Jag gör också 31 rollpersoner på 31 dagar

Big Marco

Läskig
Joined
20 May 2000
Messages
6,917
Location
Sandukar
Idag har det blivit dags att göra en rollperson till Noir.

[...]

Sirina Renkow
Koordination 6: Närstrid 1/7, Reaktioner 4/10, Rörlighet 7/13
Kroppsbyggnad 4: Kondition 6/10, Styrka 1/5, Tolerans 1/5
Motorik 5: Fingerfärdighet 5/10, Kastvapen 4/9, Skjutvapen 1/6
Bildning 3: Humaniora 2/5, Medicin 2/5, Naturvetenskap 2/5
Kreativitet 3: Konstruktion 0/3, Skapa 1/4, Slutledning 5/8
Vilja 4: Beslutsamhet 2/6, Resistens 2/7, Sans 4/8
Insikt 3: Empati 0/3, Motstå 4/7, Världsvana 2/5
Perception 4: Intuition 6/10, Fordon 0/4, Uppmärksamhet 2/6
Utstrålning 2: Charm 1/3, Ledarskap 0/2, Övertyga 3/5
Expertiser: Aura av lugn, Ducka, Genomskådande (motstå hot), God form, Ingivelse, Klartänkt (utreda/se samband), Låsdyrkning (dörrlås), Rörlig (smyga), Smidig (smyga), Undvika
Begränsningar: Beroende: nedåttjack, Efterlyst: grovt brott, Hederskodex: skydda de svaga (fanatisk), Mardrömmar, Rädsla: närhet (märkbar)
Kännetecken: Fatalist, Kvick, Levnadsstandard 3, Naturlig krigare, Rykte: omtalad, Själsstark, Storlek: liten, Utseende: attraktiv, Ögonskada
Karaktärsdrag: Hederlig (ädel), Hämndlysten (skuldtyngd), Riskbenägen (snokande)
Kontakter: Tilo Brandt (barägare, ringa inflytande, välvillig), Mikail Coron (kriminalare, måttligt inflytande, ogillande), Damen i blå kappa (mystisk närvaro, inflytelserik, neutral)
Attribut: Försvar 11, Inlärning 6, Intryck 6, Levnadsstandard 3, Livsvilja 10, Ryktbarhet 6, Skadestegring 2, Storlek 12, Stridsförflyttning 11, Sårtröskel 9, Tur 0, Uthållighet 14, Utseende +1, Öde 10, Överblick 7
Det är bloaty men fan vilka utmejslade karaktärer man får från start. :-D
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Nästa spel är Lands of Adventure, Fantasy Games Unlimiteds tämligen okända spel från 1983.

Först ska jag välja ras. Spelet säger att de flesta rollpersoner är människor, och att jag ska konsultera ett "culture pack", ett supplement med specifikationer för olika spelmiljöer, för att hitta information om andra raser. Med spelet följer två sådana paket, ett om medeltida England och ett om mytiska Grekland. Jag siktar på att använda det senare, men intresseras inte av någon av de icke-mänskliga raserna som beskrivs där. Därmed går jag över till att slå fram mina grundegenskaper. Craft, Talent, Appearance och Strength slås fram med 1T20, medan Dexterity, Voice, Intelligence, Prudence, Agility, Constitution och Charisma bestäms av en kombination av slump och värden i andra grundegenskaper. Resultatet blir som följer: Craft 4, Dexterity 3, Talent 16, Voice 9, Intelligence 11, Prudence 12, Appearance 12, Agility 9, Strength 7, Constitution 13, Charisma 9. Knappast några inspirerande värden! Lyckligtvis finns en möjlighet att förbättra mina värden. Eftersom mitt värde i Talent är mer än dubbelt så högt kan jag välja att sätta Craft till 0 och istället basera de attribut som påverkas av detta värde antingen på slump eller på beräkningar som drar in Talent istället. Detta ger mig grundegenskaperna Craft 0, Dexterity 5 (otur igen!), Talent 16, Voice 9, Intelligence 15, Prudence 14, Appearance 12, Agility 9, Strength 7, Constitution 13, Charisma 10.

Jag slumpar fram vilken av spelets två kulturer jag ska vara (pelasgisk eller hellensk -- hellensk) och mitt kön (man). Därmed får jag också slumpa fram längd, vikt och kroppsbyggnad: 180 cm, 73 kg och medelmåttig kroppsbyggnad. Jag ska också slå på en tabell för mina föräldrars ursprung med 1T10+Charisma. Resultatet blir 17 -- jag är avkomman av en kung och en drottning, vilka också uppfostrade mig (annars är det i det grekiska kulturpaket hela 50% risk att man övergivits och uppfostrats av någon annan än sina föräldrar!).

Nästa steg är att bestämma Piety, gudfruktighet. Det gör jag genom att från en lista välja vilka handlingar jag vanemässigt ägnar mig åt. Jag deltar i de olympiska gudarnas större heliga dagar och ber till dem dagligen, så jag har Piety 2. Vissa färdigheter kan senare höja detta. Jag får också räkna ut energipoäng (28), kroppspoäng (16) och livspoäng (13).

Jag ska härnäst räkna ut baschanser i färdighetskategorierna. Det finns tio färdighetskategorier: Communication (23%), Knowledge (30%), Magic (79%), Manipulation (32%), Miracle (41%), Movement (17%), Observation (39%), Persuasion (21%), Weapons - Melee (13%) och Weapons - Missile (0%). Miracle sätts också till 0% -- denna kategori kan man endast ha om den är den högsta av alla ens kategorier. Jag börjar också med 12 specialiserade färdigheter, samma som mitt värde i Prudence. Jag får också 300 poäng per år av vuxenhet för att höja dessa, vilket för en nyskapad rollperson räknas bli 900 poäng. Att sätta ut dessa, och ta hänsyn till färdigheters svårighetsgrad och multiplar, blir ett hästgöra. Mina specialiserade färdigheter blir: Know Appropriate Bribe 43%, Law 50%, Playing Lyre 50%, Reciting Poetry 50%, Sense Spirits 50%, Spot Known Person in Disguise 50%, Spear 50%, Spell: Illusory Self Invisibility 70%, Spell: Inhibit Behavior 70%, Sword 26%, Theology 60%, Writing Poetry 60%.

Slutligen får jag min utrustning. När jag är klar ser min rollperson ut ungefär så här:

Erythrops
CRA 0, DEX 5, TAL 16, VOI 9, INT 15, PRU 14, APP 12, AGI 9, STR 7, CON 13, CHA 10
180 cm, 73 kg, Piety 2, EP 28, BP 16, LP 13
Know Appropriate Bribe 43%, Law 50%, Playing Lyre 50%, Reciting Poetry 50%, Sense Spirits 50%, Spot Known Person in Disguise 50%, Spear 50%, Spell: Illusory Self Invisibility 70%, Spell: Inhibit Behavior 70%, Sword 26%, Theology 60%, Writing Poetry 60%
Cloak, dress outfit, eating knife, everyday clothing, hat, pouch, sandals, spear, 140 drachmas.
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Wow. Bara... wow.
Den fullständiga listan på specifika observationsfärdigheter:
Analyze a Type of Item
Evaluae a Type of Item
Sense Evil Intent
Sense Fear
Sense Hate
Sense Lying
Sense Spirits
Sense Truth Telling
Spot Hidden Item(s)
Spot Hidden Person(s)
Spot Known Person in Disguise
Spot Magic Item
Spot Poisoned Item
Spot Sleight of Hand
Spot Sneaking Person
Spot Trap
Track Trail

Dock är det lite mer förlåtande än det kan verka, för om man har en färdighet i att göra något så har man alltid detta värde som minimumvärde i att se när andra gör det. Så har man 50% i att gömma sig så har man också alltid minst 50% chans att se andra som gömmer sig.
 

God45

#PrayersForBahakan
Joined
23 Oct 2012
Messages
17,465
Sense hate är amazing!

"Killen som försöker knivhugga mig... Hatar han mig?"

"Nah, det är bara affärer för honom."

"Okej, det är ändå trevligt!"

"Din fru däremot..."
 

God45

#PrayersForBahakan
Joined
23 Oct 2012
Messages
17,465
Också att dra skiljelinjen mellan "Hate" och "Evil Intent".
"Han hatar dig så mycket att det skulle kunna få solen att svalna... Men han är också extremt konflikträdd så han kommer inte göra något åt det."

"Fantastiskt! Precis typen av folk jag vill göra affärer med!"
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Idag blir det Throwback Tuesday, när jag ger mig på Eon 2.

Till att börja med ska jag välja min rollpersons hemland, ras, kön och kultur. Eftersom jag nyligen skrev om Kärlekens hord väljer jag att skapa en raunisk rollperson från de stora slätterna. Detta innebär en primitiv kultur. Kön bestäms slumpmässigt till kvinna.

Nästa steg är mina attribut: Styrka (STY), Tålighet (TÅL), Rörlighet (RÖR), Personlighet (PER), Psyke (PSY), Vilja (VIL), Bildning (BIL), Syn (SYN) och Hörsel (HÖR). Dessa slås med 3T6 i ordning och modifieras sedan något för min raunländska härkomst (TÅL +1, VIL +1, BIL -1). Resultatet blir STY 11, TÅL 19, RÖR 10, PER 11, PSY 8, VIL 7, BIL 6, SYN 8, HÖR 15. Enormt tålig är jag i vart fall, även om jag inte imponerar något oerhört i övriga värden.

Nästa steg är att ta fram min ålder, vilken slås fram med Ob3T6+BIL. Jag är 19 år gammal, vilket räddar mig från avdrag på grund av låg ålder. Även andra sekundära attribut tas fram: Chockvärde 12, Kraftig kroppsbyggnad, 6 utmattningskolumner, 180 cm lång, 99 kg tung, Förflyttning 9, Bärförmåga 15, Grundskada 1T6 i alla skadetyper, högerhänt. Värdena VINIT och Insikt, vilka används i strid, väntar jag med tills jag har tagit fram vad min rollperson har i Stridsvana.

Därefter har jag att ta fram mina karaktärsdrag. Dessa består av sex värden vilka jag slår fram med 3T6: Lojalitet 9, Heder 12, Amor 5, Aggression 12, Tro 12, Generositet 9. Inget särskilt exceptionellt, utöver mitt ointresse för tillvarons amorösa sida. Utöver dessa får jag karaktärsdragen Rykte (börjar på 5) och Tur (börjar på 11).

Dags för bakgrunden, den matigaste delen av rollpersonsskapandet. Jag är född den första augusti, har två yngre systrar (15 och 14 år gamla) men har förlorat båda mina föräldrar. Min familj är tämligen normal. Jag får också sju slag på bakgrundstabellerna, vilka visar sig bli två slag på tabellen för föremål och ägodelar, ett slag på tabellen för förmögenhet, ett slag på tabellen för mentala egenskaper, två slag på tabellen för händelser och ett slag på tabellen för nackdelar. Jag äger en mycket uthållig häst och en extra stark sköld, jag får 900 extra silvermynt och 70 extra guldmynt, jag sover lätt, har blivit erkänd som mästare inom mitt gebit, har fått en religiös uppenbarelse (höjer Tro till 14, ger mig 3 enheter i Ceremoni och +5 i helighetsvärdet Qadosh), samt tål inte alkohol. Min familj var av hävd helare, vilket ger mig extra poäng i färdigheterna Alkemi, Läkekonst, Växtlära och Övertala.

När jag själv ska välja yrke går jag dock inte i familjens fotspår, utan satsar på att bli nomadjägare, ett klassiskt raunländskt yrke. Jag får en normal karriär, vilket ger mig 80 enheter att sätta ut på mina yrkesfärdigheter. Jag får också 1T6+1 enheter i Stridsvana (7), 60 enheter på valfria färdigheter, 34 silvermynt och lite utrustningsval. Jag börjar dock med att sätta ut mina färdigheter. Det blir som följer (inkluderande färdighetspoängen från min bakgrund):
Alkemi 10, Ashariska 10, Boskapsskötsel 10, Båge (Hornbåge) 15, Ceremoni 8, Djurlära 10, Djurträning 10, Jakt 10, Läkekonst 6, Ockultism 10, Rida 15, Sköld 15, Speja 12, Spåra 13, Stridsvana 10, Växtlära 9, Yxa 12, Överlevnad 15, Övertala 12

Att jag nu vet mitt värde i Stridsvana innebär att jag också kan räkna ut VINIT (7) och Insikt (6). Slutligen ska jag också plocka ihop min utrustning baserat på de utrustningspaket jag får från mitt yrke. Jag har vinterkläder, reseutrustning, proviant, lägerutrustning, jaktutrustning, packdjur (utöver min uthålliga ridhäst som jag fick från bakgrunden) och en hornbåge. Jag fick också en sköld från min bakgrund, och spenderar lite ytterligare av mina pengar från bakgrunden på att skaffa vapen och rustning. I slutändan ser jag ut som följer:

Vardi
Raunisk nomadjägare
STY 11, TÅL 19, RÖR 10, PER 11, PSY 8, VIL 7, BIL 6, SYN 8, HÖR 15
Lojalitet 9, Heder 12, Amor 5, Aggression 12, Tro 14, Generositet 9, Rykte 5, Tur 11
Chockvärde 12, Kraftig kroppsbyggnad, 6 utmattningskolumner, 180 cm lång, 99 kg tung, Förflyttning 9, Bärförmåga 15, Grundskada 1T6 i alla skadetyper, högerhänt, VINIT 7, Insikt 6
Alkemi 10, Ashariska 10, Boskapsskötsel 10, Båge (Hornbåge) 15, Ceremoni 8, Djurlära 10, Djurträning 10, Jakt 10, Läkekonst 6, Ockultism 10, Rida 15, Sköld 15, Speja 12, Spåra 13, Stridsvana 10, Växtlära 9, Yxa 12, Överlevnad 15, Övertala 12
Armskenor i härdat läder, bredyxa, byxor i mjukt läder, extra stark liten rundsköld, hornbåge, jaktutrustning, lamellharnesk, lägerutrustning, packhäst, proviant, reseutrustning, ribbhjälm, skor i mjukt läder, uthållig ridhäst, vinterkläder, 156 silver, 70 guld.
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Med viss fördröjning tar jag mig nu an A Song of Ice and Fire RPG. För att ge min rollperson lite sammanhang kommer jag här inte bara skapa en rollperson, utan börja med att ta fram ett adligt hus som rollpersonen kan tillhöra.

Min rollpersons hus har en framslumpad geografisk tillhörighet. Det blir The Reach, där vi är vasaller till hus Tyrell. Detta ger oss vissa modifikationer när vi i nästa steg slår 7T6 för att ta fram vårt hus spelvärden: Defense, Influence, Lands, Law, Population, Power och Wealth. I The Reach är försvar och lag lite lägre, medan population och välstånd är något högre. Resultatet blir Defense 22, Influence 25, Lands 27, Law 18, Population 27, Power 22 och Wealth 28. Överlag tämligen genomsnittligt, med lite bekymmer med banditer och liknande.

Vi tar därefter fram husets historia. Vi är ett gammal hus som härstammar från den andaliska invasionen. Detta ger oss 5 slag på tabellen för historiska händelser. Dessa blir följande:
Glory: Defense +2, Influence +4, Law +1, Power +2.
Victory: Defense +2, Influence +5, Power +2.
Glory: Defense +6, Influence +5, Law +1, Power +1.
Defeat: Defense -2, Influence -6, Lands -2, Population -2, Power -3, Wealth -6.
Favor: Influence +6, Lands +4, Law +4, Power +5.
Sammanlagt: Defense +8, Influence +12, Lands +2, Law +6, Population -2, Power +7, Wealth -6, eller Defense 30, Influence 37, Lands 29, Law 24, Population 25, Power 29 och Wealth 22. Vårt hus har ett ärorikt förflutet, men drabbades vid någon punkt av ett allvarligt nederlag. Senare, under kung Roberts uppror, vann vi kunglig favör, något som har gjort att vi nu har fått större politiskt inflytande.

Det är också dags att skaffa oss tillgångar. Vi har ett litet slott, två prominenta arvingar, en domän bestående av grässlätt och en by belägen vid en flod, 100 tränade infanterister, 40 tränade kavallerister, 100 tränade bågskyttar, en maester och en marknadsplats. Vårt husöverhuvud har Status 4 och vi får +2 på slag för House Fortunes. Slutligen slumpar jag också fram en vapensköld med en gyllene spetsruta på svart. Eftersom detta är en tämligen trist visuell bild slår jag igen -- den gyllene spetsrutan ligger nu mot en bakgrund av ett fält uppdelat i sex svarta och röda sparrar. Huset får ett namn: hus Talmont.

Vidare till den faktiska rollpersonen. Jag slår slumpmässigt fram vilken åldersgrupp jag ska tillhöra och får medelålders (30-50 år). Jag slumpar också fram min status. Resultatet blir 4, vilket i det här fallet skulle innebära att jag är husets överhuvud. Denna kombination känns rimlig, så jag sätter igång med att skapa husets överhuvud. Jag väljer rollen "ledare", vilket inte har någon regelmekanisk effekt, men innebär att jag rekommenderas att fokusera på vissa färdigheter. Jag slår också på tabeller för bakgrundshändelser, mål, motivation, dygd och last för att få lite känsla för rollpersonen. Jag har deltagit i en viktig turnering (kanske var jag i min ungdom på den stora turneringen i Harrenhall, där även annat viktigt skedde?), strävar efter makt, drivs av hat, har dygden att vara kysk (eftersom det är mitt jobb som överhuvud att alstra arvingar tolkar jag detta som att jag är äktenskapligt trogen -- inga bastarder här!) och lasten att vara grym. Maktlysten, grym och hatisk, det blir inte någon sympatisk karaktär.

Nästa steg är att spendera 240 poäng på att höja mina förmågor. Jag har som grund 2 i samtliga förmågor, och åtminstone Status måste jag höja till 4. Jag får också 100 erfarenhetspoäng att skaffa specialiseringar för. Resultatet blir i slutändan så här:
Animal Handling 3 (Riding +2), Athletics 2 (Strength +1), Cunning 3, Deception 4 (Bluff +1), Endurance 3, Fighting 4 (Long Blades +2), Persuasion 4 (Intimidate +2, Taunt +1), Status 4, Warfare 4 (Command +1), Will 3.

Därefter får jag tre ödespoäng. Dessa kan jag antingen spara eller spendera på fördelar. Att spendera ödespoäng på att rädda mitt skinn är inget jag bryr mig om (jag har "an heir and a spare"), så jag tar tre fördelar: Anointed (+2 på statusslag, låter mig höja försvarsvärden), Authority (gör det lättare att övertala folk som är negativt inställda) och Sponsor (ger mig en mäktig allierad). Notera att Sponsor är nödvändig för Anointed, och Anointed är nödvändig för att vara ordentligt dubbad till riddare. Ingen rollperson kan ha mer än tre fördelar, så det gör att riddare blir starkt begränsade i fråga om vad de kan ha för fördelar.

Eftersom jag är medelålders måste jag också välja en nackdel som ger mig -1 på Agility, Athletics eller Endurance. Jag väljer Agility -- åldern har tagit ut sin rätt, och jag är lite stelare än tidigare. Efter detta räknar jag också ut några sekundära egenskaper: Intrigue Defense 9, Composure 9, Combat Defense 6, Health 9. I slutändan ser det ut såhär:

Lord Gerreck Talmont
Age 44
Agility 2 (flaw -1), Animal Handling 3 (Riding +2), Athletics 2 (Strength +1), Cunning 3, Deception 4 (Bluff +1), Endurance 3, Fighting 4 (Long Blades +2), Persuasion 4 (Intimidate +2, Taunt +1), Status 4, Warfare 4 (Command +1), Will 3
Anointed, Authority, Sponsor
Intrigue Defense 9, Composure 9, Combat Defense 6, Health 9
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Nu är det dags för Oktoberlandet, andra utgåvan. Det här har jag skjutit upp, inte för att det är svårt, utan för att jag tycker det är så oerhört tråkigt att hitta på aspekter av FATE-modell. Men men, vad gör man inte.

Jag ska alltså börja med att hitta på sex attribut, det vill säga beskrivande egenskaper. Minst ett av dessa ska handla om min fefolkstillhörighet. Jag väljer att vara en skam för en respektabel faunfamilj. Ytterligare attribut blir kvick som en orm, förlorad gudstro, relegerad för skörlevnad, sängkammarblick och välvaxad mustasch samt bjuder in sig själv.

Därefter ska färdigheter sättas ut, inalles tio stycken. Jag väljer Bedra +4, Bildning +1, Charm +3, Fysik +2, Hota +1, Kontakter +3, Närkamp +2, Smyga +1, Tjuveri +2 och Viljestyrka +1. Detta innebär att jag tål fem poäng stress (Fysik plus Viljestyrka delat på två, plus tre).

Därefter ska jag välja förmågor. Jag får i grunden tre förmågor, kopplade till mina färdigheter. Jag kan också välja en fefolksförmåga, en sorts magisk förmåga. Jag väljer de ordinära förmågorna Tala med resar på resars vis (reducerar negativ modifikation för att charmera andra fefolk) och Man tager vad man haver (+1 skada med improviserade närstridsvapen). Jag väljer dessutom fefolksförmågan Glöd i blicken, vilken låter mima ögon flamma upp likt glödande kol. Jag tar inga ytterligare förmågor, och börjar därmed med tre ödespoäng. Således ser min rollperson ut såhär:

Zefanij Malakivitj
Bedra +4, Bildning +1, Charm +3, Fysik +2, Hota +1, Kontakter +3, Närkamp +2, Smyga +1, Tjuveri +2, Viljestyrka +1
5 stress, 3 ödespoäng
Glöd i blicken, Man tager vad man haver, Tala med resar på resars vis
Bjuder in sig själv, Förlorad gudstro, Kvick som en orm, Relegerad för skörlevnad, Skam för en respektabel faunfamilj, Sängkammarblick och välvaxad mustasch
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Jobbar ytterligare på att komma ikapp med Drakar och Demoner Chronopia.

Jag börjar med att bestämma ras. Eftersom möjligheten finns väljer jag drakonit, vilket kostar mig 20 av de 125 bakgrundspoäng jag har att spendera. Detta ger mig +2 i Styrka, +1 i Psyke, ett grundvärde på 14 i Storlek och Simma som en primär färdighet. Däremot saknar jag naturlig förmåga att rida -- jag antar att svansen kommer i vägen. Nästa steg är ålder. Drakoniter verkar leva rätt länge, så när jag beslutar mig för att vara medelålders innebär det att jag är mellan 71 och 90 år gammal. Jag slår 1T20+70 och får 82. Detta gör att jag har -1 i Fysik, -1 i Smidighet, +1 i Intelligens och ytterligare +2 i Psyke. Jag får också 15 extra bakgrundspoäng och kommer få fyrdubbla mitt startkapital.

Därefter är det tid att välja yrke. Jag vill spela en fräsig trolleri-drakonit, så jag väljer elementarmagiker. Detta ger mig färdigheterna Alkemi, Drogkunskap, Elementarmagi, Kunskap om demoner, Läsa/skriva alviska, Magisk kanalisering, Magistudier, Tala alviska, Treudd och den valfria färdigheten Hypnotisera. Dessutom kommer jag automatiskt att få färdigheterna Kunskap om magi och Känna magi till samma värde som min bästa magiskola (antagligen Elementarmagi).

Med detta ordnat börjar jag köpa grundegenskaper. Det blir i slutändan, med ras- och åldersmodifikationer inräknade, Styrka 17, Fysik 11, Smidighet 9, Intelligens 17, Psyke 18, Karisma 10 och Storlek 14. Detta kostar mig 97 bakgrundspoäng, så jag har 23 kvar. Jag har 13 kroppspoäng, skadebonus +1T2 och förflyttning 10. 8 bakgrundspoäng läggs på att slå för en särskild förmåga, vilket ger mig Gourmand/konnässör -- jag har väldigt bra koll på mat. Värt åtta bakgrundspoäng? Nej, de särskilda förmågorna är väldigt sällan värda vad man satsar på dem, tyvärr. Jag bränner inga bakgrundspoäng på svärdshand, och blir vanligt tråkigt högerhänt. Socialt stånd, däremot, är något det betalar sig att satsa lite på. Av mina kvarvarande 15 bakgrundspoäng lägger jag fem här, och får 16, högre medelklass. Dessa fem spenderade poäng ger mig också +3 på slaget för startkapital, där jag får 3000 silvermynt, vilka på grund av min ålder multipliceras till 12000. De sista tio bakgrundspoängen omvandlas nu till 50 erfarenhetspoäng, vilket totalt ger mig 300 erfarenhetspoäng att köpa färdigheter för. Processen är ganska långtråkig, men i slutändan blir resultat som följer:
Primära färdigheter: Läsa/skriva chronos 11, Läsa/skriva drakonitiska 16, Simma 6, Tala chronos 11, Tala drakonitiska 16, Upptäcka fara 10
Yrkesfärdigheter: Alkemi 7, Drogkunskap 7, Elementarmagi 9, Hypnotisera 12, Kunskap om demoner 6, Läsa/skriva alviska 4, Magisk kanalisering 4, Magistudier 10, Tala alviska 4, Treudd 13
Besvärjelser: FRAMMANA SALAMANDER 12, FÖRTROLLA VAPEN 13, SKINGRA 11, SKÖLD 14

Med detta ordnat är det bara att köpa utrustning, så är min rollperson klar. Så här blir hon:

S'ssüü'lekh
Drakonit, 82 år, elementarmagiker
STY 17, FYS 11, SMI 9, INT 17, PSY 18, KAR 10, STO 14
KP 13, SB +1T2, Förflyttning L10
Högre medelklass, 7355 sm
Primära färdigheter: Läsa/skriva chronos 11, Läsa/skriva drakonitiska 16, Simma 6, Tala chronos 11, Tala drakonitiska 16, Upptäcka fara 10
Yrkesfärdigheter: Alkemi 7, Drogkunskap 7, Elementarmagi 9, Hypnotisera 12, Kunskap om demoner 6, Läsa/skriva alviska 4, Magisk kanalisering 4, Magistudier 10, Tala alviska 4, Treudd 13
Besvärjelser: FRAMMANA SALAMANDER 12, FÖRTROLLA VAPEN 13, SKINGRA 11, SKÖLD 14
Utrustning: Bälte, Flinta & stål, Heltäckande härdad läderrustning, Kåpa, Mantel, Penna, bläck & pergament, Skinnlägel med två liter fint vin, Treudd
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
En sista, så är jag nästan ikapp. Spelet är Star Trek: the Roleplaying Game, alltså inte det nya utan Last Unicorn Games version från 1999. Det utspelar sig under originalserieeran, så vi har inga bajoraner, vänligt inställda klingoner eller liknande.

Vi börjar med att välja template, vilket i praktiken innebär art. Inspirerad av min älskling Shran beslutar jag mig för att spela en andorian. Detta ger mig attributen Fitness 3 (Vitality +1), Coordination 2, Intellect 2 (Logic -1, Perception +1), Presence 2 och Psi 0, färdigheterna Culture (Andorian) 2 (3), History (Andorian) 1 (2), Language: Andorian 2, Primitive Weaponry (Chaka) 2 (3), Planetary Sciences (Climatology) 1 (2) och World Knowledge (Andoria) 1 (2), samt fördelarna Excellent Hearing +2 och High Pain Threshold +2. Ett attributvärde på 2 motsvarar mänskligt genomsnitt, och färdighetsvärdena inom parentesen representerar mitt värde i den valda specialiseringen.

Nästa steg är overlay, vilket representerar vad jag gör ombord på rymdskeppet. Jag väljer att vara kommunikationsbefäl, vilket ger mig ytterligare färdigheter. Min färdighetslista ser nu ut så här:
Administration (Bureaucratic Manipulation) 1 (2), Athletics (Climbing) 1 (2), Computer (Research) 1 (2), Culture (Andorian) 2 (3), Dodge 1, Energy Weapon (Phaser) 1 (2), History (Andorian, Federation) 1 (2), Language: Andorian 2, Language: Federation Standard 1, Law (Starfleet Regulations) 1 (2), Personal Equipment (Universal Translator) 1 (2), Planetside Survival (Arctic) 1 (2), Primitive Weaponry (Chaka) 2 (3), Planetary Sciences (Climatology) 1 (2), Shipboard Systems (Communications) 2 (3), Social Sciences (Anthropology) 1 (2), Systems Engineering (Communications) 1 (2), Unarmed Combat (Starfleet Martial Arts) 1 (2), Vehicle Operation (Shuttlecraft) 2 (3), World Knowledge (Andoria) 1 (2).

Steg tre är bakgrund, vilket i sig är indelat i flera steg. Jag börjar med min tidiga livshistoria. Jag väljer Academic Upbringing, vilket ger mig History (Andorian, Federation) 2 (3), tar bort mitt minus på Logic och ger mig fördelen Patron +2 men nackdelen Arrogant -1. Jag väljer dock att modifiera denna, då arrogans knappast är något Stjärnflottan eftersträvar hos sina kommunikationsbefäl. Istället tar jag Argumentative -1, vilket kanske också har sina sociala nackdelar, men å andra sidan är väldigt andorianskt. Jag tar också bort min beskyddare och höjer istället Presence till 3.

På akademin genomgick jag träning för att ta första kontakt med främmande kulturer, vilket ger mig Diplomacy (Federation Frontier) 1 (2), ytterligare +1 på Perception och Social Science (Anthropology, Archaeology) 2 (3). Jag väljer också att skaffa mig nackdelen Rival -2 (en odräglig arrogant vulcan, så klart!), vilket ger mig poäng så att jag kan skaffa fördelen Sexy +2. Precis som Shran! Jag tar också den rätt självklara nackdelen Starfleet Code of Honour -4, vilket ger mig ytterligare fyra poäng. Dessa spenderas på att skaffa fördelen Curious +1 och färdigheten Artistic Expression (Opera) 1 (2).

Nu är det dags att åka ut på min kadettkryssning! Jag får här en poäng att spendera, vilken jag lägger på fördelen Commendation +1. Slutligen väljer jag att ha spenderat min tour of duty som "cultural liaison", vilket ger mig Culture (Andorian, Bolian) 2 (3), Language: Bolian 1, Starship Tactics (Planetary Support Tactics) 1 (2) och +1 Empathy. Således är min rollperson klar. Såhär blir det.

Sav Ch'asharik
Andorian Communications Office
Fitness 3 (Vitality +1), Coordination 2 (5), Intellect 2 (Perception +2), Presence 3 (Empathy +1), Psi 0
Argumentative +1, Code of Honour (Federation) -4, Commendation +1, Curious +1, Excellent Hearing +2, High Pain Threshold +2, Rival -2, Sexy +2
Administration (Bureaucratic Manipulation) 1 (2), Artistic Expression (Opera) 1 (2), Athletics (Climbing) 1 (2), Computer (Research) 1 (2), Culture (Andorian, Bolian) 2 (3), Diplomacy (Federation Frontier) 1 (2), Dodge 1, Energy Weapon (Phaser) 1 (2), History (Andorian, Federation) 1 (2), Language: Andorian 2, Language: Bolian 1, Language: Federation Standard 1, Law (Starfleet Regulations) 1 (2), Personal Equipment (Universal Translator) 1 (2), Planetside Survival (Arctic) 1 (2), Primitive Weaponry (Chaka) 2 (3), Planetary Sciences (Climatology) 1 (2), Shipboard Systems (Communications) 2 (3), Social Sciences (Anthropology, Archaeology) 2 (3), Starship Tactics (Planetary Support Tactics) 1 (2), Systems Engineering (Communications) 1 (2), Unarmed Combat (Starfleet Martial Arts) 1 (2), Vehicle Operation (Shuttlecraft) 2 (3), World Knowledge (Andoria) 1 (2)
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Nu är det tid för en rollperson till Conan RPG från Mongoose.

Jag börjar med att rulla mina attribut, vilket jag väljer att göra med den heroiska metoden, så 1T10+8 för varje attribut. Resultatet blir Strength 13, Dexterity 15, Constitution 14, Intelligence 10, Wisdom 18 och Charisma 14. Jag beslutar mig för att spela hyrkanier, vilket ger mig ett gäng pilbågerelaterade bonusar, en bonus på sociala färdigheter i de östra länderna och ett minus på räddningsslag mot hypnos. Jag får också två poäng vardera i färdigheterna Craft (Bowyer), Ride och Survival, och talar hyrkaniska. Jag får välja tre bonusspråk (reglerna är rätt generösa med sådana) och väljer brythuniska, kothiska och zamoriska.

Hyrkaniernas gynnade klass är nomad, men jag beslutar mig för att spela en ädling. Detta ger mig 10 hit points, +2 i mitt räddningsslag för viljestyrka, extra pengar och ett gäng sociala fördelar relaterade till min rang. Jag får också 16 färdighetspoäng att sätta ut. Mina färdigheter, med det attributmodifierade värdet efter strecket, är nu som följer: Craft (Bowyer) +2/+2, Diplomacy +4/+6, Knowledge (history) +4/+4, Ride +4/+6, Sense Motive +4/+8, Survival +4/+8. Jag väljer också ett feat: Mounted Combat, ty annars skulle mina hyrkaniska förfäder få skämmas. Eftersom jag är en ädling har jag en rejäl budget på 1138 silvermynt att handla för. När jag har gjort det ser jag ut såhär:

Jargandai
Level 1 Hyrkanian Noble
STR 13/+1, DEX 15/+2, CON 14/+2, INT 10/0, WIS 18/+4, CHA 14/+2
10 HP, Melee Attack +1, Ranged Attack +1, Dodge +2, Parry +1, Magic +2, Fortitude +2, Reflex +2, Will +6
Hyrkanian (native), Brythunian, Kothian, Zamoran
Craft (Bowyer) +2/+2, Diplomacy +4/+6, Knowledge (history) +4/+4, Ride +4/+6, Sense Motive +4/+8, Survival +4/+8
Mounted Combat
Arrows (20), Bedroll, Belt, Belt Pouch, Breeks, Brigandine Coat, Cloak, Coat, Flint and Steel, Heavy Lance, Hose, Hyrkanian Bow, Kit Bag, Riding Boots, Saddle, Scimitar, Shirts and Braes, Steel Cap, Targe, Tunic, War Horse (Kushite), Waterskin, 435 sp
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Dagens andra rollperson, vilket tar oss tillbaka till ett normalt schema, är till Middle-Earth Roleplaying, andra utgåvan.

Första steget är att slå mina attribut, vilket sker med 1T100. Vänligt nog får jag dock slå om de lägsta värdena. Jag får Strength 41, Agility 90, Constitution 70, Intelligence 39, Intuition 53 och Presence 71. Detta ger mig också en uppsättning bonusar: Strength 0, Agility +10, Constitution 0, Intelligence 0, Intuition 0, Presence 0. Därefter ska jag välja ras och kultur. Behändigt nog finns det en slumptabell, vilken gör mig till en sindaralv. Detta kommer med kravet på att jag måste sätta ett av mina två högsta värden på Presence, något som behändigt nog redan har skett. Detta påverkar mina bonusar, vilka nu är Strength 0, Agility +20, Constitution +5, Intelligence 0, Intuition +5 och Presence +10. Jag får också +10 på motståndsslag mot gift och +100 (!) på motståndsslag mot sjukdomar. Jag får också +15 på motståndsslag mot köldattacker och talar utöver mitt modersmål sindarin (nivå 5) också väströna (nivå 5), skogsalviska (nivå 4) och quenya (nivå 3). Jag har också tre bakgrundspoäng. I samband med detta ska jag också slå för Appearance, vilket är 1T100 modifierat av min Presence-bonus. Jag får 60.

Efter detta får jag poäng i mina uppväxtfärdigheter. Det blir följande: No Armor 1 (+5), 1-H Edged Weapons 1 (+5), Missile Weapons 2 (+10), Climb 1 (+5), Ride 1 (+5), Swim 2 (+10), Stalk/Hide 3 (+15), Read Runes 1 (+5), Use Items 1 (+5), Body Development 1 (+5), Perception 3 (+15). Jag har också 30% chans att få en extra besvärjelselista, vilket jag har turen att få. Dessutom får jag ytterligare åtta poäng att öka språk för. Jag höjer quenya till 4, skaffar 4 poäng i adûnaiska och 3 poäng i nahaiduk (det språk som talas av skogsfolket i Mörkmården).

Härnäst väljer jag att bli magiker. Vadå, med 39 Intelligence? Jadå! Det är nämligen så att ens yrkes viktigaste attribut automatiskt ökar till 90, så att välja yrke baserat på mitt sämsta värde är bara klokt. Detta innebär att min bonus för Intelligence ökar till +10. Detta ger mig också ett kraftpoäng per karaktärsgrad, vilket innebär att jag har totalt... ett. Mitt yrke ger mig +2 per nivå på att läsa runor, använda magiska föremål och attackera med grundläggande besvärjelser, och +3 per nivå på att attackera med riktade besvärjelser. Jag får också sätta ut färdighetshöjningar. Jag ökar mina färdigheter till Ride 2, Swim 3, Read Runes 2, Use Items 2, Directed Spells 3 och Body Development 2. Jag får också lite ytterligare språknivåer, så jag höjer quenya till nivå 5 och skaffar mig nivå 1 i rohirriska. Dessutom lägger jag 4 poäng på att ge mig 80% chans att lära mig en besvärjelselista, och ytterligare 1 poäng på att ge mig 20% på en till besvärjelselista. Den första listan lär jag mig, den andra inte, vilket innebär att jag får testa igen på nästa nivå (möjligen efter att jag satt ut fler poäng på den). Besvärjelselistor, ja. Jag kan två stycken. Jag väljer Lofty Bridge och Essence Hand, vilket ger mig besvärjelserna Leaping och Vibrations. Jag kan hjälpa någon att hoppa långt och få ett föremål att darra. Besvärjelselistan jag inte har lärt mig än är Wind Law.

Nu placerar jag också ut mina bakgrundspoäng. Jag är lite tråkig här och lägger alla tre på att höja Intelligence till 96, så att jag får två power points per grad snarare än ett. Egentligen hade jag nog velat skaffa mig någon rolig sekundärfärdighet, men men. Således har jag en rollperson som ser ut såhär:

Lachfin
Strength 39/0, Agility 90/+20, Constitution 70/+5, Intelligence 96/+15, Intuition 53/+5, Presence 71/+10, Appearance 60/0
Sindarin (5), Quenya (5), Westron (5), Adûnaic (4), Silvan (4), Nahaiduk (3), Rohirric (1)
No Armor 1/+25, 1-H Edged Weapon 1/+5, Missile Weapon 2/+30, Climb 1/+25, Ride 2/+15, Swim 3/+35, Stalk/Hide 3/+25, Read Runes 2/+27, Use Items 2/+17, Directed Spells 3/+38, Perception 3/+20, Body Development 2/+15
Lofty Bridge, Essence Hand
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Tiden har kommit för att göra en kvinnlig sovjetisk stridspilot i Night Witches. Ja, det är vad spelet handlar om, så det är automatiskt vad man spelar.

Jag ska börja med att välja en natur, vilket visar den sida av min personlighet som fick mig att vilja bli pilot till att börja med, samtliga döpta efter fåglar (hök, uggla, duva, korp och sparv). Jag väljer korp -- intelligent, självsäker, vet jag vill ha, obrydd av sociala konventioner. Då detta är ett PBTA-spel får jag från min natur också lite förslag på namn och utseende. Jag heter Vera Gromova, bär full paraduniform, har en kantig kropp och ett livligt ansikte, härstammar från Chelyabinsk och skriver brev hem till mor och far.

Jag ska också välja en roll, vilket visar den sociala nisch jag intar. Till skillnad från natur kan rollen förändras över spelets lopp. För tillfället är jag en beskyddare, vilket gör att saker jag reparerar inte får lika många nackdelar om jag slår sämre. Jag har också möjlighet att flytta berättelsen till en ny flygbas längre västerut, närmre den fascistiska fiendens hjärta, närhelst jag räddar någons liv.

Jag kan välja mellan att börja som fänrik eller sergeant. Som fänrik har jag rangen på min sida, men som sergeant har jag bättre attribut, då jag jobbat mig upp den hårda vägen. Jag väljer fänrik. Jag sätter ut Skill 0, Guts -1, Luck +1. Jag har ett fjärde attribut, det oerhört sovjetiska Medals, men det är än så länge på +0 (det är dock det enda värde som kan stiga till +4, om jag lyckas få utmärkelsen som Sovjetunionens hjälte). Så här ser jag i slutändan ut:

Mladsjij Lejtenant Vera Gromova
Raven/Protector
Skill 0, Guts -1, Luck +1, Medals 0
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Vi går vidare till Västmark, tredje utgåvan. Ej att förväxla med det Västmark som hör Eon till.

Vi inleder med min rollpersons barndom. Jag beslutar att jag likt de flesta i Västmark kommer från en bondefamilj, men att jag tidigt var en märklig och grubblande gosse. Jag ska besluta mig om tre-fyra skickligheter och tre egenskaper som passar min uppväxt. Jag väljer skickligheterna Spela instrument, Gömma sig, Jordbruk och Legender samt egenskaperna Blindstyre, God hand med djur och Intuition.

Under min uppväxttid framkommer nog att jag egentligen inte är så skickad att vara bonde, utan att jag ofta har tankarna på annat håll. Jag har dock turen (tror jag först) att tas som lärling av Harwald, en krokig gammal gubbe som håller till i skogen. Tyvärr är han knappast någon god läromästare, och jag flyr från honom, Jag väljer härvid skickligheterna Djurlära, Läkekonst och Häxkonst, samt egenskaperna Berest, Raseri och Trollkarl.

Jag är nu vuxen och yrkesverksam. Hur kommer man tillbaka i yrkeslivet efter att man flytt en grym läromästare? Jo, mitt läkekunnande lät mig mina favör hos baron Aelfric, en landägande herreman med ett vidsynt förhållande till trolldom som jag läkte då han var svårt sårad. Jag väljer skickligheterna Komponera och Örtkunskap, samt egenskapen Inflytande för att representera detta. Eftersom jag är vuxen plockar jag också ut lite ytterligare skickligheter och egenskaper: Etikett, Romans och Sjunga, samt Lättfotad och Poet. Det är inte bara trolldomen som är mitt gebit, utan även musiken.

Slutligen ska jag besvara lite allmänna frågor om rollpersonen. Jag är en herre på några och tjugo vars normalt belevade sätt ibland skäms av grubblerier, svartsynthet och vredesutbrott. Jag är något av en social klättrare, ivrig att vinna anseende och kvinnors gunst och rädd för att kastas från min prekära position. Jag har ett själfullt, ljushyllt anlete med djupblå ögon och mörkt hår. Jag ger mig slutligen egenskaperna Bildad (jag har fått tillfälle att förkovra mig) och Sprättig (det märks att jag är en uppkomling).

Jag väljer att skapa min rollperson på Bra nivå. Jag är lite bättre än medelmåttet, helt enkelt. Detta innebär att mina egenskaper ska ha ett maximalt totalvärde på +4, och att jag max får ha fyra dåliga egenskaper (Blindstyre, Raseri, Lättfotad, Sprättig -- checks out). Jag ska sätta ut en mästarskicklighet (+6), tre gesällskickligheter (+4) och sex lärlingsskickligheter (+2). Dock är jag ju lite trollkunnig, så jag kan behöva göra om vissa av dessa till erfarenhetspoäng för att skaffa besvärjelser.

Jag börjar med egenskaperna. Bildad och God hand med djur är inte så centrala för mitt koncept, så de får +1 vardera. Även Berest kan hålla sig på +1 -- jag har rest inom landet Västmark, men inte utanför det. Bland mina negativa egenskaper känns Blindstyre mer som något som gällde i min ungdom, så den hamnar på -1. Lättfotad, Raseri och Sprättig hamnar för tillfället på -2 vardera. Det innebär sammanlagt åtta poäng att sätta ut på resterande. Inflytande hamnar på +1, vilket låter mig ha en kontakt med Adlig +3 (baron Aelfric). Intuition får +2, Poet får +3 och Trollkarl får +2.

Innan jag sätter ut skickligheter ser jag ut vilka besvärjelser jag vill lära mig. De läkande sårens välsignelse (kostnad 3), Spådom (kostnad 2) och Vaggvisa (kostnad 1) känns rimliga. 6 erfarenhetspoäng innebär att jag måste offra två lärlingsskickligheter. Med tolv färdigheter på "önskelistan" innebär detta att åtskilliga måste offras. Jordbruk, Djurlära, Gömma sig och Etikett får helt enkelt stryka på foten. Resultatet blir: Häxkonst +6, Komponera +2, Legender +2, Läkekonst +4, Romans +2, Sjunga +4, Spela lyra +2, Örtkunskap +4.

Bara några småsaker kvar att bestämma. Jag är i tjänst som anställd hos baron Aelfric, det är redan beslutat. Jag ska också ta fram min wargild, ett mått på hur mycket bot man får betala om man förbryter sig mot mig. Berest, Bildad och Inflytande är här till nytta för mig, medan Trollkarl ligger mig i fatet. I slutändan blir min wargild ett pund silver. Jag kan också om jag så önskar välja ett livsmål, men är inte riktigt nöjd med något av de uppskrivna. I slutändan ser jag ut såhär:

Ethelwin, son av Osric
Berest +1, Bildad +1, Blindstyre -1, God hand med djur +1, Inflytande +1, Intuition +2, Lättfotad -2, Poet +3, Raseri -2, Sprättig -2, Trollkarl +2
Häxkonst +6, Komponera +2, Legender +2, Läkekonst +4, Romans +2, Sjunga +4, Spela lyra +2, Örtkunskap +4
De läkande sårens välsignelse, Spådom, Vaggvisa
Wargild 1£
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Idag firar vi jul med en rollperson till Suldokar's Wake.

Jag börjar med att rulla upp mina attribut. Processen är tämligen speciell: slå två T6, välj det lägsta resultatet och räkna det som en T3. Notera också eventuella dubletter, vilka sätter resultatet till 0 automatiskt men också ger fler val när det avser vilken typ av livsform man spelar. Mina resultat blir Archive 3+4 = 2, Bulk 2+6 = 1, Ghost 6+5 = 3, Morph 1+2 = 1, Speed 2+1 = 1, och Tech 3+4 = 2. Inga dubletter, alltså.

Därefter väljer jag klass mellan Sharp, Tough och Smart. Jag väljer Smart, vilket innebär att jag specialiserat mig på att knyta band till nanitmoln. Jag börjar med ett mycket simpelt nanitmoln, vilket kan skimra, identifiera artefakter och provocera större nanitmoln att bli synliga så att man kan slåss med dem (och därmed binda dem). Min klass ger mig också 1 i värdet "Spaces", vilket används för att "lagra" specialförmågor (i mitt fall formler), men 0 i övriga specialvärden. Jag får också viss startutrustning, däribland en extraktor (suger energi ur nanitmättade föremål) och en babelbagge (översätter ett språk).

Därefter väljer jag livsform. Eftersom jag inte har några dubletter står mitt val mellan "blood" (människa, mer eller mindre) och "alien". Jag beslutar mig för att spela en slank, blåhyad varelse med fyra kolsvarta ögon, motståndskraftig mot köld men känslig för sjukdomar. Detta ger mig även en formel, vilken representerar mina inneboende förmågor. Här väljer jag Gills & Fins, vilket låter mig agera obehindrat under vatten. Jag får också sätta ut lite bonusar på mina spelvärden, som nu ser ut så här:
Archive 3, Bulk 2, Ghost 5, Morph 3, Speed 2, Tech 3, Spaces 1, Ranged 2, Close 2, Shadow 0, Gunta 0

Nästa steg är att välja en bakgrund. Jag beslutar mig för Arkivarie, vilket ger mig +2 i Archive och Tech samt +1 i Morph. Jag får också välja tre nyckelord från denna bakgrund, samt ett från en annan bakgrund, vilka jag skriver in under lämpliga attribut. Jag väljer Arcanics (Archive), Archaeology (Archive), Science (Tech) och Rumors (Morph). Såhär ser min rollperson ut nu:

Ibrix
Smart Alien Archivist
Archive (Arcanics, Archaeology) 5, Bulk 2, Ghost 5, Morph (Rumors) 4, Speed 2, Tech (Science) 5, Spaces 1, Ranged 2, Close 2, Shadow 0, Gunta 0
Resistant to cold, vulnerable to disease, gills & fins
Babel bug, backpack, clothes, extractor, hooded cloak, quill & ink, Vass paper notebook, wanderer's staff, water flask, 15 p, 5 e
 

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,655
Location
Värnhem, Malmö
Däst av julmat? Då kanske det passar med All Flesh Must Be Eaten.

Det första valet jag gör är på vilken nivå jag lägger min zombieöverlevare. Är jag en vanlig stackars sate, en stentuff actionhjälte eller kanske en välsignad person med religiösa förmågor? Vanlig stackars sate, så klart! Detta ger mig 14 poäng att sätta ut på mina attribut, 5 poäng att sätta ut på fördelar och 30 poäng att sätta ut på färdigheter.

Attributen är Strength, Dexterity, Constitution, Intelligence, Perception och Willpower, och ligger på en ett-till-fem-skala där 2 är normalnivån. Jag sätter ut Strength 2, Dexterity 4, Constitution 2, Intelligence 3, Perception 2 och Willpower 1. Detta ger mig 26 Life Points, 20 Endurance Points, Speed 12 (vilket motsvarar en maxhastighet på 18 km/h, och en stridsförflyttning på sex meter per runda) och Essence Pool 14.

Som fördelar tar jag Artistic Talent (Dancing) för tre poäng och Attractiveness +2 för två poäng. Vill jag ha lite nackdelar också? Jodå, jag tar Resources (Hurting) och Showoff, vilka ger mig två poäng vardera. För dessa köper jag Fast Reaction Time och Situational Awareness för två poäng vardera. Detta ger mig +12 Essence Pool, det vill säga totalt 26, då min konstnärliga talang gör mig särskilt själsligt stark.

30 poäng ska spenderas på färdigheter. Jag är någon form av dansare, så jag köper färdigheter som återspeglar detta. Det blir Acrobatics 3, Acting 2, Beautician 2, Dance (Ballet) 5, Dodge 2, Driving (Car) 2, Humanities (Arts) 1, Language (French) 3, Notice 2, Running 2 och Smooth Talking 3. Således har jag en udda överlevare: en balettdansare som på något vis ska klara zombieapokalypsen. Lycka till!

Orson Vinson
Strength 2, Dexterity 4, Constitution 2, Intelligence 3, Perception 2, Willpower 1
Life Points 26, Endurance Points 20, Speed 12, Essence Pool 26
Artistic Talent (Dancing), Attractiveness +2, Fast Reaction Time, Resources (Hurting), Showoff, Situational Awareness
Acrobatics 3, Acting 2, Beautician 2, Dance (Ballet) 5, Dodge 2, Driving (Car) 2, Humanities (Arts) 1, Language (French) 3, Notice 2, Running 2, Smooth Talking 3
 
Top