Demoniska förmågor

RasmusL

Champion
Joined
15 Jan 2012
Messages
8,143
Location
Stockholm
Ekbane
Träddemonen är gammal som tiden själv och har otaliga gånger passerat mellan vår värld och den andra sidan. Den hemsöker platser där omärkta gravar grävts i skogen och tar sin boning i ett träd intill. Snart börjar trädet prunka med gulgröna nötter som lockar till sig gnagare. Och snärjer dem.

Möss, ekorrar och andra smådjur börjar nattetid ge sig in mot bebyggelse för att uppsöka de sovande. Väl där stjäl de. Lungor, njurar, hjärtan och andra organ förs sakta ut ur byn över många månar.
De drabbade blir långsamma och mer och mer apatiska ju fler organ som stjäls från dem och tillslut befolkas byn av viljelösa skal till människor.

De stulna organen förs till trädet och göms i dess inre för att öka demonens styrka. När den ätit sig mätt reser den tillbaka till andra sidan.

Förmågor:
Organslavar, de stulna organen har ett eget liv och kan när demonen känner sig hotade kräka ut ur trädets håligheter för att forma ett tentakelliknande amalgam. Tingesten försvarar trädet genom att befalla motståndarens innanmäte att göra uppror (någon som fyllt magen med alkoholhaltigt innehåll är dock opåverkad av organkontrollen), eller helt enkelt smälla till med sin kroppsmassa, om den vuxit sig stor och stark nog.

Spioner i skogen, de snärjda gnagarna tjänar demonen och agerar spioner, tjuvar och sabotörer. Är trädet verkligen hittat anfaller de i svärmar för att försvara sin härskare .

Svagheter:
Ekbanes framfart är svår att missa om en vet vad en letar efter och på grund av sin ålder finns många legender som berättar sanningen demonens metoder.

Demonen är bunden till sitt träd och om detta förstörs tappar den sin kraft och skickas hem.
 
Last edited:

Gamiel

Hero
Joined
22 Dec 2013
Messages
1,584
Location
Stockholm
Nackdelar:

Kort stubin: Demonen tar inte motgång lät och om något går fel för demonen så är det stor sannolikhet att demon bara avreagerar sig genom att attackera det som ledde till motgången (eller rapporterade att en motgång har skett), utan att bry sig om andra omständigheter.
Så ett misslyckat försök att tyst o stilla dyrka upp en dörr kan leda till att demonen bara slår sönder dörren utan bry sig om att den försökte vara tyst, den dödar en pålitlig tjänare bara för att hen kom med nyheten att dess planer hade fått bakslag, ett misslyckat Hantverk slag leder till att den förstör hela arbetsrummet, etc.

Kultur väsen: Demonen ser sig själv som ett väsen av god smak och kultur, detta leder till att den är ytterst ovillig att göra något som skulle skada konstverk/finnhantverk/liknande (den har dock inget problem att förstöra dålig konst/liknande) så att hålla upp en bra tavla kommer förhindra att demonen attackerar på något sätt som skadar den. Demonen kommer också göra vad den kan för att rädda konst om det är i fara.
Demonen är också intresserad av att utövare o kommer försöka kidnappa bra konstnärer, musiker, hantverkare, poeter, skådespelare, o liknande så den kan beskåda dem görande sin konst och/eller lära upp demonen. Om kidnappning inte är möjlig så kommer den att i alla fall att försöka vara närvarande när musik, poesi, skådespel, o liknande framförs.
Det är fult möjligt att demonen också konstant förstör vad den anser är dålig konst o dödar de som den anser är talanglösa.

Lurad av masker: demonen existerar på ett annat plan och kan inte se skillnaden på ansikten och masker, o om ingen påstår något annat så kommer demonen anta att vad masken representerar är vad bäraren är. Så om någon med en ängel/liknande mask skulle stå framför demonen så kommer demonen reagera som om den hade en riktig ängel framför sig. Om man har en mask av demonens furste så kommer demonen tro att det är des demonherre som står framför den.
Demonen kan fås att förstå att den har blivit lurad (bl.a. genom att masken tas av i demonens åsyn) o kommer då ta en gruvlig hämnd om möjligt.

Salt: demonen kan inte korsa en salt linje utan måste går runt den. Om salt kastas i ansiktet på demonen så kommer den att antingen reagera som om det vore syra, fly för att återkomma först en tid senare (klassiska är nästa natt/nymåne), eller stå där förvirrad som om den hade fått en riktig käftsmäll o behöver tid att återhämta sig.

Plågoande: Demonen kan inte låta bli att dra ut på sina offers lidande. Om den inte har något som den måste göra så kommer demonen arbeta hårt att dra ut på sitt offers lidande så långt som möjligt, o även om den har annat som den måste göra så behöver demonen göra en mental ansträngning för att inte stanna bara en liten stund till för att utföra sitt sadistiska hantverk. Detta gör också att demonen har en tendens att lämna efter sig levande offer (även om flera av dem snart dör av sina plågor eller blodförlust) istället för bara döda kroppar.
 
Last edited:

Genesis

ACORDA, PEDRINHO!
Joined
17 Aug 2000
Messages
11,463
Location
Göteborg
Lurad av masker: demonen existerar på ett annat plan och kan inte se skillnaden på ansikten och masker, o om ingen påstår något annat så kommer demonen anta att vad masken representerar är vad bäraren är. Så om någon med en ängel/liknande mask skulle stå framför demonen så kommer demonen reagera som om den hade en riktig ängel framför sig. Om man har en mask av demonens furste så kommer demonen tro att det är des demonherre som står framför den.
Demonen kan fås att förstå att den har blivit lurad (bl.a. genom att masken tas av i demonens åsyn) o kommer då ta en gruvlig hämnd om möjligt.
Den här är riktigt ball!
 
Top