Riken, förbund, kungahus och kolonier

Måns

Duck Champion
Joined
12 Nov 2001
Messages
11,529
Location
Athos
Vi får en del frågor som "var ligger land X och land y?"

Svar: Vi har medvetet valt att tona ner den vikt som ibland läggs vid kungahus, länder och gränser. Helt enkelt för att det inte är någon konstant eller ens stabil fakta runt Kopparhavet. En vasall, en förbundsstat, en ätt, ett legokompani etc kan byta lojalitet över en natt och kraftigt rubba maktbalansen. Makten i Athos ligger i inte inom geografiskt definierade områden, utan utgår ifrån rikedom, släktband, hot, styrka, skräck, allianser etc som kan demonstreras av en person, en familj, ett förbund, ett tempel eller vad det nu kan vara. Ibland är det ett kungahus, som i fallet Zorakin, som med hjälp av undersåtar och skatter håller sitt rike i schack. Men Zorakins gränser är inte enkla att dra. Genom giftermål, hävd, lag och krig förvaltar kungahuset, eller dess vasaller, över områden runt hela Kopparhavet, och dessutom kan de göra anspråk på betydligt större arealer tack vara snåriga stamtavlor och släktskap.

Därför har vi valt att inte ha med riken och gränser på våra kartor. Istället har vi utgått ifrån var Kopparhavets makt finns. Detta symboliseras av de symboler man ser på vår världskarta, ex har vi en symbol för kungen av Berendien, en för kungen av Zorakin etc. men även för flera andra makter vars inflytande inte är lika uppenbart vid en genomgång av länder, trots att de i högsta grad kan mäta sig med kungar och kejsare.

Vi ska se om vi kan vara tydligare med detta i kommande kartmaterial. Men här har ni åtminstone bakgrunden till vårt designval :)
 

Mekanurg

Blå eminens
Joined
17 May 2000
Messages
6,587
Location
Port Kad, The Rim
Därför har vi valt att inte ha med riken och gränser på våra kartor. Istället har vi utgått ifrån var Kopparhavets makt finns. Detta symboliseras av de symboler man ser på vår världskarta, ex har vi en symbol för kungen av Berendien, en för kungen av Zorakin etc. men även för flera andra makter vars inflytande inte är lika uppenbart vid en genomgång av länder, trots att de i högsta grad kan mäta sig med kungar och kejsare.
Elegant tänkt
 
Top