På 80-talet sade vi "grottor", och Oldtimer använde ordet "grottor" i sin officiella D&D-översättning av röda och blåa lådan....