[Årsmöte 2017] Modul E2: Motioner, omröstning

Lupus Maximus

Tekniker
Joined
13 Jan 2012
Messages
2,545
Location
Stockholm
Dessa tre motioner har inkommit med förslag på stadgeändringar. För att en förslagen stadgeändring skall gå igenom så krävs det att 2/3 röstar för.

* Ändring av föreningens mål till "Föreningens syfte är att främja och synliggöra bordsrollspel och samberättarspel i Sverige. Detta genom att verka som en paraplyorganisation för fristående grupperingar som genomför bordsrollspelsrelaterade arrangemang och aktiviteter som ämnar att synliggöra och öka tillgängligheten till hobbyn."

* Ändring av föreningsnamn till "Bordsrollspelsfrämjandet"

* För att få rösträtt på årsmötena så måste man betalat medlemsavgiften innan kallelsen för årsmötet skickas ut.

Denna tråd är för omröstning av de olika motionerna. Se till att det är tydligt vilken punkt varje röst tillhör.

Ursprunglig text:
* Ändring av forumets mål till "Föreningens syfte är att främja och synliggöra bordsrollspel och samberättarspel i Svergie. Detta genom att verka som en paraplyorganisation för fristående grupperingar som genomför bordsrollspelsrelaterade arrangemang och aktiviteter som ämnar att synliggöra och öka tillgängligheten till hobbyn."

* Ändring av föreningsnamn till "Bordsrollspelsfrämjandet"

* För att få rösträtt på årsmötena så måste man betalat medlemsavgiften innan kallelsen för årsmötet skickas ut.
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
8,344
Röstar:

JA till nytt mål
NEJ till namnbyte
JA till begränsat årsmötestillträde
 

JJoghans

Regelknackare
Joined
13 Sep 2012
Messages
826
Location
Wakoku
JA till nytt mål
NEJ till namnbyte
JA till begränsat årsmötestillträde
 

zonk

muterad
Joined
10 Jan 2016
Messages
2,158
JA till nytt mål
NEJ till namnbyte
JA till begränsat årsmötestillträde
 

Cissi

Up to no good.
Joined
29 Jul 2012
Messages
3,111
Location
Ostgothia
JA till nytt mål
JA till namnbyte
JA till begränsat årsmötestillträde
 
Joined
15 Dec 2015
Messages
1,783
Ja till nytt mål.
Nej till namnändring.
Nej till begränsat årsmötestillträde
 

Björn Wärmedal

Björning Wheel
Joined
29 Dec 2007
Messages
3,327
Location
Umeå
JA till nytt mål.
JA till namnbyte.
Lägger ned min röst ang. begränsat årsmötestillträde. (Efter en del eftertanke vet jag inte hur jag ställer mig till förslaget, helt enkelt).
 

Lukas

Husmusen största fanboy
Joined
25 Jan 2010
Messages
2,895
Location
Huddinge
JA till nytt mål
NEJ till namnbyte
Nej till Årsmötetillträde
 

Rymdhamster

ɹǝʇsɯɐɥpɯʎɹ
Joined
11 Oct 2009
Messages
9,413
Location
Ludvika
Ja till nytt mål.
Ja till namnändring.
Nej till begränsat årsmötestillträde
 

Vicotnik

Den onde
Staff member
Joined
28 Mar 2004
Messages
4,235
JA till nytt mål.
JA till namnbyte.
JA till begränsat årsmötestillträde.
 

Hellzon

Parkour håller ungdomarna borta från gatan.
Joined
22 Jan 2002
Messages
1,972
Location
Köping
JA till nytt mål
NEDLAGD RÖST till namnbyte*
JA till begränsat årsmötestillträde

*) Då jag inte har någon stark åsikt och inte vill rösta mot de som har det, på vilken sida de än röstar.
 

DeBracy

Eventuellt helt fantastisk
Joined
21 May 2003
Messages
5,232
JA till nytt mål.
JA till namnbyte.

Avvaktar tills vidare med att ta ställning i frågan om rösträtt på årsmötet.
 

Lupus Maximus

Tekniker
Joined
13 Jan 2012
Messages
2,545
Location
Stockholm
När jag skrev kallelsen utgick jag från föregående års kallelse, vilket i sin tur baserades från föregående års kallelse. Men i våran stadga står det att stadgeförändringar skall delges med kallelsen, inte senast två veckor innan. Två av motionerna kom med kallelsen, medan begränsning av årsmötestillträde kom efter.

Föreningens stadgar; [url said:
https://www.rollspel.nu/threads/62551#363636]§15 Stadgeändring[/COLOR]
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ny syftesbeskrivning för föreningen: 16 ja. Förlaget antaget.

Namnbyte: 8 ja, 6 nej. Förslaget har ej uppnått 2/3 av rösterna och därmed ej antaget.

Begränsa årsmötestillträdet till de som är medlemmar innan kallelsen gått ut: 11 ja, 3 nej. Ej enhälligt beslut och därmed ej antaget enligt rådande stadgar.
 
Top