Motion angående stadgar §8

wege

Veteran
Joined
5 Apr 2009
Messages
51
Location
Falkenberg
Det är konstigt att vi inte ska ha en ordförande. Det står inget om det i stadgarna. Sen är det konstigt att kassören inte kan bli firmatecknare.

Jag yrkar att andra stycket i §8 ändras från:
"Styrelsen ansvarar för att utse två firmatecknare och en kassör. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på konstituerande möte eller årsmöte och tillträder direkt efter valet. Vald styrelse sitter under ett verksamhetsår. Samtliga medlemmar i föreningen är valbara till styrelsen."

till

"Styrelsen ska inom sig utse en ordförande och en kassör, såtillvida inte årsmöte valt dessa i separata val. Styrelsen ska inom sig utse två firmatecknare att teckna firman var för sig. Styrelse tillträder i direkt anslutning val. Samtliga medlemmar i föreningen är valbara till styrelsen.
 

Bunny

Crazy like a fool
Joined
15 Oct 2002
Messages
2,944
Location
Knivsta
wege said:
Det är konstigt att vi inte ska ha en ordförande. Det står inget om det i stadgarna. Sen är det konstigt att kassören inte kan bli firmatecknare.

Jag yrkar att andra stycket i §8 ändras från:
"Styrelsen ansvarar för att utse två firmatecknare och en kassör. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på konstituerande möte eller årsmöte och tillträder direkt efter valet. Vald styrelse sitter under ett verksamhetsår. Samtliga medlemmar i föreningen är valbara till styrelsen."

till

"Styrelsen ska inom sig utse en ordförande och en kassör, såtillvida inte årsmöte valt dessa i separata val. Styrelsen ska inom sig utse två firmatecknare att teckna firman var för sig. Styrelse tillträder i direkt anslutning val. Samtliga medlemmar i föreningen är valbara till styrelsen.
Redaktionen jämkar sig på följande vis:
§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse ska bestå av fyra personer eller mer.

Styrelsen ska inom sig utse en ordförande och en kassör, såtillvida dessa inte är utsedda av ett årsmöte. Styrelsen ska inom sig utse två firmatecknare att teckna firman var för sig. Styrelsen tillträder direkt efter det att de valts. Vald styrelse sitter under ett verksamhetsår. Samtliga medlemmar i föreningen är valbara till styrelsen.

Föreningens styrelse bör inte göra kreditköp på belopp som överskrider likvida medel. Om kreditbelopp som överskrider likvida medel görs måste dessa täckas av medlemslån eller sponsring.
Ändringsmotion kommer.
 
Top