Search results

 1. Tell

  Nekromanti Bygger om världen till Arsmagica

  Itzendorf-staden Handelsstad under vattenytan norr om tysk-frisiska kusten, som handlar salt mot livsmedel med lokalbefolkningen. Staden nås genom grottor vid kusten, eller genom ett slags vattenhiss, mittemellan Burhave och Roddens på ena sidan och Edenserloog på den andra. Invånarna ger sig...
 2. Tell

  Nekromanti Bygger om världen till Arsmagica

  Hovet i Dover Hovet i Dover är centrum för storfurstendömet ”de fem hamnarna”, kommendöriatet av landets och sjöns kavalleri, och för stadsstaten Meregate vid vilken sjöfolken lämna tribut, eller med andra ord för familjen de Fiennes. Teoretiskt sett är de fem hamnarna sitt eget rike, men ett...
 3. Tell

  Nekromanti Bygger om världen till Arsmagica

  Person två i biskopsdramat i Leon: Thenenan ri tuaithe Tindùr är son till Clidna Tindùr, drottning och gudinna i Södra Munster. Att han lämnade sin mors hov, och övergick till sin moster Brigids, och därmed konverterade till kristendomen har gjort honom arvlös, vilket han inte sörjer. Han är...
 4. Tell

  Nekromanti Bygger om världen till Arsmagica

  Republiken Leon Leon är en teokratisk republik, där biskopen svarar inför ull-handlarna och herdarna, vilka är organiserade i till helgonkulter förklädda gillen. Besökare slås ofta av folkets relativa rikedom och frispråkighet, vilket är direkt kopplat till denna relation; för kyrkans del är...
 5. Tell

  Nekromanti Bygger om världen till Arsmagica

  Den är inte tillräckligt detaljerad, så jag ändrar. Målet är att ha en kampanj i nordfrankrike med kamraterna "när vi får tid" - vi jobbar alla heltid, och det är lite tungt just nu. Här tänker jag posta axplock och enskilda NPC:er, både fiktiva och riktiga. De fiktiva läggs till när tillräcklig...
 6. Tell

  Nekromanti Vad pratar patricier om på fest?

  Vilken aristokratgrupp? Vad man samtalar om är 1) vad som ger makt, eller 2) vad som ger status. Är det Conans Aquilonien innebär det att vi samtalar om 1. Greve Coscas attacker mot sin granne, baron Rufus, och huruvida det kommer att störa transporterna genom djävulspasset. 2. Hur man skall...
 7. Tell

  Nekromanti Foot knight på svenska?

  nej, då var jag otydlig. Det är det som är grejen. Från och med filip augustus används kungliga gendarmer som infanteriledare, och tidvis i plutonsformat när tungt infanteri behövdes. Det är det som vi som svenskar tog in som gendarmeri. Låg under Marskalksämbetets militäradjutants befäl i det...
 8. Tell

  Nekromanti Foot knight på svenska?

  Peter: Tack för de vänliga orden! Som sapient nämner användes sergantes för ickeadliga. det är en av skillnaderna mellan frankrike och england under perioden. Som du säger, ang. dragoner är de bösskyttar som flyttas med hjälp av hästar. Däremot är deras funktion nästan den samma som gendarmerna...
 9. Tell

  Nekromanti Foot knight på svenska?

  Dragoner är som sagt strålande. Det ord fransmännen använde, som vi svenskar stal, var gendarmer. Gendarmerna som truppslag utvecklades som svar på chevauchée-taktiken under inflytande av förlusterna mot flamlänningarna och senare schweizarna, och var helt enkelt riddare som stred till fots...
 10. Tell

  Nekromanti Religiösa konsekvenser

  Om det snarare är så att religionen är "en privatsak", skulle jag mest säga att du är rätt rökt. Tre Solars förslag är i så fall bäst.
 11. Tell

  Nekromanti Religiösa konsekvenser

  Allt beror på vilken roll religionen har i din kampanjvärld. Om det är så att religionen har en lika stor roll som den har i min, är det enkelt. Nästa präst ni träffar på i en stad vägrar att låta rollpersonerna förnya sina prästbetyg, dvs. vägrar att låta dem resa vidare innan utredning om...
 12. Tell

  Nekromanti konstaterar att jag nästan moddat sönder världen. (Reflektioner)

  Ymir: Delvis. Nermada var användbar, mfl. Många andra har varit mindre så. Välskrivna dock. Zoth-Ya: Möjligen. Gillar inte systemfnul. Lupus: Fair enough.
 13. Tell

  Nekromanti konstaterar att jag nästan moddat sönder världen. (Reflektioner)

  Och jag undrar på något plan vad det beror på. För närvarande har jag rivit ned allt gammalt kampanjmaterial, och bygger från grunden; sparar det som går slänger det mesta. Effekten är att jag har tagit fasta på delar av historien i Consaber och Thalamur, och återuppväckt Colonan som ett slags...
 14. Tell

  Nekromanti Halvintellektuell spelgrupp i Stockholm, till hösten

  Hej! Det ser ut som om flickvännen och jag flyttar tillbaka till Sthlm i höst, och då behöver vi nog en ny spelgrupp. Vi föredrar att spela politiskt och referentiellt tunga kampanjer, med hög nivå av simulering, vanligen i fantasymiljö, tidvis historiskt. Typexempel: planerande av...
 15. Tell

  Nekromanti Tibara den heliga staden [Spoiler! Orberus kampanjen]

  prästbetyg. Ett papper som visar att du går i kyrkan, kan din tro, är ostraffad, och betrodd att resa. Som medlem av folket behöver du alltid ha prästens godkännde för att resa. Som ädling, din biktfaders. Vid inresa till Tibaria måste varje inresande visa upp giltigt prästbetyg. Eftersom de...
 16. Tell

  Nekromanti Var hade du placerat Colona kejsarstav

  Glöm aldrig att det vore omöjligt för varesig Thalamur, Nermada eller Consaber att plundra Cirelemo. Dessutom vore det omöjligt att erkänna Cirefalierna som imperiets herrar (vilket de naturligtvis gör anspråk på att vara, eftersom de säger sig ha staven). Alltså blir lösningen att förneka att...
 17. Tell

  Nekromanti Var hade du placerat Colona kejsarstav

  Utställd som kejsarstaven. Vanställd en aning, så att Thalaskerna inte kan känna igen den.
 18. Tell

  Nekromanti Var hade du placerat Colona kejsarstav

  På museet vid universitetet i Cirelemo. Stulen dit vid den Caseriska expensionen och erövringen av Thalamon.
 19. Tell

  Nekromanti Första Världskriget ala medeltid

  Rent kampanjmässigt. *För politik, arbeta med GoT:s husstruktur, även om den är atypisk för det mesta av europa (utom typ skottland, polen och möjligen frankrike under de dåliga kungarna under medeltidens mitt). Det innebär att fronterna blir mindre fixa, eftersom kontroll över territoriet...
 20. Tell

  Nekromanti Första Världskriget ala medeltid

  Det förbannade systemet åt min mastodont. Djävulen åt det. Nu har jag mindre tid att skriva, men jag skall försöka. Ursäkta hackmaten. Re: Din ide. Brilliant. Kör! Re: Magi. Gör allt teurgiskt eller alkemiskt. Teurgi innebär att du nedkallar demoner/gudar för att få fram magiska effekter. Här...
Top