Recent content by Cyberhest

 1. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Player: Kythorn nods his head in understanding. "Thank you for your help," he says to the healer. He then looks over at Mizra and Taril. "I guess our expedition is over for now," he says with a sigh. "We'll have to come back another time." Referee: Your companions nod. "Say," Taril ponders...
 2. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Oj, det här tog en sinister vändning. --- Referee: As dawn turns into morning, the four of you head back through the foothills. The journey proceeds slowly, as Nunter is unable to walk without support from the rest of you. As you didn't get any sleep the night before, choosing to proceed to...
 3. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Franska är den bra på, vad jag förstått!
 4. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Också hur han motiverar varför han tar med sig guldet från resens håla: "It's too much of a temptation for other monsters." Va?
 5. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Den klarar av svenska också, men inte fullt så bra som engelska. Berätta gärna hur det går, om du provar att rollspela med den på svenska!
 6. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Referee: Carrying your wounded dwarven comrade, as well as the loot that you managed to score from your short expedition, you head back towards the keep. As you walk, you notice that sack 7 is notably heavier than sack 4, even though it contains less gold pieces. Player: Kythorn decides to...
 7. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Player: Kythorn kneels down next to Nunter and starts to check his wounds. Referee: You quickly surmise that he should survive, as long as you dress his wounds properly. Player: Kythorn bandages Nunter's wounds as best as he can and then looks around the room. Referee: Aside from the ogre's...
 8. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Player: Kythorn yells "Attack!" and charges towards the ogre, sword drawn. Referee: Are you sure you wish to do this? Remember that Kythorn already lost some hit points to the goblins... Player: Kythorn is already committed to the attack and can't back out now. Referee: Ok. Roll a...
 9. Cyberhest

  Dunder&Drakar Dunder & Drakar har sitt forum här!

  Yay! Oldtimers översättning av de två första BECMI-boxarna, samt de ytterst förtjänstfulla översättningslistor han har på sin hemsida, har betytt otroligt mycket för mitt eget spelande i allmänhet och min översättning av AD&D 1 i synnerhet. Väldigt kul att det går bra för Dunder och Drakar...
 10. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Och ja, det heter junction, inte crossing. Så kan det gå.
 11. Cyberhest

  Spela rollspel med en AI

  Din önskan är min lag!
 12. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Referee: The nearest entrance is to your left, in the southern wall of the ravine, at ground level. You approach it carefully, with Mizra, Taril and Nunter following your lead. The cave is completely dark. Player: Kythorn pauses at the entrance to the cave, trying to see if there is any light...
 13. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Här var jag tvungen att rensa fältet, eftersom jag nådde max antal tokens (och OpenAI:s Playground saknar det system som t.ex. AIDungeon har för att automatiskt glömma den text som ligger längst bak). Därför skrev jag in basprompten på nytt, följt av en kort sammanfattning av vad som hände i...
 14. Cyberhest

  [AD&D 1] AI spelar Keep on the Borderlands

  Inspirerad av Puckohue tänkte jag lägga upp mitt andra försök att använda OpenAI för att spelleda en AI i Keep on the Borderlands i en samlad tråd här, och uppdatera i takt med att jag får nya möjligheter att spela mot AI:n. Det fetstilta är AI:n och resten av texten är min input. The...
 15. Cyberhest

  Spela rollspel med en AI

  Inte riktigt i klass med den gode professorns lyrik, nej.
Top