Nekromanti Frågor om strukturer (berättelse scenario)

Sömniga Isaac

Restless Lorekeeper
Joined
9 Feb 2008
Messages
674
Location
Örebro
Edit: Kan någon vänligen flytta denna tråd rätt. Var nog lite hastig, fick för mig att jag var i makarforumet men misstog mig tydligen rejält.. Ursäktar missödet.

Förtydligande av rubrik så den som inte är intresserad tar sig igenom och känner sig lurad av rubriken. Detta handlar om att få respons på om nedanstående uppslag skulle räcka som uppslag för att med enkelhet skapa en berättelse av något slag eller ett scenario. Notera att texten är hastigt skriven och därmed kan innehålla en del språkliga fel.

Observera att texten mer är ett experiment att finna en väg att med enkla knep skapa grunden till en spelomgång som utgår från det gemensamma berättande. Med andra ord vet någon ett bättre exempel som bygger på samma grund för ett scenario/äventyr av denna typ så får denne gärna säga det i svaren :gremsmile:.

Frågor till den som läser och vill ge respons.

*Känner du att du skulle kunna skapa en spelomgång genom nedanstående uppslag? (Om inte varför inte)

*Skulle nedanstående med enkelhet kunna bidra till ett äventyr/scenario enligt dig?

*Hur upplever du att tanken bakom skapandet av rollerna fungerar för ett äventyr/scenario som koncentrera sig på det gemensamma skapandet?

*Tror du att detta med enkelhet skulle kunna spelas med någon som är helt ny inför rollspel?

*****
Tanke: Ämnat att vara ett uppslag till ett scenario om människor i kris inför den Gud som blivit dem främmande i en värld som genomgår en förändring hastigare en någonsin tidigare. Har Gud övergivit människan eller har den nya läran rätt, Gud har aldrig funnits och det hopp som fanns i skaparen var blott en illusion.

Tid: En era som påminner om vårt sena 1800-tal tidiga 1900-tal.

Världen: Den teknologiska utvecklingen har påbörjats och nationen börjar se dess gyllenedagar framför sig. För massan är dock livet allt annat än behaglig då misär av olika slag slagit hårt mot folket. I samtiden har nya filosofiska tankar fötts, en ny Gud uppkommit liksom ett förakt mot Guds svekfulla sida väckts. Människan som blivit övergiven av sin skapare står inför sin största kris hittills i en värld där ensamheten växt sig starkt och hoppet börjat tappat sin kraft.

Nyckel personer:
Klaus Ceder, predikant (51).
Rädsla, tvivel, gudsfruktan, övertygelse, uppoffring, saknad
Matilda Evasdottir, sömerska (43).
Agnotism, svält, förnekelse, visdomar, längtan, tröst
Mattheus Davidsson, gatubarn (15).
Övergiven, värme, tro, osäkerhet, stigmatiserad, välsignar.

Nyckel personerna är de kring vilka berättelsen kretsar. Under vardera person finns sex stycken ord där gruppen ansvarar för att välja ut tre av de sex orden till vardera nyckel person. Utifrån dessa ord formas sedan rollen. Ett av de kvarvarande orden väljs sedan ut av en annan deltagare, detta ord kommer ha med rollens öde att göra.

Platser: Gränden, Katedralen, Fabriken, Torget.

Platser är till för att ge områden där berättelsen kan äga rum. Även om platsen är avgränsad så bör en tolka begreppen så brett som gruppen känner att berättelsen kräver. Katedralen och fabriken kan till exempel vara specifika platser inom eller omkring området liksom torget och gränden kan sammanlänkas med något som är närliggande såsom ett skrå eller dylikt.

Händelser: Drömmen om den himmelska konungens återkomst. Vädjan efter hjälp. Filosofens slag mot kyrkan. Tvivlarens ödesdigra handling. Folkets vrål. Guds grymma avsked. Kyrkans fall. Kättaren bestraffas.

Händelserna är ämnad att tolkas utifrån det som redan finns skrivet ovan. Det vill säga att mycket lämnas fritt till gruppens deltagare att fylla ut för att därifrån skapa en berättelse omkring vad som sker. Frågor kommer delvis att hjälpa gruppen att finna en väg genom vilken de olika händelserna kan tolkas, samtidigt så bör du som deltagare inte vara rädd att tolka händelserna på ett brett sett. Att vara medveten om är att inte samtliga händelser behöver användas liksom somliga händelser kan och bör bindas an till rollerna på något sätt.

Frågor.
En viktig del av detta scenario är frågor. Det är genom frågorna som berättelsen kommer växa fram när deltagarna sedan söker svaren vilket medför att gruppen före berättelsen påbörjas bör ställa upp ett antal gemensamma frågor. Utöver detta kan deltagarna även välja att ställa upp egna frågor för den roll de innehar, detta för att skapa ytterligare drivkraft till rollens agerande och varande i världen.

Gemenskap.
Detta är ett scenario ämnat att spelas tillsammans på tre personer. Det vill säga att öppenhet, nyfikenhet och respekt för de andra deltagarna är nyckelord som för berättelsen framåt. Skapa en trygg stämning i gruppen och var inte rädd att fråga de andra deltagarna vad de tycker skulle vara en intressant händelse att komma framöver om du själv känner dig osäker. I regel är de som du spelar med ut efter samma sak som dig själv, det vill säga skapa en givande berättelse och ha en trevlig stund tillsammans.

Att komma igång.
Detta är som nog redan framgått mer en berättelse lek en ett spel såsom scenariot är strukturerat. Det vill säga att spelet drivs framåt genom deltagarnas egna tankar och funderingar utifrån de roller de skapat. Meningen är att världen ska vara en katalysator som rollerna reagerar på och att de frågor som skapats i tidigare skede ska vara ett hjälpmedel genom vilka en berättelse kan växa fram. På detta finns även ordet som säger något om vardera rollers öde. Detta ord är dock främst till för att rama in något som påverkar avslutningen av den rollens berättelse. Till exempel om Mattheus har ödesordet stigmatisering kommer denne förmodligen att möta ett avslut som inte är allt för trevligt jämfört med om denne hade haft ödesordet välsignar.
*****

Avslutande ord, tanken är med andra ord att det som står ovan ska vara verksamt som ett öppet-dokument för samtliga spelare, därav rubriken "gemenskap".
 

solvebring

Superhero
Joined
19 Mar 2004
Messages
13,025
Location
Örebro-trakten
Sven-Göran said:
Edit: Kan någon vänligen flytta denna tråd rätt. Var nog lite hastig, fick för mig att jag var i makarforumet men misstog mig tydligen rejält.. Ursäktar missödet.
Inga problem! :gremlaugh: Rekommenderar dock "Anmäl" nere vid svarsknapparna för snabbaste, lämpliga servicen.
 

solvebring

Superhero
Joined
19 Mar 2004
Messages
13,025
Location
Örebro-trakten
Sven-Göran said:
*Känner du att du skulle kunna skapa en spelomgång genom nedanstående uppslag? (Om inte varför inte)
Javisst, inga problem. Dock känner jag att jag helst skulle vilja samberätta (lira improviserat och spelledarlöst) en berättelse som denna, så jag tänker att det är upp till fler än bara mig. Dock tror jag samma sak i alla fall; att "vi" skulle kunna göra det.

Å andra sidan skulle jag så klart även kunna spelleda detta och spela mer traditionellt, men jag tror inte att det skulle bli lika bra, iom att upplägget känns samberättande.

Sven-Göran said:
*Skulle nedanstående med enkelhet kunna bidra till ett äventyr/scenario enligt dig?
Absolut, det är ju så gott som färdigt för spel. Visst, man kanske kan börja peta i det här med scener, akter och hur öden och sådant ska komma in (när de ska komma in) – dvs. hur man ska strukturera alltsammans rent sessionsmässigt, men det var ju inte frågan. Så, ja, absolut! ... Vill dock just samberätta detta eftersom det känns som att det passar bäst för det, och då skulle jag även vilja ha friheten att peta in en spelare till, så att man är fyra – en antal som jag upplever passar bra för just samberättande.

Sven-Göran said:
*Hur upplever du att tanken bakom skapandet av rollerna fungerar för ett äventyr/scenario som koncentrera sig på det gemensamma skapandet?
Jag gillar det här med att välja ord för att få stort tolkningsutrymme. Gillar även idén kring hur medspelarna får vara med och forma rollens öde. Det känns kreativt!

Sven-Göran said:
*Tror du att detta med enkelhet skulle kunna spelas med någon som är helt ny inför rollspel?
Mja, alltså ... Spelas ihop med folk som spelat rollspel förut, ja.

Att spela som första rollspel ihop med andra debutanter, tja, varför inte? ... Om det skrevs i mer utförlig form så att nybörjare kunde få hjälp med att förstå rollspelandets praxis så visst.

Med andra ord tror jag att man kan spela det här bara man förstår hur man ska spela det. Nybörjaren behöver då, enligt min mening, antingen spela tillsammans med erfarna som kan "sätta upp" alltsammans, eller få en mer tillförlitlig, guidande förklaring av scenariot.
 
Top