Search results

  1. JonnyBboy

    Session noll

    Hur brukar ni preparera för session noll? Har tankar men alltid trevligt att höra hur andra gör och få inspiration. Upplägget är längre kampanj i CoC Sverige där mycket fokus kommer ligga på att bygga karaktärsark(er) för utredarna. Tänker att vi rullar fram minst två karaktärer per spelare och...
  2. JonnyBboy

    Spelare till CoC för fysiska träffar

    Vi är en grupp i 30-40 årsåldern med blandad bakgrund och erfarenhet i Lund, tanken är att köra igång en längre kampanj i CoC Sverige. Fokus förutom att ha trevligt och kosmiskskräck kommer ligga på karaktärs utveckling. Vi saknar 1-2 spelare, Inge förkunskap krävs.
Top