[Blood Feud] Nytt spel om toxisk maskulinitet på vikingatiden

APM

Bläckfisk
Joined
9 Jul 2015
Messages
465
Man vill väl rimligtvis undvika att såra någon? Det vill väl alla vettiga människor?

Att inkludera borde handla om vilka man vill undvika att exkludera, inte vilka man vill undvika att såra. Det säger liksom sig självt. Exkludering är motsatsen till inkludering, och inte synonymt med sårande.

Men menar du på fullt allvar att bara handlingen i sig att skriva och publicera ett scenario om The Middle Passage, är att såra en grupp icke definierade individer, och därför klandervärd? Om jag vill skriva ett scenario om The Middle Passage är jag självfallet ganska ointresserad av att nå ut just till folk som tar anstöt av skildringar av diverse teman kring The Middle Passage. De är liksom inte alls min målgrupp, av skäl som tycks mig mycket uppenbara.
Jag menar att om man skriver ett sådant äventyr så bör man ha i åtanke att det kan finnas en hel grupp av människor som kan såras över att bli exkluderade i materialet.

Exkludering och att såra är ju inte nödvändigtvis synonymt, men tycker du att det är orimligt att bli sårad av att bli exkluderad? (Att inte känna sig tilltalad av en produkt - så som de som driver med spel som Blood feud - är inte detsamma som att vara exkluderad i produkten).
 
Top