Hyfsat realistiska rymdvarelser (för typ Mothership, Alien och Death in Space)

Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
I det här inlägget tar jag mig an ett specifikt problem: hur kan rymdvarelser i rollspel göras både realistiska och spelmässigt intressanta? Jag tycker alltså att det är lätt hänt att välja något som är alldeles för simpelt, för jordiskt eller helt enkelt för mänskligt. Vi tenderar att välja det som är välbekant och liknar oss själva. Särskilt ointressant tycker jag att ”rollspeliga” varelser är - exempelvis djur som är små i vår värld som istället görs enorma (jättelika insekter är kanske det mest typiska). Sådant vill jag alltså komma bort ifrån. Om du gärna vill ha aliens som känns välbekanta så är det här sannolikt INTE en tråd för dig (jag säger det därför att jag vet hur det kan bli på forum).

Att tänka utanför de mänskliga och jordiska banorna är självklart svårt. Men genom att på ett hyfsat strukturerat vis ifrågasätta det till synes givna hoppas jag kunna rama in en del av det som jag är ute efter. Ungefär så här:

1. Levande eller död. I vår värld är detta ett motsatsförhållande. I extremfall har infrusna organismer kunnat tinas upp efter tusentals år, men det är ovanligt. På andra planeter skulle gränsen mellan liv och död vara mycket mer flytande. Även varelser som är fossiliserade skulle kunna vara försatta i någon form av dvala och möjliga att väcka på ett eller annat vis. Dvalan kan då vara en överlevnadsmekanism.

2. Extremofiler. Dessa varelser finns på Jorden och kan klara extremt höga eller extremt låga temperaturer. Att de uppfattas som extrema handlar egentligen om att är extrema i relation till vår föreställning om normalt liv. Det är alltså möjligt att det finns liv som kan överleva i världar som inte alls liknar vår. Exempelvis ute i rymden eller i lava eller i flytande metall. Man kan tänka sig att varelser som lever i ett inkapslat ekosystem (alltså i ett kroppsligt hölje), som är skyddat från en i våra ögon farlig omgivning.

3. Fysisk form. Här är det som sagt lätt att tänka i alltför jordiska termer. Att gå utanför detta kan också lätt bli kitschigt eller bara löjligt. Kanske är det bättre att hålla sig till enkla grundformer: något slingrande masklikt, en stor manetlik gelékropp, en mjuk organism i ett hårt skyddande hölje, en självlysande slemklump, ett ägg av med trälikt skal, en metallisk spindel med kroppen täckt av ögon eller andra sensorer etc. Som ni märker behöver jag jordiska referenser för att förklara.

4. Postbiologiskt eller biomekaniskt liv. I ett längre evolutionärt tidsperspektiv är det möjligt att det organiska livet övergår i en mer eller mindre mekanisk fas, som inte förutsätter vävnader eller vissa gaser och vätskor. Konstnären H R Giger skapade biomekaniska gestalter, som sedan kom till användning i Alien-filmerna. Men det är bara ett sätt att tänka biomekaniskt. Rimligen bör det finnas fler. Superintelligent utomjordisk AI borde kunna åstadkomma oerhörda postbilogiska system. Gränsen mellan liv och maskin kan i allra grad vara flytande.
(På FL:s Alien-forum finns en tråd om Gigers biomekaniska version: https://forum.frialigan.se/viewtopic.php?t=4968 )

5. De jaglösa. Det är inte en självklarhet att levande varelser över huvud taget tänker i termer av jag. Överlevnad kan också vara något kollektivt där de enskilda delarna snarare intresserar sig för flockens eller stimmets långsiktiga överlevnad. Att offra sig kanske över huvud taget inte uppfattas som en uppoffring. Gränsen mellan individ och flock kan även vara kroppsligen flytande: individer som tillfälligt innesluter andra. Individlösheten kan även vara mental: ett kollektivt medvetande som minns och kommunicerar kollektivt genom ett antal kroppar (gruppen bildar då en form av jag).

6. Intelligens. Det vi uppfattar som medvetet tänkande är präglat av våra mänskliga begränsningar: vi använder oss av kultur och teknik. Sådant behöver inte vara intressant för andra. De kan vara intelligenta på sätt som kretsar kring något helt annat. Exempelvis fortplantning, temperaturer, förflyttning, biokemiska signaler, jakt, biokemiskt självförsvar. I vår värld finns även organismer som saknar hjärna, men ändå har förmåga att lära av sina misstag. Åtminstone rudimentär intelligens utan hjärna är alltså möjlig. Det motsatta - en stor och mycket komplex hjärna - är förstås också möjligt.

7. Storlek. I vår värld finns visserligen både mikroskopiskt liv och blåvalar. Men i andra världar kan variationen mellan stort och smått se ut på helt andra sätt. Kilometer- eller milslånga varelser, som i sig kan rymma stora ekosystem är möjliga. Kanske kan en hel planet omslutas av en enda varelse (en gigantisk parasit)? Eller är hela planeten en enda levande organism?

8. Det amoraliska livet. Mänsklig moral präglas av mänskliga och jordiska begränsningar. Utomjordiskt liv fungerar sannolikt på ett helt annat sätt eftersom det är just omänskligt. Det kan helt sakna empati eller ha en mer kosmisk form av empati, som bottnar i ett större intergalaktiskt perspektiv. Eller så är det artspecifikt eller på annat sätt knutet till den egna livsmiljön. Att vilja någon annan väl är en kulturell premiss som kräver ett antal kontextbundna förförståelser.

9. Den lovecraftska obetydligheten. I detta mythos är en människan närmast en obetydlig insekt i ett större kosmiskt ekosystem av uråldriga bisarra varelser. Den tanken går att utveckla utan att nödvändigtvis kopiera Lovecrafts specifika koncept. En möjlighet är att tänka i termer av interstellära ekosystem, vars sammanlänkade delar är utspridda i en hel galax. Människan är då bara en av flera eller många varelser och har ännu inte lyckats greppa den helhet hon befinner sig i. Delvis kan detta förstås som en karta över rymden: människan känner bara till en liten ruta, men står inför utforskandet av något som är hisnande enormt - och delvis redan bebott...

10. Jävligt farligt. I många rymdsettingar är utomjordiskt liv mycket farligt. Det kan, som i Alien, handla om varelser som går till fysisk attack och förökar sig genom att befrukta sina mänskliga offer. Eftersom det farliga är konceptuellt viktigt - och en del av det som förväntas - vore det intressant att variera mer. Men hur? Några faror som jag inte har sett förut: extrema ljudpulser, högfrekventa ljudchocker, radioaktiv strålning, förföriska dofter, telepatisk överbelastning, empatisk men manipulativ kommunikation (kanske genom drömmar), starka njutningskänslor, giftigt slem, invasiva växter (eller sporer), till synes harmlösa (skendöda?) varelser som stegvis ändrar form eller storlek.

11. Död sedan länge. Om vi någonsin träffar på utomjordiskt liv är det förmodligen mest troligt att det handlar av organismer som varit döda länge. Kanske något som har drivit i rymden i tusentals år. Det kan ha förändrats till något helt annat än vad det en gång var. Men även dött liv kan vara intressant, omfattande, oförutsägbart och farligt att utforska. Förutom själva varelserna kan det handla om deras farkoster, rymdstationer, sonder, satelliter eller ruiner - för att nu tänka i jordiska termer.

12. Kardashev-skalan. Den sovjetiske astronomen Nicolai Kardashev delade hypotetiskt in civilisationer efter deras förmåga generera energi. Det ger oss en uppfattning om hur avancerade utomjordiska civilisationers energiförsörjning kan se ut. Och vilka spår de har lämnat efter sig. I ett universum där avancerat liv förekommer kan det alltså finnas lämningar av sådana system som driver runt i rymden. Exempelvis bitar av gigantiska solpaneler.
Kardashev-skalan: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale

13. Signaler från fjärran. I den första Alien-filmen är det en signal från en ensligt belägen måne som får Nostromos besättning att landa (ja, jag vet att Ash kände till mer än så). Just den typen av signaler bör vara hyfsat vanliga i ett universum där det finns liv på flera planeter. Fenomenet bör gå att variera: signaler från flera olika närliggande områden, signaler som tilltar eller minskar i styrka, signaler som tycks komma från en enskild varelse (eller en hel planet), signaler från rymdskepp eller sonder som närmar sig, signaler som är obegripliga och/eller mycket oregelbundna (eller försvinner helt), signaler som inte är ljud (utan istället exempelvis kemiska eller biologiska), signaler som möjligen är mycket hotfulla. Att tolka och lokalisera signaler bör kunna ge upphov till hela scenarion och kanske även väcka märkliga (farliga?) reaktioner hos de människor som tar emot dem.
 
Last edited:
Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
Det blev visst ett personligt längdrekord i posten ovan. Jag ville som synes få ur mig mycket (sorry för den långa monologen). Tanken är alltså att vrida och vända på vad som kan göra utomjordiskt liv intressant i en hyfsat realistisk rymdsetting. Färdiga stats och bilder på varelser, som rollspelare av förståeliga skäl brukar efterfråga, får bli en betydligt senare fråga. Jag försöker tänka nytt på riktigt och det är inte alldeles enkelt. Men haka gärna på!
 
Last edited:

clarence redd

FrostByte Books
Joined
23 May 2014
Messages
725
Location
Göteborg
Jag läste Evolving the Alien (av Jack Cohen och Ian Stewart) när jag gjorde reglerna för aliens i M-Space. Boken försöker hitta en slags naturvetenskaplig grundlogik för hur utomjordingar skulle kunna se ut i verkligheten, bland annat genom statistik. Ögon har till exempel uppstått flera gånger under evolutionen här på jorden, medan tänder bara ett fåtal gånger. Alltså skulle ögon kunna tänkas vara vanligare än tänder även bland utomjordingar.

Det finns också en del bra exempel, med utomjordingar som går på undersidan av ett tjockt istäcke, eftersom vattentrycket skapar en kraft som är starkare än gravitationen.
 
Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
Jag läste Evolving the Alien (av Jack Cohen och Ian Stewart) när jag gjorde reglerna för aliens i M-Space. Boken försöker hitta en slags naturvetenskaplig grundlogik för hur utomjordingar skulle kunna se ut i verkligheten, bland annat genom statistik. Ögon har till exempel uppstått flera gånger under evolutionen här på jorden, medan tänder bara ett fåtal gånger. Alltså skulle ögon kunna tänkas vara vanligare än tänder även bland utomjordingar.

Det finns också en del bra exempel, med utomjordingar som går på undersidan av ett tjockt istäcke, eftersom vattentrycket skapar en kraft som är starkare än gravitationen.
Intressant! Jag kände inte till Cohens och Stewarts bok, men läste just referatet på Wikipedia. Håller med dem om att ”rare Earth”-perspektivet blir väl snävt. Därmed öppnar de också för perspektiv som även kan bli intressanta i fiktion. (För den som vill ha en snabb inblick finns referatet här: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Evolving_the_Alien )

Jag har också funderat på de miljöer där utomjordiskt liv förväntas existera. Det är påfallande ofta på jordlika planeter eller på planeter som terraformas för att bli jordlika (alltså egentligen ett bekräftande av just ”rare Earth”-hypotesen). En möjlighet är s k fria planeter (Rouge Planets), som kastats ur sin omloppsbana och alltså inte längre snurrar kring en stjärna. Det är möjligt att sådana planeter inte är iskalla - exempelvis genom vulkanisk verksamhet (men kanske även genom uppvärmning av någon i våra ögon annorlunda livsform?).
Wikipedia-artikeln: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rogue_planet

Kort sagt: när det gäller just utomjordiskt liv tycker jag alltså att vetenskapen (och populärvetenskapen?) ofta är mer fantasieggande än fiktionen.
 
Last edited:

Brödbane

Kristallkrönikör
Joined
1 Oct 2020
Messages
147
Tycker att du missat ett område som ofta förekommer i bland annat Lovecraftianska aliens.

Dimensionellt apart
Utomjordingar kan påverkas annorlunda av fysikaliska lagar vi inte förstått ännu, eller har sin härkomst från ett parallellt universum där naturlagarna ser mycket annorlunda ut.


Jag kan rekommendera att kolla in The Gods Themselves av Isaac Asimov som tar upp konceptet.
 

Badmojo

Warrior
Joined
21 Sep 2011
Messages
282
Bra tråd. I 2300AD äventyret Bayern finns, förutom två ’mindre’ civilisationer, en större sådan, som gav mig en rejäl sense of wonder i Arthur C Clarke-klass, dvs går utanför vår föreställningsförmåga. 30+ år senare funderar jag fortfarande…
 
Last edited:
Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
Tycker att du missat ett område som ofta förekommer i bland annat Lovecraftianska aliens.

Dimensionellt apart
Utomjordingar kan påverkas annorlunda av fysikaliska lagar vi inte förstått ännu, eller har sin härkomst från ett parallellt universum där naturlagarna ser mycket annorlunda ut.


Jag kan rekommendera att kolla in The Gods Themselves av Isaac Asimov som tar upp konceptet.
Det finns oerhört många aspekter av detta. Jag har säkert missat flera! Grejen är ju, som jag skriver ovan, att vi människor tenderar att hitta på saker som liknar sådant vi redan känner till. Att komma utanför den ramen är svårt, men jag har börjat med att konstatera att det faktiskt är en ram. Har man börjat få syn på (delar av) den kan man kanske också få syn på nya saker. Och ja, det kan säkert finnas fysikaliska lagar vi ännu inte har förstått. Jag har till exempel inte skrivit något om kiselbaserat liv, som är en ganska vanlig hypotes.
 
Last edited:
Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
Bra tråd. I 2300AD äventyret Bayern finns, förutom två ’mindre’ civilisationer, en större sådan, som gav mig en rejäl sense of wonder i Arthur C Clarke-klass, dvs går utanför vår föreställningsförmåga. 30+ år senare funderar jag fortfarande…
Intressant! Kan du berätta något mer om detta? Just ”utanför vår föreställningsförmåga” väcker onekligen nyfikenhet.
 
Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
2300AD överlag kring bra aliens, men tyvärr inget om hur de kan skapas.
Jag kände inte till boken du länkade till ovan, men titeln indikerar ju vad det här handlar om i högst bokstavlig mening: att bygga världar. Och just rymdvarelser blir ofta inte bra. Det gör de goda undantagen desto mer intressanta!
 

clarence redd

FrostByte Books
Joined
23 May 2014
Messages
725
Location
Göteborg
Förutom att våra idéer om utomjordingar styrs av hur liv på jorden ser ut, så tycker jag det är intressant med mer generella begränsningar som styr hur livsformer fungerar.

Ett klassiskt exempel är att varelser som kan förflytta sig oftast har ögon (eller andra sensorer) i framändan, eftersom det är effektivt att se vart man går. Och att sensorerna sitter nära hjärnan, för att minska avståndet för nervsignalerna. Alltså kommer ”huvuden” placerade i framändan att vara troliga.

Och jag tror det finns liknande principer om symmetri.
 
Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
Förutom att våra idéer om utomjordingar styrs av hur liv på jorden ser ut, så tycker jag det är intressant med mer generella begränsningar som styr hur livsformer fungerar.

Ett klassiskt exempel är att varelser som kan förflytta sig oftast har ögon (eller andra sensorer) i framändan, eftersom det är effektivt att se vart man går. Och att sensorerna sitter nära hjärnan, för att minska avståndet för nervsignalerna. Alltså kommer ”huvuden” placerade i framändan att vara troliga.

Och jag tror det finns liknande principer om symmetri.
Spännande! Om vi tänker i termer av skapande, så blir då huvud (ett eller flera?) med ögon (hur många?) komponenter att tänka på. Bak och fram är förstås också relativa begrepp, men jag förstår din poäng.

Hjärna är också ett koncept, som är möjligt men inte självklart ens i vår värld. Även organismer utan (!) hjärna kan ha viss inlärningensförmåga. Jag tänker specifikt på slemsvampen Physarum polycephalum. Det krävs inte så mycket fantasi för att föreställa sig en variant av den som skulle kunna bli jäkligt farlig.

 

Badmojo

Warrior
Joined
21 Sep 2011
Messages
282
Intressant! Kan du berätta något mer om detta? Just ”utanför vår föreställningsförmåga” väcker onekligen nyfikenhet.
I korthet, en vetenskaplig expdition 300 ljusår längre ut än vad man tidigare kunnat färdas, där bara vissa ombord vet det egent;iga syftet, undersöka varför Plejadernas stjärnor rör på sig i strid med alla vetenskapliga teorier... riktigt 2001-igt! Vill inte spoila mer, för det kul att läsa|spela!

Från en rpgnet rec
The 2300 AD game is all about exploration, and it doesn't get more epic than this! Bayern provides all the material you need to run adventures around the voyage of the eponymous starship to the Pleiades Star Cluster in the constellation of Taurus, a trip expected to last almost half a decade. The information provided includes details of the Bayern himself, the aims and objectives of the mission which is sponsored by the Astronomischen Rechen-lnstitut, notes on major members of the crew and scientific staff (who could make good characters, or be people with whom the characters interact) and material about the Pleiades Cluster itself. There are also two adventures, one to be used during the voyage (on the way there or the way back, it doesn't matter) and one when actually in the Cluster.

Despite two adventures being provided, there are notes throughout which suggest events and adventures that you can develop for yourself. In some ways, this campaign is more like Star Trek, a voyage of exploration - and as you'll see from one of the adventures, there are opportunities to stop off along the way to the Pleiades to explore other systems. As designed, the Bayern is an unarmed science vessel, but should you wish to include hostile contacts that don't end with the entire party dead, you might consider amending this so that the Bayern is capable of at least self-defence.

Even between systems, there's plenty going on aboard. During at least part of the voyage, the scientists will be in cyrogenic sleep but those crew who are awake will have to keep themselves entertained as well as look after the ship - after all, there won't be many opportunities for shore leave. Anything from putting on concerts and contests to continuing education presents the potential for adventure, particularly when your players enjoy interaction and role-playing... and of course, everyone has to keep fit. Indeed, it's written into their contracts! There also might just be a secret or two to discover...

There's a whole section about the Astronomischen Rechen-lnstitut (AR-I), which is based on Earth (in Germany, as you might imagine). This covers motivations, background, history and facilities - likely known to expedition members as they will have been hired and probably trained there. Next comes a section on the objective, the Pleiades Cluster itself, here mostly astronomical data that is known before the expedition sets out.

This is followed by a section on the Bayern starship, with the history of its development as well as technical data on the starship and associated vessels - landers, spaceplanes and 'EVA bugs' for things like external maintenance as well as an assortment of drone craft. Leading members of the crew are covered in sidebars, and there's quite a bit about the ship's computer, called Aristotle.

Next is a section about The Ship's Complement. Here are full details of notable crew members. The entire crew is 110 people, some ship crew and some scientists, and all are regarded as expert in whatever it is that they do. This voyage was oversubscribed and the AR-I were able to be very selective. The main groups of people are the bridge crew, engineering, scientists, vessel support crew (who look after the ancillary vessels and drones), medics and even a small group of journalists. Most are in cryosleep until needed, with the bridge and engineering constantly staffed of course and others being awoken as and when their services are required. Not everyone is presented in full detail, but for those who are there is sufficient for them to be used as player-characters. This includes both game statistics and background, so that they can come to life with ease if being used as NPCs. Most of them occupy senior positions and are likely to be awake most of the time, hence ideal for player-characters.

The two adventures - Death Throes and Daughters of Atlas - follow. Death Throes covers a visit to a system encountered during the journey, whilst Daughters of Atlas deals with the exploration of the Pleiades Cluster itself... and boy, is there plenty to be found! Characters who do not go insane will have quite a tale to tell when they return.

This is exploration of the highest order, presenting intellectual challenges and puzzles all presented in a realistic way... leaving you imagining that this could just happen, did we have a way to travel as far. For those who love science fiction and exploration this will be a memorable campaign, although those who prefer to solve all problems with a blaster or a fist may be disappointed (although of course you could easily add in more adventures that would provide opportunities for combat if you wanted). For realistic space exploration with a scienc-fiction twist, however, this is outstanding.Rating:

[5 of 5 Stars!]
 
Last edited:

Christoffer

It's all pig.
Joined
18 Mar 2008
Messages
2,915
Location
Umeå
Jag kände inte till boken du länkade till ovan, men titeln indikerar ju vad det här handlar om i högst bokstavlig mening: att bygga världar. Och just rymdvarelser blir ofta inte bra. Det gör de goda undantagen desto mer intressanta!
Titeln jag länkar till handlar specifikt om att skapa rymdvarelser och deras civilisationer, titeln jag läst handlar specifikt om att bygga världar. Olika böcker i serien alltså. (lite osäker på om din kommentar ovan syftade på att du tänkte allt handlade om världbyggande)
 
Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
Titeln jag länkar till handlar specifikt om att skapa rymdvarelser och deras civilisationer, titeln jag läst handlar specifikt om att bygga världar. Olika böcker i serien alltså. (lite osäker på om din kommentar ovan syftade på att du tänkte allt handlade om världbyggande)
Jag tänker alltså att skapande av rymdvarelser och deras civilisationer också är världsbyggande (åtminstone i vidare mening, rymdvarelserna har ju sitt ursprung någonstans).
 
Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
Som redan konstaterats ovan så var min genomgång i trådstarten långt ifrån komplett. Det går naturligtvis att lägga till en mängd andra aspekter. Här utökar jag listan med några:

14. Kometer som livsspridare. Som ni förmodligen vet finns det hypoteser om att livet till Jorden en gång kom från en komet. Kanske bara väldigt enkla organismer - eller mer komplext liv. Oavsett hur det verkligen gick till i verkligheten, så är tanken fantasieggande. I de hyfsat realistiska settingar som den här tråden kretsar kring kan man tänka sig expeditioner som spårar och sedan undersöker isblock från kometer. I stort sett vad som helst - exempelvis mängder av mikroorganismer från ett större ekosystem och/eller delar av gigantiska varelser - kan finnas infruset i sådana isblock. Detta infrusna liv kan vara oerhört gammalt och ha färdats mycket långt, kanske rentav från en annan galax. En sådan upptäckt är självfallet potentiellt enorm.

15. Liv inkapslat i bärnsten. Som ni vet kan mycket gammalt liv bevaras i bärnsten, som alltså, enligt Wikipedia, är ”flera fossila hartser avsöndrade som kåda av träd”. I vår värld har sedan länge utdöda insektsarter bevarats på detta vis. Kåda finns kanske inte (?) på andra planeter, men man kan tänka sig liknande material som skyddar organismer på ungefär samma sätt. En variant är att enskilda varelser, flockar eller rentav hela ekosystem i överlevnadssyfte själva utsöndrar ett liknande sekret för att under lång tid klara sig i en hotfull omgivning, exempelvis i rymden. Man kan alltså tänka sig stora block av stelnad ”kåda” som rymmer fascinerande fynd, skyddade från tidens gång.

16. Andra varianter av sexuell reproduktion. Det som rent konkret händer vid befruktning är att två organismer (i vår värld i regel av samma art) rekombinerar genetisk information, vilket leder till att minst en ny organism skapas. I andra världar kan det här fungera på andra sätt. Befruktningen skulle även kunna vara artsöverskridande och kanske även kunna omfatta biomekanisk teknologi. Mottagaren behöver kanske inte vara känd för att någon form av befruktning ska inträffa. Jag tänker mig någon form av ”torpedspermier” eller sonder fulla av invasiva, befruktande sporer. Eller så finns de överallt i ett helt ekosystem.

17. Dominanta ekosystem vs. sårbara. Det är lätt att tänka sig en rymdinvasion som ett möte mellan aggressiva varelser som ger sig på en inhemsk och förmodligen svagare population. Alltså ungefär som när mäktiga stater invaderar eller koloniserar militärteknologiskt sämre utrustade motparter. I ett interstellärt möte kan det istället handla om två väldigt olika ekosystem som möter varandra. Det kan börja med människor som studerar olika sorters mikrober från en annan planet. Mikroberna verkar först harmlösa (kanske en sorts kristalliska alger som reagerar vagt på värme), men sedan plötsligt börjar föröka sig okontrollerat och tar över hela labbet och alla som lever där. Det behöver inte vara någon uttänkt eller ens medveten plan utan bara en instinktiv respons triggad av mötet med andra organismer i en viss kontext.
 
Last edited:

Badmojo

Warrior
Joined
21 Sep 2011
Messages
282
Som redan konstaterats ovan så var min genomgång i trådstarten långt ifrån komplett. Det går naturligtvis att lägga till en mängd andra aspekter. Här utökar jag listan med några:

14. Kometer som livsspridare. Som ni förmodligen vet finns det hypoteser om att livet till Jorden en gång kom från en komet. Kanske bara väldigt enkla organismer - eller kanske mer komplext liv. Oavsett hur det verkligen gick till i verkligheten, så är tanken fantasieggande. I de hyfsat realistiska settingar som den här tråden kretsar kring kan man tänka sig expeditioner som spårar och sedan undersöker isblock från kometer. I stort sett vad som helst - exempelvis mängder av mikroorganismer från ett större ekosystem och/eller delar av gigantiska varelser - kan finnas infruset i sådana isblock. Detta infrusna liv kan vara oerhört gammalt och ha färdats mycket långt, kanske rentav från en annan galax. En sådan upptäckt är självfallet potentiellt enorm.

15. Liv inkapslat i bärnsten. Som ni vet kan mycket gammalt liv bevaras i bärnsten, som alltså, enligt Wikipedia, är ”flera fossila hartser avsöndrade som kåda av träd”. I vår värld har sedan länge utdöda insektsarter bevarats på detta vis. Kåda finns kanske inte (?) på andra planeter, men man kan tänka sig liknande material som skyddar organismer på ungefär samma sätt. En variant är att enskilda varelser, flockar eller rentav hela ekosystem i överlevnadssyfte själva utsöndrar ett liknande sekret för att under lång tid klara sig i en hotfull omgivning, exempelvis i rymden. Man kan alltså tänka sig stora block av stelnad ”kåda” som rymmer fascinerande fynd, skyddade från tidens gång.

16. Andra varianter av sexuell reproduktion. Det som rent konkret händer vid befruktning är att två organismer (i vår värld i regel av samma art) rekombinerar genetisk information, vilket leder till att minst en ny organism skapas. I andra världar kan det här fungera på andra sätt. Befruktningen skulle även kunna vara artsöverskridande och kanske även kunna omfatta biomekanisk teknologi. Mottagaren behöver kanske inte vara känd för att någon form av befruktning ska inträffa. Jag tänker mig någon form av ”torpedspermier” eller sonder fulla av invasiva sporer.
14 görs utmärkt i åtminstone första Expanse-boken. Sense of Wonder igen!
 
Joined
28 Nov 2006
Messages
595
Location
Nirvana
14 görs utmärkt i åtminstone första Expanse-boken. Sense of Wonder igen!
Det kände jag inte till, men det är ju en välkänd astrobiologisk hypotes. Den borde gå att variera på helt olika sätt. Jag ser framför mig en stort team av forskare som på en hemlig anläggning smälter ner mängder av stora isblock från en komet - för att sedan fascinerade och skräckslagna studera det upptinade innehållet.
 
Top