Search results

  1. L

    Boktips: Kalla kriget-agenter

    +1 på Ken Follett Len Deighton har också några som skulle passa. Fallet Ipcress och Betet, Linan och Kroken var bra om jag minns rätt.
Top