Rot/projektering för fördröjd utlösning

Toman

Warrior
Joined
10 Jun 2011
Messages
264
Location
Bohuslän
Titeln till trots ska jag försöka att inte vara obscen.

Finns det någon rot eller projektering som gör att man kan fördröja effekten av en besvärjelse?
Eller som låter besvärjelsen ta effekt då ett visst villkor uppfylls? Tex ett föremål som går sönder (i kombination med förtrolla föremål). Eller någon biotropisk/valfri-aspekt-varelse kommer inom <avstånd>, uttalar ett ord eller strof, astrologiskt villkor etc?

Ytterligare fundering, sypmatetisk magi borde kunna användas för att knyta an till särskilda individer eller blodslinjer etc.
(överhuvudtaget regler för hur effekter kan modifieras med sympatetisk magi vore coolt!)
 

Kaigon

Helmgast
Joined
14 Mar 2001
Messages
731
Location
Göteborg
Vi har experimenterat lite med sådana projektioner, särskilt med kronotropisk fördröjning eller tidsinställning. En sådan projektion kommer nog dyka upp i framtida aspektböcker. Det centrala här är nog att man lägger besvärjelsen som vanligt med omfång och allt men att inget händer förrän senare. Väldigt användbart för att inte få skulden när väven blommar ut i full kraft.

Villkor är lite krångligare eftersom det öppnar en hela massa möjligheter som är svåra att balansera samt att formulera magiteoretiskt (ex hur en väv kan "känna av" varelsers närvaro).

Sympatetisk magi vill vi helt klart göra något coolt med men samtidigt låta vara ganska specialiserat och smalt (dvs inte något som var och varannan magiker sysslar med).
 

Magnus Seter

Ansvarig utgivare
Staff member
Joined
24 Nov 2000
Messages
10,173
Location
Stockholm
Haha här var jag helt beredd på att det var spam när jag klickade på länken! Men icke ...

:p

/Magnus
 

Staffan

Myrmidon
Joined
7 Jun 2000
Messages
4,228
Location
Lund
I tidigare versioner av Eon var det där något man gjorde med alkemi. Jag har dock ingen aning om hur det kommer att fungera i Eon IV, eftersom Alkemi där inte verkar vara en fundamental del av magin på samma sätt som det var i tidigare versioner.
 

Galdermester

Warrior
Joined
30 May 2001
Messages
217
Location
Norge
Toman jeg skjønner godt hva du mener, og det hadde vært interessant med litt flere "effekter" som for eksempel tidsforskyvninger og vilkår for å utløse besvergelser.


Jeg tror det hadde vært flere ulike måter en kunne fått laget noe lignende som hadde fungert "tilfredstillende"

Kommer med ett par løse forslag:

Ikonotropi (eller semotropi?)

Ved ikonotropi kan magikeren lage et magisk symbol eller sigil som inneholder en besvergelse som ligger lagret og vil bli utløst ved et spesifikt vilkår.

Jeg tenker i så fall at det hele må lages i tre deler.

A) En besvergelse (ikonotropi) gjør slik at besvergelse B blir kastet eller utløst når besvergelse C "slår ut eller blir aktivert".

B) Her ligger "vilkårene" for aktiveringen. For eksempel biotropi hvor det finnes en besvergelse som lar magikeren føle når det kommer et besjelet vesen innen middels avstand. Den vil gjøre slik at besvergelse C blir utløst når et besjelet vesen kommer innenfor middels avstand fra symbolet.
En kronotropi effekt som kun fungerer som en slags projektion, som slår ut på enten tid på døgnet, dag eller etter en viss tid kan også brukes. Der kan en for eksempel bruke en projektion "kronos" med varaktigheten 24 timer, og når den tiden er ute så aktiveres besvergelse C.

C) Dette er besvergelsen eller effekten som skal bli kastet. Hvis denne besvergelsen har et areal så må den ha midtpunkt på det objektet som innehar besvergelse A (symbolet eller sigilet). Går besvergelsen på et vesen eller objekt så kan den også ramme den som utløser den besvergelse (besvergelse B).

Nomotropi

Det finnes en nomotropisk besvergelse som lager et midlertidig magisk stasisfelt på et område eller en gjenstand. Feltet gjør slik at magiske besvergelser og lignende havner i en slags stasis og vil ikke bli utløst før stasisfeltet er betydelig svekket.
Andre magikere som kaster besvergelser i området må overvinne stasisfeltet for at besvergelsen får effekt med en gang (hvis ikke vil ikke effekten komme før senere). Mens magikerern som skaper stasisfeltet kan planlegge og tilrettelegge for sine besvergelser slik at de kommer akkurat da han har planlagt.
Magikeren kan da altså for eksempel kaste den nomotropiske besvergelses "magisk stasisfelt" på ett bål, og så siden kaste antenne på bålet, slik at effekten antenne kommer etter for eksempel ett døgn.


Rekkevidde

Det som er viktig ved alle metodene er å tenke på rekkevidden av den korteste besvergelsen. For eksemepel så vil det være en ytterst dårlig ide av magikeren Gertrude å kaste den ikonotropiske besvergelsen "binde magisk kraft" i et symbol på tårndøren sin, og deretter biotropibesvergelsen "kjenne levende vesen" med rekkevidde middellang, og deretter besvergelsen "fiat flamme" med rekkevidden inntil.
Det som da skjer når noen kommer innen middel lang avstand til tårndøren er at besvergelsen Fiat flamme vil bli utløst, og siden den ikke når frem til målet så vil den bare slutte å fungere.
Det er derfor viktig at hun bruker sin egen versjon av fiat flamme med rekkevidden middels (eller improviserer den frem), alternativt kaster biotropibesvergelsen med rekkevidde "inntil".

Varaktighet

For balansen sin skyld så vil det nok være lettest at besvergelsenes varaktighet muligens starter når de kastes ved hjelp av ikonotropi besvergelsen. Dette slik at en magiker feks ikke kan ha et sverd hvor han lager et langt ritual av skärpa, og deretter et langt ritual av fortrolle våpen osv. Og bruker et vilkår slik at han kan utløse alle selv, for da kan han ved hjelp av en haug med slike forberedelser ta ned omtrent hva det skulle være av motstandere ol.
Nomotropi besvergelsen er derimot litt annerledes siden en ikke har samme kontrollen over den, en må velge tidspunkt eller "nedtelling" når alt skapes. Derimot så kan en selvfølgelig forvrenge den, og så eventuell få dissipasjonen som en konsekvens, men det vil da utløse alle besvergelsene som er i stasisfeltet.
Men dette kan selvfølgelig også være litt risikofylt i noen situasjoner. Hva hvis en for eksempel har flere destruktive besvergelser "hengende" i stasis feltet (hvor planen er å forvrenge feltet når en vil ha de frem). Det er jo da litt skummelt hvis er i fredelige omgivelser og noen forvrenger stasisfeltet (eller på noen andre måter feltet blir ødelagt)..

Dette var bare noen korte og fluktige tanker (de forandrer seg sikkert etter litt tid) :rolleyes:
 
Top