Nekromanti [Årsmöte 2018] Modul F: Övriga frågor

Björn Wärmedal

Björning Wheel
Joined
29 Dec 2007
Messages
3,393
Location
Umeå
Sant... Hmm. Så här då:

Fråga om att hädanefter flytta ordinarie årsmöte till hösten

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. För att kunna ha en ny styrelse på plats redan vid verksamhetsårets inledning skulle det vara fördelaktigt att ha föreningens årsmöte under hösten.

Jag yrkar att:
- Paragraf §11 i föreningens stadgar ändras från:

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året
8. Revisorernas berättelse för förra året
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. Val av årets styrelse
13. Val av årets revisor
14. Val av årets valberedning
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
till

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 november varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för innevarande år
7. Ekonomisk berättelse för innevarande år
8. Revisorernas berättelse för innevarande år
9. Ansvarsfrihet för innevarande årets styrelse
10. Följande års verksamhetsplan
11. Följande års budget och fastställande av medlemsavgift
12. Val av följande års styrelse
13. Val av följande års revisor
14. Val av följande års valberedning
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
- Föreningen i år har två ordinarie årsmöten; detta och ett i höst.
 

Lupus Maximus

Tekniker
Joined
13 Jan 2012
Messages
2,548
Location
Stockholm
Vi har hittills tolkat datumet som att mötet måste vara påbörjat vid senaste-datumet, och nu behöver vi ha avslutat och rapporterat in innan 31 December. Så kanske 30 November som datum i stadgarna?
 

Björn Wärmedal

Björning Wheel
Joined
29 Dec 2007
Messages
3,393
Location
Umeå
Lupus Maximus;n281464 said:
Vi har hittills tolkat datumet som att mötet måste vara påbörjat vid senaste-datumet, och nu behöver vi ha avslutat och rapporterat in innan 31 December. Så kanske 30 November som datum i stadgarna?
Jag jämkar mitt förslag med det. (Dvs jag ändrade min post ;) )
 

Lupus Maximus

Tekniker
Joined
13 Jan 2012
Messages
2,548
Location
Stockholm
Låter bra :) Då tar jag det förslaget till omröstning.

Kan vi godkänna Björn Wärmedals förslag? D.v.s. att ändra §11 från "31 mars" till "30 november", samt hålla ett ordinarie årsmöte i slutet av 2018?

Detta är ett stadgeförändringsförslag som inte inkommit via motion innan årsmötet. Det innebär att det inte går igenom om någon väljer att rösta mot förslaget.

Rösta med ett tydligt JA eller NEJ på detta inlägg, senast lördagen 14/4 klockan 20:00.
 

Janke

Lagen
Joined
6 Feb 2015
Messages
32
Location
Skåne
Lupus Maximus;n281477 said:
Låter bra :) Då tar jag det förslaget till omröstning.

Kan vi godkänna Björn Wärmedals förslag? D.v.s. att ändra §11 från "31 mars" till "30 november", samt hålla ett ordinarie årsmöte i slutet av 2018?

Detta är ett stadgeförändringsförslag som inte inkommit via motion innan årsmötet. Det innebär att det inte går igenom om någon väljer att rösta mot förslaget.

Rösta med ett tydligt JA eller NEJ på detta inlägg, senast lördagen 14/4 klockan 20:00.
JA
 

DeBracy

Eventuellt helt fantastisk
Joined
21 May 2003
Messages
5,266
Lupus Maximus;n281477 said:
Låter bra :) Då tar jag det förslaget till omröstning.

Kan vi godkänna Björn Wärmedals förslag? D.v.s. att ändra §11 från "31 mars" till "30 november", samt hålla ett ordinarie årsmöte i slutet av 2018?

Detta är ett stadgeförändringsförslag som inte inkommit via motion innan årsmötet. Det innebär att det inte går igenom om någon väljer att rösta mot förslaget.

Rösta med ett tydligt JA eller NEJ på detta inlägg, senast lördagen 14/4 klockan 20:00.
Ja.
 
Joined
22 Sep 2011
Messages
1,278
Location
Malmö
Bara för att få ett förtydligande, jag betalade in min medlemsavgift i februari/mars någon gång, ska jag betala en gång till innan året är slut? Det gör jag gärna, men hänger inte riktigt med i svängarna
 

Vicotnik

Den onde
Staff member
Joined
28 Mar 2004
Messages
4,241
Swedish Chef;n281539 said:
Bara för att få ett förtydligande, jag betalade in min medlemsavgift i februari/mars någon gång, ska jag betala en gång till innan året är slut? Det gör jag gärna, men hänger inte riktigt med i svängarna
Den avgift du betalade var för från styrelsemötet 2017 till nu.
2018 års avgift kommer att ge rösträtt på årsmöte som kommer hållas under hösten. Just detta år blir det lite "udd" då vi vill styra om så att avgiften gäller från 1/1 till 31/12. Från som det har varit nu årsmöte till årsmöte.

Hoppas det förklarar saken lite bättre.
 

Lupus Maximus

Tekniker
Joined
13 Jan 2012
Messages
2,548
Location
Stockholm
Då klubbar jag igenom både att §3 skall ändras till att använda Sverok som deras namn, och §11 till 30 November som senaste datum för ordinarie årsmöte.
 
Top