Rollspel.Nu och Då

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
7,221
"Lika omöjliga äro de s. k. flickböckerna med deras små dygdemönster till hjältinnor, hvilka äro i total afsaknad af alla mänskliga fel och brister och hvilket allt gör dem mer lämpade att sättas i glasskåp och förevisas än att tjäna som förebilder för vanliga små människobarn. Och hvad slutligen gossböckema beträffa, utmärka de sig framförallt för en massa hopkonstruerade, fullkomligt otroliga äfventyr och de mest blodiga krigsmålningar, hvilka icke äro tillkomna i akt och mening att inge barnen afsky för kriget utan fastmer afse att framställa detta som den bästa möjligheten för en yngling att ernå hjälteglorian."

Ord och inga visor från 1905.
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
7,221
Tidskriften Biblioteksbladet, som tillsammans med Social tidskrift och några andra tidningar var de huvudsakliga organen för förra sekelskiftets PK-socialliberaler.
 

Vimes

Champion
Joined
15 Jun 2000
Messages
7,221
Tyvärr kommer jag inte ihåg vad skribenten hette, men det är från hennes genomgång av 1905 års nyutkomna barnböcker.
 
Top