... *host*


Hur kan du uttala dig så kategoriskt när föreningen inte ens har lämnat planeringsstadiet?
Det är skitlätt. Grammatiken är väldigt tillåtande. :gremsmile:


Hur vet du att föreningen, om den tillåts det, kommer att bränna alla sina pengar på usla rollspel av folk du hatar eller aktiespekulation? Allt som skrivit hittills är bara förslag.
Well, duh. Det är ju förslagen och deras potentiella effekter jag vänder mig mot. Vad menar du med det här egentligen, får man inte vara kritisk mot förslag innan de genomförts? Weird.


Men tror du på fullaste allvar att föreningen helt urskiljningslöst kommer att finansiera vartenda rollspel som förevisas dem(ett grundkrav för att rollspelet överhuvudtaget ska tryckas är förstås att det handlar om att sådant som vi vet att Feliath hatar )? Varför skulle de projekt som du brinner för ha mindre chans att publiceras än någon annans?
Allt det där är helt irrelevant. Du missar poängen. Poängen är, att risken alltid finns att en medlems pengar går till ett spel han inte alls vill stödja. Det spelar ingen roll i det större perspektivet om jag eller någon annan brinner för spelet i fråga.
Därtill tycker jag att det i alla händelser inte bör vara något som en rollspel.nu-förening bör syssla med, alldeles oavsett vad man tycker om principen. Har man en förening för rollspel.nu bör den fokusera på just rollspel.nu. Vill du ha en spelskaparförening kan du ju starta en separat, helt enkelt, så kan de som känner sig manade gå med i den. På så vis får man ju ett medlemsantal bättre avpassat till intresset för spelstöd.

(Dessutom, om man ska finansiera rollspel bör det ske helt urskillningslöst eller med spelskaparens seriositet som enda urskillning (vilket lätt kan göras genom att bara ge bidrag till färdiga spel). Det finns inget sådant som objektiv kvalitet, så det finns inga acceptabla bedömningsgrunder, inte för en kommitté som ska fatta beslut åt en stor förening.)


Och det enda som de kan tänkas ha gemensamt är att de besöker wrnu? Inte ens att de är rollspelare, spelmakare, människor, sociala varelser osv. har de alltså gemensamt?
Nej. Jag är inget av det där :gremsmirk:

Men nej, det tycker jag inte man kan anta. Det finns de facto forumiter som inte spelar rollspel, åtminstone inte aktivt och numer; bara ett fåtal är spelmakare; och "människor" och "sociala varelser" är inget man kan använda som en gemensam grund för en förening. Alla i världen är ju människor och likfan totalt olika.
Jag står fast vid min uppfattning: En rollspel.nu-förening bör bara utgå från rollspel.nu. Det är det enda man strikt kan anta att medlemmarna har gemensamt.


/Feliath - The Great Zeppelin Of Indifference :zeppelinare:
 

Ackerfors

Alas, your rapids!
Joined
21 Jan 2001
Messages
7,415
Inte ett öre

"Jag vet inte hur den här punkten bäst ska formuleras. Hur mycket skulle det kosta att bygga ut den nuvarande servern så att det även gick att erbjuda medlemmarna hemsidor utan att allting slöade ner sig?"

Du undrar hur man ska formulera det, och om man utgår från det Yyrkoon skrev ("c) Erbjuda diskussionsformer och möjlighet för medlemmar att ha hemsidor och lagra sitt rollspelsrelaterade material på internet.") så behöver man bara byta ut ett ord... Eller inte ens det.. En ändelse på ett ord, och det blir gratis.
Byt ut "hemsidor" mot "hemsida" och det finns redan det som eftersöks...
 

walium

Ganska töntig, faktiskt
Joined
8 Apr 2001
Messages
8,460
Location
Linköping
Gåsfarmare om jag får be

"Tja, jag känner ju till gott om Sverok-föreningar som har pengar som enda syfte..."

Föreningar med lika stort medlemsantal som vi antagligen kommer att få? En förening med 100-5000 medlemmar som dessutom till stora delar är internetbaserad kommer att skärskådas betydligt nogrannare än "Bosses boys" med sju medlemmar. Detta känner säkert Fogge bättre till dessutom.

"Well, duh. Det är ju förslagen och deras potentiella effekter jag vänder mig mot. Vad menar du med det här egentligen, får man inte vara kritisk mot förslag innan de genomförts? Weird."

Jag trodde du fattade att det här var ett projekt avsett att genomföras och diktatoriskt styras av endast en handfull personer. :gremsmile:
Det är klart du får vara kritisk, men jag tror de flesta föredrar mer nyanserad, konstruktiv och mogen kritik än "jag vill inte att en massa dåliga skitrollspel som jag hatar ska tryckas och så kommer det att bli så det så".

"Allt det där är helt irrelevant. Du missar poängen. Poängen är, att risken alltid finns att en medlems pengar går till ett spel han inte alls vill stödja. Det spelar ingen roll i det större perspektivet om jag eller någon annan brinner för spelet i fråga. "

Som sagt, detta är ett förslag och alldeles säkert en fråga som kommer att diskuteras vidare innan några beslut fattas. De diskussioner vi har haft tidigare har nått slutsatsen att vi inte ska ha en medlemsavgift(om jag minns rätt). Om vi inte har det så innebär det alltså att ingen blir lurad på pengar bara för att ett rollspel trycks. Dessutom finns det alltid något som hatar ett rollspel oavsett hur bra det är. Om vi förutsätter att föreningen ska vara demokratiskt, och då antagligen en representativ demokrati, så får minoriteten foga sig i majoritetens beslut. Om du vill påverka föreningens inriktning ytterligare så rekommenderar jag att du nominerar dig själv till styrelsen.

"Därtill tycker jag att det i alla händelser inte bör vara något som en rollspel.nu-förening bör syssla med, alldeles oavsett vad man tycker om principen. Har man en förening för rollspel.nu bör den fokusera på just rollspel.nu. Vill du ha en spelskaparförening kan du ju starta en separat, helt enkelt, så kan de som känner sig manade gå med i den. På så vis får man ju ett medlemsantal bättre avpassat till intresset för spelstöd."

Så föreningen ska alltså fokusera på wrnu:s gemenskap och inte dess verksamhet? :gremsmile:
En slags mysig, harmlös kamratförening som finansieras av Sverok? Vad är det som är så provocerande med att ta det ett steg längre och stödja de diskussioner och idéer som födds i wrnu:s fruktbara mylla? En förening som skapas i syfte att stödja wrnu borde vara lika mångfacetterad som den internetgemenskap den har som syfte att stödja.

"Men nej, det tycker jag inte man kan anta. Det finns de facto forumiter som inte spelar rollspel, åtminstone inte aktivt och numer; bara ett fåtal är spelmakare; och "människor" och "sociala varelser" är inget man kan använda som en gemensam grund för en förening. Alla i världen är ju människor och likfan totalt olika. "

Jag undrar vad du baserar dina antaganden på om du inte ens tror att de flesta här på wrnu är intresserade av rollspel. Om du verkligen tror det så borde du egentligen argumentera för att vi inte alls bildar en Sverok-förening. För Sverok ger ju trotsallt bara bidrag åt föreningar som sysslar med rollspel eller dylikt och inte något annat.

Jag däremot är djärv nog att anta att Sveriges och antagligen Nordens största rollspelssida befolkas av människor som är rollspelare, spelledare och spelmakare. Om det visar sig att jag skulle ha fel så blir väl föreningen i så fall väldigt liten. :gremsmile:
 

Feliath

Swashbuckler
Joined
28 Nov 2000
Messages
1,905
Det är bara skåningar som tror det är nån skillnad

Föreningar med lika stort medlemsantal som vi antagligen kommer att få? En förening med 100-5000 medlemmar som dessutom till stora delar är internetbaserad kommer att skärskådas betydligt nogrannare än "Bosses boys" med sju medlemmar. Detta känner säkert Fogge bättre till dessutom.
Nu var det ju i och för sig Enhörningen jag menade... :gremgrin:
Nä, men uppriktigt sagt, får man inte Sverokansluta den förening som är rimlig tycker jag att slutsatsen bör vara att man inte ska ha en Sverokförening, inte att man måste ändra på föreningens koncept.


Dessutom finns det alltid något som hatar ett rollspel oavsett hur bra det är. Om vi förutsätter att föreningen ska vara demokratiskt, och då antagligen en representativ demokrati, så får minoriteten foga sig i majoritetens beslut.
Problemet med det där resonemanget är ju att det inte finns något objektivt "bra" på det där sättet, och en representativ demokrati är bara acceptabel som styrelseskick för frågor där man kan resonera sig fram till en enhetligt korrekt lösning baserat på sin grundpolicy. En representativ demokrati kan inte dugligen fatta den typ av beslut det rör sig om här.


Om du vill påverka föreningens inriktning ytterligare så rekommenderar jag att du nominerar dig själv till styrelsen.
Hah! :gremsmile: Jag försöker utröna om föreningen alls kommer att vara något jag vill gå med i, och du föreslår att jag ska ställa upp för styrelsen innan det är klart huruvida så är fallet? Nähädu. (Dessutom skulle jag inte gå med i styrelsen oavsett. Är det en vettig förening finns det varken intresse från min sida eller behov, och om det inte är en vettig förening kommer jag ju inte vara medlem.)


Så föreningen ska alltså fokusera på wrnu:s gemenskap och inte dess verksamhet?
Japp! Något annat går det nämligen inte att på ett rättvist sätt vara.


Vad är det som är så provocerande med att ta det ett steg längre och stödja de diskussioner och idéer som födds i wrnu:s fruktbara mylla? En förening som skapas i syfte att stödja wrnu borde vara lika mångfacetterad som den internetgemenskap den har som syfte att stödja.
Det är inte provocerande, det är omöjligt. Varje försök att via kommitté eller omröstning fördela stöd kommer att leda till en oacceptabel snedfördelning av föreningens tillgångar till fördel för den beslutande gruppens samlade preferenser - vilket kan anses rättvist beroende på urvalsgruppen, men absolut inte mångfacetterat. Forumets utrymme för åsiktsventilerande är nämligen oändligt, men det är inte föreningens resurser.
För att vända på din fråga: vad är det som är så provocerande med en förening som fokuserar på forumets gemenskap?


Jag undrar vad du baserar dina antaganden på om du inte ens tror att de flesta här på wrnu är intresserade av rollspel.
Det har jag aldrig påstått. Vad jag har påstått är att det finns medlemmar som inte är rollspelare, alltså inte spelar aktivt. Alltså duger inte "rollspelare" som en gemensam grund. "Intresse för spel" skulle kunna fungera, men det är för ett alldeles för vittomfattande och löst begrepp för att man ska kunna göra något med det som inte ger sig av "hänger på rollspel.nu". Och det senare har ju fördelen att det är strikt sant.
(Och om du verkligen tror att de alla på forumet är spelmakare kan du ju ta och räkna efter själv. Där har du helt enkelt statistiskt fel, är jag djärv nog att påstå.)


Om det visar sig att jag skulle ha fel så blir väl föreningen i så fall väldigt liten.
Ja, och det vore ju hemskt synd, när vi hade kunnat strukturera föreningen så att den blev väldigt stor och därtill representativ för forumet på ett bra sätt.
Jag är oklar över på vilket sätt du tycker att "om jag har fel så kommer det ju gå åt helvete" är ett bra argument för din sak. :gremconfused:


/Feliath - farmar inget
 

walium

Ganska töntig, faktiskt
Joined
8 Apr 2001
Messages
8,460
Location
Linköping
Re: Det är bara skåningar som tror det är nån skil

"Nä, men uppriktigt sagt, får man inte Sverokansluta den förening som är rimlig tycker jag att slutsatsen bör vara att man inte ska ha en Sverokförening, inte att man måste ändra på föreningens koncept."

Jag är inte helt insatt i Sveroks krav, men jag vet att det nyligen varit hårda debatter om huruvida internetföreningar ska tillåtas eller ej och vilken grad av demokrati som finns i dem. Dessutom har Sverok själva sagt att ju större förening desto hårdare kommer den att granskas. Vår förening har potential att bli väldigt stor men flera tusen medlemmar. Om det visar sig att föreningen inte blir något annat än ett pengagenererande bihang till wrnu så är det rätt troligt att våra bidrag dras in. Dessutom tycker jag nog att det är moraliskt fel att göra så. Det är meningen att föreningen ska vitalisera och expandera wrnu, inte bara vara hårt styrda finansiärer.

"Problemet med det där resonemanget är ju att det inte finns något objektivt "bra" på det där sättet, och en representativ demokrati är bara acceptabel som styrelseskick för frågor där man kan resonera sig fram till en enhetligt korrekt lösning baserat på sin grundpolicy. En representativ demokrati kan inte dugligen fatta den typ av beslut det rör sig om här. "

Vi släpper, åtminstone tillfälligt, det här med att ge ut spel och koncentrerar oss på andra punkter istället.

"Det är inte provocerande, det är omöjligt. Varje försök att via kommitté eller omröstning fördela stöd kommer att leda till en oacceptabel snedfördelning av föreningens tillgångar till fördel för den beslutande gruppens samlade preferenser - vilket kan anses rättvist beroende på urvalsgruppen, men absolut inte mångfacetterat. Forumets utrymme för åsiktsventilerande är nämligen oändligt, men det är inte föreningens resurser. "

Så som du resonerar så vore ju ingen förening av något slag möjlig(om den inte var extremt resursstark i kombination med medlemmar som inte ställde särskilt stora krav). Varför skulle alla medlemmar gynnas av forumträffar mer än något annat? Varför skulle de kunnas enas kring detta men absolut ingenting annat? Dessutom få vi som sagt antagligen inte några pengar(åtminstone inte ifrån Sverok) för att enbart ordna träffar och uppgradera servern. Visst kan vi ljuga ihop några stadgar och sedan göra som vi vill med pengarna, men då vill i alla fall inte jag vara med.

"Ja, och det vore ju hemskt synd, när vi hade kunnat strukturera föreningen så att den blev väldigt stor och därtill representativ för forumet på ett bra sätt."

Den förening som du är ute efter är tandlös, harmlös och meningslös. Vi har redan en stark forumgemenskap, vi har redan forumträffar, vi har redan en levande hemsida. Visst hade vi kanske kunnat få den ännu mer levande om vi hade mer pengar men det får vi sannolikt inte genom att ansluta oss till Sverok endast i syfte att finansiera något som redan finns.

Det här är en rollspelssida, alltså är det rimligt att anta att de flesta som följer våra diskussioner är intresserade av rollspel. En eventuell förening skulle inte medföra något tvingande medlemskap eller några ekonomiska utgifter för medlemmarna. Om någon känner sig så förolämpad av att vi antar att han eller hon är intresserad av rollspel bara för att de besöker en rollspelssida så behöver de inte gå med. Hela poängen är ju att föreningen inte kommer att vara identiskt med wrnu utan en förlängning, något som utvecklar och vitaliserar. Ett sätt för de som vill att engagera sig mer.

"Jag är oklar över på vilket sätt du tycker att "om jag har fel så kommer det ju gå åt helvete" är ett bra argument för din sak."

Jag skrev det för att vara lustig och för att jag verkligen inte tror att det finns några problem när det gäller antagandet att de flesta här antingen är rollspelare, spelmakare, spelledare eller flera saker samtidigt. Wrnu har funnits i någon form i vad, fyra-fem år? I alla dessa år har medlemmarna här diskuterat rollspel, spelmakande, spelledande och relaterade ämnen. Om det finns någon sida där man kan vara säker på att majoriteten av besökarna är åtminstone rollspelsintresserade så är det denna.

Redaktionen har själva gått ut och sagt att föreningen skulle vara självständig och oberoende. Det mesta talar alltså för att det antagligen inte kommer att bli såsom du önskar.
 

Tyr

Hero
Joined
14 Oct 2000
Messages
1,647
Location
Karlskrona
Re: Det som behövs nu...

* När det finns ett rekryteringssystem klart (och detta bör vara mycket väl fungerande redan från början) så kan man skicka ut massmeddelanden till alla registrerade användare om hur man ska gå till väga för att bli föreningsmedlem. Nya medlemmar får chansen automatiskt vid registrering.

* Man måste ta vara på medlemmars personuppgifter. Personnummer, namn, adress, tel. nummer osv. Dessa bör lagras i en sorterad lista som är i princip klar för utskrift när wrnu ska söka medlemsbidrag.

* Medlemmar måste bekräfta deras medlemskap en gång om året. Medlemmar som inte bekräftat sitt medlemskap får inte räknas med vid någon bidragssökning. Det bör finnas ett automatiskt system för detta. T.ex. ett automatiskt meddelande till medlemmar vars medlemsperiod går ut om en månad. En uppmaning till att förnya medlemsskapet alltså.
 
G

Guest

Guest
Föreningskontaktperson...

...för er blir jag. Så vänd er till mig om ni har frågor och/eller behöver hjälp med saker och ting. Enklast görs detta via PM här på wrnu... Ni kan också maila mig på johnny@tilgrim.se
 

Johan K

Gammal & dryg
Joined
22 May 2000
Messages
12,401
Location
Lund
Verkar ju som det lossnat lite nu iaf...
Vad säger ni om att försöka boka in ett datum där saker & ting bör vara sådär lite mer kalra än vad de är nu.
Mitt förslag är att vi kansek ska föröska få till nåt tills fredagen den 14/10. Eller är jag för optimistisk nu ??
 

Foggmock

Myrmidon
Joined
26 Aug 2000
Messages
4,596
Location
Malmö
Tja, vi har ju iallafall lyckats samla ihop en skara intresserade styrelsemedlemmar. Det är en god start. Nästa steg är att formulera ett syfte. Det kan vi fixa i en ny tråd.

Imorgon tänkte jag sammanställa vilka som är nominerade och tackat ja till en styrelsepost och posta dem i en ny tråd och hålla diskussion med dem där.
 

Johan K

Gammal & dryg
Joined
22 May 2000
Messages
12,401
Location
Lund
Mmmkay !

Låter ju kanonbra Fogge !!
Ingen dum idé heller att kasnek fixa till lite syften & sådant nä..
Hursomhellst, känns jäkligt possitivit att det kommit loss !

/ Johan K, som avnjuter en kall cola.. :tekopp:
 
Top