Jag gör också 31 rollpersoner på 31 dagar

Svarte Faraonen

Oenofil oikofob
Joined
12 Oct 2000
Messages
10,658
Location
Värnhem, Malmö
Som bonus, och för att visa hur det ser ut i spel där jag själv fått bestämma hur reglerna för rollpersonsskapande ska se ut, kan jag visa på Travellers on a Red Road.

En nyskapad rollperson har fem attribut med en rang på d6: Blood, Instinct, Presence, Steel och Wisdom. Alla färdigheter har till att börja med en rang på d4. Detta kommer dock snart förändras. Jag börjar med att slå fram min födslomånad: 14, blodsmånaden. Jag får +1 Blood (det vill säga att attributet går från d6 till d8) och -1 Wisdom (det vill säga att det sänks till d4).

Därefter slår jag fram mitt födsloland. Resultatet blir 9, Tseganda, den nordliga teokratin. Jag får välja +1 i Blood eller Instinct (jag höjer Instinct till d8), +1 i färdigheten Command eller expertisen Doctrine (jag höjer Command till d6) och ett av tre startföremål (jag väljer en kagge ljusfisk lagrad i sitt eget fett, förseglad med tjära). Jag noterar också mitt modersmål, tsawük.

Nästa slag är för min bakgrund. Resultatet blir 13, inkvisitör eller byråkrat. Jag höjer Wisdom till d6, och sätter ut mina färdighetshöjningar så att jag nu har Command d8, Letters [Law] d6, Melee d6 och Travel d6. Jag får ett vapen, ett sigill, kläder av utmärkt kvalitet och skrivdon. Detta kombineras också med en bakgrund. Resultatet blir 16, spänningssökare. Jag har lämnat mitt trista kneg i teokratens förvaltning för att söka spänningen annorstädes. Jag lägger till expertisen [Sword] på Melee och höjer Letters till d8. Jag får också 200 mynt.

Jag väljer därefter en Hemlighet, det vill säga en specialförmåga av något slag. Min blir Many-Tongued, vilken låter mig kommunicera över hela världen med lite möda. Jag väljer att inte ta någon nackdel, men slår fram vad min mörka drift är, det som kommer fram när jag når noll Sanity: Debauched. Stress får mig att kasta mig in i skörlevnad för att dränka all världens sorger.

Jag slår också fram ett klannamn (Målad Utter), utseende (tung kropp, mörk blick, blekt ansikte, ovårdat hår) och klanutsmyckningar (svarta och gröna tatueringar på armarna, huvudbindning och blå kroppstatueringar). Min ålder slumpas till 22 år. Då mitt värde i Rites inte höjts över d4 kan jag endast den enklaste typen av folkmagi, Invocation (en desperat bön till vilka makter som nu må lyssna). Jag köper till lite extra utrustning, väljer ett namn från namnlistan vid Tseganda, och har följande rollperson:

Painted Otter Urnuma
Blood d8, Instinct d8, Presence d6, Steel d6, Wisdom d6, Vitality 8, Sanity 6
Command d8, Letters [Law] d8, Melee [Sword] d6, Travel d6
Many-Tongued
Debauched
Backpack, Buff coat, Fire piston, Hammock, Jug of mead, Pitch-lined cask of eulachon, Purse, Seal, Shield, Superior quality clothing, Sword, Writing kit, 60 coins
 
Top