DoD Dod 23 Beta 3 - Lista på alla regeländringar i hela boken

MattiasS

Veteran
Joined
9 Jul 2004
Messages
86
Location
Göteborg
Jag jämförde Beta 2 med Beta 3 i PDF Compare och sammanfattar alla regeländringar endast
Saker i bold extra noterbart

Kapitel 1 - I den äldsta tiden

s7 En Runda inkluderar nu ta en snabb vila (sid52)

Kapitel 2 - Din Rollperson
s9 Skapa din Rollperson listan: Drivkraft bytt mot Svaghet(frivilligt), Minnessak nu frivilligt i listan
s14 Bard +Myter & Legender +kniv
s15 Hantverkare +Finna dolda Ting
s17 Krigare + Pilbåge. Kortbåge bytt mot lätt armborst
s18 Lärd + Vildmarksvana
s19 Magiker Animist + Undvika, Elementalist +Läkekonst, Mentalist +Läkekonst
Tillagt: Lämpliga hjälteförmågor: Som magiker får du ingen hjälteförmåga från spelstart. I stället får du din magi
s20 Nasare + Kniv. Kortsvärd bytt mot Dolk
s21 Riddare +Övertala
s22 Sjöfarare +Främmande språk
s23 Tjuv + Upptäcka fara
s25 Färdigheter, antal tidigare 6,7,8 är nu 8, 10,12. 6 (tidigare 5) måste väljas från yrket
s26 Drivkraft helt utbytt mot Svaghet. Hela tabellen utbytt. Om du rollspelar din svaghet får du extra förbättringskryss
s25 Minnessak förtydlig till "utan praktisk funktion"
s29 Erfarenhet
Kryss vid Drak/Demonslag ändrat från Varje gång du slår till En gång per spelpass
Drivkraft bytt till Svaghet för extra kryss
Regler för att övervinna svaghet inlagda


Kapitel 3 - Färdigheter
s32 Total ändring av Fler För- och Nackdelar regeln. Numera slår man t20 för varje för/nackdelar
Regeln att man inte kan ta nackdel om man redan har nackdel togs bort.

s35 Bågskytte heter numera Pilbåge
s26 Bärsärk tillägg, om man redan är Arg får man annat valfritt tillstånd
Enstöring ändrad från 1 VP till 0 VP
s38 Magiskola inlagd som Hjälteförmåga
s39 Ärkemagiker borttagen (redundant iom Magiskola)

Kapitel 4 Strid & Skada
s42
Förtydligande av fria handlingar, man kan bara göra en av varje typ per runda, inte hur många som helst
Snabb vila tillagd som handling “Du hämtar andan och får tillbaka T6 VP. Kan bara utföras en gång per skift.”
s43 Fria handlingar, byta tillagt i Dra vapen
s45
Förtydligande kring vapen dragning
Förtydligande kring Grepp ”Du kan bara ha ett tvåhandsvapen, eller två enhandsvapen (inklusive en sköld), dragna på samma gång”
Knuffa ändrat. STY skadebonus används istället för STY
s46
Parera förtydligande. Du kan inte dra ett vapen och parera vid behov om du blir träffad (fria handlingar bara i din runda)
Sköld ger ingen fördel på Parad längre.
s47 Förflyttning vid duckning tog bort orden “innan du faller”
s48 Specialattacker inlagt “Flera specialattacker sker som motståndsslag. Vid attacker mot en SLP som saknar angivet FV i aktuell färdighet slår SL mot schablonvärdet FV 5 (sid 33).”
s49
Förtydligande att avståndsvapen måste vara draget.
Kritisk träff: orden “och andra bonusar” tillagt i dubbelskade regeln
s52
Snabb vila tillagd.”Du hämtar andan i en runda och återfår D6 VP, inga HP. Du kan bara utföra en snabb vila en gång per skift.”
Kort vila återhämtar nu 1T6 istället för 2T6 VP
Lång vila ändrad. Om den avbryts så räknas den inte. Förut fick man Kort vila i så fall.

s53
Fall, regeln är nu “ett antal T6 i krosskada lika med halva fallets höjd i meter, avrundat neråt. Ett fall under två meter ger alltså ingen skada.” förut var den“T6 poäng krosskada för varje meter efter de första tre”
Simning & Drunkning, Man kan inte simma med ring eller plåt rustning längre. man sjunker automatiskt

Kapitel 5 Magi
s61
Multimagiker ändrat till Magiskola
“Även icke-magiker kan lära sig magi på detta sättet” tillagt

s62
Kraftöverföring: förtydligad ordentligt.
Ny text:
“Du kan ta eller ge upp till dubbelt så många VP som besvärjelsen kostade att lägga – alltså fyra vid effektgrad 1, åtta vid effektgrad 2 och tolv vid effektgrad 3. De VP som besvärjelsen kostar att lägga går förlorade vid överföringen. Du kan aldrig gå över ditt eget maximala antal VP och aldrig under noll. Det samma gäller din motpart. Om motparten motsätter sig överföringen slås besvärjelsen med nackdel."
Gammal text
“Du kan ta eller ge hur många VP du vill, vilket innebär att denna besvärjelse inte har effektgrader på samma sätt som andra. Du kan aldrig gå över ditt eget maximala antal VP. Om motparten motsätter sig överföringen slås besvärjelsen som ett motståndsslag mot offrets PSY”
Permanens: kostar nu! “Detta kostar magikern en poäng PSY permanent (och minskar maximala VP med ett)”
s63
Fördriva: gör nu 2T8 skada istället för stoppa odöda 10m bort
Ljungeld: kan nu pareras som en avståndsattack eller duckas. Den kostar nu dubbelt inomhus istället för att vara en effektgrad lägre
s64
Blixt: Förut gav rustning inget skydd men är det bara metallrustning som inte ger skydd. Blixt kan nu pareras som en avståndsattack eller duckas. Den kostar nu dubbelt inomhus istället för att vara en effektgrad lägre
Förinta: Nu 2T10 istället för 2T8 i skada. Kan nu ej heller duckas eller pareras.
s65
Åskvigg: “men åskviggen kan duckas eller pareras som en avståndsattack och om detta lyckas träffas inget ytterligare mål. Inomhus kostar besvärjelsen dubbelt så många VP som normalt att lägga.”
Återuppväcka: Kostar nu! “Detta kostar magikern en poäng PSY permanent (och minskar maximala VP med ett).” Bara ett försök! “Bara ett försök får göras – misslyckas det är offret oåterkalleligen död”
s66
Frost: Ökad skada till T6 istället för T4. Motståndare nu fastfrusna utan STY slag.
s69
Lyft: Tillagt, “Att LYFTA en annan varelse mot dennes vilja ger nackdel på slaget”
s71
Teleportera: Ändrad, kan nu ej teleportera föremål endast människostora varelser. Kräver nu extra effektgrad för att teleportera andra.

Kapitel 6 Utrustning
s76 Fältranson sänkt till 1silver från 5 silver
s80 Lärare ökad till 5 guld från 3 guld
s81
Fiskespö ger nu T4 ransoner istället för T3
Snara kostar nu 5 koppar istället för 5 silver

Kapitel 7 Bestiarium
s83 Mindre ändring i Upprepade attacker: “nästa attack i tabellen” istället för “Attacken ett steg högre upp i tabellen”
s84 Tillägg: “ Mörker: Om inget annat anges kan monster se i mörker och drabbas inte av effekterna på sidan 52.” Fanns inte förut
s95 Skelett: ny förmåga "Immunitet: Skelett är immuna mot skräck och färdigheten ÖVERTALA“

s99 Vanliga djur har fått Upptäcka fara 10-14

Kapitel 8 Äventyr
s101 Tillägg “De kan inte vandra med dragna vapen”
s105 (boss) tillagd i namnet i Typiska SLP listan på Rövarhövding, Rovriddare, Ärkemagiker. Små ändringar i färdigheter på dem
Påminnelse inlagd “Kom ihåg att SLP slår mot FV 5 om inget annat FV anges (sid 33)”
s112 tillägg i Rollpersoners död “SL får avgöra de exakta detaljerna.”

Rollformulär:
Samma som förut (tyvärr) men med Bågskytte omdöpt till Pilbåge (Dock med bågskytte kvar under hjälm)

Det var allt!
 
Last edited:

zonk

muterad
Joined
10 Jan 2016
Messages
2,928
Nu ska någon bara tolka och sammanfatta ovanstående oxå, så man kan ha nåt att ha en åsikt om.. utan att slita ut sig
 
Top