Mordet på Glockenspiel - Game over

Vimes

Myrmidon
Joined
Jun 15, 2000
Messages
6,890
Så, om spelet.

Jag brukar tänka att det finns tre typer av sådana här varulvsspel vi spelar på WRNU: A) Ett spel mellan två balanserade fraktioner, B) Ett pussel där "varulvarna" snarare är en del av byns pussel än en fristående fraktion och C) Upplevelse och berättelse. Det här spelet har tydlig slagsida åt C. Huruvida det är balanserat eller inte kan jag inte riktigt avgöra, och jag tror eventuellt att det är en aspekt som inte är jätterelevant att utgå från heller i ett sådant här spel.

Sedan har vi stabilitets-begreppet. I mina tidiga skisser på det här spelet hade alla bybor ett vinstvillkor i stil med: "Rösta ut mördaren eller X". D.v.s. alla hade en fiende och kunde vinna genom att antingen rösta ut mördaren eller fienden. Det utkastet gjorde jag mig av med för att det är potentiellt instabilt. Ett helt rimligt bybospel hade varit att outa detta för att försöka hitta mördaren. Det kunde ha lösts med att någon faktiskt hade mördaren som fiende, och mördaren dessutom hade ett alibi i stil med att ha någon fiende. Då hade det bara blivit meningslöst och inte trasigt. Så den skissen slängde jag.

Istället landade jag i det här spelupplägget:

- en bybo med ett tydligt motiv (van der Viert)
- två bybor med möjliga motiv som dock blir upplösta under kvällen (Smelling och von Schnoppenhof)
- en bybo utan egentligt motiv men med stökigt beteende (d'Baulesach)
- en mördare med ett mer komplext motiv som uppstår under kvällen (Silfversnorre)

Att reda ut motiven kräver dels diskussion om era roll-PM, och dels input från ledtrådarna. Men! Även om all information fanns på bordet är det ju inte glasklart hur motivbilden ser ut. Det finns ingen extern information som tar bort van der Vierts motiv (medan t.ex. Schnoppenhofs och Smellings upplösta motiv faktiskt bekräftas av andra källor). d'Baulesach var mer en joker med lite kaotiskt beteende (t.ex. att han bråkar med både greven och Rauttepisseux, att han lämnar promenaden tidigt, samt att han blir full och går upp under middagen).

Om man rett ut motiven och etablerat en hyfsat fungerande tidslinje skulle jag nog vilja hävda att det finns en del som talar för att SIlfversnorre är mördaren. I samma veva som Smelling får reda på att han fått uppskov har Silfversnorre möjlighet att förgifta greven (han är ensam på övervåningen, han känner till giftet). Det är inte glasklart, men det blir ett möjligt scenario.

Över huvud taget tror jag inte att det, även om alla korten är på bordet, är finns en självklar lösning. Och det var tanken: hur ni spelade i tråden skulle vara det som fällde avgörandet, sist och slutligen.

Jag tror att den stora utmaningen för byn här är att sortera i allt fluff. Dels finns det minst ett tydligt stickspår (arvet, som ju faktiskt inte har något alls att göra med mordet), dels finns det en massa ovidkommande saker (hela d'Baulesachs söndag är ovidkommande surr i tidslinjen), och dels är era minnen från dagen inte helt glasklara: i stora drag stämmer de förstås, men detaljerna kan avvika lite (vad handlade egentligen d'Baulesachs fyllerant om vid middagen? Om man ser till PM:en är det ytterst oklart) och tidsangivelserna är lite lösa. Det som står i era PM är ju minnen, de är inte 100 %-iga.

Så, summa summarum: läggs alla kort på bordet finns det väl ett antal rimliga scenarion (varav van der Viert och Silfversnorre är de rimligaste), men vem man väljer att rösta ut i slutändan kommer nog bero på helt vanliga varulvsspelsgrejer som hur spelarna har agerat i speltråden.

Ungefär så tänkte jag.
 

Feuflux

omjonasson.se
Joined
Jan 8, 2001
Messages
4,151
Location
Linköping
Just det ja, hade en sak jag tänkte fråga. Varför 5 roller?
Lagom komplexitet när du byggde ledtrådar? Osäkerhet att ha fler intresserade spelare? Lagom svårighetsgrad under spel? Allt ovanstående?
 

Vimes

Myrmidon
Joined
Jun 15, 2000
Messages
6,890
Just det ja, hade en sak jag tänkte fråga. Varför 5 roller?
Lagom komplexitet när du byggde ledtrådar? Osäkerhet att ha fler intresserade spelare? Lagom svårighetsgrad under spel? Allt ovanstående?
Bra fråga!

Det var framför allt för att jag ville hålla spelet litet, av följande anledningar:
- färre rolltexter för mig att skriva
- ett större spel skulle antagligen kräva längre speltid för att vara möjligt för byn att hitta mördaren. Med tanke på mängden fluff att sortera i är det kanske rimligt att tänka en speldag per spelare. Det var semester och jag ville inte ha ett upplägg som band upp alla för lång tid.
- jag var osäker på om det fanns spelarunderlag för så mycket mer än 5-7 spelare, och eftersom jag visste att jag behövde lägga en del tid på prepp inför spelet kändes det rimligare att satsa på ett litet spel. (Hade det varit utan tak och 14 anmält sig hade jag inte klarat av att få ihop det.)
 
Top