Search results

  1. Nikkie

    Rollspelsverksamhet I Karlstad/Värmland?

    Jag bor i Karlstad och skulle gärna testa på att rollspela någon gång! Har väldigt liten erfarenhet av table-top rollspel, har kanske rollspelat det 2-3 gånger men är familjär med konceptet. Är dock van med rollspel i allmänhet, brukade rollspela i MMO-spel :).
Top