Eon Jodens sten (Vontars sten)

Girolamo

Veteran
Joined
27 Jun 2019
Messages
47
Läste i Drakar om Vontars sten som finns i det gamla dvärgfästet Khian-Renk-Drezin som användes för att dra ner den eterseglare som kraschade i fästet.
Finns det någon mer information kring denna?
Hittar inget i dvärgboken.

Vad för typ av magi förstärker den?
Jag antar geotropi men för att dra ner något så stort som en eterseglare måste något annat använts också. Kanske kosmotropi för att skapa gravitationsfält?

Hur stor är denna sten?
Ryms den i handen eller är det en monolit eller en del av berget?
Är det ens en sten?

Hjälp mig spåna lite inför stundande mörkerkampanj. =)
 

Svarte Faraonen

Alternative sexual archetype ('fastest mario')
Joined
12 Oct 2000
Messages
9,807
Location
Värnhem, Malmö
Generellt sett skulle jag säga att man inte behöver vara allt för bunden av vad som står i Drakar – en hel del av det är en sorts gott-mot-ont-high fantasy med tematiserade questföremål som inte nödvändigtvis rimmar så väl med vad Eon har utvecklats till. Det bör också betänkas att idén om elementstenarna skrevs innan det nuvarande magisystemet och aspekten kosmotropi fanns, så eventuella kopplingar där måste göras på egen hand.

I grunden skulle jag dock räkna den som ett föremål som inom en viss räckvidd ger alstringsmodifikationer på +3T6 med en dissipation på 35. I kombination med en ritual med åtskilliga deltagare och de mest kraftfulla kongelat som gick att uppbringa av dvärgarnas forntida magiker så hade man kanske kunnat genomföra någon lämplig ritual. Det påstås väl också att en fördämning mot allt för kraftig magi upprättades efter detta, så kanske var det lättare att utföra kraftfulla effekter då? Och kanske gav jordens sten en ännu kraftfullare effekt då?

I vilket fall som helst kan vi tänka oss att Drezins magiker använde en modifierad version av effekten Fall, gjord för att påverka svävande föremål snarare än personer. Låt oss kalla den Störta.

Störta
Grundsvårighet: 4
Aspekt: Geotropi
Omfång: Ett föremål inom ett mycket litet område
Räckvidd: Intill
Varaktighet: Momentan
Besvärjelse
Ett flygande eller svävande föremål som ryms inom omfånget förlorar bärkraften och börjar dala mot marken. Föremål som befinner sig på 2 meters höjd eller lägre slår i marken.
Magnitudförstärkningar
[2+]: Fallhöjden som resulterar i krasch fördubblas.

Så, vad krävs för att störta eterseglaren? Det beror så klart lite på hur långt över Mundana en sådan svävar. Var den i omloppsbana? Eller befann den sig på låg höjd för att från himlen ge alverna understöd? Jag tänker mig det senare – en ominös flygande fästning på tio kilometers höjd (det vill säga nog för att kräva en magnitud på 30). Ritualen kan då ha sett ut såhär.

Eterseglarens undergång
Geotropi: 94
Omfång: Ett föremål inom ett 1 km stort område
Räckvidd: 16 km
Varaktighet: Momentan
Besvärjelse
Ett flygande eller svävande föremål som ryms inom omfånget förlorar bärkraften och börjar dala mot marken. Föremål som befinner sig på 16 000 meters höjd eller lägre slår i marken.
Övertag
[1+ Övertag]: Fallhöjden som resulterar i krasch fördubblas.
Formalisering: Alstra geotropi. Väv Störta (4 --> 30). Öka räckvidd till 16 km (40). Öka omfång till ett föremål inom ett 1 km stort område (24).

Sedan kan man därifrån räkna på hur kraftfull bonus jordens sten bör ge för att kunna skapa denna effekt.
 

Girolamo

Veteran
Joined
27 Jun 2019
Messages
47
Tack för den insikten. =)

Du nämner elementarstenar, finns dessa med i någon av de tidigare utgivna böckerna?
Vart finns de övriga elementarstenarna?

Vatten stenen kanske finns hos vattenfolket, kommer inte ihåg vad de heter de som finns med i sylfens vrede kampanjen.
Kanske har någon av de stora magiordnarna lagt beslag på dem?
Eller någon annan drake?

Kan tänka mig att eldens sten kan vara användbar mot isdemonen som finns hos bergstrollen.
 

Svarte Faraonen

Alternative sexual archetype ('fastest mario')
Joined
12 Oct 2000
Messages
9,807
Location
Värnhem, Malmö
Enligt Drakar gavs stenarna till alver (vindens sten), dvärgar (jordens sten), melusiner (vattnets sten), tiraker (eldens sten) och människor (andens sten). Vindens sten vaktas av Ziarna på berget Elfphec i Consaber, Jordens sten av Vixharziva i Khian-renk-Drexin, vattnets sten av Trakutha norr om Stora arkipelagen, eldens sten av Lukhra på ön Narion väster om Takalorr, och andens sten av Alzakh-Andor vid Mhîms krypta.

Nämnas bör att berättelsen om hur elementstenarna tilldelas olika folkslag under Mundanas tidiga eoner motsäger det som sägs på andra håll, att de nu levande folkslagen enbart råkar vara dominanta under denna eon, och att andra eoner har haft och kan komma att ha andra viktiga folk. Om stenarna tilldelades olika folkslag för många eoner sedan, varför gavs de inte till insektoider, ödlefolk, arachnider eller andra folkslag som var dominanta då?
 
Top