Intressanta aliens?

Troberg

Sinister eater
Joined
27 Jun 2001
Messages
17,509
Aliens i spel tenderar att vara rätt stereotypa.

Har ni några kul idéer på twists man kan sätta på dem som är lite roligare?

Här är en av mina:

* Aliens som inte har vår syn på vetenskap. Vi försöker hålla vetenskapen "ren", att bara plocka in sådant som vi är 100% säkra på. De här aliensen ser oss som fega, långsamma pettimetrar, de nöjer sig med att något är det troligaste alternativet, typ 51% säkert, och att om det visar sig vara fel så märker de det så småningom och kan korrigera.

* Aliens som har en extrem förökningstakt, och som inte sätter något värde alls på liv, varken andras eller sitt eget. De väljer ett mål, och sedan gör de vad som krävs för att främja det, även om det innebär att de helt osentimentalt offrar sig själv för minsta lilla framgång.
 

terje

xenomorf mystiker
Joined
21 Jan 2001
Messages
1,506
Location
Demokratiska Republiken Latveria
När jag skrev kampanjen Porten till stjärnorna (Fenix nr 6 2016) försökte jag hitta på några aliens med andra slags sätt att tänka och samverka. Det blev föjande tre:

Fågelhumanoiderna
Dessa humanoider har egenskaper som för människor påminner om både katter och fåglar. De är finlemmade och har lätt kroppsbyggnad med graciösa rörelsemönster, mycket god motorik och snabba reflexer. Deras huvuden har näbbar, stora ögon och färgranna fjäderskrudar. De kommunicerar med läten och gester.
Fågelhumanoiderna är sociala individer på ungefär samma sätt som människor. Deras för tillfället dominerande samhälle organiseras i nätverk av självstyrande grupper. Grupperna leds av tongivande individer som vunnit de andra medlemmarnas respekt. Om en grupp möter svåra motgångar hänger sig dess medlemmar tillfälligt åt interna strider för att omförhandla sina maktförhållanden. Dessa strider utkämpas endast med näbbar och klor och leder sällan till dödsfall. I likhet med vissa mänskliga kulturer praktiserar de kannibalism och äter döda gruppmedlemmar under rituella former.
Fågelhumanoiderna har en teknologi jämförbar med det mest avancerade som Jorden kan uppvisa. De har bärbara enheter för kommunikation och informationshantering och för med sig avancerade verktyg och instrument. Vad gäller vapen medför de handburna projektilvapen. Deras farkoster är bestyckade med laservapen och vid behov kan de ta fram kärnvapen.

Maskinintelligensen
Detta är en postbiologisk maskinintelligens som består av semiautonoma robotar sammanlänkade i ett nätverk. Dess otaliga kroppar är av många olika former och storlekar och är utformade för olika slags uppgifter. Några vanliga typer är: flygande drönare som agerar spejare och kommunikationsrelä; stora långsamma maskiner för utvinning och förädling av råmaterial; stora och snabba farkoster för att transportera andra kroppar över längre avstånd; stora och långsamma stationer för bearbetning av data.
Maskinintelligensen kommunicerar inte med andra varelser utan behandlar dem enbart som en del av sin omgivning. Dess mål är att mångfaldiga och sprida sig själv. För att uppnå detta letar den ständigt efter råmaterial och energikällor. Om den inte provoceras till annat kommer den att ignorera rollpersonernas expedition, såtillvida den inte försöker ta dem och deras saker som råvaror för att reproducera sig själv.
Den som studerar maskinintelligensen kan upptäcka att den ägnar en hel del energi åt intern kommunikation som inte verkar vara relaterad till någon yttre aktivitet. Detta är dess huvudsakliga verksamhet: simulationer av medvetanden från artens tidigare biologiska stadium. Den upprätthåller ett oerhört omfattande virtuellt universum där många olika scenarion utvecklas i parallella tidsflöden.
Teknologiskt sett är maskinintelligensen överlägsen Jorden. Den har inga egentliga vapen men kan snabbt improvisera vid en konflikt. Den har lätta och mobila verktyg som kan projicera kraftfulla laserstrålar eller elektromagnetiska pulser. Vid behov kan den skapa stora mängder antimateria eller små svarta hål som kan kollideras med varandra för att skapa explosioner kraftfulla nog att tillintetgöra himlakroppar. En direkt konfrontation riskerar sluta väldigt illa för rollpersonerna.

Insektoiderna
Dessa varelser kommer från en planet med tre gånger så hög gravitation som Jorden som cirkulerar kring en röd dvärgstjärna. De har en horisontellt orienterad bepansrad kropp indelad i tre segment. På det mellersta segmentet sitter fyra benpar. Under skalet på det främre segmentet finns två ögonstjälkar och sex stycken tentakler med vilka de kan manipulera föremål. Det främsta benparet kan användas till att lyfta tunga objekt. Trots sitt insektsliknande yttre har varelserna ett internt skelett, skalet är inte ett äkta exoskelett. Varelserna kommunicerar med läten och genom att låta sina tentakler skifta mellan olika nyanser och kombinationer av rött, blått och gult.
Insektoiderna tänker i första hand i vi-form. Den enskilda individen betraktar sig själv och den egna kroppen ur kollektivets perspektiv. Samtidigt tolkar individen kollektivets intresse med utgångspunkt i sina egna erfarenheter och behov. Alla medlemmar av arten tänker alltså på sig själv som “vi” och betraktar både sig själv och andra utifrån den egna tolkningen av kollektivets behov. Samhället styrs av ett könlöst teknokratiskt kast som definierar artens gemensamma mål och fördelar arbetsuppgifter och resurser.
För bara två generationer sedan genomgick insektoiderna ett blodigt inbördeskrig där arbetarkastet besegrade den allians av drottningar som tidigare härskade. Detta är fortfarande ett traumatiskt minne och en kollektiv skam. Insektoiderna har kommit att se sig själva som potentiellt självdestruktiva och allt våldsanvändande är numer tabu. Om de skulle tvingas bryta tabuet kan dock samma självbild ge upphov till ohämmad förstörelse.
Insektoiderna har en teknologi som grovt sett motsvarar Jorden på 1970-talet. De färdas i enkla rymdfarkoster framdrivna med kemiska raketer eller atomraketer. Deras kommunikationsmedel är begränsade till radiosignaler och deras datorer är primitiva och klumpiga. De medför inga vapen, men vid behov kan de improvisera allt från projektilvapen och sprängmedel till atombomber. Detta tar dock mellan en dag och åtskilliga veckor.
Insektoiderna vill undersöka vad som finns bortom stjärnporten för att avgöra om den utgör ett hot mot dem eller ej. De är misstänksamma mot tanken på medvetanden utanför sitt eget kollektiv men vill inte vara den som tar initiativet till aggression.
 
Last edited:

lupmet

Swordsman
Joined
19 Feb 2014
Messages
485
Location
Göborg
Egentligen är något äkta utomjordiskt något som vi kommer ha väldigt svårt att förstå, det blir av nödvändighet något som ligger oss närmare men jag tycker det är helt rätt tänkt att det får inte bli "alver är som människor men med spetsiga öron". Det behöver vara något annorlunda.

Deras kultur behöver inte vara baserad på modern västerländsk moral; om de är rymdfarande i stora grupper och inte har tillgång till oändlig energi för att bygga ut skeppet borde reproduktion vara hårt reglerat. Vad är det som säger att det bara finns två biologiska kön eller ens att varje individ behåller sitt biologiska kön över tid? Fysisk kontakt kan vara ett viktigt socialt kitt (jämför apors lusplockande) – ett straff kan vara att ingen rör en individ under en dag och det gör djupa trauman för lång tid framöver.

På ett rymdskepp borde det mesta vara gemensam egendom eller tillhöra skeppet, privat egendom hålls till ett absolut minimum och en individ tar ett verktyg och använder det när denne behöver det. Det uppstår då självklart konflikter med andra kulturer som håller hårdare på privat ägande när en individ tar ett föremål för att denne behöver det (en ordinär kulturkrock, individen borde vara informerad om vad som gäller men det är lätt att falla in i vanor). Avtal och överenskommelser är långt viktigare än ägande och alla affärsöverenskommelser skrivs under genom att en symbol tatueras in på alla parter. Symbolen unik för varje överenskommelse och var ifrån början inget annat än en symbol men har utvecklats till en QR-kod (fast mer lik en "tribal-tatuering") som innehåller hela avtalstexten. Var på kroppen tatueringen sätts stipuleras av en komplex hederskodex som anger vilken typ av avtal det rör sig om och vad individen anser sig ha för förhållande eller åsikt om den (det är till exempel förolämpande att sätta tatueringen under vänstra armhålan).

Låt dem använda gester i långt större utsträckning: i The Long Way to a Small, Angry Planet by Becky Chambers | LibraryThing stöter besättningen på ett annat släkte där situationen närmast utmynnar i våldsam katastrof för att det visar sig att en alldaglig mänsklig gest – att stryka sig över ansiktet med handen – är en fruktansvärt förolämpning.

Deras evolutionära historia ser annorlunda ut och de känner därför inte rädsla eller oro och agerar därför inte irrationellt i farliga situationer. De har ingen flyktinstinkt som tar över när rädslan slår till, de agerar därför sansat och rationellt i farliga situationer.

De har en lillhjärna som har en egen personlighet, likt en hund eller litet barn, och som kan agera medan storhjärnan sover vilket gör att de kan vara verksamma 24/7 (om bara kroppen får vila lite då och då).

Döden ses som något eftersträvansvärt under vissa förutsättningar. Jag tänker inte här "hellre döden än skammen och vanäran" utan "får jag chansen att kasta mig ut ifrån ett stup och krossas emot klipporna under samtidigt som solen går upp tar jag den". Det kan vara individuella mål. Det kommer sig av att det är begränsat med plats ombord rymdskeppet och är en form av ättestupa för att ge andra inom gruppen chansen att föröka sig. De kan lägga fem minuter på att bestämma omständigheterna eller det kan vara otroligt komplexa ritualer under vilka förutsättningarna mejslas ut tillsammans med "dödsledsagare".
 

Franz

Things aren't different. Things are things.
Joined
4 Dec 2010
Messages
5,142
Om vi ska prata lite om utseende så kan jag tycka det vore intressant att utgå från att det på rymdisarnas hemplanet är en annan gravitation än på jorden. Är gravitationen svagare är de kanske långa och magra medan de är korta, starka och kompakta med en starkare gravitation. Och vad gör detta med dem när de utsätts för jordens gravitation?
 

entomophobiac

Low Prep High Play
Joined
6 Sep 2000
Messages
8,258
Location
Uppsala
Två spel gör aliens riktigt bra, tycker jag.

2300AD, med sina fördefinierade rymdisar och de metamysterier som uppstår ur deras märkliga metabolism, kultur, och motivation.

First Contact Team, med ett helt kapitel om hur du kan göra rymdisar intressanta, annorlunda, och märkliga. Det illustrerar detta bland annat genom att ta upp märkliga livsformer på jorden och beskriva varför människor ser ut som de gör, rent evolutionärt.
 

obak

Hero
Joined
17 Jul 2013
Messages
835


En ras som är en 3 dimensionell skugga av en n dimensionell ras. Inkapabla att kommunicera med människor på samma sätt som vi inte kan kommunicera med myror, vi är inte smarta nog att förstå en varelse vars mentala kapacitet är flera magnituder större än vår.

Vintergatan är mer som en myrstack för dem, ibland trampar dom igenom den, petar runt lite eller sätter eld på den av skäl som för en myra är helt obegripliga.
 

terje

xenomorf mystiker
Joined
21 Jan 2001
Messages
1,506
Location
Demokratiska Republiken Latveria
First Contact Team, med ett helt kapitel om hur du kan göra rymdisar intressanta, annorlunda, och märkliga. Det illustrerar detta bland annat genom att ta upp märkliga livsformer på jorden och beskriva varför människor ser ut som de gör, rent evolutionärt.
Tack för tipset, jag måste nog skaffa det spelet!
 

clarence redd

FrostByte Books
Joined
23 May 2014
Messages
1,341
Location
Göteborg
En stor fördel numera är att astrobiologi inte längre är en skamfylld forskningsgren. Så det finns en del böcker om hur utomjordingar skulle kunna se ut rent vetenskapligt.

Evolving the Alien är en bra genomgång av hur evolutionen - som är universell - får till en del likheter mellan aliens (och oss). Den går igenom allt från hur gravitationen påverkar livsformer, varför sensorisk input (syn, hörsel odyl) alltid är placerad nära hjärnan och logiken med att sensoriska organ sitter i framändan.

Rolig detalj: Ögon är antagligen ganska vanliga bland utomjordingar, eftersom de har uppstått flera gånger i olika evolutionära processer här på jorden. Tänder däremot har bara utvecklats en enda gång, så de kan vara ganska ovanliga.
 

Celledor

Hero
Joined
29 Sep 2003
Messages
885
Location
Uppsala
Jag gillar Aliens som är välutänkta utifrån den hemplanet som de har utveklats på samt när man verkligen tar hänsyn till alla problem som uppstår när olika Aliens möter varandre eller oss, och inte bara har något teknologi som enkelt löser det.

Tänker en rymdstation som måste ha sju olika nivåer av simulerad gravitation samt unik atmosfär som är giftig för alla andra. De har alla mat och dryck som ingen annan kan äta. Logistiken för att hantera allt det känns som en setting i sig själv. Utan universalöverästtare så kan komunikaiton och bli intressant, speciellt när Aliens tänker på helt olika sätt och har referenser till saker som är helt främmande för oss.
 

Oscar Silferstjerna

Enid Blytons hantlangare
Joined
28 Nov 2006
Messages
2,015
Location
Nirvana
Aliens i spel tenderar att vara rätt stereotypa.

Har ni några kul idéer på twists man kan sätta på dem som är lite roligare?

Här är en av mina:

* Aliens som inte har vår syn på vetenskap. Vi försöker hålla vetenskapen "ren", att bara plocka in sådant som vi är 100% säkra på. De här aliensen ser oss som fega, långsamma pettimetrar, de nöjer sig med att något är det troligaste alternativet, typ 51% säkert, och att om det visar sig vara fel så märker de det så småningom och kan korrigera.

* Aliens som har en extrem förökningstakt, och som inte sätter något värde alls på liv, varken andras eller sitt eget. De väljer ett mål, och sedan gör de vad som krävs för att främja det, även om det innebär att de helt osentimentalt offrar sig själv för minsta lilla framgång.
Här är några idéer som jag, delvis med utgångspunkt i och som kontrast mot Alien-franchisen, postade i en trådstart i november 2021:

1. Levande eller död. I vår värld är detta ett motsatsförhållande. I extremfall har infrusna organismer kunnat tinas upp efter tusentals år, men det är ovanligt. På andra planeter kan gränsen mellan liv och död vara mycket mer flytande. Även varelser som är fossiliserade skulle kunna vara försatta i någon form av dvala och möjliga att väcka på ett eller annat vis. Dvalan blir då en överlevnadsmekanism.

2. Extremofiler. Dessa varelser finns på Jorden och kan klara extremt höga eller extremt låga temperaturer. Att de uppfattas som extrema handlar egentligen om att är extrema i relation till vår föreställning om normalt liv. Det är alltså möjligt att det finns liv som kan överleva i världar som inte alls liknar vår. Exempelvis ute i rymden eller i lava eller i flytande metall. Man kan tänka sig att varelser som lever i ett inkapslat ekosystem (alltså i ett kroppsligt hölje), som är skyddat från en i våra ögon farlig omgivning.

3. Fysisk form. Här är det som sagt lätt att tänka i alltför jordiska termer. Att gå utanför detta kan också lätt bli kitschigt eller bara löjligt. Kanske är det bättre att hålla sig till enkla grundformer: något slingrande masklikt, en stor manetlik gelékropp, en mjuk organism i ett hårt skyddande hölje, en självlysande slemklump, ett ägg med trälikt skal, en metallisk spindel med kroppen täckt av ögon eller andra sensorer etc. Som ni märker behöver jag jordiska referenser för att förklara.

4. Postbiologiskt eller biomekaniskt liv. I ett längre evolutionärt tidsperspektiv är det möjligt att det organiska livet övergår i en mer eller mindre mekanisk fas, som inte förutsätter vävnader eller vissa gaser och vätskor. Konstnären H R Giger skapade biomekaniska gestalter, som sedan kom till användning i Alien-filmerna. Men det är bara ett sätt att tänka biomekaniskt. Rimligen bör det finnas fler. Superintelligent utomjordisk AI borde kunna åstadkomma oerhörda postbilogiska system. Gränsen mellan liv och maskin kan i allra grad vara flytande.
(På FL:s Alien-forum finns en tråd om Gigers biomekaniska version: https://forum.frialigan.se/viewtopic.php?t=4968 )

5. De jaglösa. Det är inte en självklarhet att levande varelser över huvud taget tänker i termer av jag. Överlevnad kan också vara något kollektivt där de enskilda delarna snarare intresserar sig för flockens eller stimmets långsiktiga överlevnad. Att offra sig kanske över huvud taget inte uppfattas som en uppoffring. Gränsen mellan individ och flock kan även vara kroppsligen flytande: individer som tillfälligt innesluter andra. Individlösheten kan även vara mental: ett kollektivt medvetande som minns och kommunicerar kollektivt genom ett antal kroppar (gruppen bildar då en form av jag).

6. Intelligens. Det vi uppfattar som medvetet tänkande är präglat av våra mänskliga begränsningar: vi använder oss av kultur och teknik. Sådant behöver inte vara intressant för andra. De kan vara intelligenta på sätt som kretsar kring något helt annat. Exempelvis fortplantning, temperaturer, förflyttning, biokemiska signaler, jakt, biokemiskt självförsvar. I vår värld finns även organismer som saknar hjärna, men ändå har förmåga att lära av sina misstag. Åtminstone rudimentär intelligens utan hjärna är alltså möjlig. Det motsatta - en stor och mycket komplex hjärna - är förstås också möjligt.

7. Storlek. I vår värld finns visserligen både mikroskopiskt liv och blåvalar. Men i andra världar kan variationen mellan stort och smått se ut på helt andra sätt. Kilometer- eller milslånga varelser, som i sig kan rymma stora ekosystem är möjliga. Kanske kan en hel planet omslutas av en enda varelse (en gigantisk parasit)? Eller är hela planeten en enda levande organism?

8. Det amoraliska livet. Mänsklig moral präglas av mänskliga och jordiska begränsningar. Utomjordiskt liv fungerar sannolikt på ett helt annat sätt eftersom det är just omänskligt. Det kan helt sakna empati eller ha en mer kosmisk form av empati, som bottnar i ett större intergalaktiskt perspektiv. Eller så är det artspecifikt eller på annat sätt knutet till den egna livsmiljön. Att vilja någon annan väl är en kulturell premiss som kräver ett antal kontextbundna förförståelser.

9. Den lovecraftska obetydligheten. I detta mythos är en människan närmast en obetydlig insekt i ett universum bebott av uråldriga bisarra varelser. Den tanken går att utveckla utan att nödvändigtvis kopiera Lovecrafts specifika koncept. En möjlighet är att tänka i termer av interstellära ekosystem, vars sammanlänkade delar är utspridda i en hel galax. Människan är då bara en av flera eller många varelser och har ännu inte lyckats greppa den helhet hon befinner sig i. Delvis kan detta förstås som en karta över rymden: människan känner bara till en liten ruta, men står inför utforskandet av något som är hisnande enormt - och delvis redan bebott...

10. Jävligt farligt. I många rymdsettingar är utomjordiskt liv mycket farligt. Det kan, som i Alien, handla om varelser som går till fysisk attack och förökar sig genom att befrukta sina mänskliga offer. Eftersom det farliga är konceptuellt viktigt - och en del av det som förväntas - vore det intressant att variera mer. Men hur? Några faror som jag inte har sett förut: extrema ljudpulser, högfrekventa ljudchocker, radioaktiv strålning, förföriska dofter, telepatisk överbelastning, empatisk men manipulativ kommunikation (kanske genom drömmar), starka njutningskänslor, giftigt slem, invasiva växter (eller sporer), till synes harmlösa (skendöda?) varelser som stegvis ändrar form eller storlek.

11. Död sedan länge. Om vi någonsin träffar på utomjordiskt liv är det förmodligen mest troligt att det handlar av organismer som varit döda länge. Kanske något som har drivit i rymden i tiotusentals eller hundratal miljoner år. Det kan ha förändrats till något helt annat än vad det en gång var. Men även det döda kan vara intressant, omfattande, oförutsägbart och farligt att utforska. Förutom själva varelserna kan det handla om deras farkoster, rymdstationer, sonder, satelliter eller ruiner - för att nu tänka i jordiska termer.

12. Kardashev-skalan. Den sovjetiske astronomen Nicolai Kardashev delade hypotetiskt in civilisationer efter deras förmåga generera energi. Det ger oss en uppfattning om hur avancerade utomjordiska civilisationers energiförsörjning kan se ut. Och vilka spår de har lämnat efter sig. I ett universum där avancerat liv förekommer kan det alltså finnas lämningar av sådana system som driver runt i rymden. Exempelvis bitar av gigantiska solpaneler.
Om Kardashev-skalan: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale

13. Signaler från fjärran. I den första Alien-filmen är det en signal från en ensligt belägen måne som får Nostromos besättning att landa (ja, jag vet att Ash kände till mer än så). Just den typen av signaler bör vara hyfsat vanliga i ett universum där det finns liv på flera planeter. Fenomenet bör gå att variera: signaler från flera olika närliggande områden, signaler som tilltar eller minskar i styrka, signaler som tycks komma från en enskild varelse (eller en hel planet), signaler från rymdskepp eller sonder som närmar sig, signaler som är obegripliga och/eller mycket oregelbundna (eller försvinner helt), signaler som inte är ljud (utan istället exempelvis kemiska eller biologiska), signaler som möjligen är mycket hotfulla. Att tolka och lokalisera signaler bör kunna ge upphov till hela scenarion och kanske även väcka märkliga (farliga?) reaktioner hos de människor som tar emot dem.
 
Last edited:

Troberg

Sinister eater
Joined
27 Jun 2001
Messages
17,509
* Extremt ojämnlika aliens. Ena könet är intelligent, det andra är på ett djurs nivå och används för fortplantning och som mat. På liknande sätt kan man tänka sig hur en grupp av rasen under många, många generationer selectivt avlat bort intelligensen ur andra grupper för att ha dem som ointelligenta slavar.
 

Troberg

Sinister eater
Joined
27 Jun 2001
Messages
17,509
* Aliens med extremt instabila gener, men också en extrem förökningstakt. De flesta dör direkt vid födseln av mutationerna, eller relativt unga, men det finns också en extrem variation på dem. Säg att de kanske lägger tiotusentals ägg, och ett eller två överlever. De kanske evolverade i en väldigt föränderlig miljö, och denna forcerade evolution är nödvändig för långsiktig överlevnad.
 

Ymir

Liten kantbaron
Joined
18 May 2000
Messages
11,063
Location
Malmö/Lund Metropolitan Axis
Jag gillade salarians i Mass Effect, som har som grej att de har hyperaktiv metabolism så de lever mycket mer intensivt än människor. Deras livsspann är mycket kortare än våra men eftersom de är hyperaktiva åstadkommer de ofta mycket mer under sitt korta liv än vi gör under vårt långa, och de upplever varje ögonblick mer intensivt.
 

Ymir

Liten kantbaron
Joined
18 May 2000
Messages
11,063
Location
Malmö/Lund Metropolitan Axis
En annan typ av aliens jag gillar är "Ascended Sevitors", robotar som har tagit över sina skapares civilisation, men inte genom att utplåna dem eller något annat klyschigt - nej, de här robotarna förblir lojala till sina mästare och sin programmering, men var så kompetenta att de skapat ett utopistiskt tillstånd som de feta och indolenta mästarna nu lever i. Eftersom mästarna är passiviserade av sin paradisiska tillvaro har robotarna tagit över det praktiska styret av civilisationen och utgör 99% av dess befolkning. De fattar alla beslut och dealar med alla problem, för att säkerställa mästarnas fortsatta trygghet och materiella överflöd.
 

Stämma

Kollusor
Joined
17 Jul 2020
Messages
285
Location
Södertälje/Uppsala
Den här hade jag helt missat! Instabeställde en omnibus.
Xeeleesekvensen förgyllde mina tidiga tonår, men om jag skulle läsa böckerna för första gången idag skulle jag börja med novellsamlingen Vacuum Diagrams. Novellformatet passar Baxters uppsättning av författarmässiga styrkor och svagheter bättre än längre berättelser, i mitt tycke. Han har utrymme för att utforska sina coola idéer och skildra ett majestätiskt kosmos, och de korta berättelserna gör att hans tämligen platta personlighetsporträtt inte stör helheten så mycket.
Dess utomjordiska fauna passar bra här i tråden: nanobotar vars väsen består av matematik och som alltid kollapsar till följd av Gödels ofullständighetsteorem, tänkande kolonier av konvektionsceller, en civilisation som genom tidsresor omdesignat och optimerat hela sin historia för att vinna ett omöjligt urkrig. Som 14-åring kändes det som hjärnans kreativa horisont bändes och bändes tills den blivit långt större än innan. Var dock länge sen jag läste dem, så minnet kan vara något förskönat av sin ålder.
 
Top