Jih-puns hjältar: Samurajer i KH

afUttermark

Swordsman
Joined
17 Oct 2011
Messages
630
Rinkusu

Är en krigsherre som härskar över Tigeratollerna en ögrupp i periferin. Folket här livnär sig på ljusterfiske, alggräsodlingar och sjöfågelägg samlande. Kanske hade denna avkrok undgått Guvernörernas blickar om det inte vore för att Tigerlotusen blommar som mest här och den är en av de viktigaste ingredienserna till Jadedrakens rituella klobad. För bara ett tiotal år sedan härskade Guvernör Seulasoni här, men hans skatter och extravaganta levnadssätt skapade stor osämja bland folket på Tigeratollerna och dessa gjorde uppror. Folket följde en ung fiskljustrare som de kallade Rinkusu. Och efter en revolt är det nu Rinkusu som sitter på Tigeratollens tron.
 

Gamiel

Swordsman
Joined
22 Dec 2013
Messages
565
Location
Stockholm
Osprey har en bok som kan vara bra bakgrundsmaterial: Pirate of the Far East o den finns i svenska bibliotekssystemet LIBRIS - Pirate of the Far East : (kb.se)

Ja, detta! Gryningsöarna styrs i praktiken av hel räcka guvernörer (mer kejsartrogna) och krigsherrar (mindre kejsartrogna). Ju närmre man kommer kejsarinnans huvudstad ju färre av den senare sorten.
Jag skulle mer ha att det inte är så mycket en fråga om kejsartrogna kontra mindre kejsartrogna, utan mer en fråga om att kejsartronen inte egentligen bryr sig om om olika länsherrar går i krig mot varandra, eller hur de skattar sina ofrälse, och liknande - så länge de de inte bryter mot ett antal dekret som ska skapa harmoni och/eller förhindra spirituell obalans. Det kan pågå fullskaligt öppet krig, eller ett skuggkrig med ninjor, just utanför kejsarehusets palatsomnejd o de bryr sig inte; så länge ingen använder svartkonster, förbjuden alkemi, allierar sig med kätterska grupper, låter blodbadet hålla på för länge, eller liknande: då blir det hus i helvete med bannlysning (som i praktiken innebär att alla ens allierade tar handen ifrån en, eftersom de inte vill sammanröra med en bannlyst), häxjägare, o liknande - vissa av kejsarinnorna har givit folk varningar först o en chans att rätta sina misstag, andra anser att de redan från början borde vettat bättre å går direkt på med bannlysning o Jadedraken vet vad.

Detta gör att du som SL kan ha värdsliga stridigheter varsomhelst på gryningsöarna o i olika storlek o den kejsartronen kommer inte ingripa eftersom det är en världslig sak.
 

Leon

Leo carcion
Joined
8 Mar 2004
Messages
4,142
Du kör förstås som du vill, men personligen skullle jag nog köra mindre svartvitt. Låt aktörer ha makt på olika skalor istället för knivskarpa gränser mellan religiöst och politisk-militärt. Kejsaren är kanske lite som påvestaten - men universella religiösa och kulturella maktanspråk, men också mer brokigt lapptäcke av politisk och militär makt on the ground.
 

afUttermark

Swordsman
Joined
17 Oct 2011
Messages
630
Zûmû
Muren runt Kejsarstaden är byggd i svart röksten, en sten hårdare än Aidnegranit eller grön gnejs. Inte en fog står att finna i yttersidan av muren som bara bryts av de åtta portarna.
De åtta portarna som leder in i staden är gjorda av gyllenlind med beslag av dvärgasmitt stål, på varje port finns en stor symbol inlagd i silver med ett tecknen på. Dessa symboler är desamma som den i den åttafalldiga vägen. Uppe på murens krön, som saknar krenelering eller skyddsräcken vaktar Silverdrakensgarde, hängivna soldater som är uppdelade i åtta bataljoner som ständigt övervakar var sin port. 4 tusen soldater som beskyddar en stad med för många individer.

Deras fiender på Universitet förtäljer detta:
Urmakarna säger att deras ”Artimetica Proccesorium” har räknat ut att Kejarstadens invånare torde vara 789 366 individer.
Retorikerna anser: ”Vi är för få”.
Horologisterna menar att: ”Med tiden kommer vi får se om vi var för få eller de var för många”.
Den senaste folkräkningen som gjordes av Vektoristerna från Universitetet och de kom fram till att det fanns 350 000 skattebetalare i Kejsarstaden.

Boulevarderna som leder från portarna är åtta till antalet och de går från en port fram till Navet, torget där Kejsarpalatset ligger. Alla boulevarder är 16000 minotaur kliv och tretton famnar breda. De är gjorda i svart sten och saknar fogar. Alla andra gator, vägar, gränder i Kejsarstaden är stensatta historier eller smutsiga grusgator.

Palatset på torget saknar port. Detta för att den riktiga härskarinnan i Kejsarstaden inte är Guvernör, inte heller prästinna eller drake.
In i palatset går nämligen bara den nionde vägen - Tjänarnas väg. Och det är Zûmû som äger nycklarna till denna väg. Hon sitter som en spindel i nätet och styr de oräkneliga tjänare som utgör basen av hela maktpyramiden i Kejsarstaden. Inte en vetekorn, riskorn, ölleverans når palatset som inte hon godkänt.
 

Gamiel

Swordsman
Joined
22 Dec 2013
Messages
565
Location
Stockholm
naga-kungen
Angående naga så kan den den här videon vara av någon typ av inspiration
What medieval weapons would SNAKE PEOPLE really use? (Naga) FANTASY RE-ARMED - YouTube

Du kör förstås som du vill, men personligen skullle jag nog köra mindre svartvitt. Låt aktörer ha makt på olika skalor istället för knivskarpa gränser mellan religiöst och politisk-militärt. Kejsaren är kanske lite som påvestaten - men universella religiösa och kulturella maktanspråk, men också mer brokigt lapptäcke av politisk och militär makt on the ground.
Först o främst: det religiösa är politiskt.

För det andra, så var inte exakt så jag menade. Mer att kejsarinnan försöker värna över det spirituella och behålla harmonin, balansen o sådant, o inte involverar sig i det värdsliga vilket gör att herremän kan göra lite som de vill så länge de inte tippar balansen åt fel håll, vilket ökar möjligheten för konflikter där spelarna kan vara delaktiga i. Detta är också en blinkning till att Japans kejsare under större delen av medeltiden var mer av en galjonsfigur än något som hade med rikets styrande att göra och att rollen tros ursprungligen vara av mest religiös natur än styrandet av själva riket.

Tänkte att hon nog har egna värdsliga styrkor (o några mer spirituella, som präst-magiker), av så väl modellen samuraj, o soldat, som ninja - men de är mer av mindre elit än en storslagen arme - men det är något hon använder för precisions grejer. Troligen skickas dessa ut bara för att rida runt o se att allt är ok o undersöka om något oharmoniskt sker. Dessa agenter är nog perfekt som RP bakgrund, eller som uppdragsgivare.
 

afUttermark

Swordsman
Joined
17 Oct 2011
Messages
630
Seismologiska störningar på Gryningsöarna

På grund utav att Gudarna gillrat en kosmisk fälla för att fånga en best från de yttre sfärerna i mitten av Gryningsarkipilagen, har det tyvärr lett till komplikationer i skapelsen. På botten av havet har gudarna satt en envägsportal till en värld i de yttre sfärerna. Denna gång lyckades Gudarna med mycken hjälp av Enki låta portalen vara vattenavvisande, vilket gör att havet inte försvinner. men en del fiskar har ju plötsligt befunnit sig på en helt annan plats. Själva portalen är drygt 25 minotaurkliv i omkrets.

Detta ställer till det för Jorddragarna, de är för stora för att sugas ut ur skapelsen men för tröga för att riktigt välja alternativ rutt kring portalen. Det gör att de ständigt krockar med andra jorddragare vilket i sin tur resulterar i att nya öar ständigt föds i arkipelagen men också går under i Tsunamis då och då.

På kontinenterna kring Gryningshavet finns dvärgar i djupen som med sina lugna sånger kan stilla jorddragarna men ännu har inga sångare lyckats etablera en koloni på Gryningsöarna.
 

Gamiel

Swordsman
Joined
22 Dec 2013
Messages
565
Location
Stockholm
Honunön
En gång var Honunön bara en av flertalet öar som omgav Jih-Pun.* Stor nog att vara ett län i sig själv, speciellt när man räknade in de mest intilliggande öarna i länet. Som alla andra öar med befästningar var Honunön Gryningsöarnas första försvar mot utländska attacker eller piraträder. Folket levde av fiske, odling, och djurskötsel, de styrdes och beskyddades av Honun familjen, som tagit sitt namn från ön. Likt alla bättre herrefamiljer så hade Honun en egen hovmagiker, och för två generationer sedan ledde den dåvarande hovmagikern ön till fördärvet. Ingen vet vad för typ av magiskt experiment magikern höll på med men alla är överens om att det fick fruktansvärda konsekvenser. Överlevande öbor berättar om en stor explosion, grön eld, regn av aska och sten. Och sedan började de döda resa sig.
* Jag utgår från att Gryningsöarna o Jih-Pun är samma, i alla fall i den här tråden. Om något skulle komma ut från den så är det nog en annan femma.

Numera är Honunön förbjuden att beträda för alla utan kejserligt dekret. Alla döda med en kropps massa runt en hund eller större reanimeras som odöda kort efter sitt frånfall, dessa odöda vandrar omkring planlöst så länge inte något större levande kommer i deras närhet (eller mindre levande kommer riktigt nära) då försöker de ha ihjäl vad det än är. Eftersom många av dem inte är så smarta eller snabba så har mycket av djurlivet lyckats undvika de odöda och återta ön. Det är inte bara de odöda som är problemet med Honunön utan runt ön har vädret ända sedan magikatastrofen varit dåligt runt ön med återkommande åskoväder (även om lugna dagar förekommer) och magiker har funnit sitt hantverk svårkontrollerat.

Bortsätt från att kejsartronen har deklarerat Honunön förbjuden så har den även låtit bygga flera mindre garnisoner runt ön (både på själva ön o omkringliggande öar) för att förhindra att lycksökare eller dumdristigare kunskapare försöker ta sig till ön. De är även där för att hjälpa skeppsbrutna, även om inte på bekostnaden av självmordsuppdrag.

Det ryktas att ett av tronpretendentfamiljerna i Monsunlandet har utvecklat ett intresse för Honunön och dess hemligheter, och hur dessa kan användas för att vinna dem nagatronen.
 

Gamiel

Swordsman
Joined
22 Dec 2013
Messages
565
Location
Stockholm
Bortreösternsöar
För många är Gryningsöarna så längt öster ut man kan komma och man tror att bortom den finns bara vatten. Detta är inte sant för bortom Jih-pun finns Bortreösternsöar, och de är de sista land du ser om du fortsätter i öst. Bortreösternsöar ligger en vecka från Gryningsöarna om du tar rätt ström, kortare om du har god vind.

Öborna består mest av ankor, människor, svartalfer och XXXX, med en noterbar minoritet av alver. Tritoner bor i havet runt öarna och även om de inte anses vara, eller anser sig vara, del av öbornas kultur är de trogna allierade och handelspartners. Till mångas förvåning finns det där också dvärgar, det är nämligen så att ett dvärgrike har uppgångar till ytan på tre av öarna. Olikt tritonerna så har några av dvärgarna blivit del av öbornas kultur, även om större delen av dem (o det är många av dem under jord) är i samma kategori som tritonerna: trogna allierade och handelspartners.

Bortreösternsöars folk lever av fiske, sjö- o jordbruk, och handel med andra riken, då i huvudsak ett fåtal av Jih-puns kustlän men även andra riken. Vis piratverksamhet och strandräder förekommer också.
 

Gamiel

Swordsman
Joined
22 Dec 2013
Messages
565
Location
Stockholm
Vad sägs om att yeti inte är en varelse utan en kultur? Yetierna borde komma från motsvarigheten till Himalaya och består av yak-liknande minotaurer, snöleopardiska kattfolk, snömakakiska apfolk, dvärgar (de gillar berg av någon anledning), människor (finns ju i verkliga Himalaya), och liknande. Har en ide om att grupper av handelsmän och/eller kunskapare/magiker (o/e kanske legofolk) kommer ner från bergen till de lägre brädgraderna av någon anledning då och då - här behövs förslag på anledning, för det mesta fungerade ju handelsmän så att man reste ju inte ända till varans ursprung utan till närmaste handelsstad som hade varan o vars folk inte ville transportera den vidare, o det känns som det behövs en bra anledning till att kunskapare tar sig så långt hemifrån o då återkommande. För att yetierna ska vara vanliga nog att folk i större städer i alla fall har hört talas om dem, tillskillnad från verkligheten där folk från övre Himalaya var en väldigt ovanlig syn runt Sydkinesiska havet/Japanska havet.

Vid sidan av de verkliga kulturerna i Himalaya (även om det är långt senare känns det som Sven Hedins böcker kan vara åtminstone silvergruvor av inspiration) så har vi också Världens Tak spelvärlden av Christoffer Krämer från Fenix nr 5 & 6, 2014.
 

Gamiel

Swordsman
Joined
22 Dec 2013
Messages
565
Location
Stockholm
Vad sägs om att yeti inte är en varelse utan en kultur? Yetierna borde komma från motsvarigheten till Himalaya och består av yak-liknande minotaurer, snöleopardiska kattfolk, snömakakiska apfolk, dvärgar (de gillar berg av någon anledning), människor (finns ju i verkliga Himalaya), och liknande. Har en ide om att grupper av handelsmän och/eller kunskapare/magiker (o/e kanske legofolk) kommer ner från bergen till de lägre brädgraderna av någon anledning då och då - här behövs förslag på anledning, för det mesta fungerade ju handelsmän så att man reste ju inte ända till varans ursprung utan till närmaste handelsstad som hade varan o vars folk inte ville transportera den vidare, o det känns som det behövs en bra anledning till att kunskapare tar sig så långt hemifrån o då återkommande. För att yetierna ska vara vanliga nog att folk i större städer i alla fall har hört talas om dem, tillskillnad från verkligheten där folk från övre Himalaya var en väldigt ovanlig syn runt Sydkinesiska havet/Japanska havet.
Kanske lite för mycket SF men vad sägs om att anledningen är att yeti kulturen arbetar för mi-gor? Alltså de utomjordings antagonisterna i Lovecrafts Viskningar i mörkret. Mi-gorna var där ute efter sällsynta jordartsmetaller, ny kunskap och att hålla koll på vad jordens folk viste om saker - möjligen, all information vi har om dem är i andra hand eller genom källor som kan ha blåljugit. Men om vi utgår från att mi-gorna som styr yetierna är ute efter sällsynta jordartsmetaller, ny kunskap* och att hålla koll på vad Altors folk i närområdet vet om saker.* P.g.a. att mi-gorna inte gillar lägre höjd över havet, är hemlighetsfulla av sig och inte tycks vara bra på att slåss eller lönnmörda (om man utgår från Viskningar i mörkret) så använder de agenter som letar efter där man kan hitta sällsynta jordartsmetaller och etablerar gruvor, eller handelskontakter, och samla på sig kunskap.
* som här kan betyda allt sådant vi klassar som naturvetenskap, filosofi, teologi, magi och liknande - mi-gorna har i flera spelmoduler givits ljudbaserad vapen/teknologi, o de kan då vara så att de är även intresserade av nya (för dem) musik instrument, detta skulle kunna gör att de samarbetar, eller är i konflikt med, @afUttermark akustiklärda

Vad får då yetierna ut av detta? Mi-gorna ska vara läbbigt kunniga i medicin, speciellt kirurgi, o kan ha delat med sig denna kunskap till yetiernas läkare, vilket gör att de har ett praktiskt/teoretiskt kunnande om anatomi o kirurgi som är på 2000-tals nivå, även om de nog saknar den medicinska teknologin att nyttja all den kunskapen. Detta kan göra att ha en yeti medikus är något varje herre-/rikeman vill ha.
De kan också fått avancerat matematiskt kunnande. Vet inte hur detta ska appliceras i praktiken i spelvärden, men är nog användbart när man ska impa på andra lärda.
Alkemiskt kunnande är också något de kan ha fått, vilket kan vara väldigt användbart kombinerat med det medicinska kunnandet, och kan också leda till saker som krut som inte skapar bländande rökmoln när det antänds. @Mekanurg s Gondika spel har flera idéer om alkemiskt skapade saker som yetierna kan kunna, även Götterdämmerung hade några alkemistiska saker som kan inspirera. Detta kan användas för att impa på hov o lärda, men slutresultaten kan också användas som handelsvaror.
Med tanke på att Kopparhavets hjältar är ett fantasyspel och mi-gorna hade mystiska ritualer i Viskningar i mörkret, så borde de också ha en hel del magiskt kunnande som de kunde dela med sig, möjligen bara småsmulor av deras kunnande men nya/exotiska saker för Altors folk.
 

afUttermark

Swordsman
Joined
17 Oct 2011
Messages
630
Den Gryende Solens Systrar

En av de främsta krigarordnarna på Gryningsöarna är ett systerskap från Kardunien. Tvåhundra riddare och fyrahundra väpnare blint troende på Shamash, Trocuspa och Banzikan. De kom inseglande på Trakorientraden, la under sig tre öar och satte fyr på sina skepp så att de aldrig mer skulle återvända. Vilka är de egentligen?
 

Gamiel

Swordsman
Joined
22 Dec 2013
Messages
565
Location
Stockholm
Fråga: när man kommer på en region/kultur o vill beskriva folket, kan man använda fysiska grejer som "mörkögda", "fräkniga", "magra o benigna", trots att det är flera olika raser som finns i region/kultur?
 

Måns

Duck Champion
Joined
12 Nov 2001
Messages
12,188
Location
Athos
Fråga: när man kommer på en region/kultur o vill beskriva folket, kan man använda fysiska grejer som "mörkögda", "fräkniga", "magra o benigna", trots att det är flera olika raser som finns i region/kultur?
Det kan man nog. Jag brukar undvika det, och istället fokusera på kulturella skillnader eller de regionala förutsättningar som finns. Kanske är det bättre att säga att det råder svält än att beskriva invånarna som magra?
 

Gamiel

Swordsman
Joined
22 Dec 2013
Messages
565
Location
Stockholm
Kumonosu-skogen
En större skog och län på Jih-pun som i praktiken är ett rike i riket. Skogen är kända för sina många spindlar, som kommer i storlekar från pyttesmå upp till så stora att flera individer skulle kunna rida på deras ryggar. Ett antal av de större spindlarna tycks vara människointelligenta, om detta beror på att de är själsbundna med alver eller bara något naturligt är okänt för utomstående. Skogen regeras av en uråldrig alv själsbunden med en jättespindel stor som en elefant, som inte har ömsat skal på så länge att des rygg är täckt med mossa, gräs och till ock med ett litet träd.

Kumonosu-folket (mest alver, människor, rävfolk, vargfolk och XXXX) är ett hemlighetsfullt folk med mörka ögon som sällan lämnar sin skog, de bugar för kejsartronen men visar i övrigt inte någon respekt för de omkringliggande länsherrarna. De byter spindelsilke, spindeltrådsrep, träarbeten, örter o dekokter mot metaller, exotiska varor och köttdjur. Alla tror sig veta att det finns en ninjaklan i Kumonosu-skogen men få tycks ha en ide om hur man hyr deras tjänster.

Ingen arme tillåts färdas genom Kumonosu-skogen och de historiska försök från grannlänen att helt enkelt ta över området eller bränna ner det har alla misslyckats. Detta tillsammans med att Kumonosu-folket oftast håller sig utanför de andra länens affärer har gjort att fler av de respektabla bosättningarna i skogen har använts som neutral mark av fientliga länsherrar, för förhandlingar och liknande typer av möten.
 

afUttermark

Swordsman
Joined
17 Oct 2011
Messages
630
Kage-Yama

Precis vid Kumonosuskogen södra bryn tronar bergsmassivet Kaga-Yama upp sina mörka tinnar, klippor och platåer. Bergen sträcker sig från skogen ända ner till havets strand. Där bergen övergår i förrädiska rev. In bland bergen går inga spindlar på jakt. Detta är jaktmark för Ji-phuns Rödfläckiga hippogriff, en sällsynt aggressiv hippogriff som specialiserat sig på att fånga spindlar, bergsgetter och silvermalmsletare.
 
Top