Äventyrsförslag

afUttermark

Swordsman
Joined
17 Oct 2011
Messages
504
Satmyggs MedaljongElddemonen Satmygg har fastnat i Athos, dens främsta mål är att ta sig till vulkanen i Dimmornas arkipelag. Om den når dit kan den ta sig vidare till sitt eget plan med kunskaper som den lärt sig under de sjuhundra år som den varit fast i Athos. Något som gör att Satmygg kan bli något att räkna med på dens eget plan.Just nu sitter dock Satmygg fast i en guldmedaljong. En medaljong som när den bärs gör innehavaren immun mot drakeld och magisk eld, vanlig Gudasänd eld skadar dock bäraren men all eld gör halv skada(bränns innehavaren av Satmyggs medaljong på bål tar det således lite längre tid att dö av elden, mot rökgaserna som nästlar sig in med hjälp av Panzhu finns dock inget skydd).Satmygg kan ta kontroll över sin bärare nattetid när månen är i nedan. Om den lyckas med ett motståndsslag mot vilja. Då gör den vad den kan för att nå vulkanen. Om den dräper någon när den är i kontroll av sin värd blir offret märkt med en gyllne runa över hjärtat.

Och ett blad från den Gyllne Linden i Tibor faller till marken. Den Gyllne Linden står på Shamash helgade träds gyllne ordens borggård. Där en fanatisk skara riddare och klerker som söker efter en medaljong som en av deras förfäder miste i striden mot darken K´Gash, bor och verkar.Låt valfri viljesvag slp som spelarna tar in i sin grupp vara bärare av medaljongen. Låt sedan äventyret ta sin början.
 

afUttermark

Swordsman
Joined
17 Oct 2011
Messages
504
  • Portalen på Rupins Knogar

    I Västerhavet en dags seglats väster om Rupins udde ligger fyra stormpiskade klippöar som kallas Rupins Knogar. Förr i världen brukade fiskarfolken på Rupins udde skörda havsfågelägg där om vårarna och jaga vitsvansad pälssäl på vintrarna. Men så icke längre. Den Anxaliis helgedom som tidigare hyst en stillsam skara havspräster är nu övertagen av Krilloanska gängbrottslingar och hyrsvärd från gatan. I helgedomen finns öarnas enda sötvattenskälla, en mycket djup brunn (Men det regnar det mycket i denna del av världen så i klippskrevor runt om på öarna finns en hel del gammalt regnvatten).

    Längst upp i helgedomen finns ett fyrtorn som numer är nedsläckt och i en av de gigantiska kopparplåtarna som en gång reflekterat fyrljusets sken reflekterars nu en sorglig gränd i Krilloan(detta är en portal*).


  • Kul fakta om portalen. Magicus Miastrate Lurifax Huggorm försökte fly undan rättvisan genom en portal men på grund utav att hans Skuld tog slut så permanentades portalen i ett fönster på andra våningen i hans studiekammare i en ganska nedgången del av Krilloan. Den som går igenom portalen mister 11 insiktspoäng permanent. Har man inte den insikt som krävs kan man icke passera.
  • Den lokala gängkriminaliteten använder portalen till att bli av med konkurrenter, eller brottsoffer eller vilka som helst som stört dem. De flesta de kastat igenom portalen har inte återvänt


Äventyrare kan hyras in av fiskare som vill skörda ägg, de kan bli inkastade genom portalen av kriminella, de kan hyras in av Lurifax Huggorms fästmö för att reda i hans försvinnande
 
Top