Eon IV Akt I - Häxmästarens Damarien

Shabo

Veteran
Joined
Feb 21, 2014
Messages
10
Har en spelgrupp som rollspelar en kampanj med Eon IV regler och eftersom vi ändå har sammanfattningar från kampanjen för vår egen skull tänkte jag att det kanske kan komma någon till glädje om jag delar dem här. Jag ber om ursäkt i förväg för textens grammatiska och litterära tillkortakommanden. Som sagt är textens syfte att ge oss en uppfattning om vad som har hänt under kampanjen. Det finns självklart annan spelvärlds-, kampanj- och karaktärsbakgrund som här inte kommer redogöras för.

Kampanjen är tänkt att ha adelsintriger som centralt tema och utspelar sig i Eon IVs rollspelsvärld Mundana i storfurstendömet Damarien. Kampanjen börjar år 1528 efter Daak och alla spelare tar sig an en karaktär som antingen är medlem av eller svuren till adelsätten van Tallberg. Ätten van Tallberg har sitt sätesgods i grevskapet Tronmarks östra delar i furstendömet Targatia och håller titeln jordanes.

Karaktärer som spelarna porträtterar

Vicras van Tallberg
 • en son till den nuvarande godsherren av ätten van Tallberg
 • en damarier från Targatia
 • har ledare som arketyp
 • vindtroende
Bivor klan Ghor den starke
 • en svuren tjänare till ätten van Tallberg
 • en Ghor dvärg från Khazim-renk-Ghor
 • har krigare som arketyp
 • tillbeder dvärgarnas gud Vontar
Broder Eber
 • oäkta halvbroder till Vicras van Tallberg
 • en damarier från Targatia
 • har mystiker som arketyp (vindmunkt)
 • vindtroende
Glokta skogsvakten
 • en svuren tjänare till ätten van Tallberg
 • en damarier från Vallanborien
 • har donare som arketyp
 • vindtroende
Kampanjen är tänkt att vara fylld av smutsig realism, det är en värld av gråskalor, där linjen som delar godhet från ondska skär genom varje varelses hjärta. Varken absolut ondska eller godhet existerar i den bemärkelsen. Det finns individer, deras handlingar och dess konsekvenser. Kampanjen är likt den grymma verkligheten med alla dess avigsidor. Allt som händer, sägs och porträtteras i kampanjen är fantasi och del av ett spel. Inget skall ses som ett uttryck för någon verklig individs faktiska åsikter, värderingar eller ageranden. Allt är fiktion och tänkt som ett underhållande spel där termer som "vinna" och "förlora" är svåra att definiera. Dem som lär sig något, ser en sak från ett annat perspektiv, nyanserar den egna idévärlden och sätter sig in i en annan kultur, religion eller ideologis sätt att tänka kan kanske ses som en "vinnare".
 
Last edited:

Shabo

Veteran
Joined
Feb 21, 2014
Messages
10
Fader Berniel den givmildes martyrskap

11 dodekanda 1528 efter Daak

RP är i Mirron för att hämta hem Vicras van Tallberg (RP). De sitter på värdshuset Glada tuppen när deras värd Danu "värdshusvärd" (SLP) får besök av någon som springer andfått in i byggnaden. Under deras samtal börjar RP höra kyrkklockor från hamnen. Danu förklarar för dem att Lot "ikonslagaren" Bonde (SLP) har anlänt till staden med ett förband knektar och Lot jagar daaktroende.

RP tar sig snabbt ner till hamnen för att se vad som händer och dem är inte ensamma, en stor folksamling har bildats utanför Hamnkyrkan. På torget framför kyrkan försöker Lot och hans knektar ta sig in i kyrkan men de har stoppats av Berniel "den givmilde" (SLP) och två adepter. De vägrar att släppa in Lot och knektarna. Lot presenterar då ett dekret från storfursten, Fanmaris II van Culnar (SLP), som förklarar att alla Porfyriens daakkyrkors silver tillfaller storfursten. Folksamlingen buar åt knektarna och kastar små projektiler på dem vilket snabbt följs upp med arresteringar. Berniel och adepterna arresteras och förs iväg. RP tar sig tillbaka till värdshuset för natten och förbereder sig att lämna staden följande dag.

12 dodekanda 1528 efter Daak
RP väcks av Danu "värdshusvärd"(SLP) som förklarar att Lot "ikonslagaren" Bonde (SLP) har plundrat alla helgedomar tillägnat Daak under natten och till och med gett sig på daaktroende hushåll i staden. Flera små bränder har startats i staden. Danu meddelar att han stänger värdshuset tills vidare och att RP tyvärr måste lämna.

RP tar sig mot stadens portar och finner dem stängda på order av Lot "ikonslagaren" Bonde(SLP). En större folksamling har bildats i hamnen utanför Hamnkyrkan och det visar sig att Lot släpat fram den uppenbart torterade Berniel "den givmilde" (SLP). Lot förklarar för folksamlingen att prelaten vägrat berättar vart kyrkans silver är gömt och på så sätt trotsat storfurstens dekret. Silvret är med rätta folkets och deras högsta representant är storfursten. Flera i folksamlingen protesterar och möts med våld och arresteringar. Broder Eber (RP) försöker tala vett med Lot men riddaren svarar endast med att fälla diskriminerande kommentarer om vindmunkarna och deras tro. Glokta Skogsvakten (RP) låter en av de flyende protestanterna komma undan genom att blockera en knekts väg. Situationen eskalerar när Lot låter sina knektar knyta Berniel vid ett ankare och tar det till vattnet i hamnen. Precis när Bivor klan Ghor (RP) börjar ta till våld för att rädda prelaten blåser en stark vind in från havet och med en övernaturlig röst förklarar prelaten att Daak inte kommer glömma vad som gjorts mot hans barn i denna stad. Daaks vredesdomar kommer falla över staden och alla troende borde ta till flykten så snart det är möjligt. När vinden och Berniels röst lagt sig sparkar Lot ner ankaret i havet och Berniel försvinner i djupet.

Efter avrättningen av Berniel stormar folkmassan knektarna som svara med våld. Eber (RP) framkallar ett mirakel från vindarna som täcker torget i en tjock dimma vilket förhindrar mycket våld och låter protestanterna ta sig undan. RP tar sig till stadsportarna som nu är öppnade. Stadsvakterna vid porten bär daakkors runt sina halsar och uppmanar alla trosfränder att fly staden, vilket RP också gör.
 
Last edited:

Shabo

Veteran
Joined
Feb 21, 2014
Messages
10
De försvunna skogsvaktarna

16 dodekanda 1528 efter Daak

Rp har tagit sig till Tallberg gods. Deras tankar går till händelserna i Mirron och storfursten Fanmaris II Häxmästaren van Culnars eskalerande förföljelser av dissidenter i allmänhet och daaktroende i synnerhet.

Hans nåd Doriel van Tallberg, godsherre och ättens van Tallbergs överhuvud, ger sonen Vicras van Tallberg i uppdrag att finna och ta reda på vad som hänt med två av ättens skogsvaktare. De skickades för ett par dygn sedan för att undersöka potentiella tjuvskyttar i Tallveden.

Doriel ber i enrum att Bivor klan Ghor skall beskydda Vicras och hålla ett öga på honom, Doriel vill veta vad för typ av man Vicras har blivit under hans tid i Mirron.

Vicras, Bivor, Broder Eber och Glokta Skogsvakten spårar de försvunna skogvaktarna in i Tallveden. De undersöker en plats och kommer fram till att skogvaktarna blivit attackerade. De finner skogvaktarnas döda kroppar och följer spåren av deras attackerar. De finner ett läger med råskinn, överfaller och dödar råskinnen. I striden blir Eber utslagen av en pil i käften som också slår ut en av hans tänder.

Bivor undersöker råskinnens kroppar och drar slutsatsen att deras ledare var en kristallvigd riddare, medlem av den hedniska Kristallorden.

Rp återvänder till Tallberg gods och rapporterar om händelsen till Doriel. Bivor rapporterar även om riddaren från Kristallorden.

I enrum rapporterar Bivor till Doriel att Vicras prestation under uppdraget varit exemplariskt.
 

Shabo

Veteran
Joined
Feb 21, 2014
Messages
10
Upproret vid Korhusa (del I)

23 dodekanda 1528 efter Daak
Sir Begal van Tallberg leder tillsammans med Vicras van Tallberg en vaktstyrka under Daaks Uppenbarelsedag. De befarade religiösa oroligheterna under högtiden uteblir. Vicras samtalar med Begal om ättens situation; ätten Ribbing i norr är nära vänner menar Begal. När Begal tar över som godsherre vill han att Vicras hjälper honom med 'politik och diplomati'. Vicras tycker att det är en god idé.

2 primla 1529 efter Daak
Ett brev anländer till ätten van Tallberg på Tallberg gods. Brevet bär Hans Högvälborenhet Divil Gemoro van Dacmats, greve av Tronmarks, sigill. Det är en kallelse till vapentjänst och ber van Tallbergs att snarast infinna sig vid Soldatheden utanför Targus. Ätten diskuterar under Hans nåd Doriel van Tallbergs ledarskap hur de skall svara. Det beslutas att en mindre styrka med lätta fotsoldater, från godsets garnison, skall skickas under befäl av Vicras van Tallberg. Doriel vill ha sin arvinge, Sir Begal van Tallberg nära om något oväntat skulle hända. Vicras får uppdraget att ta reda på vad som händer i grevskapet och furstendömet, Divil poängterar att ättens namn inte får dras i smutsen, van Tallberg har i generationer försvarat det sköra samförstånd mellan religionerna i Targatia, och så skall det förbli!

Efter mötet stannar Broder Eber och ber Doriel ge ett betydande offer till Vindarna under Midvinterbönen för framtida välsignelser. Doriel går med på det.

Efter mötet stannar Vicras för att be sin far om silver till hjälp under uppdraget. Bivor klan Ghor och Begal talar för Vicras karaktär och Doriel låter Vicras hantera hela 1000 silver från ättens skattkista.

Efter mötet ber Doriel att Bivor skall stanna. Doriel talar om sin höga ålder och hur tacksam han är att Bivor skyddat ätten i årtionden. Doriel är uppenbart orolig över hur ätten skall klara sig i de orostider som närmar sig, speciellt eftersom han själv är till åren kommen. Han ber Bivor försvara ätten och Bivor svär att fortsätta tjäna ätten.

Eber talar med sin dotter Dara om att han måste åka bort ett tag. Hon verkar inte förstå allvaret och Eber lovar att snart vara tillbaka.

Rp reser till Targus med van Tallbergs trupper. Ättens vasall Sir Igor van Selenbo och dennes styrka milismän följer dem.

Vicras, Eber och Igor anländer sent på kvällen till mötet i Divils stadspalats. Deras nåder Feldan van Calter, Tarsin Bonde och Morgel van Ulmak är på mötet med deras närmaste rådgivare och vasaller. Hans nåd Marok Ribbing anländer senare. Greven av Tronmark förklarar att Targatias furste, Hans Excellens Tarsin Stiernborg, blivit kallad av storfursten till vapentjänst. Fursten har i sin tur givit honom, greven av Tronmark, i uppdrag att sammankalla grevskapets trupper. Fursten av Targatia är inte på mötet. Divil förklarar vidare att han har "angelägenheter" i hertigdömet Krylomar i söder och kommer ge sig av redan efter mötet. Godsherrarna kommer få infinna sig hos storfursten utan fursten av Targatia eller greven av Tronmark som deras anförare.
Vicras försöker övertala de andra vid mötet att han skall få äran att anföra dem inför storfursten. Tarsin Bonde motsätter sig detta skarp och menar att det borde vara honom själv som skall få äran. Diskussionerna håller på in på småtimmarna och Vicras med stöd av Eber misslyckas övertala de andra mötesdeltagarna, Tarsin Bonde utses till anförare i grevens ställe.

Istället för att delta i kvällsmötet med greven ger sig Bivor och Glokta skogvakten ut i Targus mörker för att finna gamla bekanta och söka information. Glokta tar med sig Bivor till Targus farligaste gata, Bakgatan. De träffar Ovida "Enögd" på Den stegrande ponnyn. Glokta och Bivor samtalar med henne om vad som händer i staden. Hon berättar att en riddare vid namn Sir Sebael van Korshusa vägrat följa storfurstens dekret. Hon talar också nedlåtande om daaktroende och jargier, tycker att daaktroende borde konvertera till hedendomen. Berättar om ett rykte att storfursten har arresterat primoden av Targus och torterar honom i Slottet Pelgrinmaracs ökända tortyrkammare.
De besöker även Tor III ägare av Torsbar. Glokta och Bivor talar med honom om situationen i staden. Tor III berättar om förföljelser av daaktroende och de som sätter sig upp emot storfurstens regim. Han talar om storfursten höga ålder och ryktet att han skulle vara en häxmästaren. Tor III menar att alla oroligheter i landet kan skyllas på storfurstens "drömmar" och dåliga rådgivare som "viskar gift" i storfurstens öron.
Bivor tar med Glokta till dvärgen Kon klan Ghor, ägaren av Oxkvarnen. Kon berättar att storfursten betalar bra silver för vapen och rustningar. Många tjänar stora pengar på storfurstens rustande. Kon tror att storfursten tagit primoden av Targus förmögenhet och använder den för att betala upprustningen. Han talar om "spöken och andar" som talar med storfursten. Kon levererar en välgjord storhammare till Bivor.
Stående på den Svarta avenyn i Targus gryning överlämnar Bivor storhammaren till Glokta och uppmanar honom försvara ätten van Tallberg med allt vad han är värd. Glokta svär trohet till ätten och tar emot hammaren. Hammaren får namnet ”den arga jätten”.
 

Shabo

Veteran
Joined
Feb 21, 2014
Messages
10
Upproret vid Korhusa (del II)

Den 3 primal 1529
Rp bryter fastan i sitt tält på Soldatheden utanför Targus när Sir Igor van Selenbo rusar in i tältet. Hans nåd Tarsin Bonde är i färd att marschera av till audiensen med storfursten, Fanmaris II Häxmästaren van Culnar. Rp får skynda sig för i ordning och ansluter sig sent till Tarsin och de andra på marschen. Tarsin fäller några dräpande kommentarer åt Vicras van Tallberg.
När marschen passerar Milargok Förkunnarens domkyrka i Targus ser Rp garnisonsmän i full färd att hänga två män från ett räd utanför domkyrkan. Broder Eber stannar och frågar vad de två männen har gjort. En av knektarna svarar att de är ”brottslingar”, ”fanatiker” och ”jargiska spioner”. Någon av knektarna säger även att ”daaktroende rövar bort barn om natten”.

Rp med övriga herrar från Tornmark stiger in i Slottet Pelgrinmaracs tronsal för deras audiens med storfursten. Salen är mörk och luktar sött. Längst med salens sidor, skuggade av pelare, rör sig hovmän och hovdamer. Vid salens pelare är personer bundna med plakat runt halsen; ”Jag är en förrädare”, ”Jag sår uppror”, ”Jag är en fanatiker” och ”Jag rövar barn om natten”. De bundna männen bär munkavel. Framme på en upphöjning i salen sitter storfursten och hans närmaste rådgivare.
En kvinna vid namn Elysia den sköna Carpus tar till orda. Hon kommenterar på att varken Targatias furste eller Tronmarks greve är närvarande. Hans nåd Vasil Dag och Natts frånvaro kommenteras också på. Elysia förklarar att Damarien, Targatia och Tronmark är hotat av "jargier" och "fanatiker" som samlat sig inte långt från Targus för att störta storfursten. Hon ger Tarsin uppdraget att krossa upprorsmakarna, inte visa nåd mot deras sympatisörer och ta överlevarna till Targus för att möta storfurstens dom. Hon ber även Tarsin att återbörda ”stulna skatter” till storfursten. Elysia säger att; "han borde veta vilken upprorsmän hon talar om". Tarsin ursäktar de frånvarande herrarna och svär att snabbt krossa upprorsmakarna.
Under audiensen tar storfursten fram en pilbåge och börjar nonchalant skjuta på de fastbundna fångarna vid pelarna. När Elysia är klar med audiensen tar storfursten plötsligt till orda och upprepar i stort sätt allt som Elysia redan sagt. Hovet och Elysia applåderar storfurstens beslut.
Under audiensen försöker Eber undersöka tronsalen och personerna i hovet. Han lägger märke till en suspekt ring som Elysia bär, han lyckas inte identifiera den men är säker på att det är en Alaceris ring.
Efter audiensen beordrar Tarsin avmarsch innan solnedgång. Han vill avsluta upproret så snart som möjligt.
Efter audienser kan Rp se Tarsin samtala med en av männen som satt vid podiet med storfursten, Princept av Dibukts barn, Sir Forsek Crusator Zelosius.

Rp tar sig till Centauri hyrstall och köper riddjur. De kommer överens om att försöka varna de så kallade upprorsmakarna. Eber och Glokta Skogvakten rider i förväg medan de andra tar sig tillbaka till Soldatheden och förbereder sig inför avmarschen.

Tillbaka på Soldatheden får Vicras och Bivor klan Ghor reda på att Tarsin inte anser att van Tallbergs trupper skall marschera tillsammans med de andra trupperna eftersom de leds av Vicras som inte är en riddare. Därför beodrar Tarsin att Vicras och hans trupper skall agera spårare och förtrupper till huvudstyrkan. Vicras och Bivor rider iväg med sina trupper före huvudstyrkan.

Vicras och Bivor gör allt i sin makt för att förhala och försena Tarsins huvudstyrka och de lyckas, huvudstyrkan anländer på natten och anfallet skjuts upp till morgondagen. Till Tarsins stora frustration.

Eber och Glokta anländer till Korshusa gods, där rebellerna skall ha samlats. Godsets byar är tömda på folk och de finner flera pålade bybor i dem. De närmar sig det stängda godset och talar med Sir Sebael van Korshusa, godsets herre. De övertalar honom om deras fredliga intentioner och blir insläppta efter att de tagit emot bröd och salt. Det blir uppenbart att Sebael har tagit tillflykt bakom hans palissader med så gott som allt folk på hans marker. Sebael berättar att Tarsin, hans herre, krävde att skatterna och relikerna i S:t Lioras kyrka, som ätten van Korshusa beskyddat i generationer, skulle överlämnas till storfursten. Sebael vägrade och Tarsins knektar attackerade och pålade några bönder. Sebael drog tillbaka alla sina bönder innanför palissaden och inväntar nu sitt öde.
Eber och Glokta försöker övertala riddaren att lämna sina marker med allt sitt folk och söka skydd på van Tallbergs marker. Efter löftet att Eber skall rida i förväg med S:t Lioras reliker och skatterna från hennes kyrka går Sebael med på deras förslag. Eber ger sig av i förväg och Glokta stannar kvar för att hjälpa till att organisera avfärden för allt folk. Tack vare att Vicras och Bivor förhalat Tarsin hinner Sebael ta sig undan med sitt folk. En liten styrka på 50 frivilliga stannar kvar för att förhala Tarsins trupper, de frivilliga är framförallt äldre och lytta.
 

Shabo

Veteran
Joined
Feb 21, 2014
Messages
10
Upproret vid Korhusa (del III)

Den 4 primal 1529

Hans nåd Tarsin Bonde leder Tronmarks trupper i ett anfall mot Korshusa gods tidigt på morgonen. Vicras van Tallberg och Bivor klan Ghor försöker förhala anfallet ytterligare men misslyckas. Segern blir legendarisk och Tarsin plundrar samt bränner godset med de tillhörande byarna. Det blir klart att Sir Sebael van Korshusa tagit sig undan med majoriteten av sitt folk och Tarsin sänder spejare för att finna dem, sedan marscherar de tillbaka till Targus.

Under marschen till Targus rider Sir Igor van Selenbo upp till Vicras och gör klart sitt missnöje med deras deltagande i vad som soldaterna kallar slakten vid Korshusa. Vicras försöker lugna Igor genom att berätta att han gjort saker bakom kulisserna för att förminska lidandet. Igor verkar till synen lugna sig.

Vicras och Bivor väntar i försalen tillsammans med Tronmarks andra anförare på audiens med storfursten. Slottet Pelgrinmarac verkar annorlunda, fönstren har täcks av och det ser även ut som om det städats. Två pojkar springer in i försalen, Damaga och Aagel, viftandes med träsvärd. Deras lek orsakar en scen och en vacker alvisk kvinna rusar efter pojkarna tätt följd av två hovdamer. Pojkarna lägger märke till Bivor och blir fascinerade av att han är en dvärg, de närmar sig honom som om de tänker anfalla. Bivor ger sig in i leken och förvandlar en annars lustig scen till en aristokratisk korrekt och lekfull lektion i stridskonst. Efter vapenleken utnämner Damaga dvärgen till sin väpnare, vilket Bivor accepterar.

Vicras och Bivor träder in i tronsalen tillsammans med Tronmarks andra herrar. Det luktar av bränt kött och snart finner de källan till doften. Några av de fastbundna fångarna har uppenbart blivit brända och lämnat svärtade fläckar efter sig. Elysia den sköna Carpus skäller ut Tarsin inför hovet eftersom han inte lyckats finna Sebael eller återbördat relikerna och skatterna från S:t Lioras kyrka. Tarsin lovar att göra allt i sin makt för att finna Sebael och föra honom inför storfursten samt att återbörda skatterna. När audiensen till synes är över reser sig storfursten och talar inför hovet, han upprepar i stort sätt vad Elysia redan sagt och lovar ett gods till den man som bringar Sebael till hovet och ett gods till den som återbördar de stulna skatterna. Elysia och hovet applåderar storfursten idé.

Bivor och Vicras besöker Bivors sponsor Elektra Medikus i Collegium Medicorums högkvarter. De söker information om Alaceris ringen Broder Eber såg Elysia bära. Elektra verkar mycket intresserad av vem de sett ringen på och när hon får Elysias namn skriver hon ner det. Trots detta påstår Elektra att hon inget vet om ringen och uppmanar Bivor och Vicras att glömma bort att de såg den. Annars talar de med Elektra om storfursten och de faktum att han är långt över den normala åldern för en människa. Hon berättar att det kan finnas flera sätt att förlänga sitt liv, alkemiska, magiska och gudomliga.

Vicras och Bivor besöker De fem vindarnas kloster i Targus. Klostrets förgård är tomt på folk och alla dörrar vidare in i klostret är barrikaderade och låsta. De får kontakt med munkarna och blir tagna till klostrets högste, Valian Marok Vindvandraren, en gamla vän till Vicras. Marok berättar att våldsamheter mot vindtroende har ökat kraftigt den senaste tiden och att en vindmunk från klostret nyligen försvunnit. Marok skyller på storfurstens rådgivare Sir Forsek Crusator Zelosius och Kristallorden för de religiösa spänningarna i furstendömet. Han ser inget annan utväg än att balansen måste återställas, förmodligen våldsamt. Vicras erbjuder Marok och munkarna eskort ut ur Targus till Vita klostret men Marok avböjer tacksamt erbjudandet. Därefter marscherar de hem med van Tallbergs trupper.

Eber anländer till van Tallbergs marker och tar sig hem till sin stuga. Han talar med Nellia Städerskan och går iväg med sin dotter Dara. Tillsammans med Dara söker han råd om vad han skall göra med relikerna och skatterna från S:t Lioras kyrka. Dara anser att lånade leksaker skall lämnas tillbaka, man kan alltid leka med sina egna leksaker eller besöka igen och leka med de lånade leksakerna då. Att ta någons leksaker är strängt förbjudet anser Dara. Eber har fått det råd han söker och spenderar tiden med sin dotter.

Glokta Skogsvakt anländer till van Tallbergs marker med Sebael och dennes folk i följe. De möts av Helm, mäster skogsvakt, och tar sig till Tallberg gods.

På kvällen hålls ett möte på Tallberg gods. Vicras och Eber berättar för Hans nåd Doriel van Tallberg vad som hänt. Godsherren är inte glad över att ha alla dessa nya män, kvinnor, barn och gamla att ta hand om, att de är daaktroende på flykt undan storfursten gör inte saken bättre. Eber talar för att göra det rätta och Doriel ger Sebael och hans folk tillstånd att slå sig ner på van Tallbergs marker men förmanar dem att ”ligga lågt”. Vicras föreslår att det är dags att finna allierade för den stundande konflikten i Targatia. De beslutar att hålla en fest där alla godsherrar i Tronmark är inbjudna, festen skall användas för att söka allierade. Efter mötet tackar Sebael Eber för att han talade för att låta hans folk stanna på van Tallbergs marker.
 
Top