Chock Chock: Stunde Null 1945

Mekanurg

יהי הכוח איתנו
Joined
17 May 2000
Messages
6,831
Location
Port Kad, The Rim
Fenix-redax och jag har kommit överens om att jag ska skriva en artikel/minikampanj till Chock: Beredskapstid. Arbetstiteln är Stunde Null och miljön är norra Tyskland juni-juli 1945. Mitt manusstopp ligger i början av januari och jag skriver texten parallellt med att jag jobbar med svenska Runequest.

Min hisspitch
Kriget i Europa är över. Det oskadda Sverige gör nu en humanitär insats. Under ett halvdussin sommarveckor 1945 evakuerar de svenskflaggade Vita Båtarna tiotusen icke-tyska flyktingar och lägerfångar från Travemünde till Malmö för skydd och vård i vårt land. En topphemlig patrull ur Skidlöparorden gömmer sig inom verksamheten och utför en serie riskabla uppdrag i Tysklands laglösa ruinlandskap.
 
Top