Nekromanti [Årsmöte 2017] Modul B3: Revisorns berättelse för förra året

Björn den gode

Swashbuckler
Joined
5 Jun 2001
Messages
3,038
Location
Göteborg
Som föreningens revisor så har jag tagit del av 2 styrelsemötesprotokoll samt den ekonomiska redovisningen för 2016. Jag har även kontrollerat föreningens bankkonto. Ekonomin är i god ordning och utgifter och inkomster är tydligt redovisade. Jag finner även att styrelsen i övrigt agerat i enlighet med föreningens syfte och förra årsmötets beslut.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Björn Thalén
Göteborg
2017-04-01
 
Top