Search results

  1. dr_avalanche

    Handel på Kopparhavet

    Någon som funderat kring handel? Hittar inget i boken att utgå från. Blir ju snabbt komplext om man vill ta hänsyn till vanliga import och exportvaror per region, tullavgifter och värdet på varor. Får ens vem som helst bedriva handel där Edsförbundet eller Tribunalen har inflytande?
  2. dr_avalanche

    KH Kalender runt kopparhavet

    Ber om ursäkt om detta är en RTFM-fråga men finns det någon allmänt använd kalender runt Kopparhavet? Alltså uppdelning veckodagar, månader med namn etc.
Top