[Årsmöte 2018] Modul B3: Revisorns berättelse för förra året

Björn den gode

Swashbuckler
Joined
5 Jun 2001
Messages
3,027
Location
Göteborg
Som revisor i föreningen WRNU så har jag granskad den ekonomiska redovisningen för 2017. Jag har även tagit del av 2 styrelsemötesprotokoll samt kontrollerat föreningen bankkonto. Föreningens ekonomi är i god ordning och utgifter och inkomster är tydligt redovisade. Jag finnar att styrelsen har agerat i enlighet med föreningens syfte och förra årsmötets beslut.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Björn Thalén
Göteborg
2018-04-03
 
Top