PROMOTION Rollspelsdags

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Hydrans Rättvisas kampanjavslutning har anlänt!

Sinnen på helspänn. Allvaret ligger tungt i luften. Med folk från olika världar uppstår emellanåt vissa kommunikationsproblem. Det betyder inte att ni inte kan ha en fungerande relation med varandra. Den växande känslan av att något inte står rätt till kommer närmare. Förstår ni konsekvenserna av vad som kan ske? Ni står vid ett vägskäl. Vem vet vad som är rätt. Det är försent att kolla i backspegeln nu. En vis person sa en gång att det är när det ser som mörkast ut som ljusningen börjar komma. Det är dags för en ny dag, en ny tid. Det är dags för att skapa rättvisa i staden Hindenburg. Men vad händer sen?

IMG_20210121_105105_326.jpg
 

Zire

Swashbuckler
Joined
18 May 2000
Messages
2,368
Location
Umeå
Himla spännande kampanj! Hoppas att det blir någon fortsättning i framtiden!
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
I brist på avsnitt att släppa gjorde jag ett litet, småfjantigt kortspel till Rollspelsdags. Rollspelsdags presenterar:
Rollspelsdags - the Game!

Rollspelsdags - the Game är ett enkelt tärnings-/kortspel som baseras på våra spelade karaktärer. I spelet strider två av karaktärerna mot varandra, i en våldsam strid till döds (eller tills någon svimmar, om det känns bättre). Tanken är att alla karaktärer ska få en uppsättning kort och vara spelbara, samt att alla karaktärer ska kunna köras mot varandra. Spelet är Print and Play, så det ni behöver göra för att spela är att skriva ut dokumenten, klippa (och kanske klistra lite eller så) och sen köra igång. För att spela behöver ni också en vanlig uppsättning rollspelstärningar.

Först ut är de tre karaktärerna i huvuddelen av Hydrans Rättvisa:
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
[booting file system] Val av system: Skuggornas Mästare. Val av scenario: Det som glöms i snö. Förbereder presentation. Presentation tillgänglig. Förbereder val av karaktärer. Karaktärsval återges via ljudfil. Påbörja laddning av actionsekvenser. Kalibrerar miljöinställningar. Hälsningsfras: Var hälsade kära lyssnare. Inled ert intresse för Rollspelsdags nya kampanj här. Vänligen uppge inloggningsppgifter. [RALF rebooting] [boot sequence completed]

Det som glöms i snö är igång! Surfa in på din poddspelare och lyssna på Session Zero redan nu!

 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Det som glöms i snö är officiellt live! Lyssna på första avsnittet, stugan i skogen nu.

[data transfer] [output message] Tidsenhet, dag [1-3], Rosbrunns naturreservat. Temperaturnivåer: [-15] - [-10] grader celsius. Svag nederbörd i form av [iskristaller]. Rörelsesensorer i omgivningen tyder på ett rikt djurliv i området. Huvudoperatörens känsloläge är inställt på [fokuserad motivation], men sensorerna har även plockat upp en viss [spänd förväntan]. Seismografen har givit flertalet utslag enligt kod [5937], jordskalv anade. Den höga koncentrationen av Aurora borealis har medför en inkoppling i NASAs CERES-system. Strålningsflödena visar på abnorma värden. Huvudoperatören kom i kontakt med subjekt 'E' och subjekt 'J'. Uppfattat spår av temporalt stoft från subjekten. Huvudoperatören förhåller sig till uppdragsbeskrivningen och sammanstrålar med subjekten för att undersöka området. Stänger ned sensorer. [end messages] [data lost]

IMG_20210225_122354_407.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Avsnitt 2 av det som glöms i snö, Jagad, är ute nu! Finns i den temporala etern.


[data transfer] [output message]
Kronologisk ordning: uppdragets dag [4]. Seismisk aktivitet, lågt utslag på richterskalan. Alias inkognito potentiellt komprometterad. Lumenväxlingar detekterade med kraftiga brott i vågorna. Förhöjda nivåer av [tidscirkulerande partiklar], både från platsen och från subjekt 'E' och 'J'. CERES strömmar kontinuerlig data från området. Plockar upp kol-14 analys från livsduglig individ. Resultat: åtskilliga miljoner år gammal. Känner viss koppling mellan individen och subjekt 'J'. Närmre analys nödvändig. Bioscannern antyder viss diskrepans mellan områdets djurliv och systemets historiska databas kring flora och fauna. Oanad mutation tycks förekomma till hög grad. Mer analys nödvändig. Förhöjda stressvärden hos huvudoperatören indikerar att en vilopaus är nödvändig. Analys över närområdet tyder på förhöjda feromon- och adrenalinnivåer inom vissa individer. Situationen bedöms [säkerhetskritisk] inom farozonen.
[rebuilding file system]
[storing file]
[data lost]

 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Avsnitt 3 i Björnes magasin, Frukost på forskarbasen, är ute nu! Finns i gapet på den tvehövdade tentakelbjörnen.

[data collection] [string analysis] Kalibrerar risken för potentiellt livshotande kroppsskador från situationen: [2:1]. Detekterar upphöjda adrenalinnivåer i huvudoperatören. Vid inträdet till anläggningen sjönk nivåerna något. Livshotande fara tycks ha upphört. Kontakt inledd med tidssynkroniserade individer. Antal upptäckta individer på anläggningen: [73]. Lägesinställning: automatisk lögndetektion konstant aktiv. Nivåvärden hos huvudoperatören indikerar normala kroppsfunktioner, men huvudoperatören uppvisar simulerad nödlägessituation. Biologisk scanning erfordras kontinuerligt. Scannern upptäcker förhöjda nivåer dopamin i subjekt 'E' och 'J'. Tilltagande nederbörd i omgivningen. Oklar påverkan på direkta mätvärden. Subjekt 'E's omätbara scanningsresultat indikerar avsaknad mjukvaruuppdatering. Åtkomst till servern nekas. Uppdatering för närvarande ej möjlig. Databasåtkomst för närvarande ej tillgänglig. Temporal kommunikation för närvarande ej tillgänglig. Kopplar ner länk och återupptar temporalanalogt länge. Antal upptäckta individer på anläggningen: [72]. [end analysis] [data lost]

 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
[4] Den osynlige, till Det som glöms i snö, finns nu ute! Ha en trevlig lunch allihopa!

[Project files updating] [fat32 file system]
Skickar distress/kommunikationssignal. Förhöjd säkerhetsnivå i det direkta området tyder på [avsaknad data]. Kalibrerar om för inoplling till lokal mjukvara. Inkoppling misslyckas. Startar om externa system. Påbörjar intrångsförsök. Hanterar administrationsprotokoll. Påbörjar intrångsförsök_2. Åtkomst möjlig för externa protokoll och databaser. Analyserar data. Återstående tid [4 timmar]. Upptäckt förhöjda stressnivåer i lokalbefolkningen, hotbild oklar. Analyserar äldre rekreationssystem. Indikerar kulörta och numeriska värderingar i kombination med tillfälliga systeminställningar. Multipler tycks negativt värderade. Minimalt med enheter är optimalt. Utökat rekreationssystemet till att bli applicerbart för fler individer. Subjekt 'J' avlägsnar sig lokalt, men primär scanning visar att subjekt 'J' återfinns i närområdet. Analyserar och följer temporal spårning. Subjekt 'J' återfinns materiemässigt, men ej optiskt. Analyserar optisk brytteknik: [databas saknas]. Ett spänningsläge har uppstått, kodnamn [mexikanskt triangeldrama]. Avvaktar vidare data.
[Update complete]
[Out of storage]

IMG_20210318_104943_502.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Nu hettar det till i pantalonerna! Men det är också läge att ta det kallt! Men inte för kallt för då fryser en. [05] Den gode, den onde, den kalle finns ute nu!

[Outsource evaluation] [Optimizing disc writing]
Analys klar. Slutsats: [otillåten teknologi] närvarande, enda logiska förklaringen. Databasåtkomst nekad, kan inte verifiera data. Subjekt 'J' accepterar meta-tagg: [Tidsresenär]. Oklar certifieringsnivå, möjlig olicenserad temporal drift. Aktiverar protokoll Alfa 25-B. Förbereder extrahering av personlig data i enlighet med GDPR-direktivet. Subjekt 'J' uppvisar tveksamhet, förhöjer straffnivå som incitament. Fortsatt motstånd aktiverar §4.3 till Alfa 25-B: Nödvändigt våld accepterat för att möjliggöra anhållandet av subjekten. Utvärderar situationen. Operation [Omega snöboll]s framgångsgrad ligger på [5%] i nuvarande läge. Vid ett potentiellt samarbete förstärks framgångsgraden till [65%]. Rimlig prognos i vädrets kontext är att subjekt 'J' och subjekt 'E' avlider innan natten är över, på grund av frostrelaterade skador. Operation [Omega snöboll] är för närvarande äventyrad. Termisk signal siktad. Huvudoperatören följer uppsökningsprotokollet. Subjekt 'E' närmar sig kritisk fryspunkt. Subjekt 'J' syns inte till. Uppskattas inte klara situationen.
[Evaluation complete]
[Software malfunction]

IMG_20210325_104940_607.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Idag introduceras den verklige hjälten i eposet "Det som glöms i snö", den som hela berättelsen faktiskt handlar om. Så det så. [06] 2021: ett tidsäventyr finns ute nu!

[sys_admin verified] Avvikande djurliv detekterat. Mänskliga individer lokaliserade, potentiellt Subjekt 'J'. Huvudoperatören återanlände under nokturnal tidpunkt. Avaktiverar alarmfunktion. Subjekt 'E' uppfattas som [modfälld], Huvudoperatören aktiverar rättviseprotokollen. Analyserar data för potentiellt samarbete. Optimala väderförhållanden för fortsatt utredning vid utvärtes lokal. Huvudoperatören slår följe med lokalbefolkningen för vägvisning och assistans till utredningen. Icke naturligt förekommande objekt funnet. Inlagt i intern databas under tagg: [obelisk_36.9]. Initial scanning indikerar icke plausibel data. Objektet ter sig icke tidsenligt för nuvarande tidslinje/planet. Potentiellt extraterrestriell. [10] individer åtföljer Huvudoperatören och Subjekt 'E'. Analyserar terrängen österut, för vidare utforskning enligt plan. Spår efter avvikande livsform upptäckta. Närmare analys behövs. Felaktig analys gällande Subjekt 'E's utrustning: uppdaterar data gällande tidstypiska råvaror för matlagning, [handeldvapen]. Databas saknas. [Updating .mpeg file format] [Incoherent date] [Returning file to storage]


IMG_20210401_110421_475.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
[07] Du, robot har anlänt! Och idag har Micke målat avsnittsbilden :)

[kalibrerar frekvensomfång] [öppnar slutventil] Antik kommunikationsenhet mottar frekvensstyrt meddelande. Geografisk lokation: [sektor 2]. Analyserar mätvärden hos sensorer utsatta av den tidstypiska lokalbefolkningen. Anomali upptäckt, underhåll nödvändigt. Luftfuktighet: [bra]. Jordprover: [över medel]. Temperaturnivåer: [anomali]. Underhåll på temperatursensor pågår. Per begäran undersöks närområdet. Mänskliga individer upptäckta på avstånd, rimlig uppskattning är att de har lämnat gruppen för att fortsätta på egen hand. Att bryta upp gruppen är en icke-rekommenderad handling i nuvarande situation. De upptäckta individerna följer våra spår och förväntas återansluta till gruppen vid senare skede. Bearbetar potentiella scenarion för nuvarande insamlad data. Data otillräcklig. [0] möjliga scenarion funna. Fortsatt undersökning nödvändig. Antik kommunikationsenhet mottar återigen frekvensstyrt meddelande. Kraftig temporal störning upptäckt. Upptar inspelningsläge för samma frekvens. Oklar operation inom tidsrymd för enheten, temporal teknologi saknas. Anomali upptäckt i närområdet. Individ bestående av [2%] biomassa, [4%] polyester och [94%] okänd metall. Databas saknas. Rimlig slutsats: icke tidsenlig, eller extraterrestriell. Varelsen hotbild klassificeras som [icke existerande]. Temporal visuell brytning synlig. Analyserar fenomen. Inlagd i lokal databas som [Darko-spår].
[kalibrering avslutad]
[avslutar protokoll]

IMG_20210408_111012_549.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
[08] Det mörka hotet är live och redo, dyk in!

[Fragmenting database] [Reconnecting temporal link] Eftersläntande individer har upphört sitt rörelsemönster. Topografisk analys klar: huvudoperatören är nöjd med sin nuvarande lokation. Analys av sub-topografi indikerar urgammal grottformation. En gruppmedlem saknas. Räddningsaktion uppgraderas till prio [1]. Analyserar brottsplats, kod [gul]. Huvudoperatören vidtar stressreducerande samtal med gruppen. Seismologisk aktivitet i området. Ytterligare en gruppmedlem saknas. Subjekt 'E' undersöker aktiviteten på nära håll, trots avsaknaden av mätinstrument. Passage till grottsystemet funnen med oklara medel. Oscanningsbart objekt påträffat. Objektet tycks oförmöget att reflektera ljus. Korta impulser som påminner om elektricitet alstras från objektet. [0] levande varelser återfinns i området. Objektets hölje tycks stöta bort scanningsförsök. Kriminellt subjekt 'J' återfunnet. Aktiverar anhållningsprotokoll. Tidsanomali upptäckt: kungsödla, format mini. [Connection failure] [Data lost]

IMG_20210415_110754_999.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
När det knakar lite i fogarna är det en bra tanke att förstärka ramverket. [09] Närkontakt av sjätte graden är ute nu!

[Scanning infrastructure] [Enabling all systems] Subjekt 'J' tycks söka en flyktplan, men överger sina tilltänkta protokoll. Påbörjar utforskning av [oidentifierat vilande objekt]. Huvudoperatören vidhåller sekretessprotokoll och håller en position i bakgrunden. Återupptäckt mekanisk varelse inuti byggnaden. Varelsen utger inga tecken på att vara hotfull, men misstankar finns. DNA-analys antyder avlidna, saknade individer. Försiktighetsåtgärder rekommenderade. Plan för konflikt utvecklas, oklart resultat. Den mekaniska varelsen tycks ha protokoll för händelseutveckling. Situationen har eskalerat och är nu på faronivå [röd]. Gruppmentalitet vital. Huvudoperatören antar roll: [herde]. Analys av rummens arkitektur visar på potentiellt extraterrestriell konstruktion. Avviker från konventionella passager. Huvudoperatören leder uppföljningen. Återigen uppvisar varelsen förhöjd förmåga att förutse händelseutveckling. Subjekt 'J' säkrar situationen. Fortsätter utredning och undersökning. [Infrastructure model complete] [Shutting down auxiliary systems]

IMG_20210422_103257_296.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Saker börjar onekligen dra ihop sig här, men än finns det många frågetecken i tidsrymden! [11] Utomjordingar vs kvantdator är ute nu!

[INCOMPREHENSIBLE DATA] [AEOPPP3,OSV#SWAG] Mekanisk felkonstruktion, oförklarlig anledning. Aktiverar portalprotokoll. BSZAX_23 AVLIDNA MÄNNISKOR. Förhöjd acceptans gentemot plausibla, negativa scenarier. RALF SKA. RALF SKA. RALF SKA. Livsformer upptäckta. Standardiserade, icke-avvikande oryctolagus cuniculus, [3] styck till antalet. DNA-sca.... Aktiverar extern display. $entry_data confirmed. UNKNOWN ERROR. Kod mottagen. Aktiverar audiell signal. Analyserar biologisk massa. XXXXXXXX. Misstänkt fara. Inkräktare upptäckta. Inga säkerhetsåtgärder tillgängliga. Värdar ej tillgängliga. Improviserar säkerhetsåtgärder. Avaktiverar ZCYMOKK_36. INTEGER_VALUE_NUL. Subjekt 'J' handskas vårdslöst med våra känsliga forskningsobjekt. Terminering ej möjlig. Avvaktar åtgärder. Mekanisk utrustning tillgänglig av slumpmässig händelse. |B3;P kontrollerar nivåer i kryokammare. Ventiler öppnas. Åtgärdsprogram aktiverade. Avvaktar order från.... Kodnamn [Beraata Nikktu]. Påbörjar installationen av nytt språkpaket.
[Format C:] [Sequencing self-destruct]


rubbit.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Avsnittet hade nog behövt lite mer kaffe, men [12] Kraften vaknar är ute nu!

[Executing malfunction protocols] [Planning algorithms] Värd uppvaknad. Värderar situationen. Irrelevant spelsnack ignorerat. SYS_FAILURE BOOT MODE ENABLED. Kopplar upp på extern display. Scannar värd. Xenologisk livsform, databas saknas. Analyserar situation, meta-tagg [Han]. Oklar agitator. Subjekt 'C-H' avfyrar projektilvapen mot värd. Skadetillstånd kritiskt. OVERRIDING CONTROLS. Aktiverar multipla kryotuber. KLAATU GORT BUAN. Enskilda värdar uppskattas ej vara tillräckligt starka för motkonfrontation, analyserar möjliga alternativ. Subjekt 'E' agerar irrationellt, omöjliggör scenarioanalys för meta-tagg [SL]. Subjekt 'E' avviker från användandet av dödligt våld. Osäker reaktion från värdar. BXZZ_HOMM3. Kommunikationsmodell ej färdig. Analyserar situation: oklar spänning utan direkt konfrontation. Analyserar Subjekt 'E's motiv. Oklart. Byter strategi. Uppsöker värd [BN-HR]. Aktiverar kryotuber.
[Temporal algorithms complete] [Malfunction override complete]


IMG_20210513_111407_526.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Zippity zoom, kampanjavslutningen är över oss! Tack för att ni valt att dela denna märkligt underbara resa med oss! [13] Det slutliga målet är ute nu!
(Vänligen observera vår supersnajdiga, marvel-aktiva post-credit scen. Dvs, stäng inte av spelaren när outrolåten går!)

[Entering sector] [Language package updated] ¢} ¦¦¬§¶°3÷£A"&O0@ Flertalet parter förespråkar vapenvila. Detekterar spänd stämning överlag. Artighetsfraser inledda. {~99%¥;FÇ Rörelsemönster ej detekterat i mänsklig databas. Rörelsemönster ej detekterat i xenologisk databas. Avvikande gruppmedlem ej lokaliserad. Atmosfäriska tachyonpartiklar upptäckta, når kritisk massa inom snar framtid. ^^^('_')b3*\| Åtgärder bör tas omgående för att undvika temporal distress. Subjekt 'C-H'/huvudoperatören ackompanjerar xenologiska livsformer för att finna en lösning. Saknad individ ej längre saknad, och tydligen ej längre omtyckt. Hotfull situation, nivå [3]. Tumult. Osäker utgång. Potentiell scenarioorsak funnen. Aktiverar situationslösningsprotokoll för samtliga. Audiell utgång av resolution tillgänglig. [Deactivating external systems] [Shutting down]


IMG_20210520_103541_859.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Skrômt: Kvalet är igång! Första avsnittet är ute nu och finns precis överallt!

Det var en lång tågresa planerad. Inte ens på den bästa av dagar hade det varit något att se fram emot. Men Johanna hade förberett. Packat väskan. Kollat in kartan. Hon skulle antagligen fortsätta planera under hela resan. Conny planerade att sova hela vägen. För Franks del skulle det troligtvis vara idel introspektion. Det, och att trycka undan smärtsamma minnen. De tre steg på tåget. Det var en lång tågresa planerad.

IMG_20210617_104859_958.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Tåget har anlänt! Våra karaktärer drar ett djupt andetag inför vad som väntar dem i Blotberget. Men först, pizza. Skrômt: Kvalet - avsnitt 2 är ute nu! Finns i en poddspelare nära dig.

Tåget glider sakta in på perrongen och stannar till. De andra passagerarna stressar för att komma av. Conny var förvånansvärt lugn, trots att det tydligt märktes hur störd han blev av de andra passagerarna. En ensam kråka sitter på stationstaket och kraxar. Ett dystert välkomnande, till ett dystert samhälle. Frank stirrar ut genom fönstret. Musklerna vill inte röra sig. En hand på hans arm. Johannas lugnande röst som hörs säga "kom nu, vi är framme".

IMG_20210624_102057_734.jpg
 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Skrômt: Kvalet - avsnitt 3 ligger ute bortom slöjan. Pejla in din mottagare och lyssna direkt!

De var försenade, det visste de. Men det var mer av ett irritationsmoment än ett faktiskt problem. Efter ett välbehövt mål mat visade det sig ändå att även klienten var försenad. Den enda som verkade ta situationen med någorlunda ro var Johanna, trots hennes bristande självförtroende inför uppdraget. Frank försökte verkligen hålla uppe både fokus och humör och riktade all sin uppmärksamhet mot Arne och uppdraget. Men med fokus på annat håll, vad kan då hända med Connys okontrollerade irritation?

 

Anthrox

Spelar bara seriösa rollspel.
Joined
8 Jun 2017
Messages
405
Denna veckan testade vi hur långt en kan köra med en spelledare som bara har batteridrift i laptopen. Inte att rekommendera.

Stunden var kommen. Men redan på vägen dit hade de känt att något inte stod rätt till. Men när de väl steg in i rummet var de helt säkra. Något är åt helvete fel med det här uppdraget. Det är inget som direkt berör Frank. Vanan trogen vet han att han inte kan lita på sina sinnen när det kommer till demoner. Även Conny, i sedvanlig ordning, lägger inte någon större vikt vid vad som sker. Kanske bryr han sig inte över huvud taget. Johanna däremot. Skakad av tidigare minnen, kommer hon klara av scenen som utspelar sig?

 
Top