Search results

  1. Vulpe

    Hur många spelare är optimalt?

    Jag har funderat mycket på hur många spelare som egentligen är optimalt för att spelupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Själv tycker jag nog att det är bäst med ganska få, typ spelledare och tre spelare. Då kan verkligen olika arketyper komma till sin rätt och komplettera varandra på ett...
Top