Search results

 1. T

  Hur gör ni med feet / meter?

  Jag sier ofte begge två. Rommet er 9 metrer, eller 30 føtter, bred. Med lange avstander bruker jag vanligvis reisedager. Noen ganger kilometrer eller miles. Det här er for D&D, så lange avstander er ikke precis, så det gjør ikke en stor forskjell hvis jeg regner litt feil, till eksempel.
 2. T

  Varför blev rollspel så stort i Sverige?

  Var det kultur? Så burde det vara det samma i alle nordiska land. Var det dyrt øl? Vad med Finland och Norge, da? Var det Drakar och demoner? I Finland var det Runequest (oversett på finska) som var viktigt. Var det verfærdsstaten? Jag vet inte nok om historie, här. Kanskje var forskjellene...
 3. T

  Nekromanti Förskrivna kampanjer och sandlådor - kan de kombineras i praktiken?

  Jag synes att en av de viktigste färdigheterne til spillere i sandlådaspelet er att välja et mål och inte la den vara uten god grunn. Det är också nåt spilleder kan hjelpa spillerne med, om de trenger hjelp. Det beste hjelp är att lära dem att spela bättre.
 4. T

  Nekromanti Fisktank & blorb

  Jag kan inte pröva att göra vad som helst min karakter kunne och forventa att det virker som det bör. Och, om ”vad som händer är förberett” innehålder evenemang som sker når spillkarakterene kommer til ett sted, eller andra räls, så er det jätteublorbigt. Jag kender inte Baldur's gate, så jag...
 5. T

  Nekromanti Fisktank & blorb

  SL er upartisk, ja, det en av nyklerna til blorbet. Det er spillerne som spiller i verden - de kan vare mot verden och spillet, hvis det er sån slags spill. Men det kunne också vara spillerne mot varandra, eller et spill hur att vara mot något är ikke så viktigt. Det kunne göras, men ett...
 6. T

  Nekromanti Fisktank & blorb

  Och, jo, den viktigasta med blorben, for mig, är att spelleder er inte ansvarlig for det som händar i spillet. Spillarne kan bestemma och forsöka ting, och hvordan det funkerar är bestemt, på stor sett, av reglene og beskrivelsen til verden. Det betyr att spillerne kan spille på en bra eller...
 7. T

  Nekromanti Fisktank & blorb

  När jag bestemmer mig vad en birolle gör, tänker jag: Nån gange er det helt klart. Folk flest vil inte dö osv. Har birollen personlighet eller mål, eller frykter hen nån, osv.? Om jag kan tänka på flere möjliga handelse, så kastar jag tärning mellom de. Jag kjører inte helt blorbigt, men inte...
 8. T

  D&D DnD - skvalkanalen

  Hjälmet er jättenyttig når det kommar grönt klet från taket. Uten hjälmet er det straks på hude. Med hjälmet har man en möjlighet att göra nån. Det samme med fäller hvor stein eller liknande faller ned.
 9. T

  Nekromanti Den krankska spelstilen/filosofin

  Tack for svarane; jag tror att jag förstår dig godt. Jag er stadig nysgerrig om du också gillar denne spelstil som en spelar, och föler du success som en spelar när du spelar så?
 10. T

  Nekromanti Den krankska spelstilen/filosofin

  For mig betyr dette at nej, det är inte mig som klarar äventyret, det är spillederen som besluttar att jag prövade nok att hen vill la mig "klara" äventyret. Men jag föstår att du kan begge veta att spillederen gör det och känna att du klarar äventyret selv. Förstår jag dig riktigt? I min...
 11. T

  Nekromanti Debatt-tråd om spelledarens roll i blorb

  Hvis spelare vet at det är hurdan reglerne är, så är det bra. Hvis inte, så det är inte så bra. (Här, "bra" betyder "blorbigt".)
 12. T

  Nekromanti Preppa scener

  Ja, det er sant.
 13. T

  Nekromanti Preppa scener

  Obligatorisk om spelarne har ingen intentioner om slottene. De kunne have prövat att finne et slott eller undvika det, men gjört det inte. Det minder mig lite om tapetprinsippen, hvis vi tolkede allting spelerna har inte prövet att påvirka som tapett. Forskellen til tapetprinsippen är, att...
 14. T

  Nekromanti Preppa scener

  Hvis det är to vägar och spelare tar til venstre uten spesiell grund, så det tar ingen valger vekk att placera et kvantumslott där. Men hvis spelare tar til venstre for att finne eller unngå et slott, så tar det valger vekk hvis spilleder kvantumsslottar. I min erfaring är mange bang-stil...
 15. T

  Nekromanti Preppa scener

  Jag ville inte se att det är räls. Det gir inte så mycket agency (ursäkta engelsk) som en sandlåda, men det heller ikke ser ut att spillerenes valger blir nulleret eller betyr bare liten.
 16. T

  Nekromanti Preppa scener

  Måten jag ville bruke det är: 1. Finns det en SLP (eller et par av dom) som jag kunne knytte scenen till? Hvis ja, gör det. Hvis inte, så valge en by hvor den kan handla. Hvis det finns mange gode alternativer, så kastar jag en tärning. 2. Legge scenen til en slumptabell om tillfäldiga...
 17. T

  Nekromanti Spelledarens roll i blorb (ingen debatt!)

  Ja, det här är jag enig med.
 18. T

  Nekromanti Spelledarens roll i blorb (ingen debatt!)

  Ofte sker det med dumme vandøde, som inte har någan frykt. Tänkande ting vill inte dö och jeg kaster tärningar for dom. Jag tror jag vet vad du gør. Jag er interesserad i hur viktigt du ser det for blorben att man skriver ner reglene, när alternativet är att gruppen blir enige om dom i spellet...
 19. T

  Nekromanti Den krankska spelstilen/filosofin

  Spelstilen ser ut interessant. Jag sälv har ingen problemer slump och ser det er del av planering att plan bör overleve kontakten med slump och sådanna. Jag tycker också om planering når man har bare en del av informationen. Clausewitz skrev att alting er vanskelig i krigen. Det vill jag också ha.
 20. T

  Nekromanti Spelledarens roll i blorb (ingen debatt!)

  Hur (u)blorbigt är de följende två metoder? 1. När det ser ut at kampens resultat er klart, vil jag fråga spillerne om de vill kampe det ut til slutt, eller hvis de vill heller hver ta en angrep och så er det over, eller må alle sjekke smidighet och feil betyr att man er i närkamp med...
Top