[Motion] 8. Antagande av stadgar för sektionen sam

Vitulv

Årets spelledare 2011 och 2013
Joined
23 Dec 2000
Messages
6,167
Under §11 Ordinarie årsmöte införs och numreras på lämpligaste sätt punkten "Revidering av regler för föreningens forum"
 

Bunny

Crazy like a fool
Joined
15 Oct 2002
Messages
2,944
Location
Knivsta
Vitulv said:
Under §11 Ordinarie årsmöte införs och numreras på lämpligaste sätt punkten "Revidering av regler för föreningens forum"
Det här får du gärna motivera, för jag förstår inte riktigt poängen.

(Det är inte tanken att motivet till en motion framförs i själva motionen, utan att motionen motiveras i separata inlägg om motionären så önskar. En fördel med forumsformatet är att motioner kan diskuteras även innan mötets start)
 

Vitulv

Årets spelledare 2011 och 2013
Joined
23 Dec 2000
Messages
6,167
Bearnie said:
Vitulv said:
Under §11 Ordinarie årsmöte införs och numreras på lämpligaste sätt punkten "Revidering av regler för föreningens forum"
Det här får du gärna motivera, för jag förstår inte riktigt poängen.

(Det är inte tanken att motivet till en motion framförs i själva motionen, utan att motionen motiveras i separata inlägg om motionären så önskar. En fördel med forumsformatet är att motioner kan diskuteras även innan mötets start)
Tanken är att föreningen skall kunna påverka forumets regelverk genom demokratiska val, för att forumet (som är själva anledningen till att föreningen finns) skall hanteras på ett sätt som medlemmarna själva önskar.

Jag hoppas att det inte var alltför luddigt, jag kan nog utveckla mer om det behövs.
 

Dimfrost

Special Circumstances
Joined
29 Dec 2000
Messages
7,710
Location
Fallen Umber
Vitulv said:
Tanken är att föreningen skall kunna påverka forumets regelverk genom demokratiska val, för att forumet (som är själva anledningen till att föreningen finns) skall hanteras på ett sätt som medlemmarna själva önskar.
Är verkligen tanken att själva webbplatsen ("forumet") ska bli demokratiskt styrd genom föreningen nu? Jag fick snarare uppfattningen att föreningen skulle vara en supporterklubb, typ, något som gav pengar till sajten som redaktionen får göra vad den vill med. I så fall bör föreningen inte ha något att göra med forumets regler.
 

Vitulv

Årets spelledare 2011 och 2013
Joined
23 Dec 2000
Messages
6,167
Dimfrost said:
Vitulv said:
Tanken är att föreningen skall kunna påverka forumets regelverk genom demokratiska val, för att forumet (som är själva anledningen till att föreningen finns) skall hanteras på ett sätt som medlemmarna själva önskar.
Är verkligen tanken att själva webbplatsen ("forumet") ska bli demokratiskt styrd genom föreningen nu? Jag fick snarare uppfattningen att föreningen skulle vara en supporterklubb, typ, något som gav pengar till sajten som redaktionen får göra vad den vill med. I så fall bör föreningen inte ha något att göra med forumets regler.
Tja, jag vet inte exakt. Det beror lite på hur man tolkar "§4 Syfte
Föreningens syfte är att bidra till att hemsidan www.rollspel.nu och dess community fortlever och utvecklas." (min feta stil)

Kanske bör stadgarna förtydligas vad gäller föreningens exakta syfte, och vad som skall styras av föreningen.
 

Dimfrost

Special Circumstances
Joined
29 Dec 2000
Messages
7,710
Location
Fallen Umber
Vitulv said:
Kanske bör stadgarna förtydligas vad gäller föreningens exakta syfte, och vad som skall styras av föreningen.
Jag tycker inte det finns något "kanske" med det. :gremsmile: Det känns väldigt centralt.
 

Bunny

Crazy like a fool
Joined
15 Oct 2002
Messages
2,944
Location
Knivsta
Vitulv said:
Tja, jag vet inte exakt. Det beror lite på hur man tolkar "§4 Syfte
Föreningens syfte är att bidra till att hemsidan www.rollspel.nu och dess community fortlever och utvecklas." (min feta stil)

Kanske bör stadgarna förtydligas vad gäller föreningens exakta syfte, och vad som skall styras av föreningen.
Det var jag som formulerade stadgeförslagets syfte, och poängen var för egen del att det skulle säga tillräckligt mycket och tillräckligt lite för att tillåta föreningen att, tja, själv ta den form som önskas. Ingen av oss vet precis vad en förening kan komma att innebära för rollspel.nu och dess community, så det är en spännande tid vi går till mötes.

Nu har du gjort en tolkning och Dimfrost en annan. Båda finns inom möjligheternas ram, och det verkar även rimligt att båda ryms inom det föreslagna syftet. Dimfrost tankegångar känner jag igen från ett försök vi gjorde redan 2004 att starta en forumsförening - det bestod av att en liten grupp användare, kanske 5-6 stycken (mig själv inberäknad, innan jag blev redaktör), träffades på irc med syfte att starta en förening själva. Den skulle sedan samtliga hemsidans användare bli inbjudna till så snart föreningen redan var bildad. Syftet var då i princip att förse hemsidan med pengar.

Det ligger inget fel i det - tusentals föreningar har säkert bildats inom hobbyn med en liknande agenda. Är det medlemmarnas önskan kanske även denna förening kommer spela en sådan roll. Fördelarna är att redaktionen får medel och fria händer att utnyttja dem på ett sätt som gynnar hemsidan - många fler av redaktionens visioner skulle kunna bli verkställda, vilket skulle gynna användarna.

I din vision tar användarna genom medlemskap i föreningen istället ett mycket större ansvar för hur hemsidan och forumet drivs och utvecklas. Det kommer då att kunna innebära mycket mer att vara användare än innan, och det är ett vägval där ett viktigt ställningstagande rör huruvida vi i det långa loppet tror att forumklimatet gynnas med dagens hierarkiska ordning eller en plattare modell. Det rör också vad vi känner oss mest bekväma med. Demokrati är givetvis positivt värdeladdat, men det är mycket svårare att förutspå var det för oss i detta läge. Det vore jättespännande att utforska, men det är också mer experimentellt.

Vi kommer alltid att ha anledning att återkomma till vad som gynnar föreningens syfte bäst, vilket i sin nu föreslagna form gör gällande att ett demokratiskt styre av hemsidan inte är ett självändamål. Det kan däremot vara ett medel.

----

För att återvända till din motion så finns det ett viktigt hinder att påpeka här: Föreningen saknar egentligt mandat att utan godkännande från hemsidans ägare och redaktion ta på sig uppgifter som de senare handhar, däribland reglering och moderering av våra diskussionsforum. Jag tror mig kunna tala för hela redaktionen (rätta mig om jag har fel) när jag påstår att vi inte är riktigt bekväma med att överlåta det helt och fullt i dagsläget. Det minsta vi behöver veta först är hur föreningen tar form och huruvida den tycks vara mogen nog att axla uppgiften. Det kommer alltså inte vara frågan om att föreningen ges fulla befogenheter rörande hemsidans drift här och nu. Föreningen är inte ens bildad än, och vi får räkna med att fullbordan av en sådan förändring i så fall kommer ta tid.

Det finns dock viktiga alternativ. I min egen vision av föreningen ingår att redaktionen och föreningen förmår arbeta nära varandra. Tro mig, redaktionen skulle ta på stort allvar om forumets användare via föreningen presenterade ett förslag på reviderade forumsregler. Det är ett sätt för att låta samtliga intressen göra sig hörda, för föreningen kommer förhoppningsvis inbegripa redaktionsmedlemmar, moderatorer, hedersmoderatorer och vanliga användare. Ett sådant förslag skulle ha betydligt mer tyngd än spridda åsikter på rollspel.nu-forumet någonsin har haft.

Det här är dock frågor vi inte hunnit diskutera speciellt mycket inom redaktionen ännu, men det här ska förhoppningsvis lämna utrymme till en mer utvecklad diskussion.

(I linje med min vision ligger även den del av de föreslagna stadgarna som ger redaktionen yttranderätt i styrelsen, varvid det ges utrymme för oss redaktörer att samarbeta tätare tillsammans med den styrelse vi kommer utse.)
 
Top