Search results

  1. B

    Nekromanti Roll20 formulär

    Hej! Jag har gjort ett formulär till roll20. I nuläget gäller detta för de som har ett account så att man kan lägga in det via custom charactersheet. Funderar på att lägga in det via själva roll20. Men just nu har jag varken ork eller tid för det. Men i väntan på det så kan man hitta det på...
Top