Vänta, va?

Menar du att Yennefer borde spelats av någon som kommer från Kaukasus, t.ex. skådespelare med armenisk eller georgisk bakgrund?...