Nekromanti Runsmides magi för dvärgar i Fantas!

God45

Kulturpersonlighet
Joined
23 Oct 2012
Messages
16,799
Dvärgarnas Runsmides magi:
För att kunna använda Runsmides magi behöver en karaktärs spelare välja den Förmåga som kallas Runsmide vilket representerar den livslånga träning en dvärgisk Runsmed måste ha genomgått. Karaktären måste också vara en dvärg eller vara tränad av en dvärg i konsten. Precis som Förmågan magi dubblar den antalet Mana poäng karaktären har tillgång till men den ger inte tillgång till enkla besvärjelser eller de besvärjelser som en mänsklig eller halfling magiker har tillgång till. Istället får dvärgmagiker tillgång till olika Runor. Runor kan smidas in i magiska föremål av metall så som vapen, ringar, rustningar eller hästskor. Att göra det här tar en del av Runsmedens själ och lägger den i det magiska föremålet vilket representeras av Mana.


För att kunna smida en runa måste din runsmed ha Förmågan Runsmide på samma nivå som den aktuella Runans Magi nivå. Dvärgen måste sedan ha tillgång till en smedja och föremålet hon tänker smida in en magisk runa i. Att smida in en Runa tar sedan en viss mängd tid och kräver ett lyckat Runsmidesslag, Närvaro + Runsmide mot Runans svårighetsgrad. Oavsett om slaget lyckas eller inte förlorar smeden tiden som hon lagt ner på försöket. Lyckas slaget förlorar smeden tillfälligt lika mycket Mana som Runans magi nivå, detta eftersom hon lägger en del av sin själ i föremålet Runan smids in i. Om föremålet förstörs får karaktären tillbaks sin Mana. Magikern kan också ta tillbaks sin Mana ur föremålet om hon spenderar lika många ostörda timmar på att göra det som Runans magi nivå.


Ökningen i Förmågans nivå följer den här ordningen och avgör hur många runor en karaktär har tillgång till:


Runsmide på nivå 1: 2 Runor


Runsmide på nivå 2: 2 nya Runor


Runsmide på nivå 3: 2 nya Runor


Runsmide på nivå 4 och uppåt: 1 ny runa


Här nedan följer några Runor som finns nedtecknade av gamla dvärgiska mästare. Spelledare och spelare kan naturligtvis skapa fler Runor till sina kampanjer eller scenarion. Runor är generellt inte lika flexibla eller mäktiga som besvärjelser men mer pålitliga.


Magi nivå 1:
Exploderande runa
Magi nivå: 1 Tid: 1 timme. Svårighetsgrad: 2
Den här runan gör att när någon säger ett magiskt ord som bestämma när Runan smids så exploderar föremålet. Explosionen gör 2T6 skada till alla inom räckvidden.


Varning
Magi nivå: 1 Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 2
Föremålet runan är ristad på lyser med ett färgat ljus när en viss typ av varelser, oftast orcher eller alver, kommer innan en kilometers avstånd. Desto närmre varelsen kommer desto starkare blir ljuset.


Tyst
Magi nivå: 1 Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 3
Föremålet den här Runan pryder gör aldrig några ljud. Det är tyst som katt tramp om natten.


Sanning
Magi nivå: 1. Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 2
Bäraren av föremålet den här runan är inristad i kan inte ljuga. Hon kan dock vägra svara.


Kompass
Magi nivå: 1. Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 2
Vapnet med den här runan på sig pekar alltid mot norr om det lägga på en plan yta.
Magi nivå 2:
Brodersdräpare
Magi nivå: 2. Tid: 2 dagar. Svårighetsgrad: 3
Den här runan anses använda mörk och förbjuden magi. Den gör att vapen prydda med den gör +2T6 skada mot släktingar till den som bär vapnet.


Eldens egg
Magi nivå: 2. Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 3
Den här runan gör att ett vapen brinner med en kall eld när det är draget. Vapnet tillfogar 1T6 extra skada vid en attack som träffar, lyser upp omgivningen och kan tända eld på föremål.


Osynlighet
Magi nivå: 2. Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 2
Föremålet som bär den här runan är osynligt.


Till mig!
Magi nivå: 2. Tid: 3 dagar. Svårighetsgrad: 2
Föremålet som pryds av den här runan flyger till handen på den som säger det magiska ord som valdes när runan smides.


Som en fjäder
Magi nivå: 2. Tid: 2 dagar. Svårighetsgrad: 3
Föremålet som bär den här runan väger ingenting.
Magi nivå 3:
Drakens hud
Magi nivå: 3. Tid: 7 dagar. Svårighetsgrad: 4
En rustning med den här runan får en rustningsmodifikation av +1.


Gudadödare
Magi nivå: 3. Tid: 1 vecka. Svårighetsgrad: 4
Vapnet med den här runan har en stridsmodifiaktion av + 2.


Fängelse av kött och järn
Magi nivå: 3. Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 3
Den här runan smids på ett bärbart föremål så som en ring eller ett halsband. Om någon frivilligt sätter på sig föremålet faller de i en djup sömn de inte kan vakna ut fören någon tar av dem föremålet.


Palantir
Magi nivå: 3. Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 2
Den här runan smids på två olika föremål. Bärarna av föremålen är i konstant telepatisk kontakt.


Bortom köttet
Magi nivå: 3. Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 4
Bäraren av föremålet med den här runan behöver inte andas, äta, sova eller på andra sätt underhålla sin dödliga existens.
Magi nivå 4:
Förslava
Magi nivå: 4. Tid: 1 vecka. Svårighetsgrad: 5
Om någon frivilligt sätter på sig ett föremål med den här runan är de för evigt förslavade till runsmedens vilja. Föremålet kan bara förstöras med runsmedens samtycke eller av drakeld.


Inget dödligt vapen
Magi nivå: 4. Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 5
Inget vapen kan skada bäraren av föremålet med den här runan mer än en gång. Alla utom de mäktigaste magiska vapen som sårar bäraren förintas omedelbart till rost.


Som vinden
Magi nivå: 4. Tid: 4 dagar. Svårighetsgrad: 4
Bäraren av föremålet med den här runan kan röra sig fem gånger så snabbt som vanligt när hon springer.


Sköld av vindar
Magi nivå: 4. Tid: 1 dag. Svårighetsgrad: 5
En sköld prydd med den här runan får alla normala projektiler att slås undan av kraftiga vindar. Inget avståndsvapen kan skada bäraren.


Anti-Magi!
Magi nivå: 4. Tid: 1 vecka. Svårighetsgrad: 6
Bäraren av ett föremål med den här runan är immun mot alla besvärjelser riktade direkt mot henne.
 

Cybot

Mest spelbar
Joined
19 Oct 2001
Messages
4,256
Location
Helsingborg
Jag saknar lite av den där klassiska dvärga-grudgen.

Typ "Hjärtbane" eller nått. Där dvärgen ristar en fiendes namn och fäster en droppe av hans blod (jord från hans födelseplats/begravningsplats fungerar för odöda) och sen Shakespearar den upp hans/hennes verklighet.
 

God45

Kulturpersonlighet
Joined
23 Oct 2012
Messages
16,799
Cybot;n253452 said:
Jag saknar lite av den där klassiska dvärga-grudgen.

Typ "Hjärtbane" eller nått. Där dvärgen ristar en fiendes namn och fäster en droppe av hans blod (jord från hans födelseplats/begravningsplats fungerar för odöda) och sen Shakespearar den upp hans/hennes verklighet.
Hjärtbane
Magi nivå: 3. Tid: 3 dagar. Svårighetsgrad: 4
Den här runan fästs på ett vapen och runsmeden väljer vem vapnet ska döda. Vapnet har en stridsmodifikation på -2 mot alla andra varelser men +4 mot det utvalda offret.
 
Top