Inblick i Kopparhavets hjältar: Värv

Måns

Duck Champion
Joined
12 Nov 2001
Messages
11,977
Location
Athos
I Kopparhavets hjältar väljer du ett värv för din rollperson, precis som i Hjältarnas tid. Ett värv är något som din rollperson är tränad i och har erfarenhet av. Värv ger dig både tillgång till färdigheter och möjlighet att välja en av tre värvsförmågor. Vissa av värven i Kopparhavets hjältar kommer du att känna igen från Hjältarnas tid - Krigare, Tjuv, Stigfinnare.

De nya värv vi presenterar speglar våra huvudteman:

Sjöfarare är det perfekta valet för den som vill spela pirat, smugglare eller sjökapten. En av Sjöfararens värsfömågor är Hamnråtta:
  • Hamnråtta: Du vet hur man tar sig runt en hamn, och kan hitta rätt person att fråga om råd och hjälp. Exempelvis kan du få tag på 3T6 dagsransoner proviant, tak över huvudet, läkarvård eller ge information om hur man hittar något eller någon. Du kan använda förmågan en gång per dag så länge du befinner dig i en hamnstad. Slag för handel öppnas två snäpp i hamnstäder."
Riddare är värvet för adelsfolk och hjältemodiga ryttare. Värvet täcker allt från fromma solriddare till furgiska mästerryttare och helbepansrade katafrakter. En av Riddarens förmågor är Född i sadeln:
  • Född i sadeln: Du är född i sadeln och lärde dig rida innan du kunde gå. Alla utmaningar till häst öppnas två snäpp för dig."
Köpman passar den som vill kombinera äventyrslystnad, reslust och ett skarpt öga för affärsmöjligheter. Köpmän kan vara allt från desparata lyckosökare som satsar allt på en riskfylld karavan eller båtfärd, till de stora handelhusens hänsynslösa agenter (Köpman finns också i Hjältarnas väg).
  • Kappsäck: En gång per spelmöte har du precis rätt föremål oavsett om det står på din utrustningslista eller inte. Det enda kravet är att föremålet ska vara bärbart och ickemagiskt."
Slutligen är Magiker lite av ett specialfall - värvet finns i Hjältarnas tid, men vi har gjort ganska stora ingrepp. De kan välja mellan två nya magitraditioner - Skolmagi och Illusionism, och har en helt ny uppsättning värvsförmågor. En av dem är Beskyddare:
  • Beskyddare: En demon, smågud eller annan kraft har tagit dig under sina vingar. Kanske är det en ockult läromästare, kanske är det en demon du sålt din själ till. I varje fall har din beskyddare förmågan att skydda dig från dina egna misstag. En gång per spelmöte kan din Beskyddare ingripa i en scen för att hjälpa dig."
 
Top