Search results

 1. Sömniga Isaac

  Vad behöver du för att göra ett äventyr?

  Namnlistor - Jag är kass på namn och kass på att minnas namn. Jag kämpar varje år med att minnas namn istället för att blanda ihop namn. Generell beskrivning av platser - Jag har svårt att beskriva platser och behöver på förhand ha nedskrivet vilka sinnen jag behöver tänka på när jag beskriver...
 2. Sömniga Isaac

  Hur skapar du ett rollspelsäventyr?

  Jag håller med och tycker du gör en klok distinktion. Ord påverkar hur vi ser på saker, därför jag skiljer mellan scenario, äventyr och mysterier till exempel. De formar min tanke om vad som ska skrivas på olika sätt. Ord påverkar oss och vår föreställning, de bygger vår värld, det är min...
 3. Sömniga Isaac

  Hur skapar du ett rollspelsäventyr?

  Utredning - Börjar med hemligheten/mysteriet som ska redas ut. Vad är det som rollpersonerna ska lista ut/nysta ut. Vad är det som övriga försöker hålla dolt från rollpersonerna och vilka metoder använder de för att dölja informationen. Hur agerar personerna som har något att förlora på...
 4. Sömniga Isaac

  Vanliga jävla människor

  Vad hindrar oss från att ha med yttre hot även i vanliga människors liv? Det går att dra in yttre faktorer, som kan drabba oss i vår värld, utan att ta till det fantastiska. Något som skapar en till dimension att förhålla sig till då det kommer till problemet. Skuld och skam, om vi kikar på...
 5. Sömniga Isaac

  Vanliga jävla människor

  Jag känner lite att du underskattar vilka problem som vanliga människor möter i sin vardag. Visst överskattar vi hur spännande våra liv är, men jag upplever även att vi är hemskt dåliga på att faktiskt se och notera de intressanta dilemman vi möter under en vardag och i det dagliga livet. När vi...
 6. Sömniga Isaac

  Vanliga jävla människor

  Vanliga människor möter fler problem än alldagliga problem. Alla människor bär på en berättelse, vi är dock väldigt usla på att faktiskt lyfta fram dessa berättelser. Här blir rollspel en perfekt arena att lyfta fram berättelserna som annars aldrig ser ljuset. Den vanliga människans liv är en...
 7. Sömniga Isaac

  Vanliga jävla människor

  För mig personligen handlar det även om att jag tycker det dagliga livet är intressant. Det finns så mycket att utforska i vardagen, hos det alldagliga och hos de problem som kan uppstå i det dagliga livet. Sorg, glädje, vemod och spänning finns det gott om i det vardagliga och jag finner det...
 8. Sömniga Isaac

  Vanliga jävla människor

  Jag känner att rollspel känns som bäst för mig när jag kan relatera till personerna och det är i regel enklare för mig desto mindre fantastik som är med och desto närmare vår verklighet vi är. Det är relationer, det är dramat och det är de mänskliga problemen jag vill utforska. Är lika dan när...
 9. Sömniga Isaac

  Rollspela SLP:er

  Själv känner jag när jag läser tråden en befrielse. Jag är inte ensam om att uppleva att rollgestaltande som i agera är allt annat än kul. Jag som spelledare känner vemod inför att spela upp en SLP. För mig är rollspelandet valen och motiven bakom valen, med andra ord att beskriva och förmedla...
 10. Sömniga Isaac

  Vem slår tärningsslagen?

  Ibland undrar jag varför det inte finns fler människor som dig @krank, jag älskar själva klurandet, utforskandet och utredandet. Att reda ut saker och hitta ledtrådar. Lägga pusslet är något jag börjat uppskatta mer och mer.
 11. Sömniga Isaac

  Vem slår tärningsslagen?

  I den bästa av världar slipper jag som spelledare slå tärning, jag tycker inte själva att slå tärning är särskilt givande. Är inte därför jag kommer till spelbordet, även om jag förstår och uppskattar tärningens funktion vid spelbordet.
 12. Sömniga Isaac

  NYHET Fria Ligan förlag ger ut nytt Drakar och Demoner

  Jag känner lite som Ymir utan att ha något att baka upp det med. Jag tycker det är bra att DoD kommer ut på nytt i en ny version, men är det verkligen det som ungdomar i Sverige förknippar rollspel med? Tiderna förändras, men jag kan bara utgå anekdotiskt från när jag gick på gymnasiet och då...
 13. Sömniga Isaac

  Att upptäcka saker genom spel

  Jag tänker utifrån mitt yrke nu som lärare. Jag improviserar och blir som mest flexibel när jag är väl förberedd för då har jag en stabil grund att stå på. Samma gäller när jag spelleder, utan förberedelser så kan jag inte vara flexibel, kreativ och spontant utan låser mig helt och hållet...
 14. Sömniga Isaac

  Polaris

  Tror du är något på spåren här, tror att vi skulle göra spelet mycket större rättvisa nu när vi är äldre, mer erfarna och lite klokare. Tilläggen du föreslår tror jag även skulle ge önskvärd effekt på spelupplevelsen.
 15. Sömniga Isaac

  Känslomässiga sannolikheter

  Svårt att säga, jag vill känna att jag kan lyckas men samtidigt så upplever jag att jag vill misslyckas och känna att jag kämpat för min framgång. Här är det dock viktigt att misslyckandet ger en effekt, att det ger upphov till en ny situation som behöver lösas. Att rollpersonen misslyckas...
 16. Sömniga Isaac

  DnD - skvalkanalen

  Nej, jag tycker inte du var dissig. Jag är själv väldigt försiktig med vad jag låter spelare spel och inte.... Somliga saker bryter bara sönder fiktionen totalt för mig. Då begränsar jag hellre precis som du var inne på och frågade om råd för hur en kan göra. Jag kommer förmodligen köra med...
 17. Sömniga Isaac

  DnD - skvalkanalen

  Tortle, jag vill en dag spela en sådan som typ en cleric med någon gud vars domän är vind och havet. Eller så vill jag spela en som är en som är en warlock som håller sig till The Fathomless och i utbyte för sina krafter har gjort en deal att infiltrera någon eller några viktiga hamnstäder. Jag...
 18. Sömniga Isaac

  [Kulturspelsutmaningen] Ord och bidrag

  Jag slängde ihop något lite snabbt. Noterar att den beskriver mer kultur i staden snarare än stadsstaten i sig. Språk - Mandalan formas av språk. Du måste behärska tillhörande språk för att väva vidare på din mandala. Byråkrati - Innan du ens får väva vidare på din mandala måste du söka...
 19. Sömniga Isaac

  [Kulturspelsutmaningen] Allas kladdtråd

  Jag skriver och snickrar på en plats. En stadsstat där mandalan avgör din rang och för den invigde fungerar som ett språk som berättar om din position i samhället. Där vävandet av mandalan är en väg till frihet då det finns en övertygelse att mandalan som pryder ditt kärl kommer leda dig i livet...
 20. Sömniga Isaac

  Hjälp mig ta tag i min tyska

  Helt korrekt. Det jag ville lyfta fram med skillnaden mellan att förstå språkets struktur och förstå i vilket syfte vi använder språket. Det sista, att förstå att språket har olika form beroende på syfte, tar väldigt mycket längre tid att behärska. Det är en konst att förstå nyanser och se hur...
Top