PK, Brexit, Media, Politik, Samhälle, Rant

Status
Not open for further replies.

Ond bråd död

Swashbuckler
Joined
22 May 2000
Messages
3,014
Location
Härnösand
Skulle svara Brexittråden men jag råkade komma rätt långt från ämnet och det blev en sorts sammanfattning av mina tankar kring samtiden, så jag postar i en egen tråd istället:Äntligen har ett land visat lite bollar och lämnat det socialistiska elitprojektet. Svensk media lever förstås upp till alla förväntningar och mer där till med vinklande och hat. De väljer att fokusera på vad det kan vara för fel på folket som inte röstar rätt. Första teorin är förstås att britterna är rasister eftersom Ukip, som är hatad av svensk media, varit drivande i frågan. Bra läge att dra alla över en kam då, särskilt när man får tillfälle att ropa "rasist".
Någon tänker lite längre. Kanske Britter är dumma i huvudet. Kanske de nu googlar efter "vad är EU" och ångrar sig. Så måste det vara förstås, de flesta var ju arbetarklass och såna har ju media ett genuint förakt för. Låt oss göra en nyhet av icke-nyheten att många vill ha en ny omröstning!
Sen kommer några med förklaringen att det hela bara var en barnslig protest. Britterna är egentligen missnöjda med sina egna liv och förstås lite smårasistiska som tror att ett inflöde av billig arbetskraft skulle påverka deras jobbmöjligheter och löner. Men det är bara en protest och inget som de egentligen tycker. En kombination av förklaringen att de är rasister och dumma i huvudet alltså.

Som läsare hade man kanske önskat att media istället för att driva politik erbjöd information om vad britterna egentligen var missnöjda med. Vilka brister är det som EU har som gör att någon skulle vilja lämna? Men så arbetar inte svenska journalister. Den nära fullkomliga makt de besitter vilar på kontroll över ordet och debatten, samt deras sammanhållning. Så länge de håller ihop så har de mer makt än partierna. De har alltid haft möjligheten att påverka genom drevande, och vinklingar, men när de fick den politiska korrektheten som vapen gick allt överstyr.
Den politiska korrekthetens intåg har skett i stort sett alla västerländska länder, men orsaken är inte helt klar. Frankfurtskolan spelar förstås en stor roll, men är i sig bara en del av den relativisering som skedde under 1900-talet inom i stort sett alla områden.
Tron på marxismen började bli allt mera ansträngd och som goda troende ville marxisterna inte ge upp utan försöka omformulera sin ideologi. Dels hade kommunismens misslyckande börjat visa sig allt mer fruktansvärd och dels firade kapitalismen allt större framgångar, med följd att den konflikt mellan klasser som ideologin vilade på var på väg att försvinna. Socialismen är, till skillnad från liberalismen och konservatismen, en ideologi om kamp som behöver en fiende, någon att krossa. Det kan kallas för hatideologi om man så vill. Därför fanns ett behov av att omformulera sig och hitta nya närliggande konflikter och att hitta nya kategorier av människor att attackera eller försvara.
Den politiska korrektheten drevs på av dessa nya-vänster-aktivister som nu slutade tala om klasskamp och istället talade om utsatta grupper och de rikas ansvar. Men någonstans började det gå fel. Begrepp som t.ex. rasism började breddas för att inkludera allt mer, då det var ett utmärkt angrepp då i stort sett alla såg rasism som något väldigt otrevligt. När konflikten mellan borgare och vänster nu var undanröjd lades allt fler detaljer till i den politiska korrektheten. Saker som alla kunde hålla med om. Vänstern hade ju omvärderat demokratin, miljöproblemen var i ropet, feminismen vann fler anhängare och så vidare. Problemet var att det inte fanns någon som sa emot, den nya vänsterns åsikter delades av liberalerna och den politiska korrektheten kunde bli vår dominerande ideologi. En ideologi så lömsk att de flesta inte ens var medvetna om att de tillhörde den.

Den politiska korrektheten började ju bra och var rimlig, annars hade den ju inte varit korrekt så att säga. Men den hade också en baksida. Dess skuldbeläggande och det faktum att den gärna ville dela upp människor i goda eller onda, vi och dom, nu när den var oemotsagd. Här kommer media in i bilden på allvar. Deras position som förmedlare av information var perfekt för att ta makt med hjälp av denna nya ideologi. Och eftersom både höger och vänster var överens om dess förträfflighet så blev det sällan konflikter mellan olika medieaktörer. Bara i de fall där det fanns en intressekonflikt som t.ex. i fallet feminism kunde det bli en diskussion.

Paradoxalt nog så började problemen på riktigt allvar först i och med att internet dök upp. Nu var plötsligt informationsmonopolet brutet och dessutom kunde man vara anonym, vilket öppnade för kritik mot den dominerande ideologin som man inte kunde angripa annars utan att bli en paria. Den makt som media besatt var av den typ man måste bruka för att behålla. Media reagerade därför instinktivt och slöt sig samman och blev än mer hetsande mot dissidenter. Den politiska korrektheten hade förstås även innan varit förtryckande, men nu blev det rent fanatiskt.

I ljuset av detta kan man förstå varför svensk media reagerar så i panik över Brexit. Det är som om de personligen blivit angripna, så kränkta är de. De har aldrig tidigare mött riktigt motstånd och dessutom förlorat. De reagerar därför som ett barn. De inser att loppet snart är kört och blir allt mer desperata i sina "analyser". De är dock de flesta fast i lögnens garn och kan inte byta fot utan att förlora allt.
Samhället, inte bara det svenska, har fått en ny front efter år av samförstånd. Borgare och socialister har käblatt om detaljer om skatten ska vara 50% eller 51% eller om en extra pappamånad behövs eller inte. Ett spel för gallerierna, av de som redan nått dit de ville komma. Sossarna har för länge sedan nått sina mål och då de ändrat uppfattning om marknadsekonomins välsignelser så har inte borgarna något just att invända emot. Borgarna som dessutom i sin tur anammat mycket av sossarnas sociala idéer. Det faktum att borgarna i och med DÖ dessutom låter sossarna vara i regering hellre än att kräva inflytande själva är ett synnerligen vidrigt exempel på detta.

Men istället har nu en konflikt mellan eliten - media och politiker främst - och folket smygit fram om denna politiska korrekthet med invandringen i fokus. Nationalismen har till sist vaknat så sakteliga efter att ha legat bortglömd i en evighet. Konservatismen kanske också vaknat till lite.
Men svensken har glömt bort hur man är nationalistisk. Nationalismen har varit synonym för rasism så länge och eliten har högljutt hävdat att det inte ens finns någon svensk kultur att svensken är ytterst osäker på vart han ska hä sig. Men någon form av nationalism måste ett land ha, så att man inte blir helt självutplånande och gränslös. Jag hade aldrig gissat att det skulle bli nationalismen som skulle stå på ena sidan i politikens ny uppdelning för 10 år sedan. Snarare hade jag väl gissat på att liberalismen skulle säga stopp till sist. Det var inte ens nära.

Denna extrema polarisering får media att genast placera brexit i fiende facket. Ett nederlag för "de goda". Samtidigt blir Brexit också en seger för "folket" bara genom att medias reaktion, precis som de själva dragit upp gränsen till riksdagspartierna utom SD och sammanfört dem som "sjuklövern". Tillsammans drar man så upp det nya slagfältet av vänner och fiender med en del rätt bisarra resultat. Feminismen - som ju blivit moraliskt bankrutt av att hetsa mot mansplaining och patrialkal snöplogning samtidigt som de blundat för islam - och islamister hamnar på samma sida, den vänster som tidigare protesterade med våld mot globalisering protesterar nu mot Brexit och försvarar EU. På andra sidan sker provokativa pridetåg i invandrarområden för att lyfta fram HBTQ-rörelsens hyckleri, trots att en del homo-kritiska också sällat sig till samma sida. Sverige har aldrig upplevt en galnare tid.

De bisarra konstellationerna beror på att den politiska korrektheten hela tiden varit en hemlig, omedveten ideologi, medan "populismen" är en yrvaken nationalism som inte riktigt vet var den står. Nationalism är dock trots allt en en gång i tiden genom tänkt ideologi, medan politisk korrekthet antagligen är en tillfällig gäst som kanske snart splittras upp i höger och vänster. Troligare är nog att den till sist bara faller sönder helt när den exponeras och att höger och vänster bara behåller mindre delar av ideologin. Det är en ideologi som är ytterst inkonsekvent, med inbyggda motsägelser och grupperingar som inte borde fungera tillsammans egentligen.

Gällande nationalismen så bör sägas att jag talar om den i dess mest diffusa och grundläggande form och inte den stolta flaggviftande varianten, även om den sortens nationalister också finns. Det är den sökande människans nationalism. Det är snarare människor som vänder sig till nationalismen och frågar: "Vem har rätt till ett land." "Hur kan en nation hålla samman och behålla tillit mellan människor?" "vilken rätt har jag till min kultur och vad är denna kultur?" "Vilka krav kan man ställas på vår nation?" Det är alltså de ytterst grundläggande frågorna som blivit aktuella med invandringen.

Det är intressant att se hur det här slutar, jag är övertygad om att politiska korrektheten kommer förlora, men jag är inte säker hur. På ett plan finns ett behov av erkännande, men eftersom det är eliten som har den största kontrollen över informationen så är det inte säkert att det tar den vägen. De kan försöka att undvika ansvar (det faktum att Löfven med fler är så förtjust i det ordet får mig att tro att de kommer undvika att ta ansvar in i det sista) och bara tala om situationen som en katastrof. Den politiska korrektheten kommer kallas för en socialpsykologisk epedemi och att det var något man inte kunde råda över, som en naturkatastrof. Ingen är skyldig. Det fina med denna utväg är att eliten då är offer, vilket ju är en av de heliga kasterna inom den politiska korrektheten. Precis som man blir en vettvilling om man inte haft nog med fritidsgårdar när man växte upp och därför ska få hjälp så behöver eliten också hjälp. De är inte ansvariga för sina handlingar, stackarna.

En annan intressant utväg om de lyckas någorlunda behålla makten över debatten är tystnaden. Helt utan diskussion byter de riktning. En uttalade eller outtalad överenskommelse med media om att inte kritisera så skrider de till verket. Detta har egentligen redan skett när man i början av året (eller om det var tidigare) plötsligt gick från "mitt Europa bygger inte murar" och "det finns inget tak" till att strama åt invandringspolitiken en del. Särskilt intressant var hanteringen av möjligheten till ålderstester. Från att varit en omöjlighet så bytte media plötsligt fot som en följsam dansare efter att regeringen gått ut med förändringar och talade om hur man nu kunde använda en ny metod för att testa ålder.

Det är förstås möjligt att det blir någon scape goat istället. Att media, som ju har den viktiga makten här, angriper sina gamla politikerkompisar och drevar mot dem för att rädda sig själva. Det borde inte vara sannolikt då det kan slå tillbaka och att medias trovärdighet är alldeles för låg sedan deras mörkanden och vinklanden blivit synligt. Men med tanke på hur DN försökte flytta fokus från sitt mörkande av sexövergreppen i Stockholm med att berätta om att Putin har en trollarmé som sprider lögner på nätet, så är de tydligen inte alltid rationella.

Troligen kan inte detta lyckas utan att kritikerna hinner bli allt för många och arga för att man ska kunna smyga undan. Media har ju redan problem med lönsamheten och om detta skulle innebära indragna bidrag utöver förlorade kunder så är det nog slut med dem. Statsmedia är i en än svettigare position om/när det vänder. Att de sprider propaganda för skatte- och licens-pengar kommer inte ses med blida ögon. De kommer nog bli försvinnande små även om de kanske inte läggs ned helt.
Partierna kommer nog gallras rejält. De har sedan länge tappat sin förankring till väljarna. De skriver upp sina kompisar på partilistorna i den ordning de önskar, med en rent hånfullt symbolisk möjlighet för väljarna att påverka. Politikernas lojalitet är till partiet och inte till väljarna eftersom deras goda inkomster och lönsamma vänskapskorruption beror på att partiet väljer dem, medan väljarna bara röstar på parti. Detta har ju blivit väldigt tydligt vid budgetomröstningar efter DÖ och MPs episka svek. Glappet mellan folket och makten är en av de stora orsakerna till "populismens" framväxt lite överallt.

Jag tror KD, FP och MP kommer att försvinna, kanske redan i nästa val. MP för sina rent komiska svek, allmänna inkompetens och islamism, och KD och FP på grund av sin fullständiga irrelevans och att stödröstande blir meningslöst med ett stort SD. KD kunde kanske räddat sig kvar tidigare om de kopierat SD mer, men de fegade ur och nu är det försent. Kvar i partiet är bara väljare som tror på den humanistiska stormakten, övriga har redan lämnat. C verkar på något obegripligt vis lyckas vinna väljare, kanske för att de står som ett invandrarvänligt alternativ för borgare medan KD och FP helt saknar profil och relevans. V har vunnit på att slippa ansvar och vinner nog rösterna som MP tappar, och det behövs nog alltid ett vänsteralternativ politiken. M och S överlever på storlek. Hur M kan förlåtas för DÖ är mig fullständigt främmande, men för vissa är kanske lägre skatter viktigare än allt annat. S är som de flesta partier helt urvattnat på kompetens och vilja, men det märks mer på ett regeringsparti än låtsasoppositionen. Jag är övertygad om att denna urvattning beror på den förlorade kontakten med väljarna och på att man redan uppnått det man ville. Viljan är borta men lusten efter pengar är kvar, med följd att politikerna består av ja-sägare och karriärister. Kompetens ses som ett hot av dessa. Demokratin måste repareras och jag tror att i längden måste de gamla partierna bytas ut.

Men låt oss då till sist tala om invandrarna. Jag ska uttrycka mig snällt för att inte trigga någon av forumet många SJW. Mångkulturen har inte riktigt levt upp till förväntningarna. Den extrema lönsamheten som media och politiker pratade om visade sig vara... inte helt sann. Det borde ju säga sig själv att importera arbetslöshet inte kan vara lönsamt någonsin. Men visst, några trodde väl att de skulle hitta jobb trots teknikutvecklingen och utbildningskraven. Nu är nog de flesta med på att det inte blev så. Dessutom har vi den minst effektiva asylmottagningen i historien. Med "barn" som får special boenden för en förmögenhet m.m. Låt oss bara säga att ekonomiskt är det en stor förlust och att argument om att göra om landet till ett låglöneland är fullständigt hjärndöda. Vi blir fattigare.

Som en chock för de flesta kom också den våg av sexövergrepp som invandringen fört med sig. Att de går så metodiskt och hänsynslöst tillväga var inte väntat. Jag tror att det var i samband med detta som en del människor började fundera över vad svensk kultur är. Helt klart kändes inte det här som klassiskt svenskkultur, och det var nog ett uppvaknande för fler än mig. Man påmindes även om att feminister kallat svensk kultur för våldtäktskultur. Feminismens dikeskörningar gjorde sig åter påmind, och deras tystnad om sexövergreppen var väntad.

Det här är ett bra tillfälle att säga "Dock måste man komma ihåg att det inte är alla invandrare...". Så att alla är på det klara med den självklarheten. Men det tänker jag inte säga. Inte för att det inte är sant (oops), utan för att det är så politisk korrekthet fungerar. Man internaliserar dessa normer om hur man ska prata så det blir rent tvångsmässigt. Om jag talar om t.ex. invandrares brott så måste jag lägga till en liten klausul om att detta inte är en generell regel att invandrare gör så. Det behöver jag inte göra om jag talar om säg, en amerikan. Då är det nästan påbjudet att säga något om hur korkade eller vapenkåta de är om det är ämnet.

Detta är en ny aspekt av politisk korrekthet som närmast mind virus och inte ideologi. Om den har sådan kontroll på hur vi pratar, hur påverkar det hur vi tänker då? För språket är ju en nödvändighet för tankar mer eller mindre. En annan sida är varför har politisk korrekthet denna funktion, vad gör den nödvändig? Jag tror att den beror på vår oro över att uppfattas som rasister att vi därför tvingas lägga till den lilla klausulen. Men varför känner vi så? Jag tror att det beror på två saker, dels att vi känner samhällets tvång mot vad vi får säga, men också vår medvetenhet om (oavsett om det stämmer eller ej) att invandrare i det här fallet är mer benägna till handlingen än andra, vilket får oss att snabbt bryta in och stoppa oss själva med bisatsen. Det är en skrämmande tanke, att vi skulle vara hjärntvättade och att vi själva hela tiden upprätthåller de här föreställningarna. Detta är alltså en ideologi som skapat ett övervakningssamhälle där medborgarna övervakar sig själva! Där ytterst viktig att försöka bryta dessa mönster.

Men åter till invandrarna. De innebär kostnader och tydligen också sexuella övergrepp i sån skala att badhus måste stängas eller övervakas. Även de flesta andra brott är invandrare överrepresenterade inom, men det vet jag inte om alla accepterat än. Vi har fått no-go-zoner och ett ökat våld och minskad trygghet. Därtill sker en väldig belastning på samhällets institutioner av mängden människor som till kommit. Det drabbar sjukvård, arbetsförmedling m.m. Många upplever också ett missnöje med att den skatt man betalar in går till främmande människor som man inte delar kultur eller värderingar med, och som dessutom inte själva bidragit till pension m.m. Dessutom så ser man hur dessa främlingar kostas på och ges förtur medan man själv kanske är arbetslös och har en gammal mamma som bor på ett snålt ålderdomshem. Kanske man t o m funderar över om det verkligen är rättvist med alla dessa "barn" och kostar enorma summor. Man funderar också på hur mycket av de skattepengar man betalat in som går ner i fickan på personer som Bert Karlsson. Kanske oro över islamismen som ökar i landet.

Vi har ständigt hört från eliten hur viktigt det är att bekämpa rasism i samhället och hur mycket pengar som satsas på anti-rasistprojekt. Nu är alltså eliten på god väg att skapa denna rasism i sin renaste mest hatiska form. Inte den strukturella rasism som vill ha folk anställda som kan svenska eller inte känner sig helt bekväm när hon möter invandrare, utan den sort som bygger på hat.

Tänk er ett Sverige i framtiden som har blivit fattigare. Lägre löner. Statsskuld för att betala invandringen. Nya inkompatibla kulturer och värderingar som gjort den gamla tilliten som bortblåst. Ökad kriminalitet och organiserad brottslighet. Inte särskilt annorlunda från nu, men när människor hunnit sätta sig in i och tänkt över situationen. Människor som också minns en gyllene ålder innan invandringen då allt var bättre. Mitt ibland dessa svenskar bor invandrarna, de som orsakat allt detta. Som dessutom fick och kanske får fördelar framför den egna befolkning. Må vara att de inte var de som fattade de vansinniga besluten, men likväl är de i människors ögon Orsaken till försämringen. Varje kontakt med invandrare oavsett karaktär, blir en påminnelse om vad man förlorat och varför. Jag kan inte tänka mig ett bättre upplägg för ett inbördeskrig. Detta är vad eliten verkar vilja uppnå. Det är den mörkaste sidan av det fullständiga dårskap som den politiska korrektheten innebär.

Jag tror egentligen inte att det blir ett svenskt Rwanda. Svenskarna har nog inte rätt kynne för att mörda sina grannar. Men att det kommer bli konflikter och våldsdåd ser jag som ofrånkomligt. Det blir ett samhälle med stora slitningar. Å andra sidan kanske man skulle sagt samma sak om Hutu.

[Rant]

Det känns bara så otroligt onödigt och idiotiskt att man vill gråta. Den värsta tiden är nu när det äntligen börjar ske en vändning,men där rena idiotier ändå får fortgå utan at någon tar ansvar. Det förstås redan försent så det kanske kvittar egentligen.De ensamkommande barnen och kostnaden kring det spektaklet är förstås det mest uppenbart sinnessjuka, Eller kryssaren som ska användas som flyktingboende i Härnösand. Det är så vansinnigt att det inte hade fungerat i en lökig sci fi serie. Man skulle stänga av avsnittet och muttra att "Det där är för overkligt, så där dum kan man inte vara". Men det som skruvar upp allt till hysterisk nivå för mig är hur media och politiker låtsas som ingenting eller gör saker som får en att undra om de bara trollar. De lallar på som om inget hänt och som om charaden inte är genomskådad sen länge. Statsministern som är pinsammare än Juholt och en uppenbar puppet talar om "ansvar". Ormen Lill-frippe som kritiserar regeringens politik som om han inte själv satt i regeringen (det är antagligen rekordet). Borgarna låtsas som att de är i opposition trots att alla vet att det är de som håller regeringen under armarna. Situationen beskrivs som en "utmaning". Det var en så bra idé att ta från biståndet för att betala invandringen att man nu också mutar sig till en plats i säkerhetsrådet med biståndspengar. "En stor seger" kallar media och politiker skandalen! Man blir yr när man börjar tänka på allt det här. Polisen bemöter stenkastare och bileldare med att bjuda på kaffe. GAAAAH! De vill inte provocera... Men visst, en del saker är så galna att de blir roliga på det där skratta och gråta samtidigt sättet. Som Arnstad i Danmark(The office cringe-roligt förvisso) eller ensamkommande på bild i barnsituationer.

[/rant]

Känns bättre nu. Ska posta lite bilder på ensamkommande barn också så det blir lite lättsammare.
 

Jocke

Bäst i rollspel
Joined
19 May 2000
Messages
3,124
Location
Sthlm
anth;n186848 said:
TL,DR.


Kan du skriva en abstract?
Jag läste. Det står bara det vanliga. Medierna är korrupta, politikerna dåliga, invandringen för med sig undergången och allt det där som den sidan alltid säger.
 

Ond bråd död

Swashbuckler
Joined
22 May 2000
Messages
3,014
Location
Härnösand
anth;n186848 said:
TL,DR.


Kan du skriva en abstract?

Jag kan försöka skriva en TLDR.
Det är mest en massa svammel. Mer för att skriva av mig tror jag.

Politisk korrekthet är en fram tills nu omedveten ideologi med många motsägelser. Den är också ett mind virus som tvingar oss att säga och därmed tänka rätt saker. Den är en hjärntvätt och övervakning vi sköter själva. Det har skett en polarisering media och politiker mot folket (typ) med en ny politisk skala där nationalismen vaknat och ställs mot politiska korrektheten. Medias mörkande nämns, Spekulation om hur eliten kommer hantera situationen nu när det börjar avslöjas. Framställa sig som offer för något ingen kunde förutse, under tystnad rädda situationen utan att tala om sitt ansvar, eller media försöker anklaga politikerna. Möjligheten att kritiken växer tillräckligt för att drabba dem nämns. De politiska partiernas framtid tas upp. MP försvinner för de är värdelösa hycklare, KD och FP för att de är överflödiga,M och S klarar sig på storlek, V för att de slipper ansvar typ, C lyckas profilera sig som pro-invandring. Kritik riktas mot partierna för bristande koppling till väljarna, för att de saknar vilja och är för lika. Invandringen har skadat landet ekonomiskt och skadat den sociala tilliten. Sexövergreppen nämns som ett tillfälle då människor blev mer medvetna om den svenska kulturen. Även no-go zoner och kriminalitet nämns. Feminismen framställs som hycklare. Elitens hantering av invandringen ses som något som ökar motsättningarna i samhället och de anklagas för att orsaka konflikter och kanske folkmord till följd av människors medvetenhet om vad de förlorat samtidigt som de bor tillsammans med de som delvis orsakat förlusten. Texten slutar med en rant om situationens absurditet och särskilt ensamkommande "barn" nämns som galet. Men barnbilderna är lite roliga ibland också. "Det gamla vanliga" är nog en korrekt beskrivning.
 

Ond bråd död

Swashbuckler
Joined
22 May 2000
Messages
3,014
Location
Härnösand
Jocke;n186853 said:
Jag läste. Det står bara det vanliga. Medierna är korrupta, politikerna dåliga, invandringen för med sig undergången och allt det där som den sidan alltid säger.

Ja, det är väl så. "Den sidan" har väl fel om allt förstås?
 

Ond bråd död

Swashbuckler
Joined
22 May 2000
Messages
3,014
Location
Härnösand
Åtminstone för mig är världen fullständigt galen. Att skriva var ett försök att ska lite klarhet för mig tror jag. Ni kanske ser världen annorlunda och har inte det behovet. Jag vet inte hur er verklighet ser ut. Den är nog väldigt annorlunda.
 

krank

Wokevänster-ödleman från Epsilon Eridani
Joined
28 Dec 2002
Messages
29,956
Location
Nynäshamn
Oh yay, en nationalistisk rant! =(För är det förstås skitkul att du betecknar EU som ett "socialistiskt projekt"... Du har alltså missat att skitmånga socialister är EU-motståndare? Att EU är en handelsunion som huvudsakligen ägnar sig åt att fixa frihandel och samordna handelsavtal? Finns det något EU är så är det väl ett kapitalistiskt projekt.

Ond bråd död;n186839 said:
Frankfurtskolan spelar förstås en stor roll
Det florerar många högerextrema konspirationsteorier kring "frankfurtskolan" (som ofta nämns i samband med det andra hatobjektet, "kulturmarxismen". Kan du tydliggöra vilken av konspirationsteorierna det är du syftar till här?


Ond bråd död;n186839 said:
Socialismen är, till skillnad från liberalismen och konservatismen, en ideologi om kamp som behöver en fiende, någon att krossa.
Nope, det här är helt enkelt felaktigt. Stollerier, i vanlig ordning. Socialismen är kampen för ett demokratiskt, rättvist och jämlikt samhälle - ett utan klassklyftor. Det krävs inte alls någon "fiende". Klassamhället är en fiende, men det gäller ju bara så länge klassamhället är en faktor.

Lite som att liberalismen har fiender i form av socialism och fascism. Att ideologin har fiender betyder inte att ideologin "behöver" en fiende.

Ond bråd död;n186839 said:
Den politiska korrektheten drevs på av dessa nya-vänster-aktivister som nu slutade tala om klasskamp och istället talade om utsatta grupper och de rikas ansvar. Men någonstans började det gå fel. Begrepp som t.ex. rasism började breddas för att inkludera allt mer, då det var ett utmärkt angrepp då i stort sett alla såg rasism som något väldigt otrevligt.
Snarare att begreppet rasism hela tiden till exempel inkluderade förakt mot andra kulturer, och att den som hävdar att det någonsin bara handlat om gener och ärftlighet snackar skit.

Ond bråd död;n186839 said:
När konflikten mellan borgare och vänster nu var undanröjd
HAHAHAHAHAHAHA....

...

Va? Du skojjade inte?


Ond bråd död;n186839 said:
Den politiska korrektheten började ju bra och var rimlig, annars hade den ju inte varit korrekt så att säga. Men den hade också en baksida. Dess skuldbeläggande och det faktum att den gärna ville dela upp människor i goda eller onda, vi och dom, nu när den var oemotsagd. Här kommer media in i bilden på allvar. Deras position som förmedlare av information var perfekt för att ta makt med hjälp av denna nya ideologi. Och eftersom både höger och vänster var överens om dess förträfflighet så blev det sällan konflikter mellan olika medieaktörer. Bara i de fall där det fanns en intressekonflikt som t.ex. i fallet feminism kunde det bli en diskussion.
Alltså, den här paranoida konspirationsteorin kring "politisk korrekthet" börjar låta rätt obehaglig...

Jag vet att folk tror på konspirationsteorier pga att de har behov av att inrätta allt i system och göra världen begriplig, men jag förstår inte ens hur den du presenterar här skapar begriplighet...

Ond bråd död;n186839 said:
Paradoxalt nog så började problemen på riktigt allvar först i och med att internet dök upp. Nu var plötsligt informationsmonopolet brutet och dessutom kunde man vara anonym, vilket öppnade för kritik mot den dominerande ideologin som man inte kunde angripa annars utan att bli en paria. Den makt som media besatt var av den typ man måste bruka för att behålla. Media reagerade därför instinktivt och slöt sig samman och blev än mer hetsande mot dissidenter. Den politiska korrektheten hade förstås även innan varit förtryckande, men nu blev det rent fanatiskt.
Så du lever alltså i en fantasivärld där "politisk korrekthet" är det som dominerar på internet? Det, öh, tror jag ganska många inte riktigt håller med om.

Ond bråd död;n186839 said:
Men istället har nu en konflikt mellan eliten - media och politiker främst - och folket smygit fram om denna politiska korrekthet med invandringen i fokus. Nationalismen har till sist vaknat så sakteliga efter att ha legat bortglömd i en evighet. Konservatismen kanske också vaknat till lite.
Ah, denna gamla fina populistklassiker, "eliten" mot "folket", där var och en som har en avvikande åsikt automatiskt anses vara en del av "eliten" eftersom det som definierar "eliten" är att den inte håller med "folket". Det är så man gör för att till exempel slippa förklara hur lågavlönade och arbetslösa är en del av "eliten"; har man inte nationalistiska åsikter, tror man på forskning och experter, då är man "eliten" och kan avfärdas som sådan. Samma sak med folk som bor i de påstådda "no go-zonerna" och som inte håller med om rasisternas svartmålning av deras hem. De är också "eliten". Eller "köpta av eliten", eller "lurade av eliten". Eller så är de bara "lögnaktiga araber"...

Ond bråd död;n186839 said:
Men någon form av nationalism måste ett land ha, så att man inte blir helt självutplånande och gränslös.
Nej, det måste inte ett land. Nationalismen är tankecancer, inget annat. Nationalism är en irrationell tro på "nationer", som bland annat får tokstollar från rasistpartier att påstå att man inte kan vara svensk och jude samtidigt.

Ond bråd död;n186839 said:
Feminismen - som ju blivit moraliskt bankrutt av att hetsa mot mansplaining och patrialkal snöplogning samtidigt som de blundat för islam - och islamister hamnar på samma sida, den vänster som tidigare protesterade med våld mot globalisering protesterar nu mot Brexit och försvarar EU.
Jag noterar - inte helt utan skadeglädje - att du här "råkar" skriva islam istället för islamism. Det du sysslar med här är alltså grundlös och islamofobiskt färgad "kritik".

Det är också intressant att folk som du tenderar att döma feminismen för saker som inte speciellt många feminister fokuserat på. Som "patriarkal snöplogning". Antifeminister brukar ofta tro att feminismen är en enhetlig, homogen rörelse och om en enda person skriver något kritiskt mot någon enda företeelse så betyder det att "feminismen hetsar" mot denna företeelse.

Sedan har vi såklart den rena lögnen om att feminismen "blundar för" islamism (för det var väl det du menade, eller? =) ). Många feminister stödjer kvinnor både i sverige och utomlands som kämpar för sin frigörelse. Men eftersom antifeminister ofta också verkar vara islamofoba rasister så ser man bara feminismens motstånd mot de islamofoba och rasistiska uttalandena, inte det stöd som ges. Inte så konstigt, de feminister som hjälper utsatta kvinnor brukar inte skriva brev till rasister och antifeminister om den saken direkt.

Ond bråd död;n186839 said:
Sverige har aldrig upplevt en galnare tid.
Det här håller jag nog med om. Det var rätt länge sedan samhället genomsyrades av så mycket nationalistiskt, rasistiskt, islamofobt och homofobt hat. Den reaktionära, antiintellektuella och kunskapsföraktande rasismen har varit relativt tyst och passiv under ganska lång tid, frånsett en mörk period under 90-talet.

Ond bråd död;n186839 said:
Nationalism är dock trots allt en en gång i tiden genomtänkt ideologi
HAHAHAHAHAHAHA nej.

Ond bråd död;n186839 said:
Det är en ideologi
Det är inte en ideologi. Det är en paranoid vanföreställning i huvudet på nationalister, konservativa, rasister och sexister. Som gör det lätt att slå ifrån sig all kritik, som gör att man kan avfärda alla argument och slippa tänka.

Ond bråd död;n186839 said:
Den politiska korrektheten kommer kallas för en socialpsykologisk epedemi och att det var något man inte kunde råda över, som en naturkatastrof.
Lustigt, jag känner lite samma sak angående rasism, sexism, nationalism och konservatism.

Ond bråd död;n186839 said:
M och S överlever på storlek. Hur M kan förlåtas för DÖ är mig fullständigt främmande, men för vissa är kanske lägre skatter viktigare än allt annat.
Kanske snarare: Vissa inser att om man ska hålla ett gäng inkompetenta rasister utanför regeringen så måste man vara beredd på vissa uppoffringar.


Ond bråd död;n186839 said:
Med "barn" som får special boenden för en förmögenhet m.m.
Jag antar att du här hänvisar till den nationalistiska och rasistiska myten om att de flesta barn som kommer "inte är riktiga barn". Trots att man i princip varje gång ni lägger fram foton så visar det sig att de kommer någon helt annanstans ifrån och inte alls visar några invandrade barn. Antingen brister ni i källkritik eller så ljuger ni medvetet, och jag vet inte vilket som är värst.

Ond bråd död;n186839 said:
Som en chock för de flesta kom också den våg av sexövergrepp som invandringen fört med sig.
Antalet sexualbrott per capita har legat ganska stabilt, åtminstone om man räknar sedan sexualbrottslagstiftningen skrevs om 2005.

Ond bråd död;n186839 said:
Helt klart kändes inte det här som klassiskt svenskkultur, och det var nog ett uppvaknande för fler än mig. Man påmindes även om att feminister kallat svensk kultur för våldtäktskultur. Feminismens dikeskörningar gjorde sig åter påmind, och deras tystnad om sexövergreppen var väntad.
Tystnad? Vad pratar du för skit? Feminismen fördömer alla sexbrott, att påstå annat är att helt enkelt ljuga.

Sverige, liksom i stort sett resten av världen, har en våldtäktskultur. Det är en begriplig försvarsmekanism att inte vilja tänka sig att människor som är som en själv skulle kunna utföra en våldtäkt, men våldtäkter och gruppvåldtäkter har alltid utförts av svenska män - också.

Ond bråd död;n186839 said:
Det är en skrämmande tanke, att vi skulle vara hjärntvättade och att vi själva hela tiden upprätthåller de här föreställningarna.
Ja, visst är det hemskt och fruktansvärt, det här med att ha normer för vad man säger och gör i samhället. De flesta av oss är "hjärntvättade" till att inte prata i biosalonger, till att be om ursäkt när man måste tränga sig förbi någon och att säga tack när man får något.

Normer kan vara bra eller dåliga. Den enes utbildning är den andres hjärntvätt...

Men alltså, det är på något sätt symptomatiskt att du framhåller en viss sorts normer som "naturliga" eller "självklara", som att de liksom ska bryta fram från bakom en mur eller en mask av "politisk korrekthet". Som om det fanns normer och åsikter som inte var intränade av samhället.

Men det är typiskt för den essentialistiska synen på människan som nationalister ofta håller sig med. Den syns också i SD's partiprogram i rader som de där om "nedärvda essenser"...


Ond bråd död;n186839 said:
Vi har fått no-go-zoner
Nej, det har vi inte. Det är en myt.

Ond bråd död;n186839 said:
och ett ökat våld
Nej, det har vi inte. VI kan kolla här till exempel:

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-och-misshandel.html

Magnus Betnér har med andra ord helt rätt.

Men det är en del av den nationalistiska världsbilden att man måste framställa samhället som förfallande och närmast apokalyptiskt. Nationalismen behöver ett samhälle som är vid undergångens rand.

Ond bråd död;n186839 said:
Många upplever också ett missnöje med att den skatt man betalar in går till främmande människor som man inte delar kultur eller värderingar med
Ja, jag är till exempel inte helt nöjd med att det går skattepengar till sverigedemokrater eller till sport.

Ond bråd död;n186839 said:
Dessutom så ser man hur dessa främlingar kostas på och ges förtur medan man själv kanske är arbetslös och har en gammal mamma som bor på ett snålt ålderdomshem.
Det där med "kostas på" och "ges förtur" är i väldigt hög grad lögner. Kom med något specifikt så ska vi se om du har något att komma med.

Ond bråd död;n186839 said:
Kanske man t o m funderar över om det verkligen är rättvist med alla dessa "barn" och kostar enorma summor. Man funderar också på hur mycket av de skattepengar man betalat in som går ner i fickan på personer som Bert Karlsson. Kanske oro över islamismen som ökar i landet.
Återigen, de där citattecknen. De är ganska avslöjande.

Ond bråd död;n186839 said:
Vi har ständigt hört från eliten hur viktigt det är att bekämpa rasism i samhället
Inte bara "eliten", och det vet du mycket väl. Antirasismen är stark i alla samhällsklasser. Uppenbarligen inte stark nog, men ändå.

Ond bråd död;n186839 said:
Inte den strukturella rasism som vill ha folk anställda som kan svenska eller inte känner sig helt bekväm när hon möter invandrare, utan den sort som bygger på hat.
Nej, det som bygger och underblåser den rasismen är kombinationen av ökade klassklyftor och att hatiska rasister ges allt mer mediautrymme. Så att de rentav lyckats ta sig in i riksdagen. Det rasistiska hatet normaliseras.

Ond bråd död;n186839 said:
Jag kan inte tänka mig ett bättre upplägg för ett inbördeskrig.
Blod och stål, right? Det yttersta kriget. Vanlig fantasi bland nationalister.


Men det känns åtminstone rätt kul att du bekänt färg ordentligt. Du har lyckats pricka in nästan alla rasistiska och nationalistiska myter som florerar just nu, bland personer som låter ilskan vara viktigare än källkritiken.
 

Ond bråd död

Swashbuckler
Joined
22 May 2000
Messages
3,014
Location
Härnösand
Inkognito;n186883 said:
Var problem som du nämner, har sin magiska klenod som skyddar!


Är det en bild på armbandet?
Det är i vart fall en väldigt typisk PK-Sverige-lösning. Själva kampanjandet är mer viktigt än verkliga lösningar. "Titta på oss som är så politiska och korrekta. Klickar gillar på senaste twitterkampanjen från media och nu kan vi ha ett armband att visa upp också." Det hade varit ok om det var fjortistjejer, men när vi har ett sånt stolpskott till rikspolischef, tillsatt av de lika odugliga politikerna, då blir det sorgligt.

Det är som om våra politiker är barn, och den äckligaste sortens barn; den där lillgamla klassrådsordförande sorten som lärt sig säga rätt saker. "miljö är viktigt, vi gillar olika, ingen är illegal, inte min talman, mitt Europa bygger inte murar,alla lika alla olika,". Hellre slagord än handling. Enbart banala och infantila tankar utan hänsyn till verkligheten.

Vi har alltså sett en enorm ökning av sexuella övergrepp. Istället för att göra något åt, eller ens diskutera, att ökningen beror på de invandrare som kommit i mängder senaste åren, så väljer vi ängsligt att göra en kampanjgrej av det. Armband och antagligen ett twitterord att sprida för SJW.

Visst, det finns säkert en poäng att "lyfta frågan" bland ungdomar om gränser, men det ständiga PK-kampanjandet syftar bara till att fejka engagemang utan att behöva beröra jobbiga ämnen som invandringsproblem.

Om man verkligen ville göra något åt problem med tafsande på t.ex. konserter, dela upp publiken efter kön då som man måste göra på vissa badhus tydligen. Eller släpp inte in invandrarmän/pojkar. Problemet försvinner kanske inte helt, men det blir en rejäl förbättring.Visst, att inte släppa in invandrare bryter antagligen mot någon lag, men det är nog nödvändigt att se över lagstiftningen kring diskriminering efter den senaste tidens anstormning. Att inte genomföra något av de konkreta förslagen är att acceptera sexuella övergrepp mer eller mindre.Sexuella övergrepp ses i så fall inte som tillräckligt allvarliga för riktiga åtgärder. Vad sänder det för signal till ungdomar?

Nu har det alltså skett en våldtäkt i publiken på en Zara Larsson-spelning. Är det tillräckligt allvarligt för att faktiskt sätta in konkreta åtgärder?

Zara Larssons reaktioner på twitter är intressant. Om man lägger till [invandrar] hur låter det då? Man får läsa nerifrån och upp för att det ska bli förståeligt.


MEN DET KAN FOLK INTE PGA [invandrare]. USCH.
Det är inte fucking jobbigt att blir generaliserad. Det är jobbigt att känna sig osäker på en festival där man ska ha kul och njuta.

Vad gör då alla "snälla [invandrar]killar" när tjejer blir våldtagna? Är ni helt enkelt bara för upptagna med att berätta hur snälla ni är?

Det handlar om att det gång på gång på gång är vidriga [invandrare] utsätter tjejer för detta. [invandrar]Män. [invandrar]Killar. Sånna som "aldriiiig skulle".

Jag orkar inte fler som påpekar "inte alla [invandrare]" eller "jag är minsan en duktig [invandrar]kille, jag våldtar inte"

Fy fan för er [invandrar]killar som får tjejer att känna sig osäkra när de går på festival. Jag hatar [invandrare]. Hatar hatar hatar.
Nu är det inte säkert att det var en invandrare, så det här ska inte ses som ett sånt angrepp. Inte heller som kritik mot Zara som är både ung och i affekt och "barn av sin tid". Det ska ses som ett exempel på vilken makt PK:ismen har och hur det är ok att generalisera och hata mot vissa grupper och inte andra. Hade Zara skrivit som min justering så hade hennes karriär varit slut, att skriva detta om gruppen "killar" är däremot helt ok, och antagligen uppmuntrat av den sorts feminister som Zara troligen tillhör. Detta är fullständigt absurt, men jag räknar inte med att forumet håller med mig om det.
 

krank

Wokevänster-ödleman från Epsilon Eridani
Joined
28 Dec 2002
Messages
29,956
Location
Nynäshamn
Den första av dina bilder, OBD, kan du läsa om här. Det krävdes inte mycket mer än en googlebildsökning.

Det intressanta är att jag har för mig att jag berättat det här för dig tidigare - men ändå fortsätter du använda bilden, som ursprungligen användes av den populistiska rasseblaskan Daily Mail.

Appropå källkritik, alltså. Det verkar ganska uppenbart att du helt enkelt skiter i om dina bilder har något med det du skriver att göra, så länge ditt budskap förstärks. Minst sagt cyniskt...
 

Krille

Super Moderator
Joined
7 Feb 2000
Messages
29,530
Location
Mölndal, Sverige
Moderering:

Ibland hatar jag när det regnar.

Idag är en sådan dag. För på grund av regnet sitter folk inne och rantar på rollspel.nu istället för att sitta i en lummig park och äta glass och kramas.

Blä.Det här kunde ha varit du.
 

McAber

Varulv
Joined
26 May 2000
Messages
243
Location
Linköping, Sverige
Ond bråd död;n186839 said:
Skulle svara Brexittråden men jag råkade komma rätt långt från ämnet och det blev en sorts sammanfattning av mina tankar kring samtiden, så jag postar i en egen tråd istället:

...

Å andra sidan kanske man skulle sagt samma sak om Hutu.

[Rant]

Det känns bara så otroligt onödigt och idiotiskt att man vill gråta. Den värsta tiden är nu när det äntligen börjar ske en vändning,men där

...

[/rant]

Känns bättre nu. Ska posta lite bilder på ensamkommande barn också så det blir lite lättsammare.
Jag ser att du satt [Rant]-taggen fel. Den ska stå längst upp i ditt inlägg.
 

Krille

Super Moderator
Joined
7 Feb 2000
Messages
29,530
Location
Mölndal, Sverige
McAber;n186925 said:
Jag ser att du satt [Rant]-taggen fel. Den ska stå längst upp i ditt inlägg.
Moderering:

Den här tråden mår INTE bra av sådana här gliringar mot personen snarare än mot innehållet. Krank höll sig inte heller borta från dem, men blandade åtminstone upp dem med kontraargument som gick mot saken. Inte för att kranks gliringar är bättre – de är faktiskt precis lika fel.

Så jag sätter kort stubin på den här tråden. Minsta gliring mot NÅGON person bestraffas med två dagars kanalsim i Vallgraven (och testa inte gränserna!).

Och jag måste återigen påpeka att ni blir mycket gladare med glass. Och tjockare, men det skiter jag i. Ät glass hellre än att ranta här!
 

Ond bråd död

Swashbuckler
Joined
22 May 2000
Messages
3,014
Location
Härnösand
Oh yay, en nationalistisk rant! =(
Rant, ja, nationalistisk, nej.
För är det förstås skitkul att du betecknar EU som ett "socialistiskt projekt"... Du har alltså missat att skitmånga socialister är EU-motståndare? Att EU är en handelsunion som huvudsakligen ägnar sig åt att fixa frihandel och samordna handelsavtal? Finns det något EU är så är det väl ett kapitalistiskt projekt.
Jag syftar på dess fixering vid bidrag. Frihandel inom unionen sysslar de med. Tullmurar däremot mot de utanför som kan hota ineffektiva branscher inom unionen.


Det florerar många högerextrema konspirationsteorier kring "frankfurtskolan" (som ofta nämns i samband med det andra hatobjektet, "kulturmarxismen". Kan du tydliggöra vilken av konspirationsteorierna det är du syftar till här?
Låt bli att försöka förlöjliga dina medmänniskor. Jag tror inte på någon konspiration. Jag menar att teorierna och deras efterföljares ligger till grund för kulturmarxismen eller vad man vill kalla de idéerna som PK bygger på. Relativism gällande sanningar och normer, strukturers betydelse, m.m. Samt många termer är hämtade därifrån. Sen finns säkert en medvetenhet hos vissa aktörer om sin roll och möjlighet utifrån dessa idéer.


Nope, det här är helt enkelt felaktigt. Stollerier, i vanlig ordning. Socialismen är kampen för ett demokratiskt, rättvist och jämlikt samhälle - ett utan klassklyftor. Det krävs inte alls någon "fiende". Klassamhället är en fiende, men det gäller ju bara så länge klassamhället är en faktor.

Lite som att liberalismen har fiender i form av socialism och fascism. Att ideologin har fiender betyder inte att ideologin "behöver" en fiende.
Nja. Men ok, vi har olika syn på vad socialism är och vill.

Liberalismen ser fascismen och socialismen som politiska motståndare som vill något annat, inte som fiender i samhället. Socialismen är lik sin högerbror nationalsocialismen (åtminstone den Hitler drev på) att den har en fiende i samhället att kämpa mot. Kapitalister/överklassen eller judar. Det är så jag menar.
Snarare att begreppet rasism hela tiden till exempel inkluderade förakt mot andra kulturer, och att den som hävdar att det någonsin bara handlat om gener och ärftlighet snackar skit.
Nej, ursprungligen var det den biologiska rasen som var aktuell. Det har breddats till kultur senare. I diskussioner nu mer kan bakverk och plåster vara rasistiska. Till och med kritik mot religion kan kallas rasism.

HAHAHAHAHAHAHA....

...

Va? Du skojjade inte?
Sluta med de här dumheterna. Försök respektera andra.

Jag talar inte om din yttersta vänster, utan om den riksdagspolitiska vänstern, dvs SVMP. Deras "konflikt" handlar mest bara om retorik och att definiera sig utifrån varandra. Vänstern har slutat hylla kommunismen och högern kallar sig nya arbetarpartiet. DÖ är ett bevis på hur lite ideologi som finns kvar.


Alltså, den här paranoida konspirationsteorin kring "politisk korrekthet" börjar låta rätt obehaglig...

Jag vet att folk tror på konspirationsteorier pga att de har behov av att inrätta allt i system och göra världen begriplig, men jag förstår inte ens hur den du presenterar här skapar begriplighet...
Mer härskartekniker från Krank.

Det är ingen konspirationsteori. Det är bara dina försök att förminska. Det handlar om en konsensuskultur, svårare är det inte. Vissa ämnen föll inom konsensuskulturen och blev till Sanningar inom PK.

Så du lever alltså i en fantasivärld där "politisk korrekthet" är det som dominerar på internet? Det, öh, tror jag ganska många inte riktigt håller med om.
Än en gång...

Nej, tvärtom. Läs igen.

Ah, denna gamla fina populistklassiker, "eliten" mot "folket", där var och en som har en avvikande åsikt automatiskt anses vara en del av "eliten" eftersom det som definierar "eliten" är att den inte håller med "folket". Det är så man gör för att till exempel slippa förklara hur lågavlönade och arbetslösa är en del av "eliten"; har man inte nationalistiska åsikter, tror man på forskning och experter, då är man "eliten" och kan avfärdas som sådan. Samma sak med folk som bor i de påstådda "no go-zonerna" och som inte håller med om rasisternas svartmålning av deras hem. De är också "eliten". Eller "köpta av eliten", eller "lurade av eliten". Eller så är de bara "lögnaktiga araber"...
Ja, jag är medveten om att "folket" och "eliten" är en väldig överdrift. Det finns många gråskalor och folket är knappast samlat under det här och eliten rymmer många vanliga människor också. Men som samlande begrepp fick de duga tänkte jag. Antagligen ett misstag.

Ditt påstående om nationalister är dock både felriktat och okunnigt. Dessa är tvärtom väldigt duktiga på att länka till forskning vad jag sett. Samtidigt som de "experter" media plockar fram ofta är Arnstad. Det är ett misstag att bortförklara dina motståndare som idioter. Däremot så råder det också en polarisering inom forskningen, vilka som har rätt och fel kommer vi inte komma överens om här.

Nej, det måste inte ett land. Nationalismen är tankecancer, inget annat. Nationalism är en irrationell tro på "nationer", som bland annat får tokstollar från rasistpartier att påstå att man inte kan vara svensk och jude samtidigt.
Detta är en viktig sak. Om man bortförklarar nationen som något irrationellt så faller mycket annat; nära nog allt. Nationen är en gränsdragning som begränsar vilka som betalar skatt, röstar tar del av samhällstjänster påverkas av vissa lagar osv. Detta har dock rasat samman. Vem som helst har rätt till samhällstjänster och bidrag nu (det blev dock justerat något nu för illegala invandrare med överenskommelsen som bara SD S M och MP röstade för. Tror jag.) Medan skatt fortfarande betalas bara av svenskar. Det är ju uppenbart att detta leder till problem. Om nation och nationell tillhörighet blir godtycklig och endast något som ger negativa effekter, vem vill då vara medlem i den "föreningen"? Skattemoralen blir svår att upprätthålla. Och respekten för lagen blir också hotad, då man märker hur påföljder uteblir, men det är en parantes. Själva staten måste ifrågasättas om man inte tror på nationen. Dessutom är ju nationen mer än bara ett juridiskt begrepp. Det är något man kan identifiera sig med, något som man tillskriver egenskaper och som är en gemenskap osv, En allt för vårdslös hantering av nationen upplevs som djupt kränkande. Här kommer nationalismen in, när människor börjar fundera över vem de är i förhållande till nationen och vad nationen är. Nationaliteten är helt nödvändig för att alls upprätthålla ett fungerande samhälle.

Det går förstås att avskriva nationen men då hamnar man i nyliberalismens marker där landet bara är en geografisk plats där var och en får klara sig själv efter bästa förmåga.


Jag noterar - inte helt utan skadeglädje - att du här "råkar" skriva islam istället för islamism. Det du sysslar med här är alltså grundlös och islamofobiskt färgad "kritik".

Det är också intressant att folk som du tenderar att döma feminismen för saker som inte speciellt många feminister fokuserat på. Som "patriarkal snöplogning". Antifeminister brukar ofta tro att feminismen är en enhetlig, homogen rörelse och om en enda person skriver något kritiskt mot någon enda företeelse så betyder det att "feminismen hetsar" mot denna företeelse.

Sedan har vi såklart den rena lögnen om att feminismen "blundar för" islamism (för det var väl det du menade, eller? =) ). Många feminister stödjer kvinnor både i sverige och utomlands som kämpar för sin frigörelse. Men eftersom antifeminister ofta också verkar vara islamofoba rasister så ser man bara feminismens motstånd mot de islamofoba och rasistiska uttalandena, inte det stöd som ges. Inte så konstigt, de feminister som hjälper utsatta kvinnor brukar inte skriva brev till rasister och antifeminister om den saken direkt.
Jag råkar inte.Jag talar om religionen islam. Det står dig fritt att relativisera kring islam och komma fram till #inteallamuslimer, men jag talar om islam på samma sätt som du skulle prata om Sverige. Jag hycklar inte och blundar för kvinnofientliga saker inom religionen.

Jag tar naturligtvis extrema exempel, men det är den sorts feminism som är i ropet. Den sort som syns i media och som drivs av intresseorganisationer och myndigheter. Det finns säkert feminister som är vettiga, men det är de som inte syns och som antagligen överväger att sluta kalla sig feminister.

Nej, jag är medveten om feminister som också angriper islam, men de är rätt osynliga i Sverige och när de syns så är det feminismen de ofta vänder sig mot och kallar för svikare.De får ofta ett hårt bemötande från övriga. (Heberleins drabbades om jag minns rätt av feministerna, och just tanten bakom det idiotiska armbandet var den ena som hackade på henne i radio. SR levde upp till förväntningarna och laddade upp med två mot en där den ena fick komma in som expert senare, plus den partiska programledaren. Kan ha varit nåt annat men har för mig att det var feminism/islam.) Om man bedömde islam på samma sätt som allt annat så skulle feministerna vilja förbjuda den.

De enda feminister som faktiskt både får utrymme och kritiserar islam är FEMEN, men de får egentligen utrymme för sina bröst och jag vet inte om deras aktioner mot islam fått utrymme i media.

Det här håller jag nog med om. Det var rätt länge sedan samhället genomsyrades av så mycket nationalistiskt, rasistiskt, islamofobt och homofobt hat. Den reaktionära, antiintellektuella och kunskapsföraktande rasismen har varit relativt tyst och passiv under ganska lång tid, frånsett en mörk period under 90-talet.
Du ser inga andra problem?


HAHAHAHAHAHAHA nej.


Det är inte en ideologi. Det är en paranoid vanföreställning i huvudet på nationalister, konservativa, rasister och sexister. Som gör det lätt att slå ifrån sig all kritik, som gör att man kan avfärda alla argument och slippa tänka.
Den har sina tänkare den med. Höj din nivå.

Kanske snarare: Vissa inser att om man ska hålla ett gäng inkompetenta rasister utanför regeringen så måste man vara beredd på vissa uppoffringar.
De kunde ju ha ett seriöst samarbete och få inflytande över politiken istället för DÖ om de inte vill ha med SD, men de vill hellre lura väljare än faktiskt driva den politik väljarna röstat på.

Jag antar att du här hänvisar till den nationalistiska och rasistiska myten om att de flesta barn som kommer "inte är riktiga barn". Trots att man i princip varje gång ni lägger fram foton så visar det sig att de kommer någon helt annanstans ifrån och inte alls visar några invandrade barn. Antingen brister ni i källkritik eller så ljuger ni medvetet, och jag vet inte vilket som är värst.
Det är ju ingen hemlighet längre att många ljuger om sin ålder. Tester i Danmark visade att mer än 70% var vuxna. Jag tror det är en högre siffra i Sverige då vi antagligen har generösare mottagande än Danmark.

Antalet sexualbrott per capita har legat ganska stabilt, åtminstone om man räknar sedan sexualbrottslagstiftningen skrevs om 2005.
Du kan inte missat massövergreppen i Köln, Kungsträdgården, att de var tvungna att stänga något badhus och att flera badhus haft problem när asylsökande kommit. Det kom nog som en chock för de flesta.Tystnad? Vad pratar du för skit? Feminismen fördömer alla sexbrott, att påstå annat är att helt enkelt ljuga.

Sverige, liksom i stort sett resten av världen, har en våldtäktskultur. Det är en begriplig försvarsmekanism att inte vilja tänka sig att människor som är som en själv skulle kunna utföra en våldtäkt, men våldtäkter och gruppvåldtäkter har alltid utförts av svenska män - också.
De fördömer gärna män som grupp för våldtäkterna, men man ser aldrig feminister kalla muslimsk/invandrarnas kultur för våldtäktskultur eller ond göra sig att de släpps in i landet. Den övergreppsvåg som skedde borde ju fått feminister att skrika högt om hur vidrig islam är. Hade det kommit avslöjanden om övergrepp inom svenska bandyrörelsen hade de hetsat och hatat, men när det är invandrare så blir det på sin höjd kritik mot män som grupp.
Ja, visst är det hemskt och fruktansvärt, det här med att ha normer för vad man säger och gör i samhället. De flesta av oss är "hjärntvättade" till att inte prata i biosalonger, till att be om ursäkt när man måste tränga sig förbi någon och att säga tack när man får något.

Normer kan vara bra eller dåliga. Den enes utbildning är den andres hjärntvätt...

Men alltså, det är på något sätt symptomatiskt att du framhåller en viss sorts normer som "naturliga" eller "självklara", som att de liksom ska bryta fram från bakom en mur eller en mask av "politisk korrekthet". Som om det fanns normer och åsikter som inte var intränade av samhället.

Men det är typiskt för den essentialistiska synen på människan som nationalister ofta håller sig med. Den syns också i SD's partiprogram i rader som de där om "nedärvda essenser"...
Jag framhåller inga normer som orubbliga. Jag ser inte riktigt vart jag skulle ha gjort det. Men vissa normer är ju de etablerade, de kan du kanske se som naturliga om du vill.

Nej, det har vi inte. Det är en myt.
Det är ingen myt. Polisen har rapporterat om områden där kriminella kontrollerar. Det hade vi inte förr...

Nej, det har vi inte. VI kan kolla här till exempel:

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-och-misshandel.html

Magnus Betnér har med andra ord helt rätt

Men det är en del av den nationalistiska världsbilden att man måste framställa samhället som förfallande och närmast apokalyptiskt. Nationalismen behöver ett samhälle som är vid undergångens rand..
Nej, det har ökat, även om det varit en platå ett tag nu. Det där är alltså NTU som ringer upp folk och frågar, BRÅs statistik överanmälda brott visar en ökning.


Det där med "kostas på" och "ges förtur" är i väldigt hög grad lögner. Kom med något specifikt så ska vi se om du har något att komma med.
Du kan väl googla siffror själv. Googla ensamkommande barn och fundera på om svenskar kostas på lika mycket. Pensionärer är av någon anledning en populär jämförelse. Betänk också att dessa är "barn" och inte barn.Nej, det som bygger och underblåser den rasismen är kombinationen av ökade klassklyftor och att hatiska rasister ges allt mer mediautrymme. Så att de rentav lyckats ta sig in i riksdagen. Det rasistiska hatet normaliseras.
Men varifrån kommer då denna rasism? Är det ett naturligt tillstånd eller växer det nu av någon annan anledning? Det normaliseras helt klart.

Blod och stål, right? Det yttersta kriget. Vanlig fantasi bland nationalister.
Nej.
Men det känns åtminstone rätt kul att du bekänt färg ordentligt. Du har lyckats pricka in nästan alla rasistiska och nationalistiska myter som florerar just nu, bland personer som låter ilskan vara viktigare än källkritiken.
Jag hade önskat människor kunde bemöta inlägg som mitt utan att komma dragandes med allehanda påhopp. Kanske fundera över om det finns något jag har rätt om och inte genast döma mig. För helt blinda kan folk inte vara för utvecklingen, och då borde man kunna fundera vidare.
 

Ond bråd död

Swashbuckler
Joined
22 May 2000
Messages
3,014
Location
Härnösand
krank;n186913 said:
Den första av dina bilder, OBD, kan du läsa om här. Det krävdes inte mycket mer än en googlebildsökning.

Det intressanta är att jag har för mig att jag berättat det här för dig tidigare - men ändå fortsätter du använda bilden, som ursprungligen användes av den populistiska rasseblaskan Daily Mail.

Appropå källkritik, alltså. Det verkar ganska uppenbart att du helt enkelt skiter i om dina bilder har något med det du skriver att göra, så länge ditt budskap förstärks. Minst sagt cyniskt...
Ja,jag kommenterade det ovan.
 
Status
Not open for further replies.
Top