På formuläret finns en liten ruta där man fyller i antalet stridstärningar, men som jag förstått det skiftar dessa ganska mycket beroende på vilket...