Järn-Rollformulär för Roll20! Enjoy!

Doktor Laser

Veteran
Joined
9 Feb 2015
Messages
165
Eftersom jag bevisligen lyckas ha på tok för mycket fritid, och dessutom är en nitisk Roll20-missbrukare, så har jag roat mig med att knåpa ihop ett rollformulär till Järn för just Roll20. Det är inte särdeles vackert att skåda, har inga fancy-pancy tärningsfinesser, och innehåller HTML-kod som kan få vilken webbdesigner som helst att gråta blod; men det innehåller (så långt jag kan se) allt som standardformuläret till Järn innehåller, så det bör fungera dugligt för spel över det däringa Internetet.

Bara att kopiera och klistra in i ett custom Character Sheet och rocka Järnet. Håll till godo!
Nu ska jag bara komma mig för att faktiskt försöka spela det själv också, någon gång.

Code:
<div>
  <table border="0">
    <tr>
      
      <td>
        Namn:
      </td>
      <td>
        <input type="text" style="width: 150px;" name="attr_Namn" />
      </td>
      <td colspan="3" rowspan="2" bgcolor="#BDBDBD">
        <h4>ÖDE</h4>
      </td>
      <td colspan="3" rowspan="2" bgcolor="#BDBDBD">
        <textarea style="width: 400px; height:55px;" name="attr_Ode"></textarea>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      
      <td>
        Tillnamn:
      </td>
      <td>
        <input type="text" style="width: 150px;" name="attr_Tillnamn" />
      </td>
    </tr>
    <tr>
      
      <td>
        Klan:
      </td>
      <td>
        <input type="text" style="width: 150px;" name="attr_Klan" />
      </td>
      <td colspan="3" bgcolor="#E6E6E6">
        <h4>SJÄLSFORM</h4>
      </td>
      <td colspan="2" bgcolor="#E6E6E6">
        Modifikationer på värden
      </td>
      
      
    </tr>
    <tr>
      
      <td>
        Folkslag:
      </td>
      <td>
        <input type="text" style="width: 150px;" name="attr_Folkslag" />
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        Full
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        <input type="text" style="width: 100px;" name="attr_Sjalsform" />
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        <input type='checkbox' name="attr_Full" value="1" />
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        <textarea style="width: 200px; height:55px;" name="attr_SjFormMod1"></textarea>
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        <textarea style="width: 200px; height:55px;" name="attr_SjFormMod2"></textarea>
      </td>
      
    </tr>
    <tr>
      
      <td>
        Värv:
      </td>
      <td>
        <input type="text" style="width: 150px;" name="attr_Varv" />
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        Delvis
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        <input type='checkbox' name="attr_Delvis" value="1" />
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        <textarea style="width: 200px; height:55px;" name="attr_SjFormMod3"></textarea>
      </td>
      <td bgcolor="#E6E6E6">
        <textarea style="width: 200px; height:55px;" name="attr_SjFormMod4"></textarea>
      </td>
      
    </tr>
  </table>
</div>
<hr/>

<div>
  <table>
    <tr>
      <td><h4>FÄRDIGHETER</h4></td>
      <td>Värde</td>
      <td></td>
      <td>Fördjupningar</td>
      <td></td>
      <td>Värde</td>
      <td></td>
      <td>Fördjupningar</td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Bågkytte (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Bagskytte" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_BagskytteCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_BagskytteFordjupn" />?</td>
      <td>Skaldekonst</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Skaldekonst" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SkaldekonstCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SkaldekonstFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Fylgja</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Fylgja" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_FylgjaCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_FylgjaFordjupn" />?</td>
      <td>Sköldkamp (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Skoldkamp" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SkoldkampCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SkoldkampFordjupn" />?</td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Gårdsmannaskap (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Gardsmannaskap" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_GardsmannaskapCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_GardsmannaskapFordjupn" /></td>
      <td>Slagsmål (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Slagsmal" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SlagsmalCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SlagsmalFordjupn" />?</td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Gömma sig (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_GommaSig" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_GommaSigCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_GommaSigFordjupn" /></td>
      <td>Smide</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Smide" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SmideCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SmideFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Handel (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Handel" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_HandelCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_HandelFordjupn" />?</td>
      <td>Spana (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Spana" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SpanaCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SpanaFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Husmannaskap (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Husmannaskap" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_HusmannaskapCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_HusmannaskapFordjupn" /></td>
      <td>Spel (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Spel" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SpelCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SpelFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Härkonst</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Harkonst" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_HarkonstCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_HarkonstFordjupn" />?</td>
      <td>Spelmannaskap</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Spelmannaskap" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SpelmannaskapCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SpelmannaskapFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Jakt</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Jakt" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_JaktCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_JaktFordjupn" /></td>
      <td>Spjutkamp (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Spjutkamp" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SpjutkampCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SpjutkampFordjupn" />?</td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Kastvapen (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Kastvapen" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_KastvapenCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_KastvapenFordjupn" />?</td>
      <td>Språk (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Sprak" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SprakCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SprakFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Knivkamp (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Knivkamp" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_KnivkampCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_KnivkampFordjupn" />?</td>
      <td>Status (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Status" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_StatusCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_StatusFordjupn" />?</td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Lagmannaskap</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Lagmannaskap" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_LagmannaskapCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_LagmannaskapFordjupn" />?</td>
      <td>Stenverk</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Stenverk" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_StenverkCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_StenverkFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Ledarskap</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Ledarskap" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_LedarskapCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_LedarskapFordjupn" />?</td>
      <td>Stigvana (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Stigvana" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_StigvanaCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_StigvanaFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Leta (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Leta" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_LetaCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_LetaFordjupn" /></td>
      <td>Styrkeprov (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Styrkeprov" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_StyrkeprovCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_StyrkeprovFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Läkekonst (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Lakekonst" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_LakekonstCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_LakekonstFordjupn" />o</td>
      <td>Svärdskamp (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Svardskamp" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SvardskampCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SvardskampFordjupn" />?</td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Lärdom (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Lardom" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_LardomCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_LardomFordjupn" />?</td>
      <td>Träverk (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Traverk" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_TraverkCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_TraverkFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Manövrer (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Manovrer" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_ManovrerCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_ManovrerFordjupn" />??</td>
      <td>Uthållighet (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Uthallighet" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_UthallighetCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_UthallighetFordjupn" />??</td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Rida (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Rida" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_RidaCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_RidaFordjupn" /></td>
      <td>Väderkunskap (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Vaderkunskap" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_VaderkunskapCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_VaderkunskapFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Sejd</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Sejd" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SejdCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SejdFordjupn" />?</td>
      <td>Wyrd (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Wyrd" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_WyrdCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_WyrdFordjupn" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td>Sjömannaskap (15)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Sjomannaskap" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_SjomannaskapCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_SjomannaskapFordjupn" /></td>
      <td>Yxkamp (30)</td>
      <td><input type="number" style="width: 50px;" name="attr_Yxkamp" /></td>
      <td><input type='checkbox' name="attr_YxkampCheck" value="1" /></td>
      <td><input type="text" style="width: 220px;" name="attr_YxkampFordjupn" />?</td>
    </tr>
    
    <tr>
      <td colspan="8">?: +1T6 skada när färdigheten används. ??: +5 Hälsa. ??: +5 Gard. ?: +20 i resultat när färdigheten används i konlikter. o: +1T6 läkning om Sargad, eller vid Förband.</td>
    </tr>
  </table>
</div>
<hr />
<div>
  <table>
  <tr>
    <td><h4>VAPEN</h4></td>
    <td>Skada</td>
    <td>Egenskaper</td>
    <td><h4>KARAKTÄRSDRAG</h4></td>
    <td>Aktiverad</td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td><input type="text" style="width: 200px;" name="attr_Vapen01" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 50px;" name="attr_Skada01" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 300px;" name="attr_Egenskaper01" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 150px;" name="attr_Karaktarsdrag01" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Karaktarsdragakt01" value="1" /></td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td><input type="text" style="width: 200px;" name="attr_Vapen02" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 50px;" name="attr_Skada02" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 300px;" name="attr_Egenskaper02" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 150px;" name="attr_Karaktarsdrag02" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Karaktarsdragakt02" value="1" /></td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td><input type="text" style="width: 200px;" name="attr_Vapen03" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 50px;" name="attr_Skada03" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 300px;" name="attr_Egenskaper03" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 150px;" name="attr_Karaktarsdrag03" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Karaktarsdragakt03" value="1" /></td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td><input type="text" style="width: 200px;" name="attr_Vapen04" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 50px;" name="attr_Skada04" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 300px;" name="attr_Egenskaper04" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 150px;" name="attr_Karaktarsdrag04" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Karaktarsdragakt04" value="1" /></td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td><input type="text" style="width: 200px;" name="attr_Vapen05" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 50px;" name="attr_Skada05" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 300px;" name="attr_Egenskaper05" /></td>
    <td colspan="2">Aktivera ett karaktärsdrag för att vända på</td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="2">tärningen.</td>
  </tr>
</table>
</div>
<div>
  <table>
    <tr>
      <td><h4>HÄRSKRUD</h4></td>
      <td>Skydd</td>
      <td>Egenskaper</td>
      <td colspan="12"><h4>Innestående ödesslag</h4></td>
    </tr>
    
    <tr>
    <td><input type="text" style="width: 200px;" name="attr_Harskrud01" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 50px;" name="attr_HarskrudSkydd01" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 300px;" name="attr_HarskrudEgenskaper01" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag01" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag02" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag03" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag04" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag05" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag06" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag07" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag08" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag09" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag10" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag11" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Odesslag12" value="1" /></td>
    </tr>
    
    <tr>
    <td><input type="text" style="width: 200px;" name="attr_Harskrud02" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 50px;" name="attr_HarskrudSkydd02" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 300px;" name="attr_HarskrudEgenskaper02" /></td>
    <td colspan="12">Ödesslag är ett slag för Wyrd som ersätter ett</td>
    </tr>
    
    <tr>
    <td><input type="text" style="width: 200px;" name="attr_Harskrud03" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 50px;" name="attr_HarskrudSkydd03" /></td>
    <td><input type="text" style="width: 300px;" name="attr_HarskrudEgenskaper03" /></td>
    <td colspan="12">annat färdighetsslag. Ödesslaget måste</td>
    </tr>
    
    <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="12">påbörjas innan något annat händer.</td>
    </tr>
    
    <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="12">Vid ett exeptionellt ödesslag så slår</td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="12">själsformen igenom fullt ut.</td>
  </tr>
    
  </table>
</div>
<hr />
<div>
  <table>
  <tr>
    <td><h4>GARD</h4></td>
    <td><input type="number" style="width: 75px;" name="attr_Gard" /></td>
    <td>Pressad</td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Pressad" value="1" /></td>
    <td>-20% på anfall, kan inte välja aggressiv stans.</td>
    <td></td>
    <td><h4>SJÄL</h4></td>
    <td><input type="number" style="width: 75px;" name="attr_Sjal" /></td>
    <td>Stressad</td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Stressad" value="1" /></td>
    <td>-20% på utmaningar och konflikter.</td>
  </tr>
</table>
</div>

<div>
  <table>
    <tr>
    <td>............</td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard01" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard02" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard03" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard04" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard05" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard06" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard07" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard08" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard09" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard10" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard21" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard22" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard23" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard24" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard25" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard26" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard27" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard28" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard29" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard30" value="1" /></td>
    <td>.....................................</td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal01" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal02" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal03" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal04" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal05" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal06" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal07" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal08" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal09" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal10" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal21" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal22" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal23" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal24" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal25" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal26" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal27" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal28" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal29" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal30" value="1" /></td>
    <td>........</td>
    
  </tr>
  
  <tr>
    <td>............</td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard11" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard12" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard13" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard14" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard15" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard16" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard17" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard18" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard19" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard20" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard31" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard32" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard33" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard34" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard35" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard36" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard37" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard38" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard39" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Gard40" value="1" /></td>
    <td>.....................................</td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal11" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal12" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal13" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal14" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal15" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal16" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal17" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal18" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal19" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal20" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal31" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal32" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal33" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal34" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal35" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal36" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal37" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal38" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal39" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Sjal40" value="1" /></td>
    <td>........</td>
    
  </tr>
  
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="6">Själalugnande</td>
    <td colspan="11"><input type="text" style="width: 190px;" name="attr_Sjalalugnande" /></td>
  </tr>
  </table>
</div>

<div>
  <table>
    <tr>
      <td>.........................................................................</td>
      <td><h4>HÄLSA</h4></td>
      <td><input type="number" style="width: 75px;" name="attr_Halsa00" /></td>
      <td>.............................</td>
      <td><input type="checkbox" name="attr_Stabiliserad" value="1" /></td>
      <td>Stabiliserad</td>
      <td>.................................................................</td>
    </tr>
  </table>
  
  <table>
    <tr>
    <td>.........................................................................</td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa01" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa02" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa03" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa04" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa05" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa06" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa07" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa08" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa09" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa10" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa11" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa12" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa13" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa14" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa15" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa16" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa17" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa18" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa19" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa20" value="1" /></td>
    <td>......................................................................</td>
    </tr>
    
    <tr>
    <td>.........................................................................</td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa21" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa22" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa23" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa24" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa25" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa26" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa27" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa28" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa29" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa30" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa31" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa32" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa33" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa34" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa35" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa36" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa37" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa38" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa39" value="1" /></td>
    <td><input type="checkbox" name="attr_Halsa40" value="1" /></td>
    <td>......................................................................</td>
    </tr>
  </table>
</div>
<div>
  <table>
    <tr>
      <td>..........................................................................</td>
      <td>Sargad</td>
      <td><input type="checkbox" name="attr_Sargad" value="1" /></td>
      <td>Ingen naturlig läkning, 1 poäng Hälsa/timme tills skadan stabiliserats.</td>
      <td>.........................</td>
    </tr>
  </table>
</div>
 
Top