Nekromanti Karaktärer New Wizard City

God45

Estet-Conan
Joined
23 Oct 2012
Messages
14,263
Här är posten där ni kan posta Level 2 versionerna av era karaktärer och sedan posta era karaktärers nya stats när ni levlar igen. Eller era nya karaktärer efter att era karaktärer dött :p
 

Tomatalven

Hero
Joined
22 Sep 2012
Messages
1,175
Namn: Qhuast (uttalas "kvast")
High elf, Cleric 2 (Life Domain) Criminal, CN
Utseende och personlighet: Orakad, smutsig luffare med smått frånvarande, förvirrat, men lugnt och energiskt ansiktsuttryck.

HP: 15 AC: 16
Nuvarande HP: 15

+2 Wis: 15, save prof, passive perception: 14
+3 Dex: 16
+1 Cha: 13, save prof
+1 Con: 12
+0 Int: 11
-1 Str: 8

Skills:
Stealth +5
Deception +3
Insight +4
Medicine +4
Perception +4

Rustningsprof: Light, medium, heavy, shields
Vapen: simple, bågar, lång- och kortsvärd
Tools: Kortlek, thieves tools
Språk: common, alviska och sylvan
Channel divinity (1 per rest):
Turn Undead, Preserve Life (reggar 10 hp, för personer inom 30 ft, max upp till halva deras maxhp)

Cantrips: Mage Hand, Thaumaturgy, Sacred Flame, Light.
Lvl 1 spells: Bless, cure wounds (+3 i effektivitet), inflict wounds, guiding bolt, protection from evil and good, command
Spell save DC: 12 Spell attack mod: +4

Prylar:
två kortsvärd (atk mod: +5, skada d6+3 piercing), Läderrustning, sköld
rygga, sovsäck, mess kit, tinderbox, 10 facklor, 8 dagars proviant, 50 ft hamparep, vattenskinn, holy symbol (en konstig nyckel jag hittade på marken)
15 gp, kofot
 

God45

Estet-Conan
Joined
23 Oct 2012
Messages
14,263
Glöm inte att posta era stats för level 2 här :)
 

Tomatalven

Hero
Joined
22 Sep 2012
Messages
1,175
Alla kanske inte har märkt tråden, så det kanske vore bättre med en påminnelse i OOC-tråden
 

Tomatalven

Hero
Joined
22 Sep 2012
Messages
1,175
Uppdatering
Namn: Qhuast (uttalas "kvast")
High elf, Cleric 3 (Life Domain) Criminal, CN
Utseende och personlighet: Orakad, smutsig luffare med smått frånvarande, förvirrat, men lugnt och energiskt ansiktsuttryck.

HP: 21 AC: 16
Nuvarande HP: 10

+2 Wis: 15, save prof, passive perception: 14
+3 Dex: 16
+1 Cha: 13, save prof
+1 Con: 12
+0 Int: 11
-1 Str: 8

Skills:
Stealth +5, Deception +3, Insight +4, Medicine +4, Perception +4

Rustningsprof: Alla+sköldar Vapen: simple, bågar, lång- och kortsvärd
Tools: Kortlek, thieves tools Språk: common, alviska och sylvan

Channel divinity (1 per rest):
Turn Undead, Preserve Life (reggar 10 hp, för personer inom 30 ft, max upp till halva deras maxhp)

Cantrips: Mage Hand, Thaumaturgy, Sacred Flame, Light.
Lvl 1 spells: Bless, cure wounds (+3 i effektivitet), inflict wounds, guiding bolt, protection from evil and good, command - Slots lvl 1: 1 av 4
Lvl 2 spells: lesser restoration, spiritual weapon, zone of truth - Slots lvl 2: ? av 2
Spell save DC: 12 Spell attack mod: +4

Prylar:
två kortsvärd (atk mod: +5, skada d6+3 piercing), Läderrustning, sköld
rygga, sovsäck, mess kit, tinderbox, 10 facklor, 8 dagars proviant, 50 ft hamparep, vattenskinn, holy symbol (en konstig nyckel jag hittade på marken)
15 gp, kofot, (h)järnrör.
 

RasmusL

Champion
Joined
15 Jan 2012
Messages
8,139
Location
Stockholm
Mason Monk

Strength 13 (+1)
Dexterity 15 (+2)
Constitution 11 (+0)
Intelligence 14 (+2)
Wisdom 9 (­-1)
Charisma 16 (+3)

Maximum Hit Points: 17

Armor Class: 14 = 10 + 2 [studded leather] + 2 [dexterity]
Proficiency bonus: +2
Initiative modifier: + 2 = + 2 [dexterity]
Attack (handheld / thrown): + 3 = + 2 [proficiency] + 1 [strength]
Attack (missile / finesse): + 4 = + 2 [proficiency] + 2 [dexterity]
Strength save: + 1 = + 1 [strength]
Dexterity save: + 4 = + 2 [proficiency] + 2 [dexterity]
Constitution save: + 0
Intelligence save: + 4 = + 2 [proficiency] + 2 [intelligence]
Wisdom save: -­1 = ­-1 [wisdom]
Charisma save: + 3 = + 3 [charisma]
Insight (passive): 13 (18 with advantage)
Perception (passive): 9 (14 with advantage)

Languages: Common Dwarvish

Unarmed strike [+3 to hit? 1+1 bludgeoning]
2 Daggers [+4 to hit? 1d4+2 piercing, 1 lb, finesse, light, thrown (range 20/60)]
Longsword [+3 to hit? 1d8+1 slashing, 4 lb, versatile (1d10 slashing)]
Studded leather [medium? + 2 AC? max dex + 2? 13 lb.]

Acrobatics Dex 2 = +2
Animal Handling Wis ­1 = ­1
Arcana Int 2 = +2
Athletics Str 3 = +1 + 2
Deception Cha 5 = +3 + 2
History Int 2 = +2
Insight Wis 3 = ­1 + 2 + 2 [expertise]
Intimidation Cha 7 = +3 + 2 + 2 [expertise]
Investigation Int 4 = +2 + 2
Medicine Wis ­1 = ­1
Nature Int 2 = +2
Perception Wis ­1 = ­1
Performance Cha 3 = +3
Persuasion Cha 3 = +3
Religion Int 2 = +2
Sleight of Hand Dex 2 = +2
Stealth Dex 4 = +2 + 2
Survival Wis ­1 = ­1


Mason Monk's Equipment:
Backpack
Ball bearings (bag of 1000)
Bell Candles x 5
Crowbar
Hammer
Oil flasks x 2
Pitons (bag of 4) x 10
Rations (1 day) x 5
Rope (50', hempen) x 1
String, ten feet x1
Waterskins x 1
Thieves' tools (proficient)
 
Top