Motion angående stadgar §7

wege

Veteran
Joined
5 Apr 2009
Messages
51
Location
Falkenberg
Det finns en del konstigheter med den paragrafen. Dels så sägs att medlemsavgiften är 0 kr och dels att det beslutas av årsmötet. Antingen eller säger jag. Vi kan inte ha i stadgan vad medlemsavgiften är då det krävs 2/3 majoritet för att ändra. Mitt förslag, separat yrkande längre ner, är att vi tar bort summan från stadgarna.

Jag anser att avstängd medlem ska ha rätt att yttra sig i avstängningsärendet på årsmöte och innan styrelsebeslut. Yrkande om det nedan.

Slutligen, att skriva in vilka uppgifter som krävs för medlemskap är kasst. Anledningen till vilka det är nu förmodar jag är för att det är vad Sverok kräver, vilket baserar sig på vad Ungdomsstyrelsen kräver. Om de kraven ändras behöver vi kanske också förändra kraven. Därför bör styrelsen besluta om vilka uppgifter som behöver krävas in.

Jag yrkar
att "Ett medlemskap i föreningen kostar 0 kronor." stryks

att "och att man tillsammans med en anmälan om medlemskap meddelar sitt namn, användarnamn, adress, kön, e-mail, telefonnummer och personnummer till föreningen" ändras till "samt att man anmäler önskemål om medlemskap tillsammans med de uppgifter som styrelsen beslutat om.

att sist i §7 läggs till "Medlem som hotas av avstänging eller uteslutning har rätt att göra sin röst hörd då ärendet diskuteras."
 

Bunny

Crazy like a fool
Joined
15 Oct 2002
Messages
2,944
Location
Knivsta
wege said:
Det finns en del konstigheter med den paragrafen. Dels så sägs att medlemsavgiften är 0 kr och dels att det beslutas av årsmötet. Antingen eller säger jag. Vi kan inte ha i stadgan vad medlemsavgiften är då det krävs 2/3 majoritet för att ändra. Mitt förslag, separat yrkande längre ner, är att vi tar bort summan från stadgarna.

Jag anser att avstängd medlem ska ha rätt att yttra sig i avstängningsärendet på årsmöte och innan styrelsebeslut. Yrkande om det nedan.

Slutligen, att skriva in vilka uppgifter som krävs för medlemskap är kasst. Anledningen till vilka det är nu förmodar jag är för att det är vad Sverok kräver, vilket baserar sig på vad Ungdomsstyrelsen kräver. Om de kraven ändras behöver vi kanske också förändra kraven. Därför bör styrelsen besluta om vilka uppgifter som behöver krävas in.

Jag yrkar
att "Ett medlemskap i föreningen kostar 0 kronor." stryks

att "och att man tillsammans med en anmälan om medlemskap meddelar sitt namn, användarnamn, adress, kön, e-mail, telefonnummer och personnummer till föreningen" ändras till "samt att man anmäler önskemål om medlemskap tillsammans med de uppgifter som styrelsen beslutat om.

att sist i §7 läggs till "Medlem som hotas av avstänging eller uteslutning har rätt att göra sin röst hörd då ärendet diskuteras."
Redaktionen jämkar sig på följande vis:
§7 Medlemmar
För att bli medlem krävs det att man är registrerad användare på www.rollspel.nu och att man tillsammans med en anmälan om medlemskap meddelar de uppgifter som styrelsen beslutat om till föreningen. En medlem har när som helst rätt att, efter meddelande till föreningens styrelse, utträda ur föreningen.

Medlemskapsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. Medlem som hotas av avstänging eller uteslutning har rätt att göra sin röst hörd då ärendet diskuteras.
Ändringsmotion kommer.
 
Top