Varulv Varulvsspel enligt Vimes

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
(I väntan på https://www.rollspel.nu/threads/varulvarnas-kyrkogård.75838/ )

För ett tag sedan påbörjade jag något form av projekt med avsikt att samla och presentera alla supersmarta grejer jag tänker om varulvsspel. Eftersom jag är en notoriskt odisciplinerad slöhök har det förstås inte blivit särskilt färdigt. Tanken med den här tråden är dels att lägga lite press på mig själv att skriva ihop mina röriga anteckningar till någon form av sammanhängade text, men också att få lite input från er övriga varulvsdiggare. Häng me!

Genren här är typ "Handbok för bybor" eller "Varulvsspel för dummies". Jag vill hålla mig kort, koncis och tydlig. I varje fall inledningsvis. Mer diskuterande avsnitt kan också vara intressant, men de tänker jag mig är mer supplementariska i förhållande till huvudtexten.

Redaktionell kommentar: denna text skall läsas i ljuset av att författaren är en idiot.

Innehållsförteckning
(här kommer jag löpande uppdatera "handbokens" innehållsförteckning)
1. Så, du har blivit bybo?
2. Bybons två uppgifter
3. Hur tänker ulvar?
4. I speltråden
5. Scumtells
6. Att rösta
7. Drev
8. Analys av utröstning
9. Sammanfattning
 
Last edited:

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
1. Så, du har blivit bybo?
Grattis! Det är den roligaste fraktionen att spela i ett varulvsspel - nästan så att det borde heta bybospel istället. När du är bybo finns det några viktiga saker att tänka på:
 • det enda du vet med säkerhet om spelet är det som står i ditt roll-PM. Du vet att du är bybo. Dina med- och motspelare kommer förbrylla dig och kanske förarga dig, och du vet inte vem du ska lita på. Du ska lita på dig själv: de tankar du tänker och de saker du skriver i tråden är bybotankar och bybosaker. Och den röst du lägger är en byboröst. Det är detta du vet med säkerhet.
 • det är ett lagspel och de flesta är dina lagkamrater. Hjälp dina medbybor att avskriva dig från misstankar, försök förstå hur dina medspelare tänker, ta ansvar för din roll som bybo och ta ansvar för ditt lag.
 • du har inget att frukta! Ljug aldrig och var alltid ärlig.
 • blir du utröstad är det inte hela världen. Laget kanske till och med tjänar på att du blir utröstad! Men! Sluta aldrig kämpa om det ser dystert ut: du vet att det är ett misstag att rösta ut dig, för du vet att du är bybo.
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
2. Bybons två uppgifter
Som bybo har du två uppgifter:
 1. hitta och rösta ut varulvarna
 2. visa dina medspelare att du är bybo
Vissa spelare är bättre på den ena uppgiften, och vissa är bättre på den andra. Men de här uppgifterna är lika viktiga. Otaliga spel har avgjorts på att byborna helt enkelt har spelat så byboigt att det har varit en fråga om slutledning att förstå vilka varulvarna är. Och andra spel har avgjorts till byns favör trots att alla bybor i slutet varit i allra högsta grad misstänka, men de gräv som gjorts på ulvarna har smällt högre.

Lyckas du med en av de här uppgifterna har du gjort ditt jobb som bybo.
 

LJSLarsson

Hero
Joined
11 Mar 2008
Messages
1,513
Bra skrivet. Skall bli kul att läsa din text om vad man gör när man hamnar i varulvslaget. :)
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
Bra skrivet. Skall bli kul att läsa din text om vad man gör när man hamnar i varulvslaget. :)
Tack! Angående varulvsstrategi tror jag inte att jag är lämpad att skriva boken. Kanske något för dig? :)
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
3. Hur tänker ulvar?
För att lösa den första uppgiften (se ovan) behöver du identifiera vilka spelare som är ulvar. För att göra det är det bra att sätta sig in i hur ulvarna fungerar. Vi konstaterar följande:
 • ulvar ljuger. Ulvarna måste ljuga för att ha en chans att vinna spelet. I varje inlägg måste de lägga ett filter mellan sina avsikter och sitt agerande. Detta genomsyrar hela spelet! Ulvarna kan inte på ett ärligt sätt spela spelet eftersom de sitter på facit.
 • ulvarna vet själva att de ljuger. Psykologiskt är vi människor dåliga på att förstå att andra inte kan läsa våra tankar. Ulvarna kommer tro att deras lögner är mer uppenbara än de är.
För det mesta kommer detta innebära att ulvar vill undvika att ta ställning, för att:
 • allt de säger måste vara lögner.
 • de vill slippa att prata om och prata med varandra.
 • de vill låta byn göra misstag, snarare än att själva styra diskussionen och utröstningen.
För byn innebär detta att:
 • byn tjänar på att skapa diskussionsrum där det är svårt för ulvar att ljuga, men lätt för bybor att vara ärliga.
 • byn tjänar på hög aktivitet och att så många som möjligt tvingas ta ställning till det som händer i spelet.
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
4. I speltråden
När vi ska lösa våra två uppgifter (se ovan) gör vi det primärt genom att interagera med, reagera på och analysera andra spelare i speltråden. Mer specifikt analyserar vi andra spelares framträdanden i tråden. Och de analyser vi gör framträder vi själva med i tråden. Dessa våra framträdanden kommer att analyseras av någon annan, vilket genererar ytterligare framträdanden i tråden. Som bybo vill du alltid vara aktiv och framträda med dina tankar i tråden, för att:
 • andra bybors analys av dina framträdanden är en förutsättning för dig att lösa den andra uppgiften (d.v.s. att “grönas”)
 • dina framträdanden matar diskussionen med material som andra behöver förhålla sig till. Detta hjälper dina medbybor att lösa den andra uppgiften. Och det tvingar varulvar att interagera med byn i speltråden, vilket är en förutsättning för byn att lösa den första uppgiften (att hitta ulvarna).
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
5. Scumtells
Det vi gör som bybor är att registrera och reagera på allt som avviker mot vad vi antar är “normalt bybobeteende”: någon presenterar avvikande resonemang, verkar inte förstå något som “alla” bybor borde förstå, någon har sagt något som eventuellt är en lögn.

Majoriteten av alla avvikelser vi ser kommer dock vara medbybor som spelar på ett för oss svårbegripligt sätt. För att på riktigt kunna identifiera något som en “scumtell” (d.v.s. en indikation på att någon är varulv) behöver vi också kunna formulera ett resonemang som visar att det avvikande beteendet blir begripligt om det är en ulv som ligger bakom det. Detta kallar jag att formulera ulvrationaliteten bakom en scumtell. Det vill säga: kan det här beteendet förklaras med att det är en ulv som utför det?

Exakt vilken logik som ligger bakom ett visst ulvbeteende kan förstås skifta. Utifrån de punkter om ulvlagets svagheter i avsnitt 3 (Hur tänker ulvar) ovan kan man säga att ulvar söker diskussionsrum där de är trygga. Detta leder bland annat till:
 • att ulvar helst vill slippa ta ställning i största allmänhet, och till varandra i synnerhet,
 • att ulvar vill skådespela bybor genom att låtsas vara konstruktiva, utan att egentligen bidra med något av substans,
 • att ulvar ofta tjänar på att hålla sina resonemang så allmänna som möjligt.
 • Ulvar kan också tjäna på att “låsa fast” sig i särskilda cases och resonemang för att de upplevs som trygga.
Vidare har ulvar ofta svårt att:
 • hänga med i den diskussion byn för, vilket kan leda till att de - om de tvingas ta ställning - landar i märkliga resonemang.
 
Last edited:

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
6. Att rösta
Din röst är ditt vassaste vapen som bybo. I det här avsnittet ska jag ta upp några principer för hur jag anser att man ska tänka när man lägger sin röst. Vi börjar med några konstateranden:
 • som bybo är det enda du vet med säkerhet att du är bybo.
 • byborna är alltid i majoritet.
 • ulvarna har facit på vad som är “rätt” röst.
 • byn vet inte om en röst var rätt förrän utröstningen skett.
Detta leder till att du som bybo:
 • alltid, utan undantag, ska rösta.
 • i princip alltid ska rösta på den spelare du misstänker mest.
 • alltid ska motivera din röst, och du
 • ska kräva att andra motiverar sina röster.
 • måste ta ställning till de reella alternativ som finns för utröstning, och du
 • ska kräva att andra tar ställning till utröstningsalternativen.
Du vet att den röst du lägger är lagd av en bybo, det är ditt ansvar att rösten har betydelse för spelet. Dessutom vill du bidra till ett spel där det är svårt för ulvarna att undvika att ta ställning.

Ibland kan du som bybo hamna i en situation där det är svårt att följa principerna, till exempel: Din huvudmisstänkte är A, och i andra hand D, men när det börjar närma sig utröstning är det enbart B och C som ser ut att riskera att bli utröstade. Då kan du:
 • arbeta hårdare för att andra ska rösta på A, eller
 • överväga vilken av B och C du helst vill se utröstad och rösta där istället, eller
 • försöka samla underlag för en utröstning av D.
Oavsett hur du gör har du ett ansvar för att maximera nyttan av din röst.
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
Känns lite som att @Vimes jobbar hårt för att verka produktiv, utan att faktiskt ta ställning. Luktar lite ulv, tycker jag.
Perfekt! "Allmänna resonemang om varulvsspel" är ett klassiskt tryggt diskussionsrum för ulvar att gömma sig i!
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
7. Drev
Utöver de principer för hur man ska använda sin röst som jag tog upp ovan (6. Att rösta) kan det vara värt att tänka på vad byn som lag tjänar på för beteende runt rösterna. Vi påminner oss igen om att ulvarna vill undvika situationer där de behöver ta ställning. Detta leder till att:
 • byn tjänar på att det finns mer än ett alternativ att rösta på i slutet, och att
 • byn tjänar på att som lag fokusera på flera spelare varje runda, men även att
 • byn tjänar på att röster samlas och inte ligger utspridda.
Ett drev är ett samlande av röster “mitt under rundan”. Syftet med att samla röster på detta sätt är dels att pressa spelaren som drevas att antingen gröna eller röda sig, och dels att se hur andra resonerar runt drevet. Idén bakom detta är dels att ulvar som pressas lättare gör misstag, och dels att byn i ett senare skede kan återvända till andra spelares beteende runt drevet. Var det en ulv som pressades kanske hens kumpan kan ses i reaktionerna? Byn tjänar på att:
 • dreva flera personer varje runda, och
 • rösta ut någon som har drevats.
Det är fortfarande viktigt att komma ihåg att du som bybo bara ska rösta på sådana som du misstänker. Om byn bara drevar sådana som du inte misstänker är det ditt jobb att försöka skapa alternativa drev.
 
Last edited:

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
8. Analys av utröstning
Varje runda ska en spelare röstas ut ur spelet. Utröstningen är byns verktyg att vinna spelet med. Utöver att byn alltid är i majoritet, och att utröstningen är det enda sättet för byn att ta ut varulvarna på, är utröstningen ett viktigt vapen när det kommer till att lösa den första uppgiften (att identifiera ulvarna). I standardupplägg avslöjas den utröstades fraktion av spelledaren. Detta injicerar tung information till diskussionen i tråden. Vi tittar på två scenarier och vilka grundläggande saker du som bybo bör titta på:
 • den som röstades ut, X, var bybo
  • först och främst: trist, men sånt är livet. Du kommer hänga bybor.
  • och: alla som röstade på X är inte ulvar eller ens nödvändigtvis misstänkta på grund av detta.
  • allt X har sagt under spelet har varit ärligt menat
  • vilka alternativ fanns det till X under rundan? Går det att identifiera mönster i hur röster flyttats? Vältrade ulvarna över drevet från en ulvkumpan till X?
 • den som röstades ut, X, var ulv
  • först och främst: yay!
  • men: alla som röstat på X är inte automatiskt bybor!
  • allt X har gjort under spelet har gjorts av en ulv. Vilka har X försökt dreva? Hur har X agerat? Vilken har varit ulvrationaliteten (se ovan) bakom detta?
  • hur gick det till när X röstades ut? försökte någon rädda hen? försökte någon styra om byns fokus från X?
  • eller blev X till och med offrad? när upptäckte i så fall ulvarna att det var det smartaste valet?
Ju längre spelet pågår, desto mer information har byn att arbeta med. En bra strategi är ofta att gå tillbaka till äldre rundor och läsa dem och de röstningsmönster som finns i dem i det ljus som den nya informationen ger.
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
9. Sammanfattning
Byn vill skapa ett spel där det är svårt för ulvar att ljuga. Därför är det bra att:
 • vara ärlig
 • vara aktiv
 • ta ställning
 • och kräva att andra gör samma sak.
Det enda du vet med säkerhet är att den röst du lägger är lagd av en bybo, därför ska du:
 • endast rösta på spelare du faktiskt misstänker, och
 • arbeta för att byn ska rösta ut spelare du misstänker
Byn som helhet tjänar på att tvinga in ulvar i situationer där de måste ta ställning, därför är det bra att:
 • det finns flera alternativ att rösta på, och
 • fokusera på flera olika spelare varje runda.
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
Fasen vad duktig jag är. Ett avsnitt om dagen i 9 dagar. Nu tänker jag mig att "Handbok för bybor - Del 1" är klar. Ska jag fortsätta, och vart ska texten ta vägen tycker ni?
 

Basenanji

Postd20modernist
Joined
4 Nov 2002
Messages
6,575
Fasen vad duktig jag är. Ett avsnitt om dagen i 9 dagar. Nu tänker jag mig att "Handbok för bybor - Del 1" är klar. Ska jag fortsätta, och vart ska texten ta vägen tycker ni?
Ja, fasen va duktig du är Vimsan! :D (Jag är inte så förvånad, men tacksam för ditt initiativ)

Det är bara det att egentligen alla dina råd kan vridas och vändas på, enligt "Wine in Front of Me"-scenariot (dvs att det mest logiska ändå inte är så logiskt eftersom en ulv kan välja att agera kontra-intuitivt... äh, här är ett av filmhistoriens starkaste ögonblick som visar på potentialen i att vända och vrida på vad som är det mest logiska alternativet Heja Zorro! )

Om vi nu sammanfattar att bybor borde:

Vimes said:
 • vara ärlig
 • vara aktiv
 • ta ställning
 • och kräva att andra gör samma sak.
Så kan ju en ulv välja att spela precis så. Jag skulle säga att @RasmusL är ett utmärkt exempel på en sådan spelare. Dessutom har vi många spelare här på rollspel.nu som i rollen som bybor ljuger, är passiva, undviker att ta ställning och heller inte kräver så mycket av andra. Konrad Konvalj, legendarisk varulvsspelare, brukade ju säga att han gillade att spela lite misstänksamt som bybo för att ulvarna då inte lika gärna ville koppla ihop sig med honom. Om han var misstänkt av byn ville ulvarna fjärma sig från honom för att framstå som oskyldiga. Det var alltså för att göra tillvaron svårare för ulvarna som han avstod från att gröna sig i de andra bybornas ögon. Sedan hade han väldigt skarpt öga för vilka som var ulvar eller ej, så hans analys byggde mer på att se vilka som vara röda (ulvar) än vilka som var gröna (bybor).

Det betyder inte att du har skrivit i onödan, tvärtom. I de allra flesta fall är dina tips väldigt bra. Men de är ingen garanti för att vi enkelt kan urskilja vem som är ulv eller ej.

Min förhoppning om fortsättningen är att du ger dig in i lite djupare detalj. Våga till exempel gräva mer i spelade partier här på rollspel.nu!

Mitt tips till alla nya spelare är att de som har spelat ett tag (Xyas, Vimes, Basenanji, LJS, Halo9000, Empiricus, Sodivra, RasmusL, Björn den gode m fl) också har blivit bra på att lära känna varandras spelstilar. Det finns redan från början en outtalad kunskap om deltagarna som nya spelare kanske inte känner till! Det kommer förstås påverka spelet på olika sätt.

Jag skulle också gärna se mer diskussioner kring spelets och spelarnas psykologi. Jag tex är ofta som bybo "all over the place", jag bjuder på att jag kan verka korkad och ogenomtänkt. Jag vill bidra och gör det ofta på fel sätt, vid fel tidpunkt. Andra spelare väljer att vara mer försiktiga och har is i magen. De väntar till sent med att avslöja att de är siare eller väktare (eller annan info). Det här är en sådan detalj som jag skulle vilja att du gick genom lite djupare. Förklara psykologin här @Vimes!

din vän,
Basenanji
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
9,598
Bra återkoppling, @Basenanji! Jag håller med om att råden i handboken här är tämligen allmänna - att lägga en kort och koncis grundplåt för hur man bör tänka som bybo var nog mitt syfte. Däremot är det förstås så att enskilda situationer i ett spel mycket väl kan avvika från de grundprinciper jag tagit upp.

Så...

---

10. Appendix: kommentarer

ag skulle säga att @RasmusL är ett utmärkt exempel på en sådan spelare. Dessutom har vi många spelare här på rollspel.nu som i rollen som bybor ljuger, är passiva, undviker att ta ställning och heller inte kräver så mycket av andra. Konrad Konvalj, legendarisk varulvsspelare, brukade ju säga att han gillade att spela lite misstänksamt som bybo för att ulvarna då inte lika gärna ville koppla ihop sig med honom. Om han var misstänkt av byn ville ulvarna fjärma sig från honom för att framstå som oskyldiga. Det var alltså för att göra tillvaron svårare för ulvarna som han avstod från att gröna sig i de andra bybornas ögon. Sedan hade han väldigt skarpt öga för vilka som var ulvar eller ej, så hans analys byggde mer på att se vilka som vara röda (ulvar) än vilka som var gröna (bybor).
Jag menar nog att det absolut är så att ulvar kan försöka spela som bybor. Eller rättare: skickliga ulvar lyckas antingen gå under radarn helt, eller skådespela bybor så pass bra att de kommer undan med det. Min tanke med de här råden är att de skapar en byboroll som är svår för ulvar att skådespela. Stilen jag föreskriver tillåter inte lågflygande, och tanken är att den ska tvinga fram skarpa ställningstaganden (vilka ju är svåra eller riskabla för ulvar att göra).

Rasmus sätt att spela varulv är superintressant att diskutera. Han går ofta in med supermaxat självförtroende, guns blazing och ställer sig mitt i rummet och viftar med båda armarna. Det brukar lura mig. Ett tag i varje fall. Om vi till exempel tittar på senaste spelet han var ulv i (Haunted House (Feuflux, 2020)), lyckades han lura byn i ungefär en runda. Om jag inte missminner mig helt var en viktig kritik mot honom att hans ställningstaganden kanske inte var så skarpa och konsekventa när de väl granskades lite.

Kort sagt: jag tror att bybostilen jag rekommenderar helt enkelt är den svåraste för en ulv att skådespela. Och jag vill mena att de bybospelare du beskriver är problematiska för byn (de kan, som helhet, bidra med goda saker till byn, men just att de är passiva, tysta och ibland ljuger är inte goda saker). Jag vet att Konrad Konvalj gillade att gillra "honnigsfällor" och jag blev lika arg varje gång! :) KK är såklart en väldigt vass spelare, som är duktig på att skapa buzz runt sig i tråden. Men just att aktivt inte gröna sig tror jag inte alls på som strategi. Jag skulle gärna se något exempel på där det faktiskt resulterat i att han fångat en ulv i en honningsfälla (och byn har köpt det! jag kan säkert tänka mig att han fått ulvar att gå i fällorna och själv varit övertygad om någons ulvighet, men det här är ett lagspel!). Och jag kan i varje fall peka på ett tillfälle där den här strategin varit direkt skadlig för byn: i Valvular in SPACE! (Spider Jerusalem, 2015) försökte han honningsfälla mig och mina ulvkumpaner. Jag åt upp honningen och såg till att han blev utröstad istället.

Det sagt är det förstås så att det finns sätt att spela strategiskt på (typ: "Jag väntar med att ta upp den här grejen för jag vill se vad X och Y säger först") som absolut kan vara vettiga. Men jag tänker ändå att grundinställningen måste vara att vi ska vara ärliga, aktiva och ta ställning. Andra grejer är finjusteringar från spel till spel och situation till situation.

---

Min förhoppning om fortsättningen är att du ger dig in i lite djupare detalj. Våga till exempel gräva mer i spelade partier här på rollspel.nu!
/.../
Jag skulle också gärna se mer diskussioner kring spelets och spelarnas psykologi. /.../
Toppenförslag! Jag är absolut sugen på att typ göra fallstudier där jag går igenom en situation i ett äldre spel och diskuterar hur jag tolkar den. Det kommer nog!

En vidareutveckling är att vi väljer en situation i ett spel och sedan presenterar var sin läsning av den. För även om jag nog menar att de principer jag dragit upp här är hyfsat allmängiltiga blir det ju direkt mer av en subjektiv tolkning när man går ner på mer empirisk nivå. Jag tror det skulle vara spännande med konkurrerande läsningar.
 
Top