Nekromanti Stridskonster till Eon IV

PalMer

Warrior
Joined
30 May 2000
Messages
280
Location
Halland
Nedan följer ett lite mer konkretiserat exempel på hu stridskonster kan komma att se ut.
OBSERVERA! Vi har ändrat en del under vägen fram - så det är fullt möjligt att slututgåvan kommer att skilja sig från det ni ser nedan!

[FONT=&#10]Stridskonster[/FONT]
[FONT=&#10]Varje stridskonst är en Expertis. Värdet i Expertisen avgör hur många och vilka tekniker som spelaren kan välja mellan. Stridskonsterna är uppdelade i Breda, Balanserade och Fokuserade stridskonster. Vissa tekniker är obligatoriska (en Fokuserad stridskonst har fler obligatoriska än en Bred) och i vissa fall har man 2-3 tekniker att välja bland på en viss färdighetsnivå. Detta gör att alla utövare inte har samma tekniker utan det kan varier utefter de val man gjort. [/FONT]
[FONT=&#10]Varje stridskonst har ett antal möjliga vapenuppsättningar att välja vapen från. Vapenuppsättningar kan hanteras Ensamt (ett enhands eller tvåhands vapen), i Kombination (två vapen som används samtidigt, tex två enhandsvapen, eller ett enhandsvapen och en sköld) eller i Par (två vapen av samma sort som används ett i vardera hand, tex två stridssvärd). [/FONT]
[FONT=&#10]Breda stridskonster tillåter fler vapenuppsättningar kontra Fokuserade stridskonster som bara tillåter en vapenuppsättning. Breda stridskonster har färre C-val (vilka är det mest avancerade teknikerna) kontra Fokuserade som har fler C-val, därtill kommer C-teknik valen tidigare i Fokuserade stridskonster och senare i Breda. Fokuserade stridskonster är också mer styrda till vissa obligatoriska tekniker medans Breda ger mer valfrihet.[/FONT]
[FONT=&#10]Alla stridskonster har vissa Krav. Dessa Krav kan vara ett värde i en viss färdighet, expertis eller härlett attribut. Kraven symboliserar att det ingår vissa kulturella eller praktiska färdighetskrav på utövaren.[/FONT]
[FONT=&#10] [/FONT]
[FONT=&#10]Zur-Khan[/FONT]
[FONT=&#10]Den dvärgiska krigskonsten ‘stå kvar’ utförs med yxa. Det är en antik och vördad krigskonst som utövats av det stolta dvärgasläktet sedan urminnes tider. Zur-Khan har alltid ansetts vara den högsta av alla dvärgiska krigskonster och skickliga yxmästare har alltid mycket hög status i det dvärgiska samhället. Det typiska med utövandet är att dvärgen är så gott som stillastående medan dennes vapen utgör en mycket farlig och rörlig förlängning av den egna kroppen. Dvärgen står fast ‘planterad’ med båda fötterna stadigt i backen medan yxan far fram och tillbaka genom luften med dödliga svingar och lömska anfall med handtaget. Hela yxan är ett vapen i händerna på en Zur-Khan-mästare! Särskilt effektiv är stridskonsten mot vilt och oorgansierat motstånd, exempelvis anstormande tiraker, vättar eller ryttare. Sämre fungerar den mot snabba tekniker, såsom den alviska fäktningen eller mot motståndare beväpnade med spjut eller långyxor. Att ha motståndaren ‘under skinnet’ är en förutsättning för effektiv Zur-Khan.[/FONT]
[FONT=&#10]Vapenuppsättningar: Välj två av Krell-Kharz eller Krell-Hirkharz ensamt, Krell-Kharz och Phar-Iken i kombination eller Krell-Hirkharz och Phar-Iken i kombination.[/FONT]
[FONT=&#10]Krav: 4T6 i Soldatliv (expertis) och Kunskap om förfäder (expertis), 3T6 i Kväda (expertis) och Krigföring.[/FONT]
[FONT=&#10]Zur-Khan[/FONT]
[FONT=&#10]4T6: Stå kvar[/FONT]
[FONT=&#10]4T6+2: Brutalt anfall[/FONT]
[FONT=&#10]5T6: Valfri A/B[/FONT]
[FONT=&#10]5T6+2: Valfri A/B[/FONT]
[FONT=&#10]6T6: Valfri A/B/C[/FONT]
[FONT=&#10]Därefter +1 teknik av A, B, C per +2 steg i Expertisen[/FONT]
[FONT=&#10]Obligatoriska: 1 A, 1 B[/FONT]
[FONT=&#10]A: Kroppskontroll, Kraftfokus[/FONT]
[FONT=&#10]B: Sköldkontring, Två vapen: anfall[/FONT]
[FONT=&#10]C: Momentspecialisering, Utmanövrering[/FONT]
[FONT=&#10] [/FONT]
[FONT=&#10]Stå kvar* (A)[/FONT]
[FONT=&#10]Ignorerar efterverkningen Tillbakaknuffad.[/FONT]
[FONT=&#10]Brutalt anfall (B)[/FONT]
[FONT=&#10]Alla attacker som orsakar en skada gör ytterligare +1 utmattning.[/FONT]
[FONT=&#10]Kroppskontroll* (A)[/FONT]
[FONT=&#10]Utövaren kan ignorera efterverkningen Omtöcknad.[/FONT]
[FONT=&#10]Kraftfokus (A)[/FONT]
[FONT=&#10]När rollpersonen träffat sitt mål (men innan skadan är framslagen) kan denne spendera 1 Fokus för att göra +1T6 skada. Som mest 2 Fokus kan användas på detta sätt och således öka skadan med +2T6.[/FONT]
[FONT=&#10]Sköldkontring (B)[/FONT]
[FONT=&#10]Vid kontring med sköld får försvararen ingen -1T6 modifikation[/FONT]
[FONT=&#10]Två vapen: Anfall (B)[/FONT]
[FONT=&#10]När rollpersonen har ett vapen i varje hand ökar vapenskadan med +2. Vapnen måste ingå i stridskonsten.[/FONT]
[FONT=&#10]Momentspecialisering (C)[/FONT]
[FONT=&#10]Utövaren ökar skadan med ett eller båda vapnen som ingår i ett vapenuppsättning med +1T6 när detta eller dessa används som en komplett vapenuppsättning. Tekniken kan läras en gång för varje vapenuppsättning. Denna bonus är inte kumulativ med den från egenskaperna Dolkmästare, Levande vapen, Kastmästare och Vapenspecialist.[/FONT]
[FONT=&#10]Utmanövrering (C)[/FONT]
[FONT=&#10]Alla attacker får egenskapen Utmanövrerande.[/FONT]
[FONT=&#10] [/FONT]

Så ser det ut nu, fire away!

/ PalMer
 

Phelan

Hero
Joined
21 May 2002
Messages
1,390
Location
Umeå
Spontant känns det som att ökar på komplexiteten ordentligt. Inte att reglerna är svåra, men det är mycket text att sätta sig in i för EN stridskonst. Eon IV är mycket snabbare än tidigare versioner, även om stridskonster såklart kommer vara frivilligt, och öka komplexiteten, tycker i alla fall jag att även med avancerade regler bör man undvika att göra det lika tungt som tidigare versioner. Om jag ska bokföra allt detta är det mycket data, och jag ska komma ihåg vad varje teknik gör. Det uppmuntrar inte till att ge SLP stridskonster för att det blir så mycket att hålla reda på och spelarnas rollpersoner har redan Fokus som skiljer dem från SLP.

Vad vinner man egentligen på att ha en stridskonst mot att lägga tiden på att höja FV i bara Svärd och sedan få flera av stridskonstens fördelar genom att få fler Övertag tack vare att man är så bra på att slåss med svärd?

Har färdighetsvärdet i stridskonsten någon betydelse utöver att avgöra antal tekniker man har? Dvs, använder man sitt vanliga färdighetsvärde i t ex Svärd för att träffa eller är det FV i stridskonsten som används?

När man lärt sig en stridskonst, får man nya tekniker automatiskt när man höjer FV eller krävs det tillgång till lärare?

Kraftfokus - om Fokus används för att ge fler tärningar på ett färdighetsslag ger 1 Fokus +1T6, 3 Fokus +2T6, varför inte ha samma formel?

Förslag - skippa alla effekter man kan uppnå med Övertag och ha bara tekniker som tillför något annat än vad Övertag kan ge.

Ledsen om jag inte sprudlar av entusiasm, men ha i åtanke att jag är skeptisk till stridskonster generellt och vill ha det så light som möjligt!
 

PalMer

Warrior
Joined
30 May 2000
Messages
280
Location
Halland
1. Kan vara så att komplexitet får övervägas. I många fall handlar det om att föra in fler vapenegenskaper i formuläret, tex egenskapen Brutal, eller att ändra ett värde, från Precis 1 till Precis 2, etc.

2. Just avvägningen mellan att satsa på en stridskonst eller "bara" skaffa en vapenfärdighet är medveten. Du kan kanske får ett högre värde i Svärd om du bara skaffar det. Men med två stridande som har samma värde i Svärd där den ena har en stridskonst, så lär den med stridskonst segra. När man anfaller eller försvarar gör man det med sitt färdighetvärde i tex Svärd, inte med det man har i expertisen Stridskonst Zur-Khan (i detta fallet).

3. Nya tekniker får man när man når ett nytt värde (steg) i stridskonsten. Tex, jag har 4T6+3 i Zur-Khan, när jag lyckas höja mig till 5T6 får jag välja en av de angivna A eller B teknikerna. Huruvida man får den direkt eller via en lärare tror jag inte vi spikat riktigt än.

4. Kraftfokus har just fördelen att den ger möjlighet till mer skada till en lägre Fokuskostnad, samt att du offrar Fokus först när du träffat målet.
 

Vicotnik

Den onde
Staff member
Joined
28 Mar 2004
Messages
4,239
Om man i strid inte slår för sin stridskonst (expertis) finns det något sammanhang där man rimligtvis slår för den? Eller kommer det bara vara ett "tomt" värde som endast talar om för dig hur många tekniker du har tillgång till.
 

Pendragon

Swashbuckler
Joined
5 Aug 2000
Messages
3,030
Location
Malmö, SKÅNE
Vicotnik;n117849 said:
Om man i strid inte slår för sin stridskonst (expertis) finns det något sammanhang där man rimligtvis slår för den? Eller kommer det bara vara ett "tomt" värde som endast talar om för dig hur många tekniker du har tillgång till.
Det finns inget direkt "spikat" användningsområde där man slår för sin stridskonst, men det är ett fullt rimligt värde att dra in konflikter såsom dueller eller för att imponera på den sure gamle vapenmästaren.
 

Mundo

Swashbuckler
Joined
7 Jan 2010
Messages
2,980
Location
Eslöv
Kraven verkar lite konstiga eftersom man i grundreglerna rollar fram sina expertiser. Kommer ju bli skitsvårt att få exakt de som krävs.
Medkommer nya regler för att kunna plocka upp just de expertiser man behöver eller behöver man tur så in helvete för att kunna göra en karaktär med en stridskonst?
 

Mundo

Swashbuckler
Joined
7 Jan 2010
Messages
2,980
Location
Eslöv
Pendragon;n117855 said:
Det finns inget direkt "spikat" användningsområde där man slår för sin stridskonst, men det är ett fullt rimligt värde att dra in konflikter såsom dueller eller för att imponera på den sure gamle vapenmästaren.
Kan tänka mig i teoretiska situationer också, dvs om du vill lära ut den, om du vill diskutera den eller om du vill beskriva hur badass du är för några lojala fans. Med "Konflikt"-systemet i Eon skulle jag lätt låta folk använda den i sociala konflikter om det passade.
 

Kaigon

Helmgast
Joined
14 Mar 2001
Messages
731
Location
Göteborg
Mundo;n117874 said:
Kraven verkar lite konstiga eftersom man i grundreglerna rollar fram sina expertiser. Kommer ju bli skitsvårt att få exakt de som krävs.
Medkommer nya regler för att kunna plocka upp just de expertiser man behöver eller behöver man tur så in helvete för att kunna göra en karaktär med en stridskonst?
Man kan alltid köpa expertiser (och hantverk) för valfria enheter.
 

Ymir

Liten kantbaron
Joined
18 May 2000
Messages
10,810
Location
Malmö/Lund Metropolitan Axis
Stridskonst-expertisen är också intressant för att den löser "Björn Borgs tränare"-syndromet, dvs, den representerar teknisk expertis, medan vapenfärdigheten representerar praktisk expertis. Så en åldrad krigare som inte längre kan slåss effektivt på slagfältet har kanske lågt i färdigheten Svärd, men högt i expertisen Falisk fäktteknik.
 

Ymir

Liten kantbaron
Joined
18 May 2000
Messages
10,810
Location
Malmö/Lund Metropolitan Axis
Phelan;n117832 said:
Spontant känns det som att ökar på komplexiteten ordentligt. Inte att reglerna är svåra, men det är mycket text att sätta sig in i för EN stridskonst.
Nja, när du väl har zur-khan på rollformuläret och har valt dina tekniker kommer det ju se ut så här tex:

[FONT=&#10]Zur-Khan[/FONT]
[FONT=&#10]4T6: Stå kvar[/FONT]
[FONT=&#10]4T6+2: Brutalt anfall[/FONT]
[FONT=&#10]5T6: [FONT=&#10]Kroppskontroll[/FONT][/FONT]
[FONT=&#10]5T6+2: [FONT=&#10]Sköldkontring[/FONT][/FONT]
[FONT=&#10]6T6: [FONT=&#10](inte nått denna nivå än)[/FONT][/FONT]

Dvs, du behöver bara hålla koll på fem tekniker så länge du inte har mer än 6T6 i stridskonsten. Det tycker inte jag är direkt ohanterligt, och en drastisk minskning i komplexitet jämfört med stridskonsterna i Eon III.
 

Mundo

Swashbuckler
Joined
7 Jan 2010
Messages
2,980
Location
Eslöv
Kaigon;n117911 said:
Man kan alltid köpa expertiser (och hantverk) för valfria enheter.
Jag trodde man var tvungen att rolla. Då har jag lärt mig något nytt.
 

LordTengel

Swordsman
Joined
26 Jan 2003
Messages
526
Location
Linköping
Mundo;n118002 said:
Jag trodde man var tvungen att rolla. Då har jag lärt mig något nytt.
Lätt misstag att göra. Slår gör du om du (vid rollpersonsskapande) får exempelvis "1 Poäng Expertiser". För valfria enheter fungerar det som att låsa upp en ny färdighet.
 
Joined
27 May 2014
Messages
90
Jag gillar det överlag. Det jag ogillade mest i gamla systemet var att stridskonster och vapenfärdigheter var separata och att stridskonster kostade MASSOR med poäng då man dels köpte färdighetsvärdet och sen köpte varje liten teknik. Dessutom hade varje teknik regler för vilka slag man skulle slå och när. Jag gillar dels i det nya att det är som i svavelvinter, där man både måste köpa vapenfärdigheten och sen köpa en färdighet som ger teknikinsikt, men att man inte köper varje teknik separat inom stridskonstfärdigheten utan att teknikerna låses upp baserat på färdighetsnivå. Det känns också rimligt att på det sättet kunna göra vissa typer av krigare mer farliga, så riddare med sköld blir plötsligt mer läskiga om de flesta besitter tekniken "sköldkontring" och det känns tematiskt rätt att många dvärgkrigare besitter "stå kvar" som teknik.

Jag tror det blir lätt att hålla reda på. Jag gillar också den nya indelningen av stridskonster: Breda, fokuserade och balanserade. Jag antar det betyder att fokuserade kan få mer tillgång till lite mer obskyra tekniker.
 

Pendragon

Swashbuckler
Joined
5 Aug 2000
Messages
3,030
Location
Malmö, SKÅNE
baron Max Durhal;n118122 said:
Jag tror det blir lätt att hålla reda på. Jag gillar också den nya indelningen av stridskonster: Breda, fokuserade och balanserade. Jag antar det betyder att fokuserade kan få mer tillgång till lite mer obskyra tekniker.
Det handlar främst om hur många vapenuppsättningar man får välja och har att välja på samt hur många tekniker som är obligatoriska kontra valfria.
En bred stridskonst låter utövaren börja med upp till tre vapenuppsättningar av en listat på maximalt sex, och bara den första tekniken är obligatorisk. Vid alla andra nivåer kommer man att kunna välja på minst två olika tekniker. En fokuserad får bara välja en av maximalt två vapenuppsättningar, och tillåter inte utövaren någon valmöjlighet på de tre första teknikerna, men kan i gengäld kan få en teknik på C-nivå redan vid 5T6 (Breda och Balanserade behöver nå minst 6T6).
 

PalMer

Warrior
Joined
30 May 2000
Messages
280
Location
Halland
Egentligen kommer de olika stridskonsterna åt samma tekniker. Skillnaden ligger i när på "expertisstegen" de olika typerna får sina C-val, typ vid 6T6 för Breda och Balanserade och vid 5T6 med en Fokuserad stridskonst.
I en normal "expertisstege" får de också olika många B- och C-tekniker, en Balanserad får fler B-val än en Bred, och en Fokuserad får fler C-val än en Balanserad.
 

jensofsweden

Warrior
Joined
24 Mar 2014
Messages
370
Fråga, kommer stridskonster få en ny separat tabell eller placeras de in i den redan existerande tabellen för expertiser? Ifall det är det senare undrar jag hur sjutton det ska fungera med tanke på att stridskonsterna har krav för att en ska kunna ha dem/använda dem... men det kanske bara är jag som missat något och ta detta som ett tecken på att jag borde sluta surfa när jag halvsover :p
 

Pendragon

Swashbuckler
Joined
5 Aug 2000
Messages
3,030
Location
Malmö, SKÅNE
jensofsweden;n118297 said:
Fråga, kommer stridskonster få en ny separat tabell eller placeras de in i den redan existerande tabellen för expertiser? Ifall det är det senare undrar jag hur sjutton det ska fungera med tanke på att stridskonsterna har krav för att en ska kunna ha dem/använda dem... men det kanske bara är jag som missat något och ta detta som ett tecken på att jag borde sluta surfa när jag halvsover :p
Nej, stridskonster kommer inte slumpas fram för expertispoäng. Sannolikt kommer de att fungera som expertiser men inte vara expertiser i strikt mening.
 

Oden

Veteran
Joined
1 Nov 2009
Messages
97
Så hur bör jag göra för införliva stridskonster till min vapenmästare? Detta är en så kallad "sann" vapenmästare som kan använda vilket vapen det än må vara (dock inte lika väl som specialister) och jag har lyckats hålla nästan alla vapenfärdigheter på nästan lika värde. Bör jag satsa på enbart breda stridskonster eller skaffa fokuserade för varje vapentyp? Som det är nu är det lätt då jag bara bryr mig om färdighetsvärdena, men med vapenuppsättningar blir det plötsligt lurigt.
 

Pendragon

Swashbuckler
Joined
5 Aug 2000
Messages
3,030
Location
Malmö, SKÅNE
Oden;n118306 said:
Så hur bör jag göra för införliva stridskonster till min vapenmästare? Detta är en så kallad "sann" vapenmästare som kan använda vilket vapen det än må vara (dock inte lika väl som specialister) och jag har lyckats hålla nästan alla vapenfärdigheter på nästan lika värde. Bör jag satsa på enbart breda stridskonster eller skaffa fokuserade för varje vapentyp? Som det är nu är det lätt då jag bara bryr mig om färdighetsvärdena, men med vapenuppsättningar blir det plötsligt lurigt.
Man kan köpa fler vapenuppsättningar med erfarenhetspoäng så länge man kan övertyga spelledaren att det är liknande nog något som redan ingår. Det finns ju dessutom ingen begränsning på hur många stridskonster man kan behärska, så det är bara att ligga i och lära sig så många som möjligt!
 

Kri

Veteran
Joined
23 Feb 2015
Messages
69
Själva grundkonceptet verkar jättebra. Många mindre fördelar, blandat mellan immunitet mot vissa händelser, tillägg av vapenegenskaper och plus på tärningar.

Det enda som känns lite konstigt är att ha ett värde i en expertis där du aldrig slår, utan bara använder det till att hålla reda på underliggande egenskaper.

Ni har inte funderat på att lägga upp det mer som mysterier där man får köpa de olika förmågorna? Upplägget kan annars vara samma, att det finns vissa obligatoriska val innan man kan välja fritt.
 
Top