Eon Tiraker, alver och dvärgar i Eon

Svarte Faraonen

Alternative sexual archetype ('fastest mario')
Joined
12 Oct 2000
Messages
9,757
Location
Värnhem, Malmö
Ja, om jag skulle ändra de stora krigens historia skulle jag nog göra dem till rätt lokala angelägenheter på Asharinahalvön, men inte annorstädes. Alverna i Saviasskogen och dvärgarna i Mur-renk-Ghor stred inte nödvändigtvis med varandra under de stora krigen, till exempel, åtminstone inte alla. Det som väl är problemet med denna hållning är att en av de mest definierande händelserna under tirak-dvärgkrigen är utplåningen av klan Samar, vilken skedde utanför Asharinahalvön, så åtminstone där tror jag att man hade fått förlägga det kriget annorstädes. I gengäld vill jag ha fler mindre krig där enskilda dvärgafästen varit inblandade, inklusive krig mellan dvärgar och människor.
 

Kri

Veteran
Joined
23 Feb 2015
Messages
70
Ja, om jag skulle ändra de stora krigens historia skulle jag nog göra dem till rätt lokala angelägenheter på Asharinahalvön, men inte annorstädes. Alverna i Saviasskogen och dvärgarna i Mur-renk-Ghor stred inte nödvändigtvis med varandra under de stora krigen, till exempel, åtminstone inte alla. Det som väl är problemet med denna hållning är att en av de mest definierande händelserna under tirak-dvärgkrigen är utplåningen av klan Samar, vilken skedde utanför Asharinahalvön, så åtminstone där tror jag att man hade fått förlägga det kriget annorstädes. I gengäld vill jag ha fler mindre krig där enskilda dvärgafästen varit inblandade, inklusive krig mellan dvärgar och människor.
Man kan göra en semantisk tolkning på ”alla” på samma sätt som första och andra världskriget i vår värld. Stora delar av världen deltog faktiskt inte trots att det heter världskrig. Samma tolkning kan man göra på krigen mellan alver och dvärgar. Krigen var koncentrerade kring Asharinahalvön och enstaka andra ställen medan andra delar av Mundana var förskonade.
 

Kri

Veteran
Joined
23 Feb 2015
Messages
70
Min poäng var att om man inte behöver sprida ut sig på grund av agrikulturella anledningar (för att man får näring på annat sätt än att odla upp stora landarealer) så är det rimligt med mer urbanisering och mindre utspridda samhällen. Men vill man att dvärgarna odlar mat ovan jord så funkar det ju såklart inte som förklaring till centraliseringen.
Detta är en utmärkt, om än kanske vetenskapligt skralt förankrad, förklaring.
Om man kan försörja sig på ”odlingarna” under jord finns ingen egentlig anledning att sprida ut sig. Att vissa fästen bedriver jordbruk ovan mark kan bero på att berget inte kunde försörja fler individer och man var därför tvungen att bege sig upp. Mängden individer som kan försörjas av unfäderjorden kan ju såklart variera.
 

Gamiel

Hero
Joined
22 Dec 2013
Messages
1,470
Location
Stockholm
Detta är en utmärkt, om än kanske vetenskapligt skralt förankrad, förklaring.
Om man kan försörja sig på ”odlingarna” under jord finns ingen egentlig anledning att sprida ut sig. Att vissa fästen bedriver jordbruk ovan mark kan bero på att berget inte kunde försörja fler individer och man var därför tvungen att bege sig upp. Mängden individer som kan försörjas av unfäderjorden kan ju såklart variera.
Då är vi fortfarande i problemet om att som beskrivits så har EON:s underjord inte det ekosystemet som krävs för att ha den stora underjordiska agrikultur som skulle behövas för det. Det tas upp i den klassiska dvärgboken att alla dvärgfästen endast har minimal mängd mat från underjorden och att de alla tar in större delen av sin mat från ytan.

Så för att det ska fungera måste EON få ett kraftigare underjordiskt ekosystem.
 

Svarte Faraonen

Alternative sexual archetype ('fastest mario')
Joined
12 Oct 2000
Messages
9,757
Location
Värnhem, Malmö
Då är vi fortfarande i problemet om att som beskrivits så har EON:s underjord inte det ekosystemet som krävs för att ha den stora underjordiska agrikultur som skulle behövas för det. Det tas upp i den klassiska dvärgboken att alla dvärgfästen endast har minimal mängd mat från underjorden och att de alla tar in större delen av sin mat från ytan.

Så för att det ska fungera måste EON få ett kraftigare underjordiskt ekosystem.
Ja, det är väldigt märkligt. Det skulle ju innebära att dvärgarna har ett extraktivt förhållande till omgivande land, vilket mestadels behärskas av människor. Människornas länder skulle således producera mat för att hålla dvärgafästet vid liv. Hur mycket av dvärgarnas produktion går i utbyte till människornas länder, och vilka får någon nytta av den? Om bönderna tvingas producera extra mat för att föda dvärgafästena, men dvärgahantverket samtidigt enbart kommer överklassen till del, borde då inte dvärgarna vara ett långt mycket mer föraktat folk än de är nu? Tänk er till exempel en sabrisk bonde som ska producera mat för Narekh-renk-Ghor. Du tvingas alltså arbeta mer än du borde för att producera mat för en rikare grupp som du aldrig träffar -- och till skillnad från din länsherre så ingår du inte i någon feodal relation med dem, och de är därtill hedningar, vilket gör att de inte likt din länsherre ingår i en av Daak sanktionerad samhällsordning! Det borde bli uppror stup i kvarten, där bönderna vägrar producera mat till dvärgarna -- och den länsherre som blir utsatt för ett sådant uppror borde se det som den absolut enklaste lösningen att offra just det överflöd som ska till dvärgarna. Visst, dvärgarna kanske knorrar, men vad ska de göra, starta krig?
 

Girolamo

Veteran
Joined
27 Jun 2019
Messages
44
Angående frågan om hur kunde dvärgarna organisera sig som en hel ras under alv- och tirak-krigen. Hur kunde alverna och tirakerna göra det samma?
Hur de olika raserna kan organisera sig på så långa avstånd och under krigstider blir en fråga om hur deras långväga kommunikation ser ut. Lite så här ser jag på långväga kommunikationer i mitt mundana.

Tiraker har jag alltid tänkt mig använder sig av schamaner för att kommunicera via långa avstånd. Antingen gör de detta genom andevärlden eller genom drömvärld, där drömvärlden används mer för storskaliga möten med generaler etc. Detta fungerar i alla fall för mitt mundana pga att jag har annamat drömvärlden från Wheel of time. Dvs drömvärlden är ett stort tomrum där personers drömmar flyter runt. Det går att stå utanför och observera en annan persons dröm och det går även att gå in i dennes dröm och interagera med den, detta kan dock vara extremt farligt och även dödligt och undviks därför i största möjliga mån då drömmaren omedvetet kan skada den som kommer in i drömmen (tänk filmen inception). Schamanerna använder drömvärlden för att bestämma träffar och "dra" in folk i någon annans persons (oftast en schamans) dröm under kontrollerade förhållanden och kan på så sätt hålla stora möten oavsett avstånd i den fysiska världen.
Om det rör sig om akuta möten som måste hållas när alla är vakna så kan detta ske via schamaner som sätter sig i trans och där kontaktar andra schamaner som då gör samma sak. Ett annat sätt för att hålla stora möten mitt på dagen är att använda sig av droger för att sätta personen i ett drömlikt tillstånd.
Andevärlden i detta fall ser jag mer som wheel of times Tel'aran'rhiod. Den är mer fysisk och drömmande personer kan ibland för ett litet tag dyka upp i den (då andevärlden och drömvälrden är sammanvävda på sätt och vis). Detta är en lite förvirrande tid och personen står/ligger ofta som förlamad under denna tid, lite som att vakna mitt under REM-cykeln om någon varit med om det.
Andra raser använder sig självklart också utav detta men det är tirakerna som bemästrat detta sätt att kommunicera och vaktar hemligheten hårt, andra raser är mer som lekmän.

Alver tänker jag mig komminucerar via magiska hologram eller magisk fjärrskrift, någon form av fototropisk magi.
Alternativt att de använder sig av någon magisk artefakt som härstammar från deras eterseglare, typ som spanreeds från serien Stormlight archives, som användes för navigation eller kommunikation mellan eterseglare. Anledningen till att dessa ej är vida spridda i världen kan vara att de kräver något som bara återfinns på de gamla eterseglarna. Vilket gör att det enbart finns ett begränsat antal kvar och dessa vaktas extremt noggrant. Det kan hända att någon av dessa stulits och finns i Cirefaliska händer eller hos Kabalaorden. Alternativt så har kunskapen att skapa flera helt enkelt gått förlorad.
De alvstammar som har schamaner förlitar sig på dessa och använder samma metoder som tirakerna, om än kanske inte lika skickligt.

Dvärgar, efter Samars fall, kanske fortfarande kommunicerar via prästerskapet på något sätt. Kanske sker det via böner till Vontar, en bön som tillåter långväga kommunikation mellan två Vontartroende och en ritual som tillåter flera att göra det?
Alternativt att de lyckats återskapa en svagare variant av det som uppehöll portalsystemet efter dess fall, men som nu enbart tillåter skriftlig och/eller muntlig kommunikation istället för att föra någon fysiskt mellan platserna.
Alternativt kanske de helt enkelt förlitar sig på magi för långväga kommunikation. Typ fjärrskrift fast som då är kopplat till geotropi och tar formen av runor på kala bergväggar i speciellt utformade och av Vontarprästerna välsignade rum.

Människor använder brevduvor och kurirer på hästrygg, de är primitiva. =)
I min version av jargien finns det tom en form av Pony express mellan större städer.

Vissa barbarstammar använder schamaner, men har ofta inte behov av allt för långväga kommunikationer.
 

Gamiel

Hero
Joined
22 Dec 2013
Messages
1,470
Location
Stockholm
Andra raser använder sig självklart också utav detta men det är tirakerna som bemästrat detta sätt att kommunicera och vaktar hemligheten hårt, andra raser är mer som lekmän.
Men då kommer vi till frågan om varför de olika tirak-grupperna anser att de alla ska organisera sig under vem-det-nu-var-som-ledde-dem och samarbeta för att föra "internationellt" krig mot dvärgarna. Fler av dem borde ju ha varandra lika mycket som arvsfiender som någon annan grupp.

Vissa barbarstammar använder schamaner, men har ofta inte behov av allt för långväga kommunikationer.
Angående EON:s shamanism, med tanke på att det verkligen fungerar o är rätt så användbart, varför använder inte sig fler grupper av shamaner? Varför är det bara barbarstammar?

Också, jag skulle säga att flertalet barbarfolk som lever utsprida på större territorium absolut vill kunna kommunicera med varandra på långväga håll.
 
Last edited:

Svarte Faraonen

Alternative sexual archetype ('fastest mario')
Joined
12 Oct 2000
Messages
9,757
Location
Värnhem, Malmö
Eller så äter dvärgarna sten. ;-)
Ja, men om de inte gör det så har man ju ursäkten att hitta på mycket intressantare saker för att förklara det. Terassodlingar? Märkliga underjordiska ekosystem? Dvärgfästen med feodala förhållanden till människorna, där de agerar länsherrar och extraherar jordbruksöverskott? Allt det ger ju fler spelöppningar.
 

Gamiel

Hero
Joined
22 Dec 2013
Messages
1,470
Location
Stockholm
Mestadels för att dvärgarna inte verkar ha kontroll över några stora landarealer som skulle krävas för att föda alla dvärgar i de märkligt stora fästena.
Så du säger alltså att dvärgar inte kan vara bönder utanför landområden som tillhör dvärgfästena? Också, flera av fästerna verkar ju kontrollera märkbara landarealer runt sig, varför skulle inte de räcka till?
 

Svarte Faraonen

Alternative sexual archetype ('fastest mario')
Joined
12 Oct 2000
Messages
9,757
Location
Värnhem, Malmö
Så du säger alltså att dvärgar inte kan vara bönder utanför landområden som tillhör dvärgfästena? Också, flera av fästerna verkar ju kontrollera märkbara landarealer runt sig, varför skulle inte de räcka till?
Det är ju intressant om det finns dvärgiska bönder i människoländer, men frågan är då vem de är svurna åt som feodalherre. Finns det dvärgafästen som är länsherrar i människoriken? Det skulle så klart vara intressant rent politiskt, men det har inte omnämnts än. Frågan är varför en mänsklig härskare skulle acceptera att en massa mat flödar ut ur landet till en politisk enhet denne inte har någon kontroll över. De landarealer fästena kontrollerar verkar mest vara ofruktbara bergsområden, sådana där människorna inte odlar, så det framstår som märklig att de skulle kunna föda dvärgafästen som har 10 000 till 100 000 invånare -- långt fler än de flesta människostäder har, och dessa är ändå placerade på oändligt mycket mer fördelaktig mark.
 

Gamiel

Hero
Joined
22 Dec 2013
Messages
1,470
Location
Stockholm
Det är ju intressant om det finns dvärgiska bönder i människoländer, men frågan är då vem de är svurna åt som feodalherre. Finns det dvärgafästen som är länsherrar i människoriken?
Den poängen bygger på iden om att alla riken i EON är feodalriken, vilket de inte var i RL Europa, så jag har svårt att tro att det är det samma i Mundana. Och jag ser inte vad problemet med att ett dvärgafästen som är länsherrar i ett människoriken (eller ett alv-/tirak-rike). Det känns väldigt låst o trångsynt att ha att dvärgar bara håller sig till sig själva.

Finns det dvärgafästen som är länsherrar i människoriken? Det skulle så klart vara intressant rent politiskt, men det har inte omnämnts än.
Jag ser inga problem med det. Historiskt sett så har många städer, flera olika riken, i praktiken varit sina egna stadsstater som för sin egen politik o skyddar sina egna intressen, även om de svurit trohet till kronan/motsvarande och följer vad denna säger.

De landarealer fästena kontrollerar verkar mest vara ofruktbara bergsområden,
Hur vet vi att de är ofruktbara? Inka riket lyckades ju ha en hel del lantbruk längst med bergssidorna, och vi kan ju ha dvärgiska fäbodbönder tillsammans med terrassodlingen.

Också, om de nu är ofruktbara, varför anlades de då där? det är ju inte en fråga om att EON dvärgar arbetade sig uppåt o upptäckte att de kommit upp i mitten av ett ofruktbar bergsområde, utan de gick dit på ytan och valde att ha sit fäste där.

Frågan är varför en mänsklig härskare skulle acceptera att en massa mat flödar ut ur landet till en politisk enhet denne inte har någon kontroll över.
Därför att man byter den maten mot dvärgiskt hantverk, metalltackor, och liknande.

så det framstår som märklig att de skulle kunna föda dvärgafästen som har 10 000 till 100 000 invånare -- långt fler än de flesta människostäder har, och dessa är ändå placerade på oändligt mycket mer fördelaktig mark.
Då får man ju ta och ställa följdfrågan: varför är alla dvärgfästen så stora? Tirak, alv o människosamhällen verkar komma i flera olika storlekar, medan dvärgar verkar bara a stora fästen. Var är alla mindre samhällen mellan fästerna, längst med vägen till handelspartners, eller bara uppbyggda av dvärgar som inte vill vara i fästet av politiska/religiösa/trots/liknande anledningar?
 
Last edited:

Svarte Faraonen

Alternative sexual archetype ('fastest mario')
Joined
12 Oct 2000
Messages
9,757
Location
Värnhem, Malmö
Min syn på det hela är typ såhär: dvärgafästen bör följa samma logik som medeltida städer, det vill säga att de under inga omständigheter är självförsörjande. Detta innebär att de behöver metoder för att extrahera mat från omgivningarna. De kan exportera hantverk och metall, men endast under förutsättningen att de område de exporterar till producerar tillräckligt med överflöd för att kunna försörja dvärgarna ovanpå deras egna städer och andra matmässigt improduktiva områden.

Om man då tittar på de mest dominanta dvärgafästen, det vill säga de i Khazimbergen, vilka förutsättningar har de att förse sig med mat? Deras grannar är knappast optimala -- i öster har de Sunari, som nog aldrig skulle sälja mat till dvärgarna, och därpå Asharien, som knappt har mat nog för sig självt. Jargien är visserligen bördigt, men har också egna städer att försörja, inklusive kolossalstaden Daval. Hur Khazim-renk-Ghor lyckas ha 180 000 invånare, så som påstås i Dvärgar, tycks således vara ett mysterium.

Idén att låta dvärgafästen fungera som jordherrar hade alltså kunnat vara en möjlighet i till exempel Drunok. Det hade kunnat förklara hur de nordliga dvärgafästena klarar sig. Men i Khazimbergen? Jag tänker mig att man nog i allmänhet får skriva ned storleken på fästena i allmänhet, och istället låta dvärgarna ha många smärre byar som bedriver en kombination av terassjordbruk och någon sorts underjordiskt jordbruk.
 

Gamiel

Hero
Joined
22 Dec 2013
Messages
1,470
Location
Stockholm
i öster har de Sunari, som nog aldrig skulle sälja mat till dvärgarna
Varför inte? Det är ju inte i krig, o det är ju inte så att Sverige, historiskt sett, inte handlade med Danmark eller Ryssland när det var fredstid, eller Frankrike o England hade evig handelsbojkott mot varandra.
 

afUttermark

Swordsman
Joined
17 Oct 2011
Messages
783
De flesta dvärgar är ju laktovegetarianer, messmör, sojafärs, och mältatkorn blandat med källvatten. Plus att som marko sa, de äter sten ;)
 

Svarte Faraonen

Alternative sexual archetype ('fastest mario')
Joined
12 Oct 2000
Messages
9,757
Location
Värnhem, Malmö
Varför inte? Det är ju inte i krig, o det är ju inte så att Sverige, historiskt sett, inte handlade med Danmark eller Ryssland när det var fredstid, eller Frankrike o England hade evig handelsbojkott mot varandra.
Jag tänker framför allt på att dvärgarna fortfarande formellt sett betraktas som fiender av alverna, även om de inte har öppna fientligheter. Sedan är jag säker på att dvärgarna allt som oftast tänker sig att sanari bara väntar på att förgifta dem.
 

Gamiel

Hero
Joined
22 Dec 2013
Messages
1,470
Location
Stockholm
Jag tänker framför allt på att dvärgarna fortfarande formellt sett betraktas som fiender av alverna, även om de inte har öppna fientligheter.
Varför skulle det förhindra handel? Sverige sågs ju Danmark som fiende under större delen av våra två rikens existens och det förhindrade inte handel. Och genom att föra handel så skulle ju Sanari tänka sig att ha något som gör att dvärgarna inte vill starta krig igen, alternativt gör att de kan bli förvarnade om att något i still med krigsförberedelser sker.

Och varför ser de sig fortfarande som fiender? Det var väll ett bra tag sedan senaste kriget och de verkar inte ha samma problem med de andra rikena (de där människor e i majoritet)

Sedan är jag säker på att dvärgarna allt som oftast tänker sig att sanari bara väntar på att förgifta dem.
Varför då? Har de haft en historia om att använda gift eller något?
 
Top