Husregler: elskador [Eon IV/Strid]

LordTengel

Swordsman
Joined
26 Jan 2003
Messages
526
Location
Linköping
Ponera att man är så galen att man använder Eon IV för att spela i vår moderna värld, eller åtminstone något mycket nära den. Plötsligt uppstår situationen att karaktärerna kan drabbas av elektriska chocker på olika sätt.

Hur skulle ni hantera sådan skada? Jag tänker spontant att det borde röra sig om Brännskada enligt reglerna i Strid (och Magi), men vad kan vara lämpliga skadenivåer för olika strömkällor? Vilka skulle ni ta med som exempel?

Vore mycket tacksam för alla tankar om saken, jag är inte så vass på att bedöma rimliga skadevärden.
 

dancodan

Swordsman
Joined
14 Aug 2017
Messages
534
Jag gillar det. Vi körde samma experiment och det fungerade hur bra som helst (Vi hade lite utmaningar att få till avståndsstrid med skjutvapen dock).

Jag ska inte vara föööör långrandig i mitt förslag gällande elchock, men det blir ju lite tekniskt mumbo jumbo.
Det viktigaste att ta hänsyn till är storleken på spänningen (För att övervinna resistansen i handskar, kläder hudlager osv). Styrkan på strömmen (Antal elektriska laddningar som färdas genom kroppen, orsakar värmeutveckling och således skada). Samt exponeringstiden.
En kraftig laddning under endast en kort period (millisekunder) skapar mer utav en bedövning, yrsel, trötthet, stickningar i utsatt kroppsdel.
En exponering under längre tid (sekunder) orsakar ofta förstörd vävnad, kraftig ärrbildning och självklart hjärtstopp eller hjärnskada ifall det området blir utsatt. Här kanske man kan använda regeln om Inre skada.
Detta är förutsatt att strömmen är signifikant (mätt i Ampere [A])
Det blir alltid en avvägning på vad som är realistiskt. Tänk på att man kan drabbas av enorma spänningar utan att dö (Man kan överleva att träffas av blixten t.ex.).

För att hålla det simpelt så hade jag kört skadetabell för eld (som du säger).
Men skademodifikation för "styrka" + exponeringstid.

Jag antar att det vanligaste man vill kolla på är: (håller mig till växelspänning här, men tänk på att likspänning kan vara farligare då man lättare "fastnar" i den vid strömgenomföring.

Klenspänning <50V = Ingen skada, endast obehag, mild domning eller stickning [Ingen skada]
Vägguttag 230V i sverige = Chock, domningar, stickningar. Ingen bestående skada för enbart momentan exponering. Om man utsätts under en längre exponering så blir det brännskada [+2T6 i skada per sekund]
Industri, elcentral tex 400-690V = Kraftig chock, ljusbåge som kan hoppa från ledare till jordningspunkt (tex spelare). Längre exponering borde öka skadan med 3T6 per sekund eller liknande [Initiell skada 3T6]
Kraftiga elcentraler >1kV där man pratar kilovolt borde vara direkt dödande ifall man utsätts för strömgenomföring, rent speltekniskt borde man kanske säga 7T6 i skada med en ökning på 4T6 per sekund.

Elbatonger, tazers och liknande borde man kanske för enkelhetens skull inte räkna som skada utan mer som bedövande chock som inkapaciterar en spelare under en viss tidsperiod.


Observera att detta är ganska orealistiskt då det är så många faktorer att väga in (Kortslutningsströmmar, impedans i elnätet, ledarförmåga, resistanser samt skyddsystem så som jordfelsbrytare osv). MEN det borde vara spelbart och reflektera verkligheten någorlunda ackurat.
 

dancodan

Swordsman
Joined
14 Aug 2017
Messages
534
Tillägg, förtydligande: Med +skada per sekund tänker jag så här.
Tex vägguttag, 230VAC. Första stöten, ingen skada, endast momentan chock och bedövning (eventuellt desorientering). Om man inte lyckats komma loss efter en sekund så blir det 2T6 skada. Nästa sekund blir det 4T6 skada, nästa sekund blir det 6T6 skada osv..
En elcentral på 400V borde ge 3T6 första ögonblicket, 6T6 efter en sekund, 9T6 efter två sekunder osv.

Detta borde medföra att man överlever några sekunder i ett vägguttag men inte i en industriell elcentral, och absolut inte i ett kraftigare ställverk som hanterar kV-spänningar.
 

LordTengel

Swordsman
Joined
26 Jan 2003
Messages
526
Location
Linköping
Oj, det var genomtänkta regler dancodan ! Tack för att du delade med dig, nu har jag någonting att sno/inspireras av.

Av ren nyfikenhet, har du möjligen något mer skrivet om er "Eon IV Modern" som du kan tänka dig att dela med dig av?
 

dancodan

Swordsman
Joined
14 Aug 2017
Messages
534
Jag kan slänga in lite saker.
Det mesta är work in progress som aldrig blev klart, men du kanske kan sno något
 

dancodan

Swordsman
Joined
14 Aug 2017
Messages
534
Skadetabell. Eldvapen, Huvud
[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]1[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan passerar nära örat, Tappar tillfälligt hörseln på örat [Omtöcknad][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]2 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter upp en bit av huden. [Omtöcknad.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]3[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan sliter sönder örat [Omtöcknad][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]4 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kinden slits upp av kulan. [Infektion 2/4.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]5[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan sliter upp sår i pannan, blod i ögonen [Omtöcknad][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]6 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar näsan, stort sår. [Omtöcknad.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]7[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan tar utsidan halsen [Blödning 1/4][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]8 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Träff i hakan, käken skadad. [1 Smärta.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]9[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan tar i sidan av munnen, talsvårigheter [1 smärta][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]10 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter av ett stycke vid hårfästet, [Blödning 1/6.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]11[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan sliter upp ett kraftigt sår i pannan.[Blödning 1/6.][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]12 [D4][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Träff i munnen och ut genom kinden [1 Smärta][/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]13 [D5] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tar i munnen och slår ut 1T6 tänder [1 Smärta][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]14 [D6] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig in i strupen. [Blödning 1/10.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]15[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif][D7] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar halsen och stämbanden, talsvårigheter [Blödning 1/12][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]16 [D8][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan tar nära tinningen strax invid ögat. [Tappar.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]17[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif][D9] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tar nära ögonhålan, synen tillfälligt tappad [Tappar][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]18 [D10][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan borrar sig djupt in i halsen och blodet pulserar fram. [Blödning 1/16.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]19 [D10] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tar i sidan av huvudet, stort sår [1 Smärta][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]20 [D10][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan borrar sig djupt in i hakan. [1 Smärta.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]21 [D10] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar nacken [Brytrisk 6 (Nacke)][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]22 [D11][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan borrar sig in i nacken och fastnar. [Brytrisk 10 (nacke).] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]23 [D11] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter bort köttet och blottar skelettet på ena sidan ansiktet [Infektion 2/10][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]24 [D12][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan sliter upp huden, örat hänger i ett köttstycke. [Infektion 2/10.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]25 [D13] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tar ovanför ögonbryn, spricka i kraniet, förblindad av blod [Omtöcknad, Tappar, 1 Smärta][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]26 [D14][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan borrar sig djupt in i käken med ett krasande läte och munnen fylls med blod. [1 Smärta, Omtöcknad.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]27 [D15] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan går genom kinden och ut i nacken [Tillbakaknuffad, Blödning 1/20][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]28 [D16][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Träff i struphuvudet som borrar sig vidare in i halsen. Kulan fastnar [Tillbakaknuffad, Blödning 1/20.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]29 [D17] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar nacken och splittras [Brytrisk 10 (nacke), Infektion 2/12] [/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]30 [D18][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Ögat punkteras med ett kladdigt läte. [1 Smärta, Tappar, Öga förstört.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]31 [D19] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan går in genom kinden och fastnar i gommen, munnen fylls med blod [1 Sår, Omtöcknad][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]32 [D20][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan borrar sig in i käken och fastnar. [Sår, Infektion 3/12.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]33[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif][D20] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar strax under ögat, fastnar i kraniet [1 Smärta, Omtöcknad][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]34 [D22][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Halsen genomborrad och blodet pumpar fram. [1 Smärta, Blödning 2/20.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]35 [D23] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig in i skallen ovanför ögonbrynet och fastnar [1 Smärta, Tappar, Blödning 1/20][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]36 [D24][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Ögat punkteras och kulan borrar sig vidare in i hjärnan. [1 Smärta, Inre skada, Öga förstört.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]37[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif][D25] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig in pannan och vidare in i hjärnan. [Sår, Inre skada][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]38 [D26][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan borrar sig upp genom munnen och sliter sönder käke och tänder innan den borras djupt in i hjärnan[/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif][Sår, Inre skada, 1T6 Tänder utslagna.] [/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]39[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif][D27] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter upp ett djupt sår i sidan av halsen [1 Smärta, Blödning 2/24][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]40+ [Resultat+10][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Halspulsådern slits upp. [1 Smärta, Blödning 2/30.] [/FONT][/FONT]


Skadetabell. Eldvapen, Torso
[FONT=Times New Roman, serif]1 Kulan trasar sönder köttet vid armhålan [Blödning 1/6][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif]2 [FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tar vid sidan av bröstbenet och får individen att tappa andan. [Omtöcknad] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]3 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter upp ett köttsår i sidan av magen [Blödning 1/6][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]4 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Köttet vid bröstkorgen slits upp och blöder rikligt. [Blödning 1/6.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]5 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig in i sidav av buken och fastnar [Faller][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]6 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter upp hud över bröstet som blottar muskler och fettvävnad. [Omtöcknad] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]7 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan fastnar i bröstkorgen [Tappar][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]8 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sjunker in djupt i sidan av buken. [Infektion 2/4.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]9 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar strax under axeln och fastnar [Faller][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]10 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan penetrerar köttet vid revbenen och gör ett stort utgångshål. [1 Smärta] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]11 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tar i sidan av magen, kraftig blödning [Blödning 1/8][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]12 [D6][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kläder och kulfragment fastnar i såret. [Infektion 2/10.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]13 [D7] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan studsar mot ett revben som går av [1 Smärta[/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]14 [D8[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]] Kulan borrar sig in i ett av revbenen och fastnar. [1 Smärta.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]15 [D9] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig in under revbenen och ut på andra sidan [Omtöcknad][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]16 [D10][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan sjunker djupt in i buken och blodet väller fram. [Blödning 1/10.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]17 [D10] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar bröstbenet och åker ut vid sidan av bröstkorgen [1 Smärta, Omtöcknad][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]18 [D11][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan borrar sig in i ryggraden. [Brytrisk 10 (ryggrad).] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]19 [D11] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar höftbenet och splittras i 1T6 fragment [Faller, Infektion 2/12][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]20 [D12][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan sliter med sig kläder, träffar höftbenet och fastnar. [Omtöcknad, Infektion 2/12.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]21 [D12] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter upp ett stort köttstycke vid sidan av buken [1 Smärta][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]22 [D13][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan sjunker djupt in vid nyckelbenet och ger upphov till en kraftig blödning. [Blödning 1/16.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]23 [D13] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter av två revben och fastnar i ländryggen [1 Smärta][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]24 [D14][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan borrar sig in i korsryggen. [1 Smärta.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]25 [D14] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar i magen och sliter sönder tarmar [Inre skada][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]26 [D15][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan letar sig in mellan revbenen och in i en av lungorna. [Inre skada.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]27 [D15] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Träffan tar djupt i bålen och slungar personen till marken [Faller, Omtöcknad][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]28 [D16][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan borrar sig in djupt och sliter sönder muskelvävnad. [Infektion 2/18.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]29 [D17] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan fastnar i ryggraden [Faller, Brytrisk 10 (ryggrad).] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]30 [D18][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] En pulsåder slits upp och klarrött blod sprutar ut. [Blödning 2/16.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]31 [D19] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar vid bröstkorgen precis under armhålan och sliter av ett stort stycke kött när den splittras [Omtöcknad, 2 Smärta][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]32 [D20] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Djupt sår rätt över bröstet där huden skalas av. [Omtöcknad, 2 Smärta.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]33 [D21] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan studsar mot bäckenet och sliter sönder underlivet [Inre skada][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]34 [D22][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan drivs rätt igenom underlivet och borrar sig in i bäckenet. [Inre skada.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]35 [D23] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan går igenom kroppen och splittras mot skulderbladet [1 Sår, Blödning 2/20][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]36 [D24][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Aortan genomborrad. Klarrött blod sprutar fram i taktfasta stötar. [Blödning 3/20.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]37 [D25] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Skottet tar i magen, inälvor väller ut ur såret på baksidan [Infektion 4/22, Inre skada][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]38 [D26][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Buken genomborrad, inälvor samt inre organ punkterade och sönderslitna. [Infektion 5/22, Inre skada.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]39 [D28] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tränger igenom bägge lungorna [Faller, Blödning 2/36, Inre skada][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]40+ [ Resultat+10][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Hjärtat är genomborrat och blodet väller fram. [Blödning 3/36, Inre skada.] [/FONT][/FONT]

Skadetabell. Eldvapen, Arm
[FONT=Times New Roman, serif]1 [FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar handen och ger ett ytligt köttsår [Blödning 1/4][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif]2 Kulan r[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]ispar upp huden på underarmen. [Omtöcknad.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]3 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar biceps och ger ett köttsår [Tappar eller Faller][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]4 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig in nära armbågen eller knäleden. [Tappar eller Faller.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]5 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar underarmen nära pulsådern [Blödning 1/5][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]6 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Huden fläks upp vid pulsådern och orsakar en ymnig blödning. [Blödning 1/6.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]7 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tränger in i underarmen och skapar ett stort utgångshål [Tappar eller Faller][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]8 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sjunker djupt in i köttet. [Tappar eller Faller.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]9 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan splittras mot benet i undermaren [Tappar, Infektion 1/4][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]10 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan splittras mot benet i överarmen. [Tappar, Infektion 1/5.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]11 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tar i handen och ena fingret skadas [Tappar eller Faller][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]12 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan orsakar ett hål i handen. [Tappar, Blödning 1/8.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]13 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan penetrerar triceps och fastnar i benet [1 Smärta][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]14 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan fastnar i underarmen orsakar stark smärta då det slits loss. [1 Smärta.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]15[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Kulan penetrerar köttet och splittras mot benpipan i underarmen [1 Smärta, Infektion 1/10][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]16 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig in i benet precis under axeln. [Tappar eller Faller, 1 Smärta.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]17 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan träffar axeln och ger ett stort utgångshål [Blödning 1/10][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]18 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig djupt in i axeln och blodet väller fram. [Blödning 1/12.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]19 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter av ett stycke av underarmen, Djupt sår [Tappar eller faller, Sår][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]20 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sliter av ett stycke av överarmen, Djupt sår. [Tappar eller Faller, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]21[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Djupt sår i muskler och vävnad på underarmen. [Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]22 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Axeln genomborrad. Smuts och en bit av kulan fastnar i såret. [Infektion 2/10.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]23 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Underarmen genomborrad. Smuts och en bit av kulan fastnar i såret. [Infektion 2/10.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]24 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sätter sig djupt i underarmen och fastnar i benpipan. [Tappar eller Faller, Brytrisk 10 (arm/ ben).] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]25 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan sätter sig djupt i Överarmen och fastnar i benpipan. [Tappar eller Faller, Brytrisk 10 (arm/ ben).] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]26 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Underarmen genomborrad och blodet väller ut. [Blödning 1/16.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]27 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Överarmen genomborrad och blodet väller ut. [Blödning 1/16.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]28 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Armbågen genomborras. [Tappar eller Faller, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]29 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Djupt sår i muskler och vävnad vid axeln. [1 Smärta, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]30 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Djupt sår i muskler och vävnad på överarmen. [1 Smärta, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]31 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Ett finger skjuts av [Tappar eller faller, Sår][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]32 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig genom köttet och skär upp muskler och vävnad i överarmen. [Tappar eller Faller, 1 Smärta, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]33 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan borrar sig genom köttet och skär upp muskler och vävnad i underarmen. [Tappar eller Faller, 1 Smärta, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]34 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Överarmen genomborrad av kulan och blodet väller fram. [Blödning 1/20.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]35 [D5] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan tar rakt i benet i underarmen [ Tappar eller Faller, Brytrisk 10 (arm)][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]36 [D6][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Axeln genomborrad av kulan, utgångshål på andra sidan. [Tappar eller Faller, 1 Smärta, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]37 [D7] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Kulan splittras mot axeln och kulfragment fastnar i benet och köttet [Blödning 2/10, Infektion 2/10][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]38 [D8][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Pulsådern slits upp och blodet pulserar ut i taktfasta stötar. [Blödning 2/10, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]39 [D9] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Handen genomborras och kulan splittras mot ett av handbenen [Tappar eller Faller, Sår, Infektion 2/10][/FONT][/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]40+ [D10][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Överarmen genomborras och rester av kläder och kulfragment blir kvar i såret. [Tappar eller Faller, Sår, Infektion 3/10.] [/FONT][/FONT]

Skadetabell. Eldvapen, Ben
[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]1[/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]2 Rispar upp huden. [Omtöcknad.] [/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]3[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]4[/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Vapnet borrar sig in nära armbågen eller knäleden. [Tappar eller Faller.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]5[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]6 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Huden fläks upp och orsakar en ymnig blödning. [Blödning 1/5.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]7[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]8 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Vapnet sjunker djupt in i köttet. [Tappar eller Faller.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]9[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]10 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Rustning, kläder eller del av vapnet fastnar i såret. [Infektion 1/4.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]11[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]12 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Djup sår i handen eller foten. [Tappar eller Faller.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]13[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]14 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Vapnet fastnar och orsakar stark smärta då det slits loss. [1 Smärta.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]15[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]16 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Vapnet borrar sig in i benpipan. [Tappar eller Faller, 1 Smärta.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]17[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]18 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Sjunker in djupt vid axeln eller höften och blodet väller fram. [Blödning 1/10.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]19[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]20 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Djupt sår. [Tappar eller Faller, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]21[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]22 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Smuts, del av kläder, eller bit av vapnet fastnar i såret. [Infektion 2/10.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]23[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]24 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Vapnet sätter sig djupt i underarmen eller vaden och fastnar i benpipan. [Tappar eller Faller, Brytrisk 10 (arm/ ben).] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]25[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]26 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Underarmen eller vaden genomborrad och blodet väller ut. [Blödning 1/16.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]27[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]28 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Armbågen eller knät genomborras. [Tappar eller Faller, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]29[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]30 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Djupt sår i muskler och vävnad. [1 Smärta, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]31[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]32 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Vapnet borrar sig genom köttet och skär upp muskler och vävnad. [Tappar eller Faller, 1 Smärta, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]33[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]34 [/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]Armen eller benet genomborrat och blodet väller fram. [Blödning 1/20.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]35[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]36 [D6][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Axeln eller höftleden genomborrad. [Tappar eller Faller, 1 Smärta, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]37[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]38 [D8][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Pulsådern slits upp och blodet pulserar ut i taktfasta stötar. [Blödning 2/10, Sår.] [/FONT][/FONT]

[FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]39[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif]40+ [D10][/FONT][FONT=Goudy Old Style, Goudy Old Style, serif] Armen eller benet genomborras och rester av rustning, kläder eller vapnet blir kvar i såret. [Tappar eller Faller, Sår, Infektion 3/10.] [/FONT][/FONT]
 

dancodan

Swordsman
Joined
14 Aug 2017
Messages
534
Lista med yrkesförlag/SLP. Väldigt ofärdig.

Accessory designer

Advertising designer

Animator

Art administrator

Artisan

Arts administration

Baker

Ceramics artist

Chief creative officer

Colorist

Concept Artist

Curator

Dancer

Design director

Design strategist

Essayist

Event planner

Fashion designer

Fine artist

Floral designer

Graphic designer

Hairstylist

Illustrator

Tattoo artist

Interior designer

Jewellery designer

Lyricist

Make-up artist

Marine designer

Media designer

Music

Party planner

Penciller

Photographer

Photojournalist

Potter

Production designer

Sculptor

Set decorator

Set dresser

Web designer

Wedding planner

Writer

Ballet dancer

Backup dancer

Caller (dancing)

Choreographer

Dancer

Dance therapy

Exotic dancer

Répétiteur

Showgirl

dance journalist

Animator

Cartoonist

Casting director

Executive producer

Film director

Film producer

Screenwriter

Stunt coordinator

Actor

Costume designer

Lighting technician

Make-up artist

News presenter

Newscaster

Anchorman

Screenwriter

Video editor

Voice actor

Weatherman/woman

Stage Manager

Producer

Director

Playwright

Scenic designer

Lighting designer

Costume designer

Set designer

Sound designer

Property master

Production manager

Technical Director

Show control designer

Choreographer

Makeup designer

Actor

Conductor

Music Director

Actor

Backstage

Carpenter and Master Carpenter

Charge artist

Electrician

Front of House

Master Electrician

Paint Crew

Playbill writer

Publicist

Scenic artist

Stage Manager

Theatrical technician

Technical Director

Stagehands

Wardrobe Supervisor

Artistic director

Managing director or General manager

Director of Production

Technical Director

Costume Director

Marketing Director

Director of Public Relations

Director of Audience Services

Director of development

Director of Special Events

Dramaturg

Literary Manager

Company manager

House manager

Ticketing Agent

Crew Chief

Janitor

Dresser

Stage Crew

Author

Blogger

Book coach

Commissioning editor

Copy editor

Creative consultant

Dog writer

Freelancer

Ghostwriter

Griot

Hack writer

Infopreneur

Journalist

Literary editor

Manuscript format

Medical writing

Novelist

Poet

Polygraph (author)

Review

Screenwriter

Scribe

Script coordinator

Script doctor

Scrivener

Songwriter

Speechwriter

Staff writer

Technical writer

Website content writer

Writer

Chief administrative officer, top-tier executives who supervise the daily operations of a business and are ultimately responsible for its performance, found across all industries and in both the non-profit and publicly traded sectors

Chief analytics officer, job title for the senior manager responsible for the analysis of data within an organization

Chief brand officer, position at a corporation, company, organization, or agency, which typically reports to the CEO or board of directors and is responsible for a brand's image, experience, and promise

Chief business development officer, title used to define a high-ranking position alongside the CEO

Chief business officer, position of the top operating executive of an academic or research institution such as a university, college, institute, or teaching hospital

Chief commercial officer, responsible for the commercial strategy and the development of an organization

Chief communications officer, head of communications, public relations, and/or public affairs in an organization

Chief compliance officer

Chief creative officer

Chief content officer

Chief customer officer

Chief data officer

Chief design officer

Chief digital officer, individual who helps a company, a government organization or a city drive growth by converting traditional "analog" businesses to digital ones

Chief diversity officer

Chief events officer[1]

Chief executive officer

Chief experience officer

Chief financial officer

Chief gaming officer

Chief genealogical officer

Chief human resources officer

Chief information officer

Chief information officer (higher education)

Chief information security officer

Chief innovation officer

Chief investment officer

Chief knowledge officer

Chief learning officer

Chief legal officer

Chief marketing officer

Chief operating officer

Chief privacy officer

Chief process officer

Chief product officer

Chief reputation officer

Chief research officer

Chief restructuring officer

Chief revenue officer

Chief risk officer

Chief scientific officer

Chief security officer

Chief services officer

Chief strategy officer

Chief sustainability officer

Chief technology officer

Chief visibility officer

Chief visionary officer

Chief web officer

Auto mechanic

Beader

Bobbin boy

Clerk of the Chapel

Filling station attendant

Foreman

Maintenance engineering

Mechanic

Miller

Moldmaker

Panel beater

Patternmaker

Plant operator

Plumber

Welder

Sawfiler

Shop foreman

Soaper

Stationary engineer

Wheelwright

Woodworkers

Bartender

Waiter

Construction worker

Cashier

Factory worker

Smith (a.k.a. metalsmith), such as blacksmith or silversmith

Jeweler

Steel erector, also known as an iron turtle

Welder

Boilermaker

Pipefitter

Millwright

Blacksmith

Gunsmith

Marquetarian (though often dealing exclusively with wood, ivory or other non-metallic materials)

Farrier

Furniture maker

Railroad engineer (engine driver)

Boilerman

Chief fireman

Conductor (transportation)

Secondman

Brakeman

Manager (Guard)

Station agent

Senior Station Superintendent

Station Superintendent

Deputy Station Superintendent

Selected Station Master

Senior Station Master

Junior Station master

Deputy Station Master

Assistant Station Master

Pointsman

Porter

Bookbinder

Cordwainer

Corsetier

Draper

Dressmaker

Embroiderer

Glover

Hatter

Leatherworker

Milliner

Parachute rigger

Quilter

Sailmaker

Seamstress

Shoemaker

Tailor

Taxidermist

Upholsterer

Computer operator

Computer repair technician

Computer scientist

Computer analyst

Data entry clerk

Database administrator

Data analyst

Data scientist

Network analyst

Network administrator

Programmer

Security engineer

Software analyst

Software design

Software engineer

Software quality analyst

System Administrator

Educational technologist[1]

Engineer

Engineering technician

Engineering technologist

Chemical engineer

Aeronautical engineer

Petrochemical engineer

Biomedical engineer

Mechanical engineer

Electrical engineer

Gentleman scientist – A financially independent scientist who pursues scientific study as a hobby[3]

Government scientist

Healthcare science

Hiwi – A German abbreviation for "assistant scientist"

Inventor

School science technician

Science attaché[4] – A member of a diplomatic mission (usually an embassy) that focuses on scientific and technical matters

Scientist[5]

Research fellow

Psychologist

Forensic Scientist[6]

Biologist

Biomedical scientist[7]

Medical laboratory scientist

Botanist

Microbiologist

Neuroscientist

Herpetologist

Zoologist

Astronaut

Astronomer

Biochemist

Chemist

Ecologist[8]

Naturalist

Oceanographer

Paleontologist

Archaeology

Pathologist

Geographer

Geographer

Geologist

Geoprofessions

Petroleum geologist

Anesthesiologist

Anesthesiology Fellow

Certified Registered Nurse Anesthetist

Registered Respiratory Therapist

Anesthesiologist Assistant

Cardiologist

Intensivist

Neonatologist

Critical Care Nurse Practitioner

Critical Care Registered Nurse

Critical Care Respiratory Therapist

Dermatologist

Emergency physician

Emergency Nurse Practitioner

Emergency Physician Assistant

Flight Nurse

Certified Emergency Registered Nurse

Certified Emergency Registered Respiratory Therapist

Emergency Medical Technician - Critical Care Paramedic

Emergency Medical Technician - Paramedic

Emergency Medical Technician - Intermediate 99

Emergency Medical Technician - Intermediate 85

Emergency Medical Technician - Basic

Gastroenterologist

Neurologist

Speech Language Pathologist

Audiologist

General practitioner

Family Practice Physician

Internist

Family Nurse Practitioner

Physician Assistant

Pharmacist

Neonatalologist

Pediatrician

Neonatal Nurse Practitioner

Pediatric Physician Assistant

Pediatric Nurse Practitioner

Pediatric Nurse

Pediatric Respiratory Therapist

Psychiatrist

Psychologist

Psychiatric Nurse Practitioner

Mental Health Nurse Practitioner

Orthopedic Physician

Sport Psychologist

Physical Therapist

Occupational Therapist

Physical Therapy Assistant

Occupational Therapy Assistant

Orthopaedic Technologist or Prosthetist & Orthotist

Chiropractor

Biokineticist

Athletic Trainer

Yoga Instructor

Radiotherapist, also known as a Radiation Therapist or Therapeutic Radiographer

Radiologist

Radiographer, also known as a Radiologic Technologist

Obstetrician

Gynaecologist

Women's Health Nurse Practitioner

Nurse-Midwife

Midwife

Lactation consultant

General Doctor

Bariatric Surgeon

Cardiothoracic surgeon

Cardiac Surgeon

Hepatic Biliary Pancreatic Surgeon

Neurosurgeon

Podiatric Surgeon

Chaplain

Licensed behavior analyst

Licensed professional counselor

Mental health professional

Psychiatric nurse

Psychiatrist

Psychologist

Psychotherapist

School counselor

Sex therapist

Social worker

Ambulatory care nursing

Advanced practice nursing

Burn nursing

Camp nursing

Cardiac nursing

Cardiac Intervention nursing

Dental nursing

Medical case management

Community health nursing

Correctional nursing

Critical care nursing

Emergency nursing

Environmental health nursing

Faith community nursing
 

dancodan

Swordsman
Joined
14 Aug 2017
Messages
534
Hittade några sorts regler.

EDIT: Nu kom jag på vad vi hade problem med.
Vi hade problem med att ena sidan är anfallare och andra sidan är försvarare. Det blev väldigt orealistiskt i en eldstrid och det var något med EONs system för avståndsstrid som visade sig bli problematiskt med skjutvapen, men kommer inte ihåg vad, just nu.
Vi försökte motivera det med att man inte kan skjuta tillbaka när man blir beskjuten osv men det föll de första striderna som vi provade.
Det slutade med att vi tog bort det helt. Slutresultatet blev att alla spelare och SLP fick varsin huvudhandling (och sidohandling).
Man agerade utefter initiativ. Om du försökte göra två handlingar (DVS undvika efter du attackerat eller attackera efter du hade undvikit) så fick du -1T6 på alla slag.
Försökte du undvika en gång till (alltså en tredje handling) så fick du -2T6.
Det fungerade väldigt bra (Reglerna är snodda från Neotech V2, fast omgjorda för att matcha EONs)

Summering:
Alla fick varsin huvudhandling och en mindre sidohandling.
Att utföra både anfall och försvar gav grova minus samt ökad utmattning.
Man kunde enbart utföra försvar mot eldvapen om man stod bakom skydd, annars fick man bara ett försök (Slänga sig ner på marken, stulen från Call of Cthulus regelsystem). Efter det försöket så var man en stor måltavla, så det var lite utav en hail mary att slänga sig ner.

Strid
 • Slå reaktionsslag
   • Skjuta från höft +1T6 på reaktion, -1T6 på att träffa
 • Avståndsfas
  • Handling
   • Normal attack -
   • Defensiv attack -1T6 på attack, +1T6 på undvika
   • Snabbdragning FV mot vapnets snabbdragning, annars -1T6
   • Avvakta handling Senarelägger sin handling
   • Sikta Stå över handlingen, +1T6 på att träffa nästa handling
   • Dubbelskott +1T6 på att träffa, -1T6 på skada
   • Salva -1T6 på att träffa, +1T6 på skada
   • Automateld -2T6 på att träffa, +2T6 på skada
   • Nedhållande eld Lyck ger -1T6 med ytterligare -1T per övertag
   • Förflyttning med verkanseld FV mot förflyttning 14, Lyck = får attackera normalt
   • Skjuta i mörker -2T6
 • Närstridsfas
  • Handling
   • Normal attack -
   • Kraftfull attack -1T6 FV, +2T6 i skada
   • Snabb attack +1T6 FV -1T6 i skada
   • Normalt försvar -
   • Defensivt försvar +2T6 i försvar, blir attackerare ifall 2 övertag (Vi tog bort att man blev attackerare, man kunde alltid välja att attackera på sin handling)
   • Kontring -1T6 i försvar, blir automatiskt attackerare (Den här tog vi bort). Alla fick attackera eller försvara efter egen vilja)Regler
 • Försvar
  • Man kan slå undvika ifall det finns objekt att gömma sig bakom. Annars får man slänga sig till marken
   • Är man liggande så har man -1T6 på alla handlingar och får inte undvika. Tar en handling att ställa sig upp (och springa mot skydd).
 • Flera attackerare, skjutvapen
  • ifall man är attackerad av flera så får man -1T6 per försvar, samt att det kostar tre utmattning per ytterligare anfallare.
 

dancodan

Swordsman
Joined
14 Aug 2017
Messages
534
Hade gjort en uträkning på skador.
Efter att jag pratat med en yrkesmilitär så kom vi fram till att pistolskott faktiskt inte gör så mycket skada (i sig själv). Det är vilka organ som går sönder som avgör dödlighet. Det blir en ganska komplicerad diskussion där frågan handlar om man ska räkna med organskada i själva "vapenskadan" eller om det ska bli ytterligare en tabell etc.
Vi beslutade oss för att skita i det och bara köra på att vapnen gör skada och så får skadeslagen avgöra om det blir följdkomplikationer (precis enligt EONs regler alltså).

För att förklara tabellen nedan så har jag räknat på genomsnitt skada per vapen. Svag, medel, stark menar att anfallaren är Stark eller svag (alltså skadebonus).
Kolumn 2 "Grundskada" betyder antal obT6 och kolumn 3 "bonus" betyder modifikation. Tex Kortbåge för Ob4T6+2.
Var tvungen att dela upp dem så för att räkna med obT6 i statistik.
Jag har inte slutgranskat dokumentet så fel kan förekomma.

EDIT: jag ser att det inte går så bra att klistra in excel i tråden. PMa mig istället så kan jag skicka den via mail.

Obs. Vi kom fram till att alla skador på skjutvapen borde sänkas med 1T6, så i detta excelark är de lite för kraftiga.
VapenGrundskada Svag skada Medel skada Stark skada Genomsnitt SvagGenomsnitt medelGenomsnitt starkSkada medelSkada starkAbs1 Läderjacka (2)Abs2 Kevlar typ 2 (10)
TBonusTBonusTBonusTBonus
Kortbåge42 17 15 135
Stridsbåge51 19,75 17,75 15,757,75
Långbåge6 22,5 20,5 18,510,5
Lätt armborst6 22,5 20,5 18,510,5
Tungt armborst7 26,25 24,25 22,2514,25
kastkniv42 17 15 135
Tillhygge1 30324211,2513,251711,2515135
Kastpjut22425 6 1718,7522,516,7520,518,510,5
Kastyxa3 50526218,7520,7524,518,7522,520,512,5
Kniv 2223 4 9,511,25159,2513113
Påk12324 5 13,251518,751316,7514,756,75
Spjut3 50526218,7520,7524,518,7522,520,512,5
Kortsvärd12324 5 13,251518,751316,7514,756,75
Storsvärd4 60627222,524,528,2522,526,2524,2516,25
Handyxa1333415114,251619,751417,7515,757,75
Storyxa42627 8 24,526,253024,25282618
Motorsåg FEL (6T)4 607 7222,526,2528,2524,2526,2524,2516,25
Liten pistol5 18,75 16,75 14,756,75
Mellan pistol6 22,5 20,5 18,510,5
Stor pistol62 24,5 22,5 20,512,5
Desert eagle7 26,25 24,25 22,2514,25
Litet gevär6 22,5 20,5 18,510,5
Mellan gevär7 26,25 24,25 22,2514,25
Stort gevär8 30 28 2618
Hagel nära 8 30 28 2618
Automatgevär6 22,5 20,5 18,510,5
Submachineguns 5 18,75 16,75 14,756,75
Maskingevär7 26,25 24,25 22,2514,25
Hagel nära dubbelskott10 37,5 35,5 33,525,5
Automatgevär A-eld8 30 28 2618
Submachineguns A-eld7 26,25 24,25 22,2514,25
Maskingevär A-eld9 33,75 31,75 29,7521,75
granat9 33,75 31,75 29,7521,75
Fall 2m2 7,5 5,55,53,5-4,5
Fall 5m4 15 1313113
Fall 10m6 22,5 20,520,518,510,5
fall 15m8 30 28282618
 

dancodan

Swordsman
Joined
14 Aug 2017
Messages
534
Har lite omgjorda formulär liggandes, men tror dom är riktigt hokus pokus. Kan kolla

Edit. Hittade några formulär. Dom heter KULT eftersom vi spelade KULT; DL med EON-regler (Don't ask)
Men kanske kan du sno lite från dem med.

Har lagt allt i en zippad fil ifall du vill ha det via mail.
 
Top