Skrutt - ett tärningsspel till Järn

JJoghans

Regelknackare
Joined
13 Sep 2012
Messages
824
Location
Wakoku
Jag tyckte vår klan behövde ett hasardspel som personer av "mindre idog karaktär" ägnar sig åt, och tänkte att det vore roligt om det faktiskt skulle kunna spelas kring bordet. Så föddes "Skrutt", som är en mycket enkel variant på tärningsspelet Craps.

Innan spelet börjar:
Man kan spela om det mesta, men det fungerar bäst när alla använder samma typ av insats, t.ex. bärnstenar, pärlor, små klimpar av sjömalm eller guldklimpar. (Ungdomar i Klarstuge spelar ofta om "älvsten", en typ av skimrande, färgade mineraler som brukar spolas upp på stränderna i form av rundslipade små stenar, och som ofta används i lokalt producerade smycken.)

1. En runda i tärningsspelet Skrutt börjar med att man satsar.
• Den som kastar tärningarna kallas för "Rälingen". Man kan satsa på att Rälingen "överlever" eller "dör". Rälingen själv får bara satsa på att hen "överlever".
• Insatserna läggs i en pott. När potten delas mellan vinnarna delas den alltid jämnt. Eventuell rest kallas för "Skrutten", och går in i nästa pott.

2. Rälingen kastar 2 tärningar.
• Rälingen "överlever" på 7 eller 11. De som satsade på detta resultat delar jämnt på potten och rundan är därmed slut. Samma person fortsätter slå i nästa runda.
• Rälingen "dör" på 2, 3, eller 12. De som satsade på detta resultat delar jämnt på potten och rundan tar slut. Turen går vidare medsols till en ny Räling.
• Om man slår något annat (4, 5, 6, 8, 9, eller 10) har Rälingen "knutit" det numret. För att "överleva" måste nu Rälingen slå det knutna numret igen. Om Rälingen slår 7 "dör" hen. Om det blir något annat så slås tärningarna på nytt. Mellan varje slag kan vem som helst av spelarna höja insatsen genom att ropa "Gåva!". Eftersom alla måste gå med i höjningen kan de andra antingen godkänna den genom att svara "Gåva!" eller avslå den genom att ropa "Skrutt!".

3. När ett resultat har uppnåtts:
• De som vinner delar jämnt på potten och rundan är slut.
• Om Rälingen "överlever" så fortsätter samma person vara Räling (hen "lever" ju fortfarande).
• Om resultatet blev "dör" går turen vidare medsols.
• Om spelet avslutas går Skrutten (om den finns) till den som sist var Räling.
 
Top