Är fantasyrasism anakronistiskt?

Mogger

Hipsteranka
Joined
12 Nov 2001
Messages
15,283
Location
Athos
Är inte rasismen det kanske enklaste ändå i sammanhanget?
Jag får för mig att vi är betydligt mer anakronistiska i frågor om tro, lojalitet, moral, utsatthet och heder?
Blodshämnd på grund av "petitesser" t.ex. framstår ju som helt barockt idag men var sjukt vanligt och ofta självklart historiskt.
Ja, detta hade jag dock betydligt bättre koll på så jag behövde inte starta en tråd om det. Och barockt... Det beror på var i världen du befinner dig. Vi har svenskar som mördar sina grannar över petitesser och blodsfejder är vanliga på många håll i dagens Europa. Men visst. Allt du säger stämmer.
 

Franz

Myrmidon
Joined
4 Dec 2010
Messages
4,295
Hoppas att jag inte tar upp något som redan avhandlats (det är många invecklade och vänd intressanta samtal här som inte är helt lätta att hänga med i) men när jag skrev min c-uppsats om rasism, så läste jag rätt mycket om konsekvenserna av det @Måns kallar för klocktorn-ism, att de vanligaste fördomarna som vanligt byfolk hade inte gällde människor långt långt borta utan byar och samhällen som låg relativt nära men som man var väldigt hatisk mot och inte ville ha på ”sina” marker.

I och med nationalromantiken uppkom en rasism som mer handlade om blod än om hudfärg. Man skulle ha landets rena blod i ådrorna och det fick inte besudlas av utomstående, även om dessa utomstående hade samma hudfärg. Det hade inte så mycket med kultur att göra heller, kulturen nationellt sett var ju inte särskilt homogen (och är väl egentligen inte det nu heller) utan en vag uppfattning om att blodet måste bevaras rent.

Det var tusen år sedan jag skrev min uppsats så jag rör säkert ihop en del här och forskningen har säkert nått nya rön sen dess, så rätta mig gärna om jag har fel 🙂
 

Rymdhamster

ɹǝʇsɯɐɥpɯʎɹ
Joined
11 Oct 2009
Messages
11,359
Location
Ludvika
att de vanligaste fördomarna som vanligt byfolk hade inte gällde människor långt långt borta utan byar och samhällen som låg relativt nära men som man var väldigt hatisk mot och inte ville ha på ”sina” marker.
We hate the THEM who are almost the US:
 

Oscar Silferstjerna

Stolt filatelist
Joined
28 Nov 2006
Messages
1,792
Location
Nirvana
Jag kan rekommendera George M. Fredricksons bok Rasism: En historisk överblick. Den ger en kärnfull och i tidigare forskning väl förankrad inblick i mycket av det som diskuteras här. Rasismens historia sammanfaller i stort med framväxten av den moderna vetenskapen (nej, modern betyder inte nödvändigtvis nutida och nej, rasism är inte ett resultat av sådant som idag uppfattas som bra forskning). Man kan också se rasismens historia som en del av kategoriserandets historia, se exempelvis Linnés olika arbeten. Begreppsligt är det också viktigt att skilja rasismen från den betydligt äldre xenofobin, som finns i de flesta kulturer.

Fick jag med det mest väsentliga på litet utrymme nu? Jag hoppas det.
 
Last edited:

Franz

Myrmidon
Joined
4 Dec 2010
Messages
4,295
Vad gäller boktips så vill jag gärna rekommendera Skelett i garderoben av Bernt Skovdahl. Den boken tar upp idéhistoriska rötter som rasismen har sin grund i. Den reder även ut många begrepp som kan vara bra att ha koll på. Skovdahl redogör även för den etymologiska historien rörande begreppet ”ras”.
 
Joined
17 Oct 2011
Messages
1,555
Men hatar inte alver, dvärgar för högg ner träden när de skulle göra träkol.

Hatar inte dvärgar vättar för de äter upp dvärgarnas svampar och rövar bort dvärgbarn.

Hatar inte orcher alver, dvärgar och människor för att de är svaga och har fina saker som man vill ha.
 

Rymdhamster

ɹǝʇsɯɐɥpɯʎɹ
Joined
11 Oct 2009
Messages
11,359
Location
Ludvika
Men hatar inte alver, dvärgar för högg ner träden när de skulle göra träkol.
Det borde väl möjligen vara en anledning för den där specifika alvstammen att avsky den där specifika dvärgklanen, men det borde ju inte vara en generell inställning bland alla alver. Det borde ju finnas alvstammar som inte bor i närheten av dvärgklaner. Och det borde finnas dvärgklaner som förvisso bor i närheten av alvstammar, men som har riklig tillgång till brun- och stenkol och därför inte behöver hugga ner några skogar.
 

Man Mountainman

Storsvagåret
Joined
17 May 2000
Messages
7,569
Location
Barcelona
Jag tycker att det är lite märkligt. I de flesta låtsasvärldar jag har besökt är de båda rätt isolationistiska, inte speciellt förtryckta och slutligen rätt resursstarka. De verkar inte ha något som den andre vill åt. De är väsensskilda. Deras respektive samhälle behöver inte institutionaliserat hat.
När det gäller just alver tänker jag att hatet mycket väl kan vara personligt snarare än institutionaliserat. För tusen år sedan högg dvärgarna ned Storskogen för att göda sina smältverk... jag minns det fortfarande!
 

Rymdhamster

ɹǝʇsɯɐɥpɯʎɹ
Joined
11 Oct 2009
Messages
11,359
Location
Ludvika
lustigt nog i min egen högst anekdotiska erfarenhet är det oftast rollpersonerna som är dvärgar som hyser agg mot alla alver de träffar på, snarare än alver som är irriterade på dvägar.

Det är dock möjligt att detta bara är en effekt av dvärgar är populärare än alver i de grupper jag varit med i.
 

JohanL

Myrmidon
Joined
23 Jan 2021
Messages
4,387
Ett sätt att uttrycka det på är kanske att i fantasyn avskyr och hatar man av praktiska och historiska skäl, snarare än av teoretiska anledningar? Vi behöver inte veta huruvida orcher har en själ - vi hatar dem för att de mördar och härjar och tjänar ondskans furste, och det är inte fördomar utan vad de faktiskt gör.

Kriget i Ukraina är litet av en illustration - Ryssland behöver skapa en komplicerad propaganda om hur ukrainarna dels är nazister och dels inte finns för att piska upp hatet, medan ukrainarna kan hata ryssarna av väldigt praktiska och omedelbara skäl.

(Som jag noterat på annat håll kallar ukrainarna ryssarna för "orcher". Men de man tycker verkligt illa om kallar man i stället "tjetjener"...)
 

Mogger

Hipsteranka
Joined
12 Nov 2001
Messages
15,283
Location
Athos
När det gäller just alver tänker jag att hatet mycket väl kan vara personligt snarare än institutionaliserat. För tusen år sedan högg dvärgarna ned Storskogen för att göda sina smältverk... jag minns det fortfarande!
Ja, just det! Evigt liv är ju en faktor att räkna in här. Dock inte säker på att det skulle vara något som talat för evigt hat dock. Det är ju bara hittepå så här kan man ju fundera själv, men någon gjorde en gång liknelsen med föräldrar och barn. Alverna ser roat hur människorna tramsar runt med visst överseende. Vet inte om det är träffande men känns lite kul iaf :)
 

Rymdhamster

ɹǝʇsɯɐɥpɯʎɹ
Joined
11 Oct 2009
Messages
11,359
Location
Ludvika
Jag kommer ihåg ett antal oförrätter från när jag var barn. Ytterst tveksam ifall jag hyser agg mot någon angående dessa idag, dock.

Och det är ändå bara 30-35 år sedan.
 

Man Mountainman

Storsvagåret
Joined
17 May 2000
Messages
7,569
Location
Barcelona
Jag kommer ihåg ett antal oförrätter från när jag var barn. Ytterst tveksam ifall jag hyser agg mot någon angående dessa idag, dock.

Och det är ändå bara 30-35 år sedan.
Jo, men ingen av dessa oförrätter var nog i paritet med dvärgarnas ödeläggelse av Storskogen, alvernas heliga urhem.

Sen kan man kanske omvänt tänka att det är just odödliga varelser som har råd att nära oförrätter. Ett människoliv är för kort för att gå runt och vara långsint, men tusen år av hämndlystnad är ingenting för en odödlig varelse.
 

Rymdhamster

ɹǝʇsɯɐɥpɯʎɹ
Joined
11 Oct 2009
Messages
11,359
Location
Ludvika
Jo, men ingen av dessa oförrätter var nog i paritet med dvärgarnas ödeläggelse av Storskogen, alvernas heliga urhem.
Men vi pratar också antagligen betydligt längre än 30 år.

Den där skogen har antagligen vuxit upp och huggits ner flera gånger om sen dess. Av människor, orcher, andra alver... Den har ödelagts av stormar, skogsbränder, barkborrar, och det var den där gången när en kaosinkursion förvandlade alla träd till tentakelmonster.

Ett oändligt liv är också en källa till oändliga oförrätter.

Jag kan förvisso lätt se enstaka superbittra alver som bestämt sig för att utrota hela världen. Men gemene alv? Knappast. Inte "standadfantasyalver" i vart fall. Men kan lätt se en mörkare setting där alverna bara hatar _allt_

Men det för oss ju såklart in på en helt annan fantasytrope: det händer en grej, och sen sker ingen förändring på kommande tusen år. Vilket jag tror enbart är en begränsning hoss oss spelskapare: våra korta liv är för korta, vår uppmärksamhet och vårt intresse för omvärlden är för dåliga för att till fullo uppskatta exakt hur mycket skit som inträffar under en viss tidsperiod. Och man kan självklart inte skriva ner en "komplett" tusenårig historia en en världsbok. Det skulle ju ta tusen år att skriva om inte annat =D
 

Franz

Myrmidon
Joined
4 Dec 2010
Messages
4,295
Men vi pratar också antagligen betydligt längre än 30 år.

Den där skogen har antagligen vuxit upp och huggits ner flera gånger om sen dess. Av människor, orcher, andra alver... Den har ödelagts av stormar, skogsbränder, barkborrar, och det var den där gången när en kaosinkursion förvandlade alla träd till tentakelmonster.
Storskogens enorma silverträd var immuna mot allt stormar, vanliga yxor och skogsbränder heter. Det är bara dvärgarnas yxor med deras magiska runor som kunde få de enorma träden på fall. Dvärgarna menar att ödeläggningen skedde då skogens stammar var de enda vedslaget som kunde få deras ugnar så varma att de kunde smida den mängd mithrilvapen som krävdes för att försvara deras rike mot de invarderande skugg-demonerna, men alverna tog ingen hänsyn till detta.
 

Rymdhamster

ɹǝʇsɯɐɥpɯʎɹ
Joined
11 Oct 2009
Messages
11,359
Location
Ludvika
Storskogens enorma silverträd var immuna mot allt stormar, vanliga yxor och skogsbränder heter. Det är bara dvärgarnas yxor med deras magiska runor som kunde få de enorma träden på fall. Dvärgarna menar att ödeläggningen skedde då skogens stammar var de enda vedslaget som kunde få deras ugnar så varma att de kunde smida den mängd mithrilvapen som krävdes för att försvara deras rike mot de invarderande skugg-demonerna, men alverna tog ingen hänsyn till detta.
Jag citerar mig själv:

Det borde väl möjligen vara en anledning för den där specifika alvstammen att avsky den där specifika dvärgklanen, men det borde ju inte vara en generell inställning bland alla alver. Det borde ju finnas alvstammar som inte bor i närheten av dvärgklaner. Och det borde finnas dvärgklaner som förvisso bor i närheten av alvstammar, men som har riklig tillgång till brun- och stenkol och därför inte behöver hugga ner några skogar.
Men det beror ju på. Många verkar ju jobba utifrån tesen att det bara finns _en_ alvstamm och _en_ dvärgklan i hela världen. Vilket också ter sig lite märkligt för mig.

Vad tusan hade dvärgarna på Chul med gammelskogen i Corinthar att göra?

Och du har nu satt en väldigt settingspecifik händelse som svar på något som är väldigt generiskt. Eller menar du att det där skulle vara sant för alla alver och alla dvärgar i alla fantasyvärldar (...där de ogillar varandra)?
 

JohanL

Myrmidon
Joined
23 Jan 2021
Messages
4,387
Sen kan man kanske omvänt tänka att det är just odödliga varelser som har råd att nära oförrätter.
Funkar rätt bra för människor också. Kosovo Polje ses som höggradigt relevant av folk 600 år senare.
 

Zire

Swashbuckler
Joined
18 May 2000
Messages
2,675
Location
Umeå
Fast att man är sur på några dvärgar som härjade runt i skogen är ju inte rasism. Det är när man drar det vidare till att eftersom några dvärgar högg lite i våran lund så är det fel på alla dvärgar. (Förutom Gembril Alvfrände, han är ju med oss, han är inte som de andra.)
 
Joined
17 Oct 2011
Messages
1,555
Men nu undrar jag bara här?

Ska vi hitta på lösningar varför olika grupperingar hatar varandra?

Eller är det mer som varför hatar dem varandra rasismen är ju en 1800tals grej IRL.
Låt alla vara vänner eller hata varandra efter personligt groll och blodshämnd?
 
Top